contact zoeken wedstrijden

Categorie klassement

jaar:

Jongens


Kaatser 1e prijs 2e prijs 3e prijs Punten
Pieter Jan Leijenaar 8 2 3 31
Albert Feenstra 6 3 1 25
Jelle Cnossen 4 3 1 19
Gerben de Boer 3 3 4 19
Mark Polstra 2 4 5 19
Menno Galama 5 1 1 18
Jelmer Dijkstra 4 2 1 17
Taeke Hofman 2 4 3 17
Lucas Postma 2 4 2 16
Stefan van der Meer 4 1 1 15
Gjalt Sjirk de Groot 3 1 4 15
Gabe-Jan van Popta 3 1 4 15
Jasper Jager 2 4 1 15
Wytze Wassenaar 3 2 1 14
Paul Dijkstra 3 2 1 14
Jesper Tolsma 3 2 0 13
Lars Onrust 1 4 2 13
Hidzer Bogaard 3 1 1 12
Youri de Groot 1 2 5 12
Hessel Postma 2 1 3 11
Wessel v.d. Woud 1 3 2 11
Aizo Veltman 2 2 0 10
Christiaan Stremler 2 1 2 10
Karel Monfils 2 0 4 10
Gerrit Dijkstra 0 3 4 10
Allard van Wigcheren 2 1 1 9
René de Haan 1 2 2 9
Bauke Folkerts 2 1 0 8
Hidde Poelstra 1 2 1 8
Douwe Lycklama à Nijeholt 1 1 3 8
Anco Vroom 1 1 3 8
Wessel van Wier 2 0 1 7
Wybe Kor Pijnacker 1 2 0 7
Erik Minne Cats 0 1 5 7
Thomas Dijkstra 1 1 1 6
Redmer Zaagemans 1 0 3 6
Ype Bert van der Logt 0 2 2 6
Germ Pyt van Popta 0 1 4 6
Jort Norder 0 1 4 6
Dirk-Henk Kuipers 0 0 6 6
Jorn Lars van Beem 1 1 0 5
Martijn Wiersma 1 1 0 5
Rick Alberda 1 1 0 5
Mark Minnesma 1 0 2 5
Ignas Dijkstra 1 0 2 5
Jasper de Boer 0 2 1 5
Werner Veenstra 0 2 1 5
Gerwin Dijkstra 0 1 3 5
Andele Veltman 0 1 3 5
Allard Dijkstra 1 0 1 4
Jorrit Tolsma 1 0 1 4
Bouke Andries Boersma 1 0 1 4
Wessel Hilverda 1 0 1 4
Jorn Dijkstra 0 2 0 4
Sytse Koree 0 1 2 4
Redmer Wijnstra 0 1 2 4
Wessel Schraa 0 1 2 4
Gerard de Vries 0 1 2 4
Sietze Bouma 0 1 2 4
Jelte Hotsma 1 0 0 3
Jelle Pieter van de Walt 1 0 0 3
Gosse de Haan 1 0 0 3
Verry van der Meer 1 0 0 3
Haye Tseard van der Hem 1 0 0 3
Chris Miedema 1 0 0 3
Kees van der Horst 1 0 0 3
Xander Nauta 1 0 0 3
Tjardi Hoeksma 1 0 0 3
Jelger de Boer 0 1 1 3
Jeroen de Boer 0 1 1 3
Jarno Hoonstra 0 1 1 3
Ingmar Wijma 0 1 1 3
Dooitze de Boer 0 1 1 3
Siebe Feenstra 0 1 1 3
Jelmer de Vries 0 0 3 3
Durk Hoogma 0 0 3 3
Klaas Jan Oosterbaan 0 0 3 3
Markus Heeringa 0 1 0 2
Wilke van der Meulen 0 1 0 2
Arjen Schregardus 0 1 0 2
Douwe Pieter Kuiper 0 1 0 2
Jurjen Miedema 0 1 0 2
Jesse Kroondijk 0 1 0 2
Pier Koopmans 0 1 0 2
Germer van der Weg 0 0 2 2
Germ Epema 0 0 2 2
Marten Jansen 0 0 2 2
Hessel de Ree 0 0 2 2
Siard Bloemsma 0 0 2 2
Wytse Yntema 0 0 1 1
Dennis Reekers 0 0 1 1
Hedser Mud 0 0 1 1
Redmer Huitema 0 0 1 1
Anne Jelmer Hellinga 0 0 1 1
Simon van der Vaart 0 0 1 1
Menno Osinga 0 0 1 1
Jort de Jong 0 0 1 1
Geert Reitsma 0 0 1 1
Jeroen Haarsma 0 0 1 1
Marten Leijenaar 0 0 1 1
Gerben Jelke Gerbrandy 0 0 1 1
Wesley van de Wint 0 0 1 1
Harold de Boer 0 0 1 1
Jurrit Osinga 0 0 1 1
Niels Nieuwhof 0 0 0
Jorn Hoekstra 0 0 0
Arjan Oevering 0 0 0
Jesse de Jong 0 0 0

Hoofdsponsor

Businesspartner

Suppliers