contact zoeken wedstrijden

MEIINOAR IEN

Lollum-Waaxens

Verenigingsnummer 1070
Verenigingskleur geel-blauw
Opgericht in 1951
Ledentotaal 83
Federatie Federatie W√Ľnseradiel/Bolsward/Workum

Voorzitter verenigingsbestuur

W.A. Joustra
Lytse Finne 6
8615 LW  BLAUWHUIS
0517 - 46 91 25
06 - 306 720 57
swiepy@hotmail.com

Secretaris verenigingsbestuur

S. Veenje-Akkerman
Schoolbuurt 4
8823 SP  LOLLUM
0517 - 88 01 24
06 - 451 170 39

Penningmeester verenigingsbestuur

B. Algra
Noordereind 23
8823 SM  LOLLUM
0517 - 46 92 01

Wedstrijdsecretaris verenigingsbestuur

S. Veenje-Akkerman
Schoolbuurt 4
8823 SP  LOLLUM
0517 - 88 01 24
06 - 451 170 39

Contactpersoon jeugdcommissie

G. Sieperda
Kerkstraat 20
8823 SK  LOLLUM
06 - 128 219 84

Hoofdsponsor

Businesspartner

Suppliers