contact zoeken wedstrijden

Volledige wedstrijdlijst

Datum Wedstrijd Plaats
27-04-2018 Heren 1e klasse Door elkaar loten Holwerd 
28-04-2018 Heren 50+ Door elkaar loten + herk Goënga 
29-04-2018 Heren Hoofdklasse Afdeling 2ppa Weidum 
04-05-2018 Federatiewedstrijd Welpen Door elkaar loten Oude Bildtzijl 
04-05-2018 Federatiewedstrijd Pupillen Door elkaar loten Oude Bildtzijl 
04-05-2018 Federatiewedstrijd Schooljeugd Door elkaar loten Oude Bildtzijl 
04-05-2018 Federatiewedstrijd Jongens Meisjes Door elkaar loten Oude Bildtzijl 
04-05-2018 Welpen jongens Door elkaar loten welpenjongens IJsbrechtum 
04-05-2018 Welpen meisjes Door elkaar loten welpenmeisjes IJsbrechtum 
04-05-2018 Pupillen jongens Door elkaar loten Pupillenjongens IJsbrechtum 
04-05-2018 Pupillen meisjes Door elkaar loten pupillenmeisjes IJsbrechtum 
04-05-2018 Schooljongens Door elkaar loten Schooljongens IJsbrechtum 
04-05-2018 Schoolmeisjes Door elkaar loten Schoolmeisjes IJsbrechtum 
04-05-2018 Jongens Door elkaar loten Jongens IJsbrechtum 
04-05-2018 Meisjes Door elkaar loten meisjes IJsbrechtum 
05-05-2018 Junioren Afdeling Peins 
05-05-2018 Dames Hoofdklasse Afdeling Franeker 
05-05-2018 Welpen jongens Door elkaar loten Welpenjongens Dronryp 
05-05-2018 Welpen meisjes Door elkaar loten Welpenmeisjes Dronryp 
05-05-2018 Pupillen jongens Door elkaar loten Pupillenjongens Dronryp 
05-05-2018 Pupillen meisjes Door elkaar loten Pupillenmeisjes Dronryp 
05-05-2018 Schooljongens Door elkaar loten Schooljongens Dronryp 
05-05-2018 Schoolmeisjes Door elkaar loten Schoolmeisjes Dronryp 
06-05-2018 Heren Hoofdklasse Vrije formatie beperkt Franeker 
06-05-2018 Heren 30+ Door elkaar loten + herk Berltsum 
06-05-2018 Heren 50+ Door elkaar loten A klasse poule Berltsum 
06-05-2018 Heren 50+ Door elkaar loten B + herk Berltsum 
06-05-2018 Dames Hoofdklasse Vrije formatie Easterein 
06-05-2018 Dames 1e klasse Vrije formatie + herk Easterein 
06-05-2018 Jongens Door elkaar loten + herk Mantgum 
06-05-2018 Meisjes Door elkaar loten + herk Peins 
06-05-2018 Schooljongens Door elkaar loten + herk Ysbrechtum 
06-05-2018 Schoolmeisjes Door elkaar loten + herk Lekkum 
06-05-2018 Pupillenjongens Door elkaar loten + herk Bolsward 
06-05-2018 Pupillenmeisjes Door elkaar loten + herk Folsgare 
06-05-2018 Welpenjongens Door elkaar loten + herk Baerd 
06-05-2018 Welpenmeisjes Door elkaar loten + herk Baerd 
09-05-2018 welp/pup Welpen Door elkaar loten Baard/Huns/Leons 
09-05-2018 welp/pup Pupillen Door elkaar loten Baard/Huns/Leons 
10-05-2018 Heren Hoofdklasse Afdeling 2ppa Tzummarum 
10-05-2018 Heren 50+ Door elkaar loten A klasse poule Heerenveen 
10-05-2018 Heren 50+ Door elkaar loten B + herk Heerenveen 
10-05-2018 Dames Hoofdklasse Afdeling Dronryp 
10-05-2018 Jongens Door elkaar loten + herk Vrouwenparochie 
11-05-2018 Del Welpen jongens Door elkaar loten Wijnaldum 
11-05-2018 Del Welpen meisjes Door elkaar loten Wijnaldum 
11-05-2018 Del Pupillen jongens Door elkaar loten Wijnaldum 
11-05-2018 Del Pupillen meisjes Door elkaar loten Wijnaldum 
11-05-2018 Del Schooljongens Door elkaar loten Wijnaldum 
11-05-2018 Schooljongens Door elkaar loten Schooljongens Itens 
11-05-2018 Schoolmeisjes Door elkaar loten Schoolmeisjes Itens 
11-05-2018 Del Schoolmeisjes Door elkaar loten Wijnaldum 
11-05-2018 Del Jongens Door elkaar loten Wijnaldum 
11-05-2018 Jongens Door elkaar loten Jongens Itens 
11-05-2018 Meisjes Door elkaar loten meisjes Itens 
11-05-2018 Del Meisjes Door elkaar loten Wijnaldum 
12-05-2018 Heren 2e klasse Door elkaar loten Paesens-Moddergat 
12-05-2018 Junioren Door elkaar loten Paesens-Moddergat 
12-05-2018 Heren 50+ Door elkaar loten + herk Hilversum 
12-05-2018 Alle categorieën Afdeling poule Hilversum 
12-05-2018 Alle categorieën Door elkaar loten + herk Hilversum 
12-05-2018 alle cat Welpen Door elkaar loten Weidum 
12-05-2018 Federatiewedstrijd Welpen Door elkaar loten Britsum 
12-05-2018 Federatiewedstrijd Pupillen Door elkaar loten Britsum 
12-05-2018 alle cat Pupillen Door elkaar loten Weidum 
12-05-2018 alle cat Schooljeugd Door elkaar loten Weidum 
12-05-2018 Federatiewedstrijd Schooljeugd Door elkaar loten Britsum 
12-05-2018 Federatiewedstrijd Jongens Meisjes Door elkaar loten Britsum 
12-05-2018 alle cat Jongens Meisjes Door elkaar loten Weidum 
12-05-2018 Welpen jongens Door elkaar loten Welpenjongens Menaam 
12-05-2018 Welpen jongens Door elkaar loten Burgwerd 
12-05-2018 Welpen jongens Door elkaar loten welpenjongens Itens 
12-05-2018 Welpen meisjes Door elkaar loten welpenmeisjes Itens 
12-05-2018 Welpen meisjes Door elkaar loten Burgwerd 
12-05-2018 Welpen meisjes Door elkaar loten Welpenmeisjes Menaam 
12-05-2018 Pupillen jongens Door elkaar loten Pupillenjongens Menaam 
12-05-2018 Pupillen jongens Door elkaar loten Burgwerd 
12-05-2018 Pupillen jongens Door elkaar loten Pupillenjongens Itens 
12-05-2018 Pupillen meisjes Door elkaar loten pupillenmeisjes Itens 
12-05-2018 Pupillen meisjes Door elkaar loten Burgwerd 
12-05-2018 Pupillen meisjes Door elkaar loten Pupillenmeisjes Menaam 
12-05-2018 Schooljongens Door elkaar loten Schooljongens Menaam 
12-05-2018 Schooljongens Door elkaar loten Burgwerd 
12-05-2018 Schoolmeisjes Door elkaar loten Burgwerd 
12-05-2018 Schoolmeisjes Door elkaar loten Schoolmeisjes Menaam 
13-05-2018 Heren Hoofdklasse Vrije formatie beperkt St.Annaparochie 
13-05-2018 Heren 1e klasse Vrije formatie Grou 
13-05-2018 Dames Hoofdklasse Vrije formatie Kimswerd 
13-05-2018 Dames 1e klasse Vrije formatie + herk Stiens 
13-05-2018 Jongens Afdeling Holwerd 
13-05-2018 Jongens Door elkaar loten + opstap Holwerd 
13-05-2018 Meisjes Afdeling Sexbierum 
13-05-2018 Meisjes Door elkaar loten + opstap Sexbierum 
13-05-2018 Schooljongens Door elkaar loten A klasse poule Oude Leije 
13-05-2018 Schooljongens Door elkaar loten B + herk Oude Leije 
13-05-2018 Schoolmeisjes Door elkaar loten A klasse poule Hommerts-J 
13-05-2018 Schoolmeisjes Door elkaar loten B + herk Hommerts-J 
13-05-2018 Pupillenjongens Door elkaar loten A klasse poule Akkrum 
13-05-2018 Pupillenjongens Door elkaar loten B + herk Akkrum 
13-05-2018 Pupillenmeisjes Door elkaar loten A klasse poule Herbayum 
13-05-2018 Pupillenmeisjes Door elkaar loten B + herk Herbayum 
13-05-2018 Welpenjongens Door elkaar loten B + herk Wolsum 
13-05-2018 Welpenmeisjes Door elkaar loten A klasse poule Cornwerd 
13-05-2018 Welpenmeisjes Door elkaar loten B + herk Cornwerd 
18-05-2018 Welpen jongens Door elkaar loten welpenjongens Boazum 
18-05-2018 Welpen meisjes Door elkaar loten welpenmeisjes Boazum 
18-05-2018 Pupillen jongens Door elkaar loten Pupillenjongens Boazum 
18-05-2018 Pupillen meisjes Door elkaar loten pupillenmeisjes Boazum 
18-05-2018 Schooljongens Door elkaar loten Schooljongens Boazum 
18-05-2018 Schoolmeisjes Door elkaar loten Schoolmeisjes Boazum 
18-05-2018 Jongens Door elkaar loten Jongens Boazum 
18-05-2018 Meisjes Door elkaar loten meisjes Boazum 
19-05-2018 NK Junioren Afdeling Franeker 
