contact zoeken wedstrijden

Markering 'Scheef Opslaan'

In overleg met de begeleidingscommissie scheidsrechters heeft het bestuur van de KNKB besloten dat er per direct markeringslijnen dienen worden aangebracht om de veranderde regels omtrent het scheve opslaan beter controleerbaar te maken.

De maatregel geldt alleen voor Hoofdklasse Heren en Hoofdklasse Dames wedstrijden en heeft geen gevolgen voor het keurmeesterskorps. Afspraak aan het begin van het seizoen was dat, vanwege ervaringen uit het verleden, extra werk voor verenigingen en eventuele extra eisen aan keurmeesters, deze extra belijning niet aan te brengen. Nu dit in de praktijk tot enige onduidelijkheid leidt, is er tot bovenstaande maatregel besloten. Betrokken verenigingen en kaderleden zijn inmiddels ingelicht. Na evaluatie aan het eind van het seizoen, zal zo nodig regulering plaatsvinden in de AV van 2017.

Hoofdsponsor

Businesspartner

Suppliers