contact zoeken wedstrijden

ONTSPANNING

Skingen-Slappeterp

Verenigingsnummer 1097
Verenigingskleur groen-geel
Opgericht in 1899
Ledentotaal 20
Website www.schingen-slappeterp.nl
Federatie Federatie Menaldumadeel

Consul vereniging

S. Houtsma
Skingsterdyk 1
9037 JX  SLAPPETERP
0518 - 45 16 30
06 - 229 278 82
s.houtsma@chello.nl

Voorzitter verenigingsbestuur

A. Idsinga-Baarda
De Swingel 20
9036 PG  MENAAM
0518 - 41 97 37
f.en.a.idsinga@hotmail.com

Secretaris verenigingsbestuur

S. Houtsma
Skingsterdyk 1
9037 JX  SLAPPETERP
0518 - 45 16 30
06 - 229 278 82
s.houtsma@chello.nl

Penningmeester verenigingsbestuur

S. Houtsma
Skingsterdyk 1
9037 JX  SLAPPETERP
0518 - 45 16 30
06 - 229 278 82
s.houtsma@chello.nl

Wedstrijdsecretaris verenigingsbestuur

S. Houtsma
Skingsterdyk 1
9037 JX  SLAPPETERP
0518 - 45 16 30
06 - 229 278 82
s.houtsma@chello.nl

Hoofdsponsor

Businesspartner

Suppliers