19-05-2018 Jongens Door elkaar loten 3x kaatsen dagdeel Hyum-Finkum 
19-05-2018 Meisjes Door elkaar loten 3x kaatsen dagdeel Wijnaldum 
19-05-2018 Schooljongens Door elkaar loten 3x kaatsen dagdeel Arum 
19-05-2018 Pupillenjongens Door elkaar loten 3x kaatsen dagdeel Wommels 
19-05-2018 Pupillenmeisjes Door elkaar loten 3x kaatsen dagdeel Burgwerd 
19-05-2018 welp/pup Welpen Door elkaar loten Jellum/Bears 
19-05-2018 welp/pup Pupillen Door elkaar loten Jellum/Bears 
19-05-2018 sk.jeugd+j/m Schooljeugd Door elkaar loten Wjelsryp 
19-05-2018 sk.jeugd+j/m Jongens Meisjes Door elkaar loten Wjelsryp 
19-05-2018 Welpen jongens Door elkaar loten Welpenjongens Marsum 
19-05-2018 Welpen jongens Door elkaar loten Exmorra 
19-05-2018 Welpen meisjes Door elkaar loten Exmorra 
19-05-2018 Welpen meisjes Door elkaar loten Welpenmeisjes Marsum 
19-05-2018 Pupillen jongens Door elkaar loten Pupillenjongens Marsum 
19-05-2018 Pupillen jongens Door elkaar loten Exmorra 
19-05-2018 Pupillen meisjes Door elkaar loten Exmorra 
19-05-2018 Pupillen meisjes Door elkaar loten Pupillenmeisjes Marsum 
19-05-2018 Schooljongens Door elkaar loten Schooljongens Marsum 
19-05-2018 Schooljongens Door elkaar loten Exmorra 
19-05-2018 Schoolmeisjes Door elkaar loten Exmorra 
19-05-2018 Schoolmeisjes Door elkaar loten Schoolmeisjes Marsum 
19-05-2018 Jongens Door elkaar loten Exmorra 
19-05-2018 Meisjes Door elkaar loten Exmorra 
19-05-2018 Welpenjongens Door elkaar loten 3x kaatsen dagdeel Bitgum 
19-05-2018 Welpenmeisjes Door elkaar loten 3x kaatsen dagdeel Bitgum 
20-05-2018 Heren 50+ Door elkaar loten A klasse poule Gytsjerk 
20-05-2018 Heren 50+ Door elkaar loten B + herk Gytsjerk 
20-05-2018 Dames Hoofdklasse Vrije formatie beperkt Jorwert 
20-05-2018 Dames 1e klasse Vrije formatie + herk Folsgare 
21-05-2018 NK Heren Hoofdklasse Afdeling Franeker 
25-05-2018 afdeling Afdcomp tm 9 jaar Afdeling opgave voor alle 3 wedstrijden Weidum 
25-05-2018 afdeling Afdcomp tm 11 jaar Afdeling opgave voor alle 3 wedstrijden Weidum 
25-05-2018 afdeling Afdcomp tm 13 jaar Afdeling opgave voor alle 3 wedstrijden Weidum 
25-05-2018 afdeling Afdcomp tm 16 jaar Afdeling opgave voor alle 3 wedstrijden Weidum 
25-05-2018 Federatiewedstrijd Welpen Door elkaar loten Oude Leije 
25-05-2018 Federatiewedstrijd Pupillen Door elkaar loten Oude Leije 
25-05-2018 Federatiewedstrijd Schooljeugd Door elkaar loten Oude Leije 
25-05-2018 Federatiewedstrijd Jongens Meisjes Door elkaar loten Oude Leije 
25-05-2018 Welpen jongens Door elkaar loten welpenjongens Reahus 
25-05-2018 Del Welpen jongens Door elkaar loten Sint-Jacobiparochie 
25-05-2018 Del Welpen meisjes Door elkaar loten Sint-Jacobiparochie 
25-05-2018 Welpen meisjes Door elkaar loten welpenmeisjes Reahus 
25-05-2018 Pupillen jongens Door elkaar loten Pupillenjongens Reahus 
25-05-2018 Del Pupillen jongens Door elkaar loten Sint-Jacobiparochie 
25-05-2018 Del Pupillen meisjes Door elkaar loten Sint-Jacobiparochie 
25-05-2018 Pupillen meisjes Door elkaar loten pupillenmeisjes Reahus 
25-05-2018 Schooljongens Door elkaar loten Schooljongens Tirns 
25-05-2018 Del Schooljongens Door elkaar loten Sint-Jacobiparochie 
25-05-2018 Del Schoolmeisjes Door elkaar loten Sint-Jacobiparochie 
25-05-2018 Schoolmeisjes Door elkaar loten Schoolmeisjes Tirns 
25-05-2018 Jongens Door elkaar loten Jongens Tirns 
25-05-2018 Del Jongens Door elkaar loten Sint-Jacobiparochie 
25-05-2018 Del Meisjes Door elkaar loten Sint-Jacobiparochie 
25-05-2018 Meisjes Door elkaar loten meisjes Tirns 
26-05-2018 Dames Hoofdklasse Vrije formatie beperkt Menaam 
26-05-2018 Dames 1e klasse Door elkaar loten + herk Tsjom 
26-05-2018 Jongens Door elkaar loten A klasse poule Exmorra 
26-05-2018 Jongens Door elkaar loten B + herk Exmorra 
26-05-2018 Schooljongens Door elkaar loten A klasse poule Achlum 
26-05-2018 Schooljongens Door elkaar loten B + herk Achlum 
26-05-2018 Schoolmeisjes Afdeling Harlingen 
26-05-2018 Schoolmeisjes Door elkaar loten + opstap Harlingen 
26-05-2018 Pupillenjongens Afdeling Damwoude 
26-05-2018 Pupillenjongens Door elkaar loten + opstap Damwoude 
26-05-2018 Alle categorieën Door elkaar loten + herk Dronten - Flevoland 
26-05-2018 welp/pup Welpen Door elkaar loten Spannum 
26-05-2018 welp/pup Pupillen Door elkaar loten Spannum 
26-05-2018 Welpen jongens Door elkaar loten Welpenjongens Berltsum 
26-05-2018 Welpen jongens Door elkaar loten Gaast 
26-05-2018 Welpen meisjes Door elkaar loten Gaast 
26-05-2018 Welpen meisjes Door elkaar loten Welpenmeisjes Berltsum 
26-05-2018 Pupillen jongens Door elkaar loten Pupillenjongens Berltsum 
26-05-2018 Pupillen jongens Door elkaar loten Gaast 
26-05-2018 Pupillen meisjes Door elkaar loten Gaast 
26-05-2018 Pupillen meisjes Door elkaar loten Pupillenmeisjes Berltsum 
26-05-2018 Schooljongens Door elkaar loten Schooljongens Berltsum 
26-05-2018 Schooljongens Door elkaar loten Gaast 
26-05-2018 Schoolmeisjes Door elkaar loten Gaast 
26-05-2018 Schoolmeisjes Door elkaar loten Schoolmeisjes Berltsum 
27-05-2018 Heren Hoofdklasse Vrije formatie beperkt Menaam 
27-05-2018 Heren 1e klasse Vrije formatie Huns-Lions 
27-05-2018 Heren 30+ Door elkaar loten + herk Pingjum 
27-05-2018 Heren 50+ Door elkaar loten + herk Skingen-Slappeterp 
27-05-2018 Dames Hoofdklasse Vrije formatie beperkt Denk om vervroegde aanvangstijd. Winsum 
27-05-2018 Dames 1e klasse Vrije formatie + herk Heerenveen 
27-05-2018 Jongens Door elkaar loten A klasse poule Reduzum 
27-05-2018 Jongens Door elkaar loten B + herk Reduzum 
27-05-2018 Meisjes Afdeling Deinum 
27-05-2018 Meisjes Door elkaar loten + opstap Deinum 
27-05-2018 Schooljongens Afdeling Easterein 
27-05-2018 Schooljongens Door elkaar loten + opstap Easterein 
27-05-2018 Schoolmeisjes Door elkaar loten A klasse poule Bolsward 
27-05-2018 Schoolmeisjes Door elkaar loten B + herk Bolsward 
27-05-2018 Pupillenjongens Door elkaar loten A klasse poule Wiuwert 
27-05-2018 Pupillenjongens Door elkaar loten B + herk Wiuwert 
27-05-2018 Pupillenmeisjes Afdeling Hartwerd 
27-05-2018 Pupillenmeisjes Door elkaar loten + opstap Hartwerd 
27-05-2018 Welpenjongens Afdeling Akkrum 
27-05-2018 Welpenmeisjes Afdeling Akkrum 
01-06-2018 Afd. Kamp. Fed.Sneek e.o. Alle categoriën federaties Afdeling junioren Easterein 
01-06-2018 Afd. Kamp. Fed.Sneek e.o. Welpen jongens Afdeling welpenjongens Easterein 
01-06-2018 Del Welpen jongens Door elkaar loten Oosterbierum 
01-06-2018 Del Welpen meisjes Door elkaar loten Oosterbierum 
01-06-2018 Afd. Kamp. Fed.Sneek e.o. Welpen meisjes Afdeling welpenmeisjes Easterein 
01-06-2018 Afd. Kamp. Fed.Sneek e.o. Pupillen jongens Afdeling Pupillenjongens Easterein 
01-06-2018 Del Pupillen jongens Door elkaar loten Oosterbierum 
01-06-2018 Del Pupillen meisjes Door elkaar loten Oosterbierum 
01-06-2018 Afd. Kamp. Fed.Sneek e.o. Pupillen meisjes Afdeling pupillenmeisjes Easterein 
01-06-2018 Afd. Kamp. Fed.Sneek e.o. Schooljongens Afdeling Schooljongens Easterein 
