contact zoeken wedstrijden

EASTERWIERRUM

Easterwierrum

Verenigingsnummer 1083
Verenigingskleur zwart-wit
Opgericht in 1946
Ledentotaal 46
Website www.easterwierrum.nl/keatsferiening
Federatie Federatie Littenseradiel

Voorzitter verenigingsbestuur

A. Dijkstra
Skuorrehofwei 14
9021 CE  EASTERWIERRUM

Secretaris verenigingsbestuur

B. Vleer
Smitshoeke 9
9012 DP  RAERD
0566 - 60 16 71
06 - 461 881 25
boukjevleer@hotmail.com

Penningmeester verenigingsbestuur

C. van Muiswinkel
Butewei 2
9021 CS  EASTERWIERRUM
muiswinkel@hotmail.com

Lid verenigingsbestuur

S. Lantinga
Rydwei 2
9021 CT  EASTERWIERRUM

Lid verenigingsbestuur

A. Boersma
Skuorrehôfwei 6
9021 CE  EASTERWIERRUM
058 - 250 12 11
boersma-astrid@hotmail.com

Lid verenigingsbestuur

S. Rozenberg
Middelsee 11
8637 VE  WIUWERT
058 - 250 14 30

Lid verenigingsbestuur

W. Swierstra
Gibbeflecht 23
9022 AG  MANTGUM

Hoofdsponsor

Businesspartner

Suppliers