contact zoeken wedstrijden

Avond coaching voor jeugdcoaches Bitgum en Ingelum

De jeugdcoaches van Bitgum en Ingelum zijn klaar voor het seizoen 2013.
Ze waren aanwezig bij een avond coaching verzorgd door Siemke Andela en Janny Yntema.

Een waardevolle avond zo aan het begin van het seizoen waarbij alle zaken die in de voorbereidingsfase, tijdens een wedstrijd en na een wedstrijd van belang zijn.
Een goede match tussen coach en partuur, goede communicatie,tactiek, mentale begeleidingen en positief coachen kwamen onder andere aan de orde.
Enkele deelnemers aan de avond waren eerder cursist bij trainen coachen van 6-12 jarigen, een cursus vanuit het programma Samen naar een veiliger Sportklimaat, die in het najaar van 2012 is gehouden. Thematisch lesgeven en positief coachen waren daar kernbegrippen.

Hoofdsponsor

Businesspartner

Suppliers