01-06-2018 Del Schooljongens Door elkaar loten Oosterbierum 
01-06-2018 Del Schoolmeisjes Door elkaar loten Oosterbierum 
01-06-2018 Afd. Kamp. Fed.Sneek e.o. Schoolmeisjes Afdeling Schoolmeisjes Easterein 
01-06-2018 Afd. Kamp. Fed.Sneek e.o. Jongens Afdeling Jongens Easterein 
01-06-2018 Del Jongens Door elkaar loten Oosterbierum 
01-06-2018 Del Meisjes Door elkaar loten Oosterbierum 
01-06-2018 Afd. Kamp. Fed.Sneek e.o. Meisjes Afdeling meisjes Easterein 
02-06-2018 Heren Hoofdklasse Door elkaar loten Morra-Lioessens 
02-06-2018 Heren 1e klasse Door elkaar loten Berltsum 
02-06-2018 Heren 2e klasse Door elkaar loten Lollum-Waaxens 
02-06-2018 Heren 50+ Door elkaar loten + herk Harlingen 
02-06-2018 Dames Hoofdklasse Door elkaar loten Morra-Lioessens 
02-06-2018 Dames 1e klasse Door elkaar loten + herk Wjelsryp 
02-06-2018 Meisjes Door elkaar loten A klasse poule Hantum 
02-06-2018 Meisjes Door elkaar loten B + herk Hantum 
02-06-2018 Schoolmeisjes Afdeling Pingjum 
02-06-2018 Schoolmeisjes Door elkaar loten + opstap Pingjum 
02-06-2018 Pupillenjongens Door elkaar loten A klasse poule Hitzum 
02-06-2018 Pupillenjongens Door elkaar loten B + herk Hitzum 
02-06-2018 Pupillenmeisjes Door elkaar loten A klasse poule Ee 
02-06-2018 Pupillenmeisjes Door elkaar loten B + herk Ee 
02-06-2018 Alle categorieën Door elkaar loten + herk Amsterdam 
02-06-2018 Joostemapartij alle categorieën Door elkaar loten Federatie Tirns 
02-06-2018 alle cat Welpen Door elkaar loten Winsum 
02-06-2018 alle cat Pupillen Door elkaar loten Winsum 
02-06-2018 alle cat Schooljeugd Door elkaar loten Winsum 
02-06-2018 alle cat Jongens Meisjes Door elkaar loten Winsum 
02-06-2018 Welpen jongens Door elkaar loten Welpenjongens Skingen/Slappeterp 
02-06-2018 Welpen jongens Door elkaar loten Bolsward 
02-06-2018 Welpen meisjes Door elkaar loten Bolsward 
02-06-2018 Welpen meisjes Door elkaar loten Welpenmeisjes Skingen/Slappeterp 
02-06-2018 Pupillen jongens Door elkaar loten Pupillenjongens Skingen/Slappeterp 
02-06-2018 Pupillen jongens Door elkaar loten Bolsward 
02-06-2018 Pupillen meisjes Door elkaar loten Bolsward 
02-06-2018 Pupillen meisjes Door elkaar loten Pupillenmeisjes Skingen/Slappeterp 
02-06-2018 Schooljongens Door elkaar loten Schooljongens Skingen/Slappeterp 
02-06-2018 Schooljongens Door elkaar loten Bolsward 
02-06-2018 Schoolmeisjes Door elkaar loten Bolsward 
02-06-2018 Schoolmeisjes Door elkaar loten Schoolmeisjes Skingen/Slappeterp 
02-06-2018 Jongens Door elkaar loten Bolsward 
02-06-2018 Meisjes Door elkaar loten Bolsward 
02-06-2018 Joostemapartij alle categoriën Door elkaar loten Federatie Tirns 
02-06-2018 Welpenjongens Door elkaar loten A klasse poule Gaast-Ferwoude 
02-06-2018 Welpenjongens Door elkaar loten B + herk Gaast-Ferwoude 
02-06-2018 Welpenmeisjes Door elkaar loten A klasse poule Ylst 
02-06-2018 Welpenmeisjes Door elkaar loten B + herk Ylst 
03-06-2018 Heren Hoofdklasse Vrije formatie beperkt Dronryp 
03-06-2018 Heren 1e klasse Vrije formatie Minnertsga 
03-06-2018 Heren 30+ Door elkaar loten + herk Ried 
03-06-2018 Dames Hoofdklasse Vrije formatie beperkt Berltsum 
03-06-2018 Dames 1e klasse Vrije formatie + herk Berltsum 
03-06-2018 Jongens Afdeling Goutum 
03-06-2018 Jongens Door elkaar loten + opstap Goutum 
03-06-2018 Schooljongens Vrije formatie + herk Huizum 
03-06-2018 Schoolmeisjes Vrije formatie + herk Huizum 
03-06-2018 Pupillenjongens Afdeling Ingelum 
03-06-2018 Pupillenjongens Door elkaar loten + opstap Ingelum 
03-06-2018 Pupillenmeisjes Afdeling Oude Bildtzijl 
03-06-2018 Pupillenmeisjes Door elkaar loten + opstap Oude Bildtzijl 
07-06-2018 Heren 50+ Door elkaar loten A klasse poule Stiens 
07-06-2018 Heren 50+ Door elkaar loten B + herk Stiens 
08-06-2018 Dames Hoofdklasse Door elkaar loten Stiens 
08-06-2018 afdeling Afdcomp tm 9 jaar Afdeling opgave voor alle 3 wedstrijden Wommels 
08-06-2018 afdeling Afdcomp tm 11 jaar Afdeling opgave voor alle 3 wedstrijden Wommels 
08-06-2018 afdeling Afdcomp tm 13 jaar Afdeling opgave voor alle 3 wedstrijden Wommels 
08-06-2018 afdeling Afdcomp tm 16 jaar Afdeling opgave voor alle 3 wedstrijden Wommels 
08-06-2018 Federatiewedstrijd Welpen Door elkaar loten Ferwert 
08-06-2018 Federatiewedstrijd Pupillen Door elkaar loten Ferwert 
08-06-2018 Federatiewedstrijd Schooljeugd Door elkaar loten Ferwert 
08-06-2018 Federatiewedstrijd Jongens Meisjes Door elkaar loten Ferwert 
08-06-2018 Federatiewedstrijd Alle categoriën federaties Door elkaar loten junioren Ferwert 
08-06-2018 federatie Alle categoriën federaties Door elkaar loten junioren Folsgeare 
08-06-2018 Welpen jongens Door elkaar loten Federatie Folsgeare 
08-06-2018 Welpen meisjes Door elkaar loten Federatie Folsgeare 
08-06-2018 Pupillen jongens Door elkaar loten Federatie Folsgeare 
08-06-2018 Pupillen meisjes Door elkaar loten Federatie Folsgeare 
08-06-2018 Schooljongens Door elkaar loten Federatie Folsgeare 
08-06-2018 Schoolmeisjes Door elkaar loten Federatie Folsgeare 
08-06-2018 Jongens Door elkaar loten Federatie Folsgeare 
08-06-2018 Meisjes Door elkaar loten Federatie Folsgeare 
09-06-2018 Heren Hoofdklasse Vrije formatie beperkt Damwoude 
09-06-2018 Heren 1e klasse Vrije formatie beperkt Bitgum 
09-06-2018 Heren 2e klasse Vrije formatie Reahus-Turns 
09-06-2018 Heren 50+ Door elkaar loten A klasse poule Burgwerd 
09-06-2018 Heren 50+ Door elkaar loten B + herk Burgwerd 
09-06-2018 Dames 1e klasse Vrije formatie + herk Scharnegoutum 
09-06-2018 Jongens Afdeling Kimswerd 
09-06-2018 Jongens Door elkaar loten + opstap Kimswerd 
09-06-2018 Schooljongens Door elkaar loten + herk Easterlittens 
09-06-2018 Schoolmeisjes Door elkaar loten + herk Easterlittens 
09-06-2018 Pupillenjongens Door elkaar loten 3x kaatsen dagdeel Sexbierum 
09-06-2018 Pupillenmeisjes Door elkaar loten 3x kaatsen dagdeel Gytsjerk 
09-06-2018 Brunia-partij alle categorieën Door elkaar loten heren/jongens Exmorra 
09-06-2018 alle cat Welpen Door elkaar loten Mantgum 
09-06-2018 alle cat Pupillen Door elkaar loten Mantgum 
09-06-2018 alle cat Schooljeugd Door elkaar loten Mantgum 
09-06-2018 alle cat Jongens Meisjes Door elkaar loten Mantgum 
09-06-2018 Welpen jongens Door elkaar loten Welpenjongens Dronryp 
09-06-2018 Welpen jongens Door elkaar loten Hartwerd 
09-06-2018 Welpen meisjes Door elkaar loten Hartwerd 
09-06-2018 Welpen meisjes Door elkaar loten Welpenmeisjes Dronryp 
09-06-2018 Afd. Kamp. Menaemeradiel Welpen meisjes Afdeling welpenmeisjes Skingen/Slappeterp 
09-06-2018 Pupillen jongens Door elkaar loten Pupillenjongens Dronryp 
09-06-2018 Pupillen jongens Door elkaar loten Hartwerd 
09-06-2018 Pupillen meisjes Door elkaar loten Hartwerd 
09-06-2018 Pupillen meisjes Door elkaar loten Pupillenmeisjes Dronryp 
09-06-2018 Schooljongens Door elkaar loten Schooljongens Dronryp 
09-06-2018 Schooljongens Door elkaar loten Hartwerd 
09-06-2018 Schoolmeisjes Door elkaar loten Hartwerd 
09-06-2018 Schoolmeisjes Door elkaar loten Schoolmeisjes Dronryp 
