contact zoeken wedstrijden

Hoofdbestuur

Lid hoofdbestuur

L.J. Dijkstra
Sint Martinuspaed 6
9044 ML  BITGUM
058 - 253 18 01
06 - 101 148 53
lolkejan.ina@gmail.com

Lid hoofdbestuur

J. van Erve
Bessens 10
8637 VG  WIUWERT
janvanerve@ziggo.nl

Lid hoofdbestuur

W. Sinnema
Allengaweg 1
8822 WJ  ARUM
0517 - 53 13 47
06 - 510 019 09
keatsen@de-sinne.nl

Lid hoofdbestuur

M.R. Bartels
Tsjerkebuorren 1
8843 KD  SPANNUM
0517 - 34 19 91
06 - 113 446 83
m.r.bartels1@gmail.com

Lid hoofdbestuur

T. Dijkstra
Wynserdyk 10C
8734 GG  EASTEREIN
0515 - 33 16 00
06 -100 950 63
tdijkstra@a-hak.nl

Lid hoofdbestuur

J. Siegersma
Singel 24
9041 CA  BERLTSUM
0518 - 46 13 33
06 - 154 943 02
j.siegersma@chello.nl

Lid hoofdbestuur

A. Breeuwsma-Breimer
It Werp 1
8773 KT  FOLSGARE
0515 - 56 99 44
06 - 348 968 51
alida.breeuwsma@kpnmail.nl

Hoofdsponsor

Businesspartner

Suppliers