contact zoeken wedstrijden

Aanvullende informatie Algemene Vergadering 31 maart a.s.

Beste kaatsers, kaderleden, verenigingsbestuurders en ereleden,
 
Op de agenda van de AV van 31 maart a.s. staat bij de mededelingen het punt ‘Niet langer toekenning van kaderkaarten voor partners'. De KNKB was voornemens om voortaan geen partnerkaarten meer uit te geven.
Naast positieve reacties leverde dit besluit intern de nodige discussies op, waaruit bleek dat dit besluit een bredere afweging verdient.
Tevens hebben we geconstateerd dat uitgifte van vrijkaarten in feite een vorm van vrijwilligersbeleid is. Momenteel hebben we op dit gebied geen beleidslijnen.
Besloten is om in 2016 te werken aan vrijwilligersbeleid, wat vervolgens aan de verenigingen zal worden voorgelegd. In dit kader zal de verstrekking van kaderkaarten - ook aan partners van kaatsers - verder onder de loep worden genomen.
Tijdens de AV zal e.e.a. nader worden toegelicht.

Hoofdsponsor

Businesspartner

Suppliers