contact zoeken wedstrijden

Nieuws van de 50-plus categorie.

In goed overleg met de KNKB probeert deze categorie het kaatsen op verschillende manieren te stimuleren. Er is zowel in 2011 als in 2012 binnen deze categorie een proef gedaan een aantal wedstrijden met een A- en een B-klasse te kaatsen.

Het resultaat is opmerkelijk. Bij de del.-partijen waren er gemiddeld 14 parturen en bij het kaatsen in een A- en een B-klasse gemiddeld 20. Daarom is voor het seizoen 2013 het aantal A/B-wedstrijden uitgebreid naar 10.
Om deze wedstrijden goed te laten verlopen is een T.C. in gesteld die in overleg met de KNKB onderstaande afspraken heeft gemaakt:
· Verdeling zaterdag en zondagwedstrijden blijft: 2 : 1
· De TC maakt een ranglijst van A-kaatsers en past die (zo nodig) halverwege het seizoen aan,
· De ondergrens om in een A- en een B-klasse te kaatsen is 16 parturen
· Bij totaal 16 parturen kaatsen er 6 in de A- en 10 in de B-klasse;
· Bij 17 parturen of meer komen er 8 A-parturen (2 poultjes van 4), tenzij er geen 24 A-kaatsers zijn
· De A-klasse kaatst in 2 poultjes, de B-klasse del,
· Bij del. maximaal de beste 8 kaatsers uit elkaar loten,
· In de B-klasse, net als bij de A, maximaal 8 van de beste spelers uit elkaar loten. Minimaal aantal uit elkaar te loten spelers is gelijk aan de helft van het aantal parturen,
· Bij afzegging in de A-klasse de eerstvolgende A-speler uit de B-klasse in overleg met de TC doorschuiven. Daarna de lijst van de B-klasse in overleg met de TC aanpassen,
· Opslagafstand: A- 25m en B- 23 m,
· Bij een opstapwedstrijd (afd. en del.) bij voorkeur ook een verliezerronde kaatsen,
· Organiserende verenigingen worden geïnformeerd over gemaakte afspraken, met het verzoek om te kaatsen in maximaal 4 perken per veld,
· Bij afmelding pas op de wedstrijddag de lijst aanpassen!
· De TC streeft naar transparantie en wil proberen zo veel als mogelijk alle vragen te beantwoorden,
· De KNKB informeert via de website alle betrokkenen over bovenstaande afspraken,
· T.C. en KNKB proberen jaarlijks twee keer met elkaar te overleggen,
· Het selecteren van de kaatsers op functie vindt de TC ( nu nog) te lastig.

De TC-leden:
Wim Bosklopper 058-2883583
Henk Noordbruis 058-2541830
Oeds de Roos 0518-451576
Evert Siderius 0517-269303
Bouwe van der Veer 0517-341721

Hoofdsponsor

Businesspartner

Suppliers