KNKB-trainingen

De KNKB steekt veel energie in het opleiden en begeleiden van kaatsers. De bondstrainer is samen met het trainersplatform verantwoordelijk voor het jaarlijks samenstellen van het trainingsschema. Daarnaast is het de verantwoordelijkheid van de Technische Commissie per categorie kaatsers te selecteren voor de trainingsgroepen. Daartoe zijn ze wekelijks aanwezig op de KNKB-wedstrijdvelden. Het kernteam per categorie volgt en begeleidt de kaatsers gedurende het seizoen in trainingen en wedstrijden. De KNKB-trainingen starten jaarlijks rond 1 februari in de Trije te Franeker. Vanaf eind maart wordt er buiten getraind op verschillende locaties. De jeugdgroepen trainen doorgaans tot de grote schoolvakanties. De topgroepen en de senioren tot de grote evenementen later in het kaatsseizoen. Trainingsgroepen 2010: Welpenmeisjes Welpenjongens Pupillenmeisjes Pupillenjongens Schoolmeisjes Schooljongens Meisjes Jongens Dames Heren Zodra de groepen zijn samengesteld, worden ze online gezet. Aan alle uitgenodigde kaatsers is gevraagd zich aan te melden via het menu Activiteiten, trainingen, trainingsgroep. Tevens is gevraagd het medisch formulier 2010 in te vullen.