contact zoeken wedstrijden

Categorie klassement

jaar:

Heren Hoofdklasse


Kaatser 1e prijs 2e prijs 3e prijs Punten
Gert-Anne van der Bos 13 4 5 52
Tjisse Steenstra 13 4 5 52
Taeke Triemstra 10 5 3 43
Renze Hiemstra 8 2 5 33
Enno Kingma 7 2 5 30
Hans Wassenaar 5 3 7 28
Menno van Zwieten 3 8 1 26
Erwin Zijlstra 2 9 1 25
Bauke Triemstra 4 5 1 23
Hylke Bruinsma 1 9 1 22
Hendrik Kootstra 3 3 2 17
Alle Jan Anema 3 3 2 17
Dylan Drent 2 4 3 17
Kees van der Schoot 1 4 5 16
Marten Bergsma 1 3 2 11
Sjoerd de Jong 2 1 2 10
Hillebrand Visser 2 1 2 10
Patrick Scheepstra 1 3 1 10
Jelle Attema 1 3 1 10
Pieter van der Schoot 1 3 1 10
Peter van Zuiden 1 2 3 10
Jouke Bosje 2 1 1 9
Evert Pieter Tolsma 1 2 1 8
Pier Piersma 1 1 1 6
Jacob Klaas Haitsma 1 1 1 6
Daniël Iseger 1 1 0 5
Haye Jan Nicolay 1 0 2 5
Allard Hoekstra 0 1 3 5
Arnold Zijlstra 1 0 1 4
Johan van der Meulen 1 0 1 4
Pieter Jan Plat 1 0 1 4
Hyltje Bosma 1 0 1 4
Johannes van der Veen 0 2 0 4
Steven Koster 1 0 0 3
Hendrik Tolsma 0 1 1 3
Durk Ennema 0 1 1 3
Laas Pieter van Straten 0 1 1 3
Jan Schurer 0 1 1 3
Thomas van Zuiden 0 1 0 2
Jan Dirk de Groot 0 1 0 2
Arie den Breejen 0 0 2 2
Erik Haitsma 0 0 2 2
Dirk-Yde Sjaarda 0 0 2 2
Johan Diertens 0 0 2 2
Marten Bloem 0 0 1 1
Steven de Bruin 0 0 1 1
Willem Heeringa 0 0 1 1
Jelte-Pieter Dijkstra 0 0 1 1
Johan Kwast 0 0 1 1
Jelle Jaap Stiemsma 0 0 1 1
Sip Jaap Bos 0 0 1 1
Doede Rients Okkema 0 0 1 1
Auke Boomsma 0 0 1 1
Jouwert Nicolay 0 0 1 1
Tycho de Groot 0 0 0 0
Joran Gerbranda 0 0 0 0
Corné Tuinenga 0 0 0 0
Wierd Baarda 0 0 0 0
Rémon Tie Bouma 0 0 0 0
Jorrit van Smeden 0 0 0 0
Gerrit Jan Duiven 0 0 0 0

Hoofdsponsor

Businesspartner

Suppliers