contact zoeken wedstrijden

Categorie klassement

jaar:

Schooljongens


Kaatser 1e prijs 2e prijs 3e prijs Punten
Jorn Lars van Beem 6 5 1 29
Rick Minnesma 5 4 2 25
Thomas Dijkstra 5 3 2 23
Justin Krottje 5 2 1 20
Steven Koster 1 6 3 18
Haye Tseard van der Hem 2 4 3 17
Gosse de Haan 2 4 2 16
Harold de Boer 5 0 0 15
Verry van der Meer 3 3 0 15
Pascal Poelstra 4 1 0 14
Dietmer Kuperus 2 2 3 13
Jitze Floris 1 4 2 13
Rutger Torensma 2 2 2 12
Jurrit Osinga 1 3 3 12
Jari Visser 2 2 1 11
Jan Johannes van der Kamp 2 0 4 10
Leon Wijning 1 1 5 10
Jelmer Kuiken 2 0 3 9
Johan Sipma 1 1 4 9
Jesse Kroondijk 1 2 1 8
Rutger Kumbangsila 1 1 3 8
Gerrit Hendriks 2 0 1 7
Kjell Dijkstra 2 0 1 7
Jelmer Miedema 1 2 0 7
Rink Rudmer Sterk 1 1 2 7
Harm van der Ploeg 1 1 1 6
Geert Reitsma 1 0 3 6
Jelger van der Meulen 0 2 2 6
Jacob Klaas Dijkstra 0 1 4 6
Rene van der Walt 1 1 0 5
Rowin Faas 1 1 0 5
Alwin Boschma 1 1 0 5
Sil Nota 1 0 2 5
Yoram Elzinga 1 0 2 5
Redmer Cnossen 1 0 2 5
Daniel Meesters 0 1 3 5
Almer Zijlstra 1 0 1 4
Johannes Bouma 0 1 2 4
Edgar van Wigcheren 0 1 2 4
Justin de Vries 0 1 2 4
Pieter den Breejen 1 0 0 3
Luka van der Weg 1 0 0 3
Pieter de Jong 1 0 0 3
Bauke Toren 1 0 0 3
Wesley v.d. Vaart 0 1 1 3
Redmer van Netten 0 1 1 3
Thom Stellingwerf 0 0 3 3
Jan-Tymen Eisma 0 1 0 2
Jurjen Fokkema 0 1 0 2
Rein Breuker 0 1 0 2
Jelmer Torensma 0 1 0 2
Klaas Hibma 0 1 0 2
Jelke Greidanus 0 1 0 2
Jan Bandstra 0 1 0 2
Jens Rienk Jepkema 0 0 2 2
Marten Leijenaar 0 0 2 2
Jarno Feenstra 0 0 2 2
André de Vries 0 0 2 2
Robin Benders 0 0 2 2
Sil van der Geest 0 0 2 2
Klaas Gerrit Meulenaar 0 0 2 2
Jelle Sieperda 0 0 1 1
Bauke Reijnhoudt 0 0 1 1
Jelmer Osinga 0 0 1 1
Thom Oostenveld 0 0 1 1
Bart Pieter Broeders 0 0 1 1
Rutger Sijbesma 0 0 1 1
Dylan Koel 0 0 1 1
Henk Hoekstra 0 0 1 1
Johan Cnossen 0 0 1 1
Boas Bruinsma 0 0 1 1
Wiebe Siemen Leenstra 0 0 1 1
Stijn Vincken 0 0 1 1
Brent Timmerman 0 0 1 1
Sjouke Beimers 0 0 1 1
Oniek Huizinga 0 0 1 1
Thom Dijkstra 0 0 1 1
Jelle Jon Bouwman 0 0 1 1
Iwan Hiddinga 0 0 1 1
Leon Sjoerdsma 0 0 1 1
Jildert Wijbenga 0 0 0 0
Marten Algra 0 0 0 0
Colin Baarda 0 0 0 0
Jorrit Nanninga 0 0 0
Folkert Boersma 0 0 0

Hoofdsponsor

Businesspartner

Suppliers