contact zoeken wedstrijden

Goënga, Schooljeugd Door elkaar loten

7 partoeren 1. Jouke Dotinga (Gau) en Anna Veltman (De Hommerts) 2. Gertjan Bootsma (Itens) en Dewy de Jong (Goaiïngea) Ferliezersrûnte 1. Lex Potma (De Hommerts) en Meindert . ...

Klik hier om het volledige verslag te lezen.

Hoofdsponsor

Businesspartner

Suppliers