contact zoeken wedstrijden

Categorie klassement

jaar:

Heren 50+


Kaatser 1e prijs 2e prijs 3e prijs Punten
Piet Zondervan 8 1 0 26
Piet Machiela 4 3 0 18
Sipke Hiemstra 4 1 1 15
Roel Sijbesma 3 1 3 14
Eddy Sjollema 3 1 3 14
Ype Tiemersma 2 3 2 14
Johan Hiemstra 0 4 6 14
Wibe Hoitenga 3 1 1 12
Johannes Siegersma 2 3 0 12
Wybren v.d. Woud 2 1 4 12
Tiede Boorsma 3 0 2 11
Maikel Versnel 3 0 2 11
Jan de Jong 2 2 1 11
Gerrie Otter 2 1 3 11
Bennie Hof 2 1 3 11
Roel Venema 1 4 0 11
Tjeerd Dijkstra 1 3 2 11
Albert Walsweer 1 3 1 10
Henk Woppenkamp 1 2 3 10
Piet de Groot 1 2 3 10
Douwe Wierstra 2 1 1 9
Age van der Goot 2 1 1 9
Jan van der Schoot 2 0 3 9
Siebe Tolsma 1 3 0 9
Ale Mosselman 1 2 2 9
Siebe van Loon 1 1 4 9
Anne Brouwer 1 1 4 9
Dirk Machiela 0 4 1 9
Jelle Jan Bouma 0 4 1 9
Hans Diekman 1 2 1 8
Dirk Poortstra 1 1 3 8
Jan Brandsma 0 3 2 8
Jorrit Jorritsma 2 0 1 7
Bouwe v.d. Veer 1 2 0 7
Douwe Durk Reitsma 1 2 0 7
Jan Buitenga 1 1 2 7
Joop Bootsma 0 2 3 7
Peter Rinsma 2 0 0 6
Ludwig Seerden 2 0 0 6
Ibo Nicolay 2 0 0 6
Sape Nauta 1 1 1 6
Henk Bloemsma 1 1 1 6
Oeds Broersma 1 0 3 6
Peter Kwast 0 3 0 6
Pollie Kwast 1 1 0 5
Jan Houwer 1 1 0 5
Anne de Groot 1 1 0 5
Henk Mulder 1 1 0 5
Auke Akkerman 1 1 0 5
Anno Miedema 1 0 2 5
Simon Kingma 0 2 1 5
Douwe Broersma 0 1 3 5
Hans Felkers 0 1 3 5
Piet v.d. Ploeg 0 1 3 5
Thijs Houtsma 1 0 1 4
Simon de Groot 1 0 1 4
Sikke Koster 1 0 1 4
Jan Sipma 1 0 1 4
Jan v.d. Meulen 1 0 1 4
Jacob Kamstra 1 0 1 4
Anne Siderius 1 0 1 4
Johannes Hinrichs 1 0 1 4
Henk Hellinga 1 0 1 4
Oeds de Roos 1 0 1 4
Henk Porte 0 2 0 4
Jarig Katsma 0 2 0 4
Lieuwe Althof 0 2 0 4
Jan Volbeda 0 1 2 4
Sjouke de Groot 0 1 2 4
Andries Idzerda 0 0 4 4
Eeltje Wiersma 1 0 0 3
Jacob Dotinga 1 0 0 3
Gerard van Loon 1 0 0 3
Germ de Graaf 1 0 0 3
Roelof Hoogland 1 0 0 3
Ynze Stienstra 1 0 0 3
Hans Hilarides 1 0 0 3
Renze Stiemsma 1 0 0 3
Klaas de Haan 1 0 0 3
Tjeerd Jan Boomsma 1 0 0 3
Egbert Bootsma 1 0 0 3
Fetze Jan Kooistra 0 1 1 3
Hendrik Eringa 0 1 1 3
Tjeerd Bouma 0 1 1 3
Daan Groen 0 1 1 3
Jan de Boer 0 1 1 3
Klaas Sobel 0 0 3 3
Jan Hoekstra 0 1 0 2
Eddy van der Lei 0 1 0 2
Paulus Strikwerda 0 1 0 2
Jan Vellinga 0 1 0 2
Gerben Staphorsius 0 1 0 2
Jan Bruinsma 0 1 0 2
Johan v.d. Veen 0 1 0 2
Klaas Kramer 0 0 2 2
Lubbert Schreiber 0 0 2 2
Jan Tuinier 0 0 2 2
Jan Feenstra 0 0 1 1
Jan Dijkstra 0 0 1 1
Nanning Seepma 0 0 1 1
Siete Wassenaar 0 0 1 1
Bertus Bootsma 0 0 1 1
Auke Kuiken 0 0 1 1
Dirk v.d. Schaaf 0 0 1 1
Jappie Wagenaar 0 0 1 1
Johan Wittermans 0 0 1 1
Wietse Punter 0 0 1 1
Harry Oudendag 0 0 0 0
Sjoerd Nauta 0 0 0 0
René Leenstra 0 0 0 0
Harmen van Gelderen 0 0 0 0
Teake Koster 0 0 0 0
Ferdinand v.d. Werf 0 0 0 0
Theunis Piersma 0 0 0 0
Siebe Marra 0 0 0 0
Jochum de Vries 0 0 0
Ate Bierma 0 0 0

Hoofdsponsor

Businesspartner

Suppliers