spelregels d.e.l. shirts

De spelregels voor de pilot d.e.l. shirts van de KNKB:

1. Afmeting van de bedrukking van de sponsor van de kaatsvereniging: maximaal 30 cm breedte, de hoogte is afhankelijk van de naam/logo van de verenigings-sponsor en wordt in verhouding aangepast.

2. Plaats van de bedrukking van de sponsor van de kaatsvereniging: aan de voorkant van het shirt, onder de naam en logo van de sponsor van de KNKB (taille-hoogte).

3. Er is mogelijkheid een korte zwarte broek aan te schaffen, passend bij het d.e.l. shirt. Op de rechterpijp van de korte zwarte broek staat op de voorkant: het logo van de KNKB. De voorkant van de linkerpijp is gereserveerd voor de verenigings-sponsor.

4. Bij vrije formatie wedstrijden voor niet geselecteerde spelers geldt het volgende (de geselecteerde spelers hebben dikwijls al een gesponsord shirt):
- De huidige afspraak is: 1 partuur mag een ander shirt dan een wit shirt dragen, mits alle 3 spelers identieke shirts dragen en er geen sponsoruitingen op staan.
- Voor de pilot vanaf 2007 komt de toevoeging:

1 partuur mag dezelfde d.e.l. shirts (met sponsoruitingen) dragen. Spelers/speelsters moeten er onderling voor zorgen dat alle 3 kaatsers/kaatsters hetzelfde d.e.l. shirt dragen.

5. De sponsor van de KNKB is FB Oranjewoud. Bij mogelijke conflicterende belangen van de verenigings-sponsor en KNKB Sponsor verzoek ik u om contact met mij op te nemen om dit te overleggen. Het betreft dan bedrijven/instellingen die zich ook in de markt bevinden of gaan bevinden.

6. Dit zijn de belangrijkste bestaande afspraken over kledingvoorschriften (gehele document kledingvoorschriften is verkrijgbaar bij het Bondsbureau):

a. geen gebruik van fluorescerende kleuren;
b. geen tabaks- en/of alcoholreclame;
c. geen uitingen die op enigerlei wijze de voorkeur voor een politieke en/of godsdienstige gezindheid aangeven;
d. geen uitingen die in strijd zijn met de openbare orde of goede zeden;
e. geen uitingen die niet in overeenstemming zijn met de eisen van goede smaak en fatsoen;
f. geen uitingen die in verband kunnen worden gebracht met de seksindustrie.

7. De bijdrage aan het kledingfonds en afspraken die hier uit voort vloeien worden rechtstreeks tussen de betreffende verenging en Muta Sport gesloten.


Koninklijke Nederlandse Kaats Bond

Franeker, 1 mei 2015