contact zoeken wedstrijden

Trio Ilse Tuinenga wint in Witmarsum

Tekst: Jan Braaksma
Foto: Henk Hempenius

Het op voorhand favoriete partuur van Ilse Tuinenga (Berltsum), Wiljo Sijbrandij (Leeuwarden) en Marrit Zeinstra (Peins) maakte dat favoriet zijn zondag in Witmarsum ook waar.

De finale tegen Nynke Sinnema, Maaike Osinga en Manon Scheepstra kende een gelijk opgaand begin. Na eersten gelijk liep trio Ilse Tuinenga uit naar een 3-1 voorsprong. Op 1-1 en 6-0 miste Manon Scheepstra het perk en op 2-1 en 6-4 kreeg Nynke Sinnema de bal 'oan'. Het werd nog wel 3 om 2 maar de slag op 3-2 en 6-6 had meer gewicht. Het was Marrit Zeinstra die de bal tot in het perk weer kon retouneren. Daarmee was het gat geslagen. Via 5 om 2 werd het nog 5 om 3 maar meer zat er voor trio Nynke Sinnema niet in. Op 5-3 en 6-0 was keren voor de kaats voldoende voor de zege van Ilse Tuinenga c.s.

Trio Ilse Tuinenga  bereikte de finale via een simpele 5-0 en 6-4 overwinning op het partuur van Anna-Brecht Bruinsma, Martine Tiemersma en Sandra Hofstra. Het was er op en er over. 
De halve finale tegen Nelie Steenstra, Anke Winkel en Iris van der Veen leverde ook niet het nodige vuurwerk op. Het favoriete partuur  liet zich het kaas niet van het brood eten en via 1-1 liep Tuinenga c.s. uit naar een 3-1 en later 4-1 voorsprong. Steenstra c.s. kreeg nog wel een bordje aan de telegraaf maar op 5-2 en 6-6  maakt Ilse Tuinenga er een eind aan met een zitbal.

Nynke Sinnema, Maaike Osinga en Manon Scheepstra moesten in aanloop naar de finale stevig van zich afbijten om de finale sowieso te halen. Jildou Sweering, Marte Altenburg en Martzen Deinum gaven zich niet zonder slag of stoot over en wisten tot twee spel gelijk aan te haken. Daarna weet trio Nynke Sinnema de laatste twee eersten alsnog binnen te halen. Op 5-4 en 6-4 plaatst Manon Scheepstra een zitbal. 
De halve finale tegen Joukje Kuperus, Nynke Sybrandy en Sjanet Wijnia was minder spannend dan vooraf misschien was gedacht. Trio Nynke Sinnema snelde razend snel naar een veilig lijkende voorsprong van 4 om 1. Via 5 om 2 werd het nog even billen knijpen voor trio Sinnema maar verder dan twee spel kwam Kuperus c.s. niet. Op 5-4 en 6-2 beslist Manon Scheepstra de partij met een zitbal.

In de strijd om het derde geld was het partuur van Nelie Steenstra (Minnertsga), Anke Winkel (Hijum) en Iris van der Veen (Franeker) dat met banddikte won van Joukje Kuperus (Oentsjerk), Nynke Sijbrandij (Leeuwarden) en Sjanet Wijnia (Wommels). Op 5-5 en 6-4 sloeg Iris van der Veen de kaats voorbij.
 

 

Hoofdsponsor

Businesspartner

Suppliers