Cursus Kaatstrainer 2

Cursus kaatstrainer 2

De cursus vindt plaats in het voorjaar en leidt op tot assistentkaatstrainer.

Hieronder zijn de officiele documenten van de opleiding kaatstrainer 2 aan te klikken:

Kwalificatieprofiel Kaatstrainer 2
Toetsplan Kaatstrainer 2
Proeve van bekwaamheid 2-1 Geven van training
Proeve van bekwaamheid 2-2 Begeleiden tijdens wedstrijden
Proeve van bekwaamheid 2-3 Assisteren bij activiteiten
Algemeen toetsreglement sport