contact zoeken wedstrijden

De Freule Kaatspartij in Wommels heeft een nieuw stichtingsbestuur

In 2016 heeft de Keatsferiening Wommels ervoor gekozen, in samenspraak met een adviescommissie, om de organisatie van de bekende kaatspartij de Freule onder te brengen in een stichting.

Deze stichting heeft sinds deze maand een bestuur gevonden.
De volgende personen nemen zitting in het bestuur: Gerrit Flisijn, René Politiek, Anke Strikwerda, Jantine Weidenaar en Johan van Tuinen als voorzitter.
Het stichtingsbestuur is vanaf 2017 verantwoordelijk voor de organisatie van de Freule en zal de komende maanden in samenwerking met de vele vrijwilligers haar best doen om op woensdag 9 augustus een mooie kaatsdag te organiseren.

De KNKB is blij met deze ontwikkeling en feliciteert KF Wommels en het nieuwe stichtingsbestuur.

Hoofdsponsor

Businesspartner

Suppliers