contact zoeken wedstrijden

VVV MENAEM

Menaam

Verenigingsnummer 1075
Verenigingskleur rood-zwarte bies
Opgericht in 1899
Ledentotaal 278
Website www.vvvmenaem.nl
Federatie Federatie Menaldumadeel

Voorzitter verenigingsbestuur

P.M. Stienstra
Skilpaed 9
9036 MH  MENAAM
06 - 316 851 34
pmstienstra@live.nl

Secretaris verenigingsbestuur

B. Iedema
De Boech 2
9036 NN  MENAAM
0518 - 45 22 26
info@vvvmenaem.nl

Penningmeester verenigingsbestuur

J. van Tuinen
Foareker 6
9036 KP  MENAAM
0518 - 46 25 15
jacobvantuinen@hotmail.com

Wedstrijdsecretaris verenigingsbestuur

P.M. Stienstra
Skilpaed 9
9036 MH  MENAAM
06 - 316 851 34
pmstienstra@live.nl

Lid verenigingsbestuur

W. Dijkstra
De Finne 13
9036 KL  MENAAM
0518 - 45 16 19
wybrend@hotmail.com

Lid verenigingsbestuur

J. Visser
Berltsumerdyk 23
9036 MT  MENAAM
0518 - 45 20 93
06 - 212 675 31

Lid verenigingsbestuur

W. Bijlsma
Camstrastrjitte 20
9036 MD  MENAAM
0518 - 45 15 31

Hoofdsponsor

Businesspartner

Suppliers