contact zoeken wedstrijden

SJIRK DE WAL

Dronryp

Verenigingsnummer 1030
Verenigingskleur oranje-groen-oranje
Opgericht in 1893
Ledentotaal 294
Website www.sjirkdewal.nl
Federatie Federatie Menaldumadeel

Consul vereniging

S. Riewald
Hearewei 82
9035 ES  DRONRYP
0517 - 23 12 58
06 - 515 679 07
riewald45@zonnet.nl

Voorzitter verenigingsbestuur

J.W. van Beem
Fetsasingel 5
9035 GL  DRONRYP
0517 - 23 28 50
06 - 113 120 78
j.beem@chello.nl

Secretaris verenigingsbestuur

A.P. de Boer-Deinum
Rypster Rak 2
9035 GR  DRONRYP
0517 - 34 11 20
secretariaat@sjirkdewal.nl

Penningmeester verenigingsbestuur

H. v.d. Molen
It Sylstring 5
9035 GP  DRONRYP
0517 - 84 19 60
06 - 225 516 87
penningmeester@sjirkdewal.nl

Wedstrijdsecretaris verenigingsbestuur

A.P. de Boer-Deinum
Rypster Rak 2
9035 GR  DRONRYP
0517 - 34 11 20
secretariaat@sjirkdewal.nl

Contactpersoon jeugdcommissie

G de Vries
Osingasingel 6
9035 GJ  DRONRYP
0517 - 23 35 65
06 - 145 103 01
g.r.devries@live.nl

Lid verenigingsbestuur

M. Faas
Quaestiusstrjitte 22
9035 EC  DRONRYP
0517 - 23 15 77
meine.faas@online.nl

Lid verenigingsbestuur

N. v.d. Hem
Ljurk 16
9035 DD  DRONRYP
0517 - 23 31 12
nielsvanderhem@hotmail.com

Hoofdsponsor

Businesspartner

Suppliers