Organisatiestructuur

KNKB-Organisatie: Meer dan 13.000 leden in 114 verenigingen en 12 federaties tellende Koninklijke Nederlands Kaats Bond werkt volgens het organisatiemodel Besturen op Hoofdlijnen: Algemene Vergadering – Hoofdbestuur – Bondsbureau – Commissies / Werkgroepen
  • Een beleidsverantwoordelijk hoofdbestuur met 7 leden (voorzitter, secretaris, penningmeester, portefeuillehouders verenigingsondersteuning, technische zaken, wedstrijdzaken en pr / communicatie)
  • Een uitvoerend bondsbureau met in totaal 4 professionele medewerkers onder leiding van de directeur, in het veld ondersteund door professionele medewerkers in deeltijd / op contractbasis en door uitvoerende / adviserende commissies en werkgroepen (vrijwilligers).