contact zoeken wedstrijden

Regioledenberaden

Alle regioledenberaden hebben plaatsgevonden. Hier vindt u de gespreksnotities.

Klik hier voor de gespreksnotities van de regioledenberaden in Ferwert, Exmorra, Tzummarum en Wergea.

Hoofdsponsor

Businesspartner

Suppliers