contact zoeken wedstrijden

Beroepscommissie

Voorzitter commissie

D.J. van der Leij
Stranljip 21
9035 DK  DRONRYP
06 - 215 922 04
info@zeilenmetdaam.nl

Secretaris commissie

P. de Groot
Frittemastraat 23
8872 NK  MIDLUM
0517 - 41 43 92
p.de.groot67@kpnplanet.nl

Lid commissie

M. v.d. Meulen
Nynke van Hichtumwei 20
8915 JH  LEEUWARDEN
06 - 533 016 72
martinenfroukje@gmail.com

Lid commissie

P.D. v.d. Ploeg
Pastorijsingel 6
9088 CG  WIRDUM FR
058 - 267 24 96
p.d.vanderploeg@franekeradeel.nl

Lid commissie

J. Zondervan
Fleringastrjitte 8
9036 PD  MENAAM
0518 - 45 18 70
06 - 531 822 58
jaapz@upcmail.nl

Hoofdsponsor

Businesspartner

Suppliers