Speciale wedstrijden

PC 2014: Selectie parturen "Keats-off"

PC 2014: Selectie parturen "Keats-off"

Gepubliceerd op 15 juli 2014

Donderdag 24 juli aanstaande is de Keats-off voor de 161ste PC. Op de Keats-off kaatsen de nummers 16, 17, 18 en 19 van de rankingslijst vrije formatie voor deelname als 16de partuur.

Lees verder »
Gepubliceerd op 22 augustus 2013
Dames PC 2013, halve finale en finale in beeld

Iris van der Veen, Sjoukje Visser en Manon Scheepstra(koningin) zijn in Weidum winnaar geworden van de 37ste Dames PC. In de finale werd het partuur van Rianne Vellinga, Marike Beckers en Miranda Scheffer verslagen. De derde prijs was in Weidum voor Lisette Wagenaar, Leonie van der Graaf en Fenna Zeinstra.

KNKB Media maakte een beeldverslag van de halve final en finale.

« Terug
Gepubliceerd op 22 augustus 2013
Dames PC 2013: Media aandacht voor Groningse dames

Er stonden woensdag twee Groningse dames op de wedstrijdlijst. Het waren Sanne Velsma en Marije van der Meer. De Groningse Omroep OOG maakte een reportage op de 37ste Dames PC over de dames

foto Klaas Hylkema fotografie

Video: OOG Omgroep Groningen

« Terug
Gepubliceerd op 21 augustus 2013
Dames PC 2013: Rianne, Marike en Miranda teverden met tweede prijs

Rianne Vellinga, Marike Beckers en Miranda Scheffer waren tevreden na afloop van de verloren finale in Weidum.

KHF_5999

KNKB Media in gesprek met Rianne Vellinga

KNKB Media in gesprek met Miranda Scheffer

KNKB Media in gesprek met Marike Beckers

« Terug
Gepubliceerd op 21 augustus 2013
Dames PC 2013, 2e omloop in beeld

Op de 37ste dames PC werden spannende partijen gekaatst in de tweede omloop. KNKB Media maakte een wedstrijdverslag.

« Terug
Gepubliceerd op 21 augustus 2013
Dames PC 2013, 1e omloop in beeld

Twee super spannende partijen in de eerste omloop op de 37ste Dames PC. KNKB Media maakte een beeldverslag.

« Terug
Gepubliceerd op 21 augustus 2013
Dames PC 2013: winnaars 2012 komen veld op

De PC winnaars van 2012, Marije Hiemstra, Imke van der Leest en Aukje van Kuiken zijn met een sportieve auto het kaatsveld op gereden en door Jan Suierveld in de bloemetjes gezet.

fans voor Juf Judy Bergsma
fans voor Juf Judy Bergsma

De Frouljus PC is begonnen en de eerste vier parturen staan op de lijst.

Iris v/d Veen cs tegen Tineke Dijkstra cs.

Joukje Kuperus cs tegen Sanne Velsma cs.

« Terug
Gepubliceerd op 21 augustus 2013
Dames PC: www.knkb.nl met beeld en geluid

KNKB Media volgt de Dames PC live. Uitslagen, video reportage's foto's, reactie's analyses kortom alles kunt u op uw gemak en wanneer u het wilt lezen, bekijken en beluisteren via internet. Bovendien is de PC via het KNKB Twitter account en Facebookpagina live te volgen.Klik hier voor alle berichten over de PC.

« Terug
Gepubliceerd op 19 augustus 2013
Dames PC: Reactie kaatsers op loting

De loting van de dames PC is verricht. Er kaatsen woensdag 6 debutanten mee, Nicole Hempenius, Marte Altenburg, Nynke Sinnema, Esther Wagenaar, Annelien Broersma en Melissa Hiemstra. Marike Beckers kaatst voor de 13e keer mee en won in 1999 een 3e prijs.

KNKB Media in gesprek met Mariska Hoogland, Iris v/d Veen, Harmke Siegersma, Marte Altenburg en Nynke Sinnema.

« Terug
Gepubliceerd op 19 augustus 2013
Dames PC 2013: reacties op de loting

Woensdag is de dames PC in Weidum. De wedstrijd begint om 11.00 uur en staat onder leiding van Peter de Bruin en Lolke Bierma.

De loting is als volgt

Klik hier voor de wedstrijdlijst

Reactie op de loting door Henk Hempenius

« Terug
Gepubliceerd op 17 augustus 2013
Dames PC 2013: Nije Kriich internet TV

De Loting en dames PC  2013 kan maandag 19 aug. en woensdag 21 aug. weer live gevolgd worden via internetTV. Ook de loting zal maandagavond vanaf 20:00 uur live te volgen zijn.

 

De PC voor dames komt woensdag a.s. live op internetTV
Door intensieve samenwerking met vrijwilligers en Nije Kriich is het weer
mogelijk geworden om voor de club live beelden te streamen naar internet.
De uitzending start om 11 uur en zal eindigen om ongeveer 18 uur.
De kaatsuitzending is via de link op http://www.nijekriich.nl en http://www.kaatstv.nl
te zien. Ook zullen de beelden worden voorzien van commentaar en zullen tussendoor interviews worden afgenomen. Dit alles wordt mogelijk gemaakt door Swettereit Media Group, vrijwilligers, sponsoren en donateurs.

