contact zoeken wedstrijden

Schingen-Slappeterp, Heren 50+ Door elkaar loten del+verlr

1e prijs: Piet de Groot Midlum, Thijs Houtsma Westhoek en Johannes Siegersma Berltsum 2e prijs: Wim Bosklopper Goutum, Ulbe Dijkstra Winsum en Age v.d. Goot Goenga 3e prijs: Jan Buitinga Sint Nicola. ...

Klik hier om het volledige verslag te lezen.

Hoofdsponsor

Businesspartner

Suppliers