contact zoeken wedstrijden

NK senioren: Video reportage finale

In Franeker wordt traditie getrouw het NK senioren gekaatst. De Bondspartij in de volksmond.
KNKB Media maakte een reportage van de finale tussen Bitgum en Minnertsga.

foto: Elisabeth Fotografie

Logo-eresde

Hoofdsponsor

Businesspartner

Suppliers