contact zoeken wedstrijden

Categorie klassement

jaar:

Junioren


Kaatser 1e prijs 2e prijs 3e prijs Punten
Joran Gerbranda 2 1 0 8
Marco de Groot 1 1 1 6
Allard Hoekstra 1 1 0 5
Pieter van der Schoot 1 1 0 5
Durk Ennema 1 1 0 5
Djurre Seerden 1 1 0 5
Remmelt Bouma 0 1 0 2
Evert Pieter Tolsma 0 0 1 1
Doede Rients Okkema 0 0 1 1
Bote Jellema 0 0 1 1
Youri de Groot 0 0 1 1
Tycho de Groot 0 0 1 1
Tom Gerard Cats 0 0 1 1
Wessel Hilverda 0 0 1 1
Hessel Postma 0 0 1 1
Rémon Tie Bouma 0 0 1 1
Roel Pieter de Jong 0 0 0 0
Jan-Sjouke Weewer 0 0 0 0
Patrick van Dellen 0 0 0 0
Wierd Baarda 0 0 0 0
Marten Bergsma 0 0 0 0

Hoofdsponsor

Businesspartner

Suppliers