Hoofdbestuur

Wigle Sinnema, Voorzitter/Verenigingen&Federaties
Wigle Sinnema, Voorzitter/Verenigingen&Federaties
Alida Breeuwsma, Penningmeester
Alida Breeuwsma, Penningmeester
Tjeerd Dijkstra, Wedstrijdzaken/plv. voorzitter
Tjeerd Dijkstra, Wedstrijdzaken/plv. voorzitter
Johannes Siegersma, Technische zaken/Internationaal team/Kaatsacademie
Johannes Siegersma, Technische zaken/Internationaal team/Kaatsacademie
Jan van Erve, PR & Sponsoring
Jan van Erve, PR & Sponsoring
Monique Bartels, secretariaat/statutaire commissies
Monique Bartels, secretariaat/statutaire commissies

Zie hier voor de inhoud van de portefeuilles