« Terug
Gepubliceerd op 09 augustus 2013
Freule 2013: fotoverslag door de lens van Klaas Hylkema

Woensdag 7 augustus de 111ste editie van de Freule kaatspartij. Een mooie beeldverslag van fotograaf Klaas Hylkema.

KHF_2594

Hierbij een reportage van de Freule. Link : www.khfoto.nl/KNKB

« Terug
Gepubliceerd op 07 augustus 2013
Freule 2013: Beeldverslag halve finale en finale.

Dronryp won de finale van de 111de Freulepartij. KNKB Media maakte een beeldverslag van de halve finale en de finale.

Foto: Klaas Hylkema fotografie

« Terug
Gepubliceerd op 07 augustus 2013
Freule 2013: DRONRYP wint 111de Freulepartij

VVV Sjirk de Wal heeft de finale gewonnen van de 111de editie van de Freule kaatspartij. In de finale werd Stiens verslagen met 5-4 6-0. Op deze stand sloeg Wierd Baarda de kaats keurig netjes voorbij. 

coach Dronryp

KHF_2594

reactie na afloop van Wierd Baarda

KHF_2711

Reactie na afloop van Gerrit, Edser, Kevin Jordi en coach van Stiens

Prijswinnaars:

1e prijs:
Dronryp, Sybren Blanksma, Sander Kingma, Wierd Baarda

1e omloop, Gaast ferwoude
2e omloop, Wommels
3e omloop, Hijum-Finkum
4e omloop staand nummer
halve finale Franeker

2e prijs:
Stiens, Gerrit Winkel, Edser Rijpstra, Kevin Jordi Hiemstra
1e omloop Jelsum-Koarnjum-Britsum
2e omloop Raerd
3e omloop Easterlittens
4e omloop Wytmarsum
halve finale St.Jacob

3e prijs
Frjentsjer, Wesley Bollema, Dennis Fennema, Marco de Groot
1e omloop St.Anne
2e omloop Easterein
3e omloop Winsum
4e omloop Ried
Halve finale verlies tegen Dronryp

St.Jabik, Sil Leystra, Gideon Swanson, Remco Schiphof
1e omloop Weidum
2e omloop Skettens / Longerhouw
3e omloop Berltsum
4e omloop Makkum
Halve finale verlies tegen Stiens

5e prijs:
Ried, Thomas Kleefstra, Cathrinus van Wieren, Robert Broeders
1e omloop Morra Lioessens
2e omloop staand nummer
3e omloop Bitgum
4e omloop verlies tegen Frjentsjer

Wytmarsum, Marc Burger, Bart Reijenga, Mart v/d Molen
1e omloop Goenga
2e omloop Engelum
3e omloop Alde Leije
4e omloop verlies Stiens

Makkum, Jurre Rinia Jesse Rinia, Emiel Wijma
1e omloop Reduzum
2e omloop Holwert
3e omloop Sexbierum-Pietersbierum
4e omloop verlies tegen St.Jacob

KHF_2697
KHF_2703
KHF_2708
« Terug
Gepubliceerd op 07 augustus 2013
Freule 2013: Beeldverslag 'om de prijzen'

KNKB Media maakte een reportage van het wedstrijdverloop van twee partijen waar om de prijzen gekaatst wordt. Berltsum-St.-Jabik en Dronryp - Hijum waren de belangrijke partijen terwijl Stiens, Franeker verder strijden.

IMGP1710
P1000725 (800x507)
« Terug
Gepubliceerd op 07 augustus 2013
Freule 2013: Halve finale

In de halve finale vier parturen op de 111ste editie van de Freule.

Foto: prijswinnaars 50 jaar geleden: de heren Volbeda, Schaalje en Sepp

Halve finale

Dronryp - Frjentsjer 5-3 6-2
Stiens - St.Jacob 5-4 6-6

IMGP1747
IMGP1754

Luister na Sil Leystra van St.Jabik verlies partij

« Terug
Gepubliceerd op 07 augustus 2013
Freule 2013: Uitslagen vierde omloop

De complete lijst van vierde omloop met uitslagen.

Uitslagen derde omloop omloop:

53) Rie - 6) Frjentsjer - 1-5 6-6
15) Wytmarsum - 26) Stiens
30) St.Jabik - 35) Makkum 5-4 6-4
46) Dronryp staand nummer

P1000695 (800x684)
P1000699 (800x450)

Coachs Berltsum Alex Zijlstra

« Terug
Gepubliceerd op 07 augustus 2013
Freule 2013: Beeldverslag 1e en 2e omloop

KNKB Media maakte een reportage van het wedstrijdverloop van de eerste en tweede omloop.

« Terug
Gepubliceerd op 07 augustus 2013
Freule 2013: Uitslagen derde omloop

De complete lijst van derde omloop met uitslagen. Favoriet Berltsum verliest van St.Jabik. Reactie van coachs Alex Zijlstra van Berltsum.

Uitslagen derde omloop omloop:

53) Rie - 3) Bitgum
6) Frjentsjer - 9) Winsum
15) Wytmarsum - 19) Aldeleie
21) Easterlittens - 26) Stiens 3-5 2-6
30) St.Jabik - 35) Berltsum 5-4 6-4
39) Seisbierrum - 41) Makkum 3-5 6-