contact zoeken wedstrijden

ONDER ONS

Easterlittens

Verenigingsnummer 1082
Verenigingskleur groen-grijs
Opgericht in 1898
Ledentotaal 97
Website www.kvonderons.nl
Federatie Federatie Littenseradiel

Voorzitter verenigingsbestuur

J. Bouma
Brêgebuorren 10
8835 XD  EASTERLITTENS
0517 - 34 15 44
06 - 267 891 56
jochumbouma77@gmail.com

Secretaris verenigingsbestuur

H. Zijlstra-Rodenhuis
Skrinserdyk 2
8835 XE  EASTERLITTENS
0517 - 34 21 50
haijezijlstra@hetnet.nl

Penningmeester verenigingsbestuur

P. Piersma
It Hynstewaed 7
8835 XC  EASTERLITTENS
0517 - 85 19 76
06 - 123 875 00
ppiersma@kromhout.com

Wedstrijdsecretaris verenigingsbestuur

H. Zijlstra-Rodenhuis
Skrinserdyk 2
8835 XE  EASTERLITTENS
0517 - 34 21 50
haijezijlstra@hetnet.nl

Lid verenigingsbestuur

H. Folkerts-Woudstra
De Daam 6
8835 XX  EASTERLITTENS

Lid verenigingsbestuur

J. Overwijk
Wagenbrugge 6
8604 BE  SNEEK
06 - 376 108 86

Hoofdsponsor

Businesspartner

Suppliers