contact zoeken wedstrijden

DE SEARE HAN

Wolsum

Verenigingsnummer 1132
Verenigingskleur wit-zwart
Opgericht in 1983
Ledentotaal 32
Federatie Federatie Sneek e.o.

Voorzitter verenigingsbestuur

K. van der Meulen
Gerben Rijpmastraat 26
8615 LJ  BLAUWHUIS
06 - 219 912 74
desearehan@gmail.com

Secretaris verenigingsbestuur

J. Rijpma
Wolsumerwei 13
8774 PL  WOLSUM
0515 - 57 92 27

Penningmeester verenigingsbestuur

J. Terpstra
Skoallepaed 3
8774 PM  WOLSUM
0515 - 57 97 77
jos_terpstra@hotmail.com

Wedstrijdsecretaris verenigingsbestuur

J. Rijpma
Wolsumerwei 13
8774 PL  WOLSUM
0515 - 57 92 27

Lid verenigingsbestuur

T. Galama
Hemdijk 13
8765 PA  TJERKWERD
0515 - 57 91 17

Lid verenigingsbestuur

I. Walsma
Lytse Finne 16
8615 LW  BLAUWHUIS

Hoofdsponsor

Businesspartner

Suppliers