muurkaatsen

Kaatsen met behulp van een of meer muren wordt overal ter wereld beoefend in allerlei varianten.
Het onewall muurkaatsen heeft beoefenaren in inmiddels meer dan 30 landen waaronder Verenigde Staten, Canada, Argentinie, Mexico, Ierland, Spanje en Italie.
Tijdens de internationale tournooien en ontmoetingen maakt muurkaatsen standaard deel uit van het programma.

Sinds 2005 wordt in de KNKB het muurkaatsen vooral in de winter gespeeld. Kaatsers zien het al een welkome aanvulling en ondersteuning van het Friese kaatsen in de zomer, anderen spelen graag een partijtje, omdat het een attractief, snel, gezellig en gezond spel is, dat geen instapbarrieres kent.
De regels zijn eenvoudig te leren en er is niet meer nodig dan een bal, tegenstander en een vlakke muur.
Er zijn muren in o.a. de Trije te Franeker, Tzummarum, Jirnsum, Kimswerd en Easterein.

Het one wall muurkaatsen is een spel, gelijkend op squash, dat 1-1 of 2-2 gespeeld wordt met de blote hand met een rubberen bal op een veld van ruim 10 meter bij 6 meter en een muurhoogte van bijna 5 meter.
Het is een snel en attractief spel, dat op alle niveau’s gespeeld kan worden.
De KNKB zet in op vooral muurkaatsen indoor als seizoensverlenging, het aantrekken van nieuwe beoefenaren en als voorbereiding van wedstrijdkaatsers op het Friese spel in het zomerseizoen.
Er worden trainingen, competities en tournooien georganiseerd en arrangementen aangeboden.

Voor de toekomstige internationale tournooien zal de inmiddels ingevoerde selectiegroep mogelijk een hoger niveau kunnen halen, als het muurkaatsen zich als spelsoort doorontwikkelt qua niveau en aantal deelnemers.

De KNKB heeft een commissie muurkaatsen aangesteld, die zorgdraagt voor de organisatie van wekelijkse muurkaatstrainingen, -wedstrijden, -competities en introductielessen.