09-06-2018 Jongens Door elkaar loten Hartwerd 
09-06-2018 Meisjes Door elkaar loten Hartwerd 
09-06-2018 t Quakeltje-partij alle categoriën Door elkaar loten dames/meisjes Exmorra 
09-06-2018 Welpenjongens Door elkaar loten 3x kaatsen dagdeel Wergea 
09-06-2018 Welpenmeisjes Door elkaar loten 3x kaatsen dagdeel Jelsum-C-B 
10-06-2018 Heren Hoofdklasse Vrije formatie beperkt Stiens 
10-06-2018 Heren 1e klasse Vrije formatie Tzummarum 
10-06-2018 Heren 30+ Vrije formatie + herk Spannum 
10-06-2018 Jongens Door elkaar loten A klasse poule Hommerts-J 
10-06-2018 Jongens Door elkaar loten B + herk Hommerts-J 
10-06-2018 Meisjes Afdeling Menaam 
10-06-2018 Meisjes Door elkaar loten + opstap Menaam 
10-06-2018 Schooljongens Afdeling Raerd 
10-06-2018 Schooljongens Door elkaar loten + opstap Raerd 
10-06-2018 Schoolmeisjes Afdeling Zweins 
10-06-2018 Schoolmeisjes Door elkaar loten + opstap Zweins 
10-06-2018 Pupillenjongens Door elkaar loten + herk Witmarsum 
10-06-2018 Pupillenmeisjes Door elkaar loten + herk Witmarsum 
10-06-2018 Okkemapartij alle categorieën Vrije formatie Federatie Easterein 
10-06-2018 Okkemapartij alle categorieën Vrije formatie Federatie Easterein 
10-06-2018 Okkemapartij alle categorieën Vrije formatie Federatie Easterein 
10-06-2018 Okkemapartij alle categoriën Door elkaar loten Federatie Easterein 
12-06-2018 Afd. Kamp. Menaldumadeel Afdcomp tm 9 jaar Afdeling Welpenmeisjes Ingelum 
12-06-2018 Afd. Kamp. Menaldumadeel Afdcomp tm 11 jaar Afdeling Pupillenmeisjes Deinum 
12-06-2018 Afd. Kamp. Menaldumadeel Afdcomp tm 13 jaar Afdeling Schoolmeisjes Skingen/Slappeterp 
12-06-2018 Afd. Kamp. Menaldumadeel Afdcomp tm 16 jaar Afdeling Meisjes Marsum 
15-06-2018 skoallekeatsen Welpen Afdeling Winsum 
15-06-2018 skoallekeatsen Pupillen Afdeling Winsum 
15-06-2018 Afd Welpen jongens Afdeling Tzummarum 
15-06-2018 Afd Welpen meisjes Afdeling Tzummarum 
15-06-2018 Afd Pupillen jongens Afdeling Tzummarum 
15-06-2018 Afd Pupillen meisjes Afdeling Tzummarum 
15-06-2018 Afd Schooljongens Afdeling Tzummarum 
15-06-2018 Afd Schoolmeisjes Afdeling Tzummarum 
15-06-2018 Afd Jongens Afdeling Tzummarum 
15-06-2018 Afd Meisjes Afdeling Tzummarum 
16-06-2018 Heren Hoofdklasse Vrije formatie beperkt Dokkum 
16-06-2018 Heren 1e klasse Vrije formatie Niawier-M-O 
16-06-2018 Dames Hoofdklasse Door elkaar loten Ee 
16-06-2018 NK Jongens Afdeling Berltsum 
16-06-2018 NK Meisjes Afdeling Bolsward 
16-06-2018 Pupillenjongens Afdeling Grou 
16-06-2018 Pupillenjongens Door elkaar loten + opstap Grou 
16-06-2018 Pupillenmeisjes Afdeling Grou 
16-06-2018 Pupillenmeisjes Door elkaar loten + opstap Grou 
16-06-2018 Alle categorieën Door elkaar loten + herk Alkmaar 
16-06-2018 Jubileumpartij alle categorieën Door elkaar loten Federatie Goenga 
16-06-2018 Jubileumpartij alle categorieën Afdeling Federatie Goenga 
16-06-2018 alle cat Welpen Door elkaar loten Wiuwert/Britswert 
16-06-2018 Federatiewedstrijd Welpen Door elkaar loten Froubuurt 
16-06-2018 Federatiewedstrijd Pupillen Door elkaar loten Froubuurt 
16-06-2018 alle cat Pupillen Door elkaar loten Wiuwert/Britswert 
16-06-2018 alle cat Schooljeugd Door elkaar loten Wiuwert/Britswert 
16-06-2018 Federatiewedstrijd Schooljeugd Door elkaar loten Froubuurt 
16-06-2018 Federatiewedstrijd Jongens Meisjes Door elkaar loten Froubuurt 
16-06-2018 alle cat Jongens Meisjes Door elkaar loten Wiuwert/Britswert 
16-06-2018 Jubileumpartij alle categorieën Afdeling Federatie Goenga 
16-06-2018 Jubileumpartij alle categorieën Afdeling Federatie Goenga 
16-06-2018 Welpen jongens Door elkaar loten Welpenjongens Wier 
16-06-2018 Welpen jongens Door elkaar loten Schettens 
16-06-2018 Welpen meisjes Door elkaar loten Schettens 
16-06-2018 Welpen meisjes Door elkaar loten Welpenmeisjes Wier 
16-06-2018 Pupillen jongens Door elkaar loten Pupillenjongens Wier 
16-06-2018 Pupillen jongens Door elkaar loten Schettens 
16-06-2018 Pupillen meisjes Door elkaar loten Schettens 
16-06-2018 Pupillen meisjes Door elkaar loten Pupillenmeisjes Wier 
16-06-2018 Schooljongens Door elkaar loten Schooljongens Wier 
16-06-2018 Schooljongens Door elkaar loten Schettens 
16-06-2018 Schoolmeisjes Door elkaar loten Schettens 
16-06-2018 Schoolmeisjes Door elkaar loten Schoolmeisjes Wier 
16-06-2018 Jubileumpartij alle categoriën Afdeling Federatie Goenga 
16-06-2018 Jubileumpartij alle categoriën Door elkaar loten Federatie Goenga 
16-06-2018 Jubileumpartij alle categorieën Afdeling Federatie Goenga 
17-06-2018 Heren Hoofdklasse Vrije formatie beperkt St.Jacobiparochie 
17-06-2018 Heren 1e klasse Vrije formatie Anjum 
17-06-2018 Heren 30+ Door elkaar loten + herk Makkum 
17-06-2018 Heren 50+ Door elkaar loten A klasse poule Makkum 
17-06-2018 Heren 50+ Door elkaar loten B + herk Makkum 
17-06-2018 Dames Hoofdklasse Vrije formatie beperkt St.Jacobiparochie 
17-06-2018 Dames 1e klasse Vrije formatie + herk Workum 
17-06-2018 Schooljongens Afdeling Dronryp 
17-06-2018 Schooljongens Door elkaar loten + opstap Dronryp 
17-06-2018 Schoolmeisjes Afdeling Boazum 
17-06-2018 Schoolmeisjes Door elkaar loten + opstap Boazum 
17-06-2018 Pupillenjongens Door elkaar loten A klasse poule Marssum 
17-06-2018 Pupillenjongens Door elkaar loten B + herk Marssum 
17-06-2018 Welpenjongens Door elkaar loten + herk Franeker 
17-06-2018 Welpenmeisjes Door elkaar loten + herk St.Annaparochie 
20-06-2018 Schooljongens Afdeling basisscholen eindwedstr Franeker 
20-06-2018 Schoolmeisjes Afdeling basisscholen eindwedstr Franeker 
22-06-2018 federatie Alle categoriën federaties Door elkaar loten junioren Skearnegoutum 
22-06-2018 Welpen jongens Door elkaar loten Federatie Skearnegoutum 
22-06-2018 Del Welpen jongens Door elkaar loten Sint-Annaparochie 
22-06-2018 Del Welpen meisjes Door elkaar loten Sint-Annaparochie 
22-06-2018 Welpen meisjes Door elkaar loten Federatie Skearnegoutum 
22-06-2018 Del Pupillen jongens Door elkaar loten Sint-Annaparochie 
22-06-2018 Pupillen jongens Door elkaar loten Federatie Skearnegoutum 
22-06-2018 Pupillen meisjes Door elkaar loten Federatie Skearnegoutum 
22-06-2018 Del Pupillen meisjes Door elkaar loten Sint-Annaparochie 
22-06-2018 Del Schooljongens Door elkaar loten Sint-Annaparochie 
22-06-2018 Schooljongens Door elkaar loten Federatie Skearnegoutum 
22-06-2018 Schoolmeisjes Door elkaar loten Federatie Skearnegoutum 
22-06-2018 Del Schoolmeisjes Door elkaar loten Sint-Annaparochie 
22-06-2018 Del Jongens Door elkaar loten Sint-Annaparochie 
22-06-2018 Jongens Door elkaar loten Federatie Skearnegoutum 
22-06-2018 Meisjes Door elkaar loten Federatie Skearnegoutum 
22-06-2018 Del Meisjes Door elkaar loten Sint-Annaparochie 
23-06-2018 Heren Hoofdklasse Vrije formatie beperkt Holwerd 
23-06-2018 Heren 1e klasse Vrije formatie beperkt Itens 
23-06-2018 Heren 2e klasse Vrije formatie Leeuwarden 
23-06-2018 Heren 30+ Door elkaar loten + herk Witmarsum 
23-06-2018 Heren 50+ Afdeling Witmarsum 
23-06-2018 Heren 50+ Door elkaar loten + opstap Witmarsum 
