contact zoeken wedstrijden

Freule 2017: Winst op Freule dan op naar de hoofdklasse!

Van de winnaars van de Freule in de afgelopen tien jaar zijn veel kaatsers doorgedrongen tot de rijen der hoofdklassers.
 


Foto www.kaatshistorie.nl De Freulepartij in 2007 te Wommels. V.l.n.r.: begeleider Pieter Heeringa, Steven de Bruin, Hans Wassenaar en Arnold Zijlstra. Dit partuur voor de kaatsvereniging "VVV Tzummarum" te Tzummarum kreeg de eerste prijs uitgereikt.

Hans Wassenaar(PC koning 2016), Arnold Zijlstra, Steven de Bruin (2007) Jouke Bosje (2008) Peter van Zuiden en Hendrik Bouwhuis(2010) en Johannes van der Veen, Kees van der Schoot en Pieter van der Schoot(2011), Allard Hoekstra (2012), Wierd Baarda (2013) en Laas Pieter van Staten (2014), Klaas Pieter Folkertsma, zijn talenten die de komende jaren een gooi doen naar de hoofdklasse.

Veel van deze mannen waren vorige week woensdag wel actief op de 164ste PC. Met Koning Hendrik Kootstra in de hoofdrol. Hij werd in 2009 tweede op de Freulepartij


De winnaars van de afgelopen tien jaar zijn:
2016 Menaam met Harmen Schuitmaker, Tom Gerard Cats en Tycho de Groot,
2015 Makkum met Klaas Pier Folkertsma, Jouke Vlasbloem en Jurre Rinia,
2014: Hijum-Finkum: Hielke Beijering, Jetze Lutzen Plantenga, Laas Pieter van Straten,
2013 Dronryp, Sybren Blanksma, Sander Kingma, Wierd Baarda,
2012: Franeker: Kars Zeinstra Allard Hoekstra Christiaan de Haan,
2011: Sexbierum met Johannes van der Veen, Kees van der Schoot en Pieter van der Schoot,
2010: Bolsward Hendrik Bouwhuis Willem Siebe Hilwerda, Peter van Zuiden,
2009: Wjelsryp met Pieter Siebren Scharringa, Elmar Pieterse en Jelle Scharringa,
2008: Wjelsryp met Jouke Bosje, Yde Pieter Walda en Jelmer Hofstee,
2007: Tzummarum met Arnold Zijlstra, Hans Wassenaar en Steven de Bruin.


Klik hier voor alle berichten over de Freule

Hoofdsponsor

Businesspartner

Suppliers