contact zoeken wedstrijden

Afdelingklassement

jaar:

Jongens


Vereniging Partuur Punten
EXMORRA 1 18
BOLSWARD 1 12
SJIRK DE WAL 1 12
BERLIKUM 1 6
VVV MENAEM 1 5
MEIINOAR IEN 1 4
MAKKUM 1 3
WINSUM 1 3
TRIJE YN IEN 1 3
KLAAS THOMAS 1 3
JAN BOGTSTRA 1 2
GOUTUM e.o. 1 2
WILLEM WESTRA 1 1
BAERD 1 1
OEFENING KWEEKT KUNST 1 1
JACOB KLAVER 1 1
VVV TZUMMARUM 1 0
DE HELFRICHS 1 0

Hoofdsponsor

Businesspartner

Suppliers