23-06-2018 NK Dames Hoofdklasse Afdeling Exmorra 
23-06-2018 Jongens Vrije formatie + herk Morra-Lioessens 
23-06-2018 NK Schooljongens Afdeling Wommels 
23-06-2018 NK Schoolmeisjes Afdeling Hallum 
23-06-2018 Boazumermjittepartij alle categorieën Vrije formatie Federatie Boazum 
23-06-2018 alle cat Welpen Door elkaar loten Easterwierrum 
23-06-2018 Federatiewedstrijd Welpen Door elkaar loten Jelsum Cornjum 
23-06-2018 Federatiewedstrijd Pupillen Door elkaar loten Jelsum Cornjum 
23-06-2018 alle cat Pupillen Door elkaar loten Easterwierrum 
23-06-2018 alle cat Schooljeugd Door elkaar loten Easterwierrum 
23-06-2018 Federatiewedstrijd Schooljeugd Door elkaar loten Jelsum Cornjum 
23-06-2018 Federatiewedstrijd Jongens Meisjes Door elkaar loten Jelsum Cornjum 
23-06-2018 alle cat Jongens Meisjes Door elkaar loten Easterwierrum 
23-06-2018 Boazumermjittepartij alle categorieën Vrije formatie Federatie Boazum 
23-06-2018 Boazumermjittepartij alle categorieën Door elkaar loten Federatie Boazum 
23-06-2018 Welpen jongens Door elkaar loten Welpenjongens Bitgum 
23-06-2018 Welpen jongens Door elkaar loten Workum 
23-06-2018 Welpen meisjes Door elkaar loten Workum 
23-06-2018 Welpen meisjes Door elkaar loten Welpenmeisjes Bitgum 
23-06-2018 Pupillen jongens Door elkaar loten Pupillenjongens Bitgum 
23-06-2018 Pupillen jongens Door elkaar loten Workum 
23-06-2018 Pupillen meisjes Door elkaar loten Workum 
23-06-2018 Pupillen meisjes Door elkaar loten Pupillenmeisjes Bitgum 
23-06-2018 Schooljongens Door elkaar loten Schooljongens Bitgum 
23-06-2018 Schooljongens Door elkaar loten Workum 
23-06-2018 Schoolmeisjes Door elkaar loten Workum 
23-06-2018 Schoolmeisjes Door elkaar loten Schoolmeisjes Bitgum 
23-06-2018 Jongens Door elkaar loten Workum 
23-06-2018 Meisjes Door elkaar loten Workum 
23-06-2018 Boazumermjittepartij alle categoriën Door elkaar loten Federatie Boazum 
23-06-2018 Welpenjongens Door elkaar loten A klasse poule Morra-Lioessens 
23-06-2018 Welpenjongens Door elkaar loten B + herk Morra-Lioessens 
24-06-2018 Heren Hoofdklasse Vrije formatie beperkt Berltsum 
24-06-2018 Heren 1e klasse Vrije formatie Dronryp 
24-06-2018 Meisjes Vrije formatie + herk Arum 
24-06-2018 Pupillenjongens Afdeling Makkum 
24-06-2018 Pupillenjongens Door elkaar loten + opstap Makkum 
24-06-2018 Pupillenmeisjes Afdeling Raerd 
24-06-2018 Pupillenmeisjes Door elkaar loten + opstap Raerd 
24-06-2018 Welpenmeisjes Door elkaar loten A klasse poule Mantgum 
24-06-2018 Welpenmeisjes Door elkaar loten B + herk Mantgum 
29-06-2018 Heren Hoofdklasse Vrije formatie beperkt Heerenveen 
29-06-2018 federatie Alle categoriën federaties Door elkaar loten junioren Goenga 
29-06-2018 Welpen jongens Door elkaar loten Federatie Goenga 
29-06-2018 Del Welpen jongens Door elkaar loten Tzummarum 
29-06-2018 Del Welpen meisjes Door elkaar loten Tzummarum 
29-06-2018 Welpen meisjes Door elkaar loten Federatie Goenga 
29-06-2018 Pupillen jongens Door elkaar loten Federatie Goenga 
29-06-2018 Del Pupillen jongens Door elkaar loten Tzummarum 
29-06-2018 Del Pupillen meisjes Door elkaar loten Tzummarum 
29-06-2018 Pupillen meisjes Door elkaar loten Federatie Goenga 
29-06-2018 Schooljongens Door elkaar loten Federatie Goenga 
29-06-2018 Del Schooljongens Door elkaar loten Tzummarum 
29-06-2018 Del Schoolmeisjes Door elkaar loten Tzummarum 
29-06-2018 Schoolmeisjes Door elkaar loten Federatie Goenga 
29-06-2018 Jongens Door elkaar loten Federatie Goenga 
29-06-2018 Del Jongens Door elkaar loten Tzummarum 
29-06-2018 Del Meisjes Door elkaar loten Tzummarum 
29-06-2018 Meisjes Door elkaar loten Federatie Goenga 
30-06-2018 Heren 1e klasse Vrije formatie beperkt Wijnaldum 
30-06-2018 Heren 2e klasse Vrije formatie Schettens-L 
30-06-2018 Jong Fammen Dames Hoofdklasse Afdeling Mantgum 
30-06-2018 Jongens Door elkaar loten A klasse poule St.Nicolaasga 
30-06-2018 Jongens Door elkaar loten B + herk St.Nicolaasga 
30-06-2018 NK Pupillenjongens Afdeling Dronryp 
30-06-2018 NK Pupillenmeisjes Afdeling Ried 
30-06-2018 Alle categorieën Door elkaar loten + herk Groningen 
30-06-2018 Welpen jongens Door elkaar loten Welpenjongens Deinum 
30-06-2018 Welpen jongens Door elkaar loten Witmarsum 
30-06-2018 Welpen meisjes Door elkaar loten Witmarsum 
30-06-2018 Welpen meisjes Door elkaar loten Welpenmeisjes Deinum 
30-06-2018 Pupillen jongens Door elkaar loten Pupillenjongens Deinum 
30-06-2018 Pupillen jongens Door elkaar loten Witmarsum 
30-06-2018 Pupillen meisjes Door elkaar loten Witmarsum 
30-06-2018 Pupillen meisjes Door elkaar loten Pupillenmeisjes Deinum 
30-06-2018 Schooljongens Door elkaar loten Schooljongens Deinum 
30-06-2018 Schooljongens Door elkaar loten Witmarsum 
30-06-2018 Schoolmeisjes Door elkaar loten Witmarsum 
30-06-2018 Schoolmeisjes Door elkaar loten Schoolmeisjes Deinum 
30-06-2018 Jongens Door elkaar loten Witmarsum 
30-06-2018 Meisjes Door elkaar loten Witmarsum 
01-07-2018 Heren Hoofdklasse Vrije formatie beperkt Harlingen 
01-07-2018 Heren 1e klasse Vrije formatie beperkt Peins 
01-07-2018 Heren 2e klasse Vrije formatie Winsum 
01-07-2018 Heren 30+ Door elkaar loten + herk Huizum 
01-07-2018 Heren 50+ Door elkaar loten A klasse poule Pingjum 
01-07-2018 Heren 50+ Door elkaar loten B + herk Pingjum 
01-07-2018 Dames Hoofdklasse Vrije formatie beperkt Baerd 
01-07-2018 Dames 1e klasse Vrije formatie + herk Menaam 
01-07-2018 Jongens Afdeling Wier 
01-07-2018 Meisjes Door elkaar loten A klasse poule Stiens 
01-07-2018 Meisjes Door elkaar loten B + herk Stiens 
01-07-2018 Schooljongens Door elkaar loten A klasse poule Kimswerd 
01-07-2018 Schooljongens Door elkaar loten B + herk Kimswerd 
01-07-2018 Schoolmeisjes Door elkaar loten A klasse poule Stiens 
01-07-2018 Schoolmeisjes Door elkaar loten B + herk Stiens 
01-07-2018 Devopartij alle categorieën Vrije formatie Federatie Reahus 
01-07-2018 Devopartij alle categorieën Vrije formatie Federatie Reahus 
01-07-2018 Devopartij alle categoriën Vrije formatie Federatie Reahus 
01-07-2018 Welpenjongens Afdeling Jirnsum 
01-07-2018 Welpenjongens Door elkaar loten + opstap Jirnsum 
01-07-2018 Welpenmeisjes Afdeling Jirnsum 
01-07-2018 Welpenmeisjes Door elkaar loten + opstap Jirnsum 
04-07-2018 Heren 1e klasse Vrije formatie beperkt Wier 
04-07-2018 Jongens Door elkaar loten Takomstpartij Oosterbierum 
04-07-2018 Meisjes Door elkaar loten Takomstpartij Oosterbierum 
06-07-2018 Dames Hoofdklasse Door elkaar loten Bolsward 
06-07-2018 afdeling Afdcomp tm 9 jaar Afdeling opgave voor alle 3 wedstrijden Winsum 
06-07-2018 afdeling Afdcomp tm 11 jaar Afdeling opgave voor alle 3 wedstrijden Winsum 
06-07-2018 afdeling Afdcomp tm 13 jaar Afdeling opgave voor alle 3 wedstrijden Winsum 
06-07-2018 afdeling Afdcomp tm 16 jaar Afdeling opgave voor alle 3 wedstrijden Winsum 
06-07-2018 Afd Welpen jongens Afdeling Sexbierum 
06-07-2018 Afd Welpen meisjes Afdeling Sexbierum 
06-07-2018 Afd Pupillen jongens Afdeling Sexbierum 
06-07-2018 Afd Pupillen meisjes Afdeling Sexbierum 
