Trainingen

Enthousiaste deskundige kaatstrainers zijn belangrijk voor het opleiden en begeleiden van kaatsers op verenigingsniveau, in de federaties en bij de bondstrainingen.

Trainerscursussen
Al ruim 25 jaar worden jaarlijks kaatstrainerscursussen georganiseerd om voldoende bevoegde kaatstrainers te hebben en te houden voor de verschillende vormen, leeftijden en niveaus van kaatstrainingen bij de kaatsverenigingen, de federaties en de KNKB-selectietrainingen.

Scholingen / workshops training
Naast het verzorgen van opleidingen investeert de KNKB ook tijd en geld in (na)scholingen en workshops over onderwerpen, die trainers aangaan en die actueel zijn.
Behalve de opleiders en de bondstrainer zijn ook de verenigingsondersteuners op dit terrein actief.

Verenigingsondersteuning
Verenigingsondersteuning is niet alleen voor bestuurders en commissies, maar zeker ook voor de trainers, die binnen de verenigingen actief zijn.