contact zoeken wedstrijden

KC DE BOER

Stiens

Verenigingsnummer 1104
Verenigingskleur oranje-zwart
Opgericht in 1894
Ledentotaal 226
Website www.kcdeboer.nl
Federatie Federatie Tusken Waed & Ie

Voorzitter verenigingsbestuur

G. Draaistra
Boarskulp 28
9051 ML  STIENS
058 - 257 11 93
g.draaistra9@chello.nl

Secretaris verenigingsbestuur

A. Hijma
Wurgedyk 1A
9051 LE  STIENS
058 - 257 48 75
antjehijma@hotmail.com

Penningmeester verenigingsbestuur

B. Roosma
Borneostraat 3
8921 JH  LEEUWARDEN
06 - 576 600 71
penningmeester.kcdeboer@hotmail.com

Wedstrijdsecretaris verenigingsbestuur

B. Bennema
Wilsterstrjitte 2
9051 AP  STIENS
058 - 257 40 10
06 - 177 256 36
bennema@kpnplanet.nl

Contactpersoon jeugdcommissie

H. Miedema
Lautastins 10
9051 GV  STIENS
06 - 141 887 54
hielke.miedema@gmail.com

Hoofdsponsor

Businesspartner

Suppliers