06-07-2018 Afd Schooljongens Afdeling Sexbierum 
06-07-2018 Afd Schoolmeisjes Afdeling Sexbierum 
06-07-2018 Afd Jongens Afdeling Sexbierum 
06-07-2018 Afd Meisjes Afdeling Sexbierum 
07-07-2018 Heren Hoofdklasse Door elkaar loten Federatie Sneek - Ylst 
07-07-2018 NK Heren 50+ Afdeling Franeker 
07-07-2018 Dames Hoofdklasse Door elkaar loten Federatie Sneek - Ylst 
07-07-2018 Jongens Door elkaar loten A klasse poule Lollum-Waaxens 
07-07-2018 Jongens Door elkaar loten B + herk Lollum-Waaxens 
07-07-2018 Meisjes Door elkaar loten A klasse poule Anjum 
07-07-2018 Meisjes Door elkaar loten B + herk Anjum 
07-07-2018 Schooljongens Vrije formatie + herk Harlingen 
07-07-2018 Schoolmeisjes Vrije formatie + herk Dokkum 
07-07-2018 prinsenpartij Pupillenjongens Door elkaar loten Tsjom 
07-07-2018 prinsessenpartij Pupillenmeisjes Door elkaar loten Tsjom 
07-07-2018 SWH-partij alle categorieën Vrije formatie heren/jongens A Bolsward 
07-07-2018 Federatiewedstrijd Welpen Door elkaar loten Hijum 
07-07-2018 alle cat Welpen Door elkaar loten Easterlittens 
07-07-2018 alle cat Pupillen Door elkaar loten Easterlittens 
07-07-2018 Federatiewedstrijd Pupillen Door elkaar loten Hijum 
07-07-2018 Federatiewedstrijd Schooljeugd Door elkaar loten Hijum 
07-07-2018 alle cat Schooljeugd Door elkaar loten Easterlittens 
07-07-2018 alle cat Jongens Meisjes Door elkaar loten Easterlittens 
07-07-2018 Federatiewedstrijd Jongens Meisjes Door elkaar loten Hijum 
07-07-2018 SWH-partij alle categorieën Vrije formatie heren/jongens B Bolsward 
07-07-2018 Bring de keatsers bij it keatsen Alle categoriën federaties Door elkaar loten 3x loten junioren Drylst 
07-07-2018 SWH-partij alle categorieën Vrije formatie heren/jongens C Bolsward 
07-07-2018 Welpen jongens Afdeling Arum 
07-07-2018 Welpen jongens Door elkaar loten Welpenjongens Ingelum 
07-07-2018 Bring de keatsers bij it keatsen Welpen jongens Door elkaar loten 3x loten Drylst 
07-07-2018 Bring de keatsers bij it keatsen Welpen meisjes Door elkaar loten 3x loten Drylst 
07-07-2018 Welpen meisjes Door elkaar loten Welpenmeisjes Ingelum 
07-07-2018 Welpen meisjes Afdeling Arum 
07-07-2018 Pupillen jongens Afdeling Arum 
07-07-2018 Pupillen jongens Door elkaar loten Pupillenjongens Ingelum 
07-07-2018 Bring de keatsers bij it keatsen Pupillen jongens Door elkaar loten 3x loten Drylst 
07-07-2018 Bring de keatsers bij it keatsen Pupillen meisjes Door elkaar loten 3x loten Drylst 
07-07-2018 Pupillen meisjes Door elkaar loten Pupillenmeisjes Ingelum 
07-07-2018 Pupillen meisjes Afdeling Arum 
07-07-2018 Schooljongens Afdeling Arum 
07-07-2018 Schooljongens Door elkaar loten Schooljongens Ingelum 
07-07-2018 Bring de keatsers bij it keatsen Schooljongens Door elkaar loten 3x loten Drylst 
07-07-2018 Bring de keatsers bij it keatsen Schoolmeisjes Door elkaar loten 3x loten Drylst 
07-07-2018 Schoolmeisjes Door elkaar loten Schoolmeisjes Ingelum 
07-07-2018 Schoolmeisjes Afdeling Arum 
07-07-2018 Jongens Afdeling Arum 
07-07-2018 Bring de keatsers bij it keatsen Jongens Door elkaar loten 3x loten Drylst 
07-07-2018 Bring de keatsers bij it keatsen Meisjes Door elkaar loten 3x loten Drylst 
07-07-2018 Meisjes Afdeling Arum 
07-07-2018 SWH-partij alle categoriën Vrije formatie dames/meisjes Bolsward 
07-07-2018 Welpenjongens Door elkaar loten A klasse poule Blije 
07-07-2018 Welpenjongens Door elkaar loten B + herk Blije 
07-07-2018 Welpenmeisjes Door elkaar loten A klasse poule Blije 
07-07-2018 Welpenmeisjes Door elkaar loten B + herk Blije 
08-07-2018 Heren Hoofdklasse Vrije formatie beperkt Bolsward 
08-07-2018 Heren 1e klasse Afdeling Ried 
08-07-2018 Schooljongens Vrije formatie + herk Goënga 
08-07-2018 Schoolmeisjes Vrije formatie + herk Goënga 
11-07-2018 Jongens Vrije formatie 16 partuur Arum 
13-07-2018 federatie Alle categoriën federaties Door elkaar loten junioren Hommerts 
13-07-2018 Welpen jongens Door elkaar loten Federatie Hommerts 
13-07-2018 Del Welpen jongens Door elkaar loten Harlingen 
13-07-2018 Del Welpen meisjes Door elkaar loten Harlingen 
13-07-2018 Welpen meisjes Door elkaar loten Federatie Hommerts 
13-07-2018 Pupillen jongens Door elkaar loten Federatie Hommerts 
13-07-2018 Del Pupillen jongens Door elkaar loten Harlingen 
13-07-2018 Del Pupillen meisjes Door elkaar loten Harlingen 
13-07-2018 Pupillen meisjes Door elkaar loten Federatie Hommerts 
13-07-2018 Schooljongens Door elkaar loten Federatie Hommerts 
13-07-2018 Del Schooljongens Door elkaar loten Harlingen 
13-07-2018 Del Schoolmeisjes Door elkaar loten Harlingen 
13-07-2018 Schoolmeisjes Door elkaar loten Federatie Hommerts 
13-07-2018 Jongens Door elkaar loten Federatie Hommerts 
13-07-2018 Del Jongens Door elkaar loten Harlingen 
13-07-2018 Del Meisjes Door elkaar loten Harlingen 
13-07-2018 Meisjes Door elkaar loten Federatie Hommerts 
14-07-2018 Heren Hoofdklasse Door elkaar loten Makkum 
14-07-2018 Heren 1e klasse Door elkaar loten St.Annaparochie 
14-07-2018 Heren 2e klasse Door elkaar loten Damwoude 
14-07-2018 Dames Hoofdklasse Door elkaar loten Makkum 
14-07-2018 Dames 1e klasse Door elkaar loten + herk Hitzum 
14-07-2018 De Vries partij alle categorieën Vrije formatie Federatie Skearnegoutum 
14-07-2018 Federatiewedstrijd Welpen Door elkaar loten Blija 
14-07-2018 Federatiewedstrijd Pupillen Door elkaar loten Blija 
14-07-2018 Federatiewedstrijd Schooljeugd Door elkaar loten Blija 
14-07-2018 Federatiewedstrijd Jongens Meisjes Door elkaar loten Blija 
14-07-2018 De Vries partij alle categorieën Vrije formatie Federatie Skearnegoutum 
14-07-2018 De Vries partij alle categorieën Vrije formatie Federatie Skearnegoutum 
14-07-2018 Welpen jongens Door elkaar loten regiowedstrijd Lollum 
14-07-2018 REGIO WEDSTRIJD Welpen jongens Door elkaar loten Welpenjongens Berltsum 
14-07-2018 REGIO WEDSTRIJD Welpen meisjes Door elkaar loten Welpenmeisjes Berltsum 
14-07-2018 Welpen meisjes Door elkaar loten regiowedstrijd Lollum 
14-07-2018 Pupillen jongens Door elkaar loten regiowedstrijd Lollum 
14-07-2018 REGIO WEDSTRIJD Pupillen jongens Door elkaar loten Pupillenjongens Berltsum 
14-07-2018 REGIO WEDSTRIJD Pupillen meisjes Door elkaar loten Pupillenmeisjes Berltsum 
14-07-2018 Pupillen meisjes Door elkaar loten regiowedstrijd Lollum 
14-07-2018 Schooljongens Door elkaar loten regiowedstrijd Lollum 
14-07-2018 REGIO WEDSTRIJD Schooljongens Door elkaar loten Schooljongens Berltsum 
14-07-2018 Schoolmeisjes Door elkaar loten regiowedstrijd Lollum 
14-07-2018 REGIO WEDSTRIJD Schoolmeisjes Door elkaar loten Schoolmeisjes Berltsum 
14-07-2018 Jongens Door elkaar loten regiowedstrijd Lollum 
14-07-2018 REGIO WEDSTRIJD Jongens Door elkaar loten Jongens Berltsum 
14-07-2018 REGIO WEDSTRIJD Meisjes Door elkaar loten Meisjes Berltsum 
14-07-2018 Meisjes Door elkaar loten regiowedstrijd Lollum 
14-07-2018 De Vries partij alle categoriën Vrije formatie Federatie Skearnegoutum 
14-07-2018 De Vries partij alle categorieën Vrije formatie Federatie Skearnegoutum 
15-07-2018 Heren Hoofdklasse Vrije formatie beperkt Leeuwarden 
15-07-2018 Heren 1e klasse Vrije formatie beperkt Menaam 
15-07-2018 Heren 2e klasse Vrije formatie Easterlittens 
15-07-2018 Heren 30+ Door elkaar loten + herk Hurdegaryp 
15-07-2018 Heren 50+ Door elkaar loten A klasse poule Hurdegaryp 
15-07-2018 Heren 50+ Door elkaar loten B + herk Hurdegaryp 
15-07-2018 Dames Hoofdklasse Vrije formatie beperkt St.Annaparochie 
15-07-2018 Dames 1e klasse Vrije formatie + herk Goënga 
15-07-2018 Jongens Afdeling Makkum 
15-07-2018 Jongens Door elkaar loten + opstap Makkum 
16-07-2018 Heren 1e klasse Door elkaar loten Makkum 
16-07-2018 Dames 1e klasse Door elkaar loten + herk Makkum 
18-07-2018 Heren Hoofdklasse Vrije formatie beperkt Minnertsga 
18-07-2018 Dames Hoofdklasse Vrije formatie beperkt Minnertsga 
20-07-2018 Welpen jongens Door elkaar loten Federatie Balk 
20-07-2018 Welpen meisjes Door elkaar loten Federatie Balk 
20-07-2018 Pupillen jongens Door elkaar loten Federatie Balk 
20-07-2018 Pupillen meisjes Door elkaar loten Federatie Balk 
20-07-2018 Schooljongens Door elkaar loten Federatie Balk 
20-07-2018 Schoolmeisjes Door elkaar loten Federatie Balk 
20-07-2018 Jongens Door elkaar loten Federatie Balk 
20-07-2018 Meisjes Door elkaar loten Federatie Balk 
21-07-2018 Heren 1e klasse Vrije formatie beperkt Wjelsryp 
21-07-2018 Heren 2e klasse Vrije formatie Wjelsryp 
21-07-2018 Heren 50+ Door elkaar loten A klasse poule St.Nicolaasga 
21-07-2018 Heren 50+ Door elkaar loten B + herk St.Nicolaasga 
21-07-2018 Dames 1e klasse Vrije formatie + herk Ferwert 
21-07-2018 Jongens Vrije formatie + herk Pingjum 
21-07-2018 Meisjes Door elkaar loten Heerenveen 
21-07-2018 Schooljongens Door elkaar loten + herk Ternaard 
21-07-2018 Schoolmeisjes Door elkaar loten + herk Tytsjerk 
21-07-2018 Pupillenjongens Door elkaar loten + herk Niawier-M-O 
21-07-2018 Pupillenmeisjes Door elkaar loten + herk Driesum 
21-07-2018 Postma-Groen-partij alle categorieën Vrije formatie heren/jongens Exmorra 
21-07-2018 Welpen jongens Door elkaar loten Kimswerd 
21-07-2018 Welpen meisjes Door elkaar loten Kimswerd 
21-07-2018 Pupillen jongens Door elkaar loten Kimswerd 
21-07-2018 Pupillen meisjes Door elkaar loten Kimswerd 
21-07-2018 Schooljongens Door elkaar loten Kimswerd 
21-07-2018 Schoolmeisjes Door elkaar loten Kimswerd 
21-07-2018 Jongens Door elkaar loten Kimswerd 
21-07-2018 Meisjes Door elkaar loten Kimswerd 
21-07-2018 Postma-Groen-partij alle categoriën Vrije formatie dames/meisjes Exmorra 
21-07-2018 Welpenjongens Door elkaar loten + herk Scharnegoutum 
21-07-2018 Welpenmeisjes Door elkaar loten + herk Itens 
22-07-2018 Heren Hoofdklasse Vrije formatie beperkt Huizum 
22-07-2018 Heren 1e klasse Vrije formatie Wommels 
22-07-2018 Dames Hoofdklasse Vrije formatie beperkt Huizum 
22-07-2018 Jongens Door elkaar loten Westhoek St.Jacobiparochie 
22-07-2018 Lytse Fjouwere partij alle categorieën Vrije formatie Federatie Itens 
22-07-2018 Lytse Fjouwere partij alle categorieën Vrije formatie Federatie Itens 
25-07-2018 Jong Feinten Junioren Afdeling Easterein 
26-07-2018 Keatsoff Heren Hoofdklasse Vrije formatie beperkt Franeker 
28-07-2018 Heren Hoofdklasse Vrije formatie beperkt Sexbierum 
28-07-2018 Heren 1e klasse Vrije formatie beperkt Achlum 
28-07-2018 Heren 2e klasse Vrije formatie Achlum 
28-07-2018 Dames Hoofdklasse Vrije formatie beperkt Sexbierum 
28-07-2018 Dames 1e klasse Vrije formatie + herk Marssum 
28-07-2018 Meisjes Door elkaar loten A klasse poule Broeksterwoude 
28-07-2018 Meisjes Door elkaar loten B + herk Broeksterwoude 
28-07-2018 Schooljongens Door elkaar loten A klasse poule St.Jacobiparochie 
28-07-2018 Schooljongens Door elkaar loten B + herk St.Jacobiparochie 
28-07-2018 Schoolmeisjes Door elkaar loten A klasse poule Anjum 
28-07-2018 Schoolmeisjes Door elkaar loten B + herk Anjum 
28-07-2018 Welpen jongens Door elkaar loten Cornwerd 
28-07-2018 Welpen meisjes Door elkaar loten Cornwerd 
28-07-2018 Pupillen jongens Door elkaar loten Cornwerd 
28-07-2018 Pupillen meisjes Door elkaar loten Cornwerd 
28-07-2018 Schooljongens Door elkaar loten Cornwerd 
28-07-2018 Schoolmeisjes Door elkaar loten Cornwerd 
28-07-2018 Welpenjongens Door elkaar loten + herk Bolsward 
28-07-2018 Welpenmeisjes Door elkaar loten + herk Bolsward 
29-07-2018 Heren Hoofdklasse Vrije formatie beperkt Arum 
29-07-2018 Heren 1e klasse Vrije formatie Ingelum 
29-07-2018 Heren 30+ Door elkaar loten + herk Leeuwarden 
29-07-2018 Heren 50+ Vrije formatie A poule Leeuwarden 
29-07-2018 Dames Hoofdklasse Vrije formatie beperkt Arum 
29-07-2018 Jongens Afdeling 16 partuur Dronryp 
29-07-2018 Jongens Door elkaar loten + herk Harlingen 
29-07-2018 Meisjes Afdeling St.Annaparochie 
29-07-2018 Meisjes Door elkaar loten + opstap St.Annaparochie 
29-07-2018 Pupillenjongens Door elkaar loten A klasse poule Tzummarum 
29-07-2018 Pupillenjongens Door elkaar loten B + herk Tzummarum 
29-07-2018 Pupillenmeisjes Door elkaar loten A klasse poule Reahus-Turns 
29-07-2018 Pupillenmeisjes Door elkaar loten B + herk Reahus-Turns 
01-08-2018 PC Heren Hoofdklasse Vrije formatie beperkt 16 partuur Franeker 
03-08-2018 Welpen jongens Door elkaar loten Federatie Sneek 
03-08-2018 Welpen meisjes Door elkaar loten Federatie Sneek 
03-08-2018 Pupillen jongens Door elkaar loten Federatie Sneek 
03-08-2018 Pupillen meisjes Door elkaar loten Federatie Sneek 
03-08-2018 Schooljongens Door elkaar loten Federatie Sneek 
03-08-2018 Schoolmeisjes Door elkaar loten Federatie Sneek 
03-08-2018 Jongens Door elkaar loten Federatie Sneek 
03-08-2018 Meisjes Door elkaar loten Federatie Sneek 
04-08-2018 Heren 50+ Door elkaar loten A klasse poule Dokkum 
04-08-2018 Heren 50+ Door elkaar loten B + herk Dokkum 
04-08-2018 Jongens Afdeling Witmarsum 
04-08-2018 Jongens Door elkaar loten + opstap Witmarsum 
04-08-2018 Meisjes Afdeling Ald Meiers Hitzum 
04-08-2018 Bonnemapartij alle categorieën Door elkaar loten Federatie Nijland 
04-08-2018 Bonnemapartij alle categorieën Door elkaar loten Federatie Nijland 
04-08-2018 Bonnemapartij Alle categoriën federaties Door elkaar loten Dames/Heren C Nijland 
05-08-2018 Heren Hoofdklasse Vrije formatie beperkt Witmarsum 
05-08-2018 Dames Hoofdklasse Vrije formatie beperkt Witmarsum 
05-08-2018 Dames 1e klasse Vrije formatie + herk Oude Bildtzijl 
05-08-2018 Jongens Afdeling Franeker 
08-08-2018 Freule Jongens Afdeling Wommels 
11-08-2018 Heren 1e klasse Door elkaar loten Bitgum 
11-08-2018 Dames 1e klasse Door elkaar loten + herk Jelsum-C-B 
11-08-2018 Alle categorieën Door elkaar loten + herk Wageningen 
12-08-2018 Heren 30+ Door elkaar loten + herk Peins 
12-08-2018 Heren 50+ Door elkaar loten A klasse poule Bolsward 
12-08-2018 Heren 50+ Door elkaar loten B + herk Bolsward 
12-08-2018 Dames Hoofdklasse Vrije formatie beperkt Harlingen 
12-08-2018 Dames 1e klasse Vrije formatie + herk Ried 
12-08-2018 Jongens Door elkaar loten A klasse poule Stiens 
12-08-2018 Jongens Door elkaar loten B + herk Stiens 
12-08-2018 Meisjes Door elkaar loten A klasse poule Makkum 
12-08-2018 Meisjes Door elkaar loten B + herk Makkum 
12-08-2018 Schooljongens Door elkaar loten A klasse poule Reduzum 
12-08-2018 Schooljongens Door elkaar loten B + herk Reduzum 
12-08-2018 Schoolmeisjes Door elkaar loten A klasse poule Reduzum 
12-08-2018 Schoolmeisjes Door elkaar loten B + herk Reduzum 
12-08-2018 Pupillenjongens Door elkaar loten A klasse poule Goutum 
12-08-2018 Pupillenjongens Door elkaar loten B + herk Goutum 
12-08-2018 Pupillenmeisjes Door elkaar loten A klasse poule St.Annaparochie 
12-08-2018 Pupillenmeisjes Door elkaar loten B + herk St.Annaparochie 
12-08-2018 Welpenjongens Door elkaar loten A klasse poule Tzummarum 
12-08-2018 Welpenjongens Door elkaar loten B + herk Tzummarum 
12-08-2018 Welpenmeisjes Door elkaar loten A klasse poule Tzummarum 
12-08-2018 Welpenmeisjes Door elkaar loten B + herk Tzummarum 
15-08-2018 Rev.Freule Jongens Afdeling 16 partuur Jellum-Beers 
16-08-2018 Keatsoff Dames Hoofdklasse Vrije formatie beperkt Akkrum 
18-08-2018 Heren 30+ Door elkaar loten + herk Heerenveen 
18-08-2018 Heren 50+ Door elkaar loten A klasse poule Wommels 
18-08-2018 Heren 50+ Door elkaar loten poule Wommels 
18-08-2018 Dames 1e klasse Door elkaar loten + herk Boazum 
18-08-2018 Revanche Ald Meiers Meisjes Afdeling Schettens-L 
18-08-2018 Schooljongens Door elkaar loten 3x kaatsen dagdeel Leeuwarden 
18-08-2018 Schoolmeisjes Door elkaar loten 3x kaatsen dagdeel Leeuwarden 
18-08-2018 Pupillenjongens Door elkaar loten 3x kaatsen dagdeel Berltsum 
18-08-2018 Pupillenmeisjes Door elkaar loten 3x kaatsen dagdeel Berltsum 
18-08-2018 Welpen jongens Door elkaar loten Pingjum 
18-08-2018 Welpen meisjes Door elkaar loten Pingjum 
18-08-2018 Pupillen jongens Door elkaar loten Pingjum 
18-08-2018 Pupillen meisjes Door elkaar loten Pingjum 
18-08-2018 Schooljongens Door elkaar loten Pingjum 
18-08-2018 Schoolmeisjes Door elkaar loten Pingjum 
18-08-2018 Jongens Door elkaar loten Pingjum 
18-08-2018 Meisjes Door elkaar loten Pingjum 
18-08-2018 Welpenjongens Door elkaar loten 3x kaatsen dagdeel Dronryp 
18-08-2018 Welpenmeisjes Door elkaar loten 3x kaatsen dagdeel Dronryp 
19-08-2018 Heren Hoofdklasse Vrije formatie beperkt Kimswerd 
19-08-2018 Heren 1e klasse Vrije formatie Vrouwenparochie 
19-08-2018 Dames Hoofdklasse Vrije formatie beperkt 12 partuur Akkrum 
19-08-2018 Jongens Vrije formatie + herk Sexbierum 
19-08-2018 Meisjes Vrije formatie + herk Holwerd 
22-08-2018 PC Dames Hoofdklasse Vrije formatie beperkt 12 partuur Weidum 
24-08-2018 Dames Hoofdklasse Door elkaar loten Bitgum 
25-08-2018 Heren Hoofdklasse Afdeling 1 part.per afd. Bitgum 
25-08-2018 Dames 1e klasse Door elkaar loten + herk Broeksterwoude 
25-08-2018 Schooljongens Door elkaar loten A klasse poule Niawier-M-O 
25-08-2018 Schooljongens Door elkaar loten B + herk Niawier-M-O 
25-08-2018 Alle categorieën Afdeling poule Den Haag 
25-08-2018 Alle categorieën Door elkaar loten + herk Den Haag 
26-08-2018 Heren Hoofdklasse Vrije formatie beperkt Bitgum 
26-08-2018 Heren 1e klasse Vrije formatie Makkum 
26-08-2018 Heren 30+ Door elkaar loten + herk Balk 
26-08-2018 Heren 50+ Door elkaar loten A klasse poule Balk 
26-08-2018 Heren 50+ Door elkaar loten B + herk Balk 
26-08-2018 Dames Hoofdklasse Vrije formatie beperkt Wommels 
26-08-2018 Dames 1e klasse Vrije formatie + herk Peins 
26-08-2018 Jongens Door elkaar loten A klasse poule Minnertsga 
26-08-2018 Jongens Door elkaar loten B + herk Minnertsga 
26-08-2018 Meisjes Door elkaar loten uitn Weidum 
26-08-2018 Schoolmeisjes Door elkaar loten A klasse poule Goënga 
26-08-2018 Schoolmeisjes Door elkaar loten B + herk Goënga 
26-08-2018 Pupillenjongens Door elkaar loten + herk Ysbrechtum 
26-08-2018 Pupillenmeisjes Door elkaar loten + herk Easterein 
26-08-2018 Welpenjongens Door elkaar loten A klasse poule Berltsum 
26-08-2018 Welpenjongens Door elkaar loten B + herk Berltsum 
26-08-2018 Welpenmeisjes Door elkaar loten A klasse poule Berltsum 
26-08-2018 Welpenmeisjes Door elkaar loten B + herk Berltsum 
01-09-2018 Federatiewedstrijd Welpen Door elkaar loten Hallum 
01-09-2018 Federatiewedstrijd Pupillen Door elkaar loten Hallum 
01-09-2018 Federatiewedstrijd Schooljeugd Door elkaar loten Hallum 
01-09-2018 Federatiewedstrijd Jongens Meisjes Door elkaar loten Hallum 
01-09-2018 Federatiewedstrijd Alle categoriën federaties Door elkaar loten Junioren Hallum 
02-09-2018 Heren Hoofdklasse Vrije formatie beperkt Pingjum 
02-09-2018 Heren 1e klasse Vrije formatie Reduzum 
02-09-2018 Heren 30+ Door elkaar loten + herk St.Jacobiparochie 
02-09-2018 Heren 50+ Door elkaar loten A klasse poule St.Jacobiparochie 
02-09-2018 Heren 50+ Door elkaar loten B + herk St.Jacobiparochie 
02-09-2018 Dames Hoofdklasse Vrije formatie beperkt Wergea 
02-09-2018 Dames 1e klasse Vrije formatie + herk Reduzum 
02-09-2018 Jongens Door elkaar loten 3x kaatsen dagdeel Balk 
02-09-2018 Schooljongens Door elkaar loten 3x kaatsen dagdeel Winsum 
02-09-2018 Schoolmeisjes Door elkaar loten 3x kaatsen dagdeel Jirnsum 
02-09-2018 Pupillenjongens Door elkaar loten 3x kaatsen dagdeel Menaam 
02-09-2018 Pupillenmeisjes Door elkaar loten 3x kaatsen dagdeel Menaam 
02-09-2018 Welpenjongens Door elkaar loten 3x kaatsen dagdeel Huns-Lions 
02-09-2018 Welpenmeisjes Door elkaar loten 3x kaatsen dagdeel Spannum 
08-09-2018 Heren 50+ Door elkaar loten A klasse poule Goutum 
08-09-2018 Heren 50+ Door elkaar loten B + herk Goutum 
08-09-2018 Dames Hoofdklasse Door elkaar loten 8 partuur Marssum 
08-09-2018 Alle categorieën Vrije formatie poule Hank-Dussen 
08-09-2018 Alle categorieën Door elkaar loten + herk Hank-Dussen 
09-09-2018 Heren Hoofdklasse Door elkaar loten Marssum 
09-09-2018 Heren 1e klasse Vrije formatie Mantgum 
09-09-2018 Jongens Door elkaar loten + herk Huizum 
09-09-2018 Meisjes Door elkaar loten + herk Workum 
09-09-2018 Schooljongens Door elkaar loten + herk Franeker 
09-09-2018 Pupillenjongens Door elkaar loten + herk Hyum-Finkum 
09-09-2018 Afd Alle categoriën federaties Afdeling senioren Minnertsga 
09-09-2018 Afd Welpen jongens Afdeling Minnertsga 
09-09-2018 Afd Welpen meisjes Afdeling Minnertsga 
09-09-2018 Afd Pupillen jongens Afdeling Minnertsga 
09-09-2018 Afd Pupillen meisjes Afdeling Minnertsga 
09-09-2018 Afd Schooljongens Afdeling Minnertsga 
09-09-2018 Afd Schoolmeisjes Afdeling Minnertsga 
09-09-2018 Afd Jongens Afdeling Minnertsga 
09-09-2018 Afd Meisjes Afdeling Minnertsga 
15-09-2018 Heren Hoofdklasse Door elkaar loten 8 partuur Leeuwarden 
15-09-2018 Dames Hoofdklasse Door elkaar loten 8 partuur Leeuwarden 
16-09-2018 Heren 30+ Door elkaar loten + herk Weidum 
16-09-2018 Heren 50+ Door elkaar loten A klasse poule Tzum 
16-09-2018 Heren 50+ Door elkaar loten B + herk Tzum 
29-09-2018 (in Beverwijk) Alle categorieën Door elkaar loten + herk Beverwijk(onderAmsterdam) 

Hoofdsponsor

Businesspartner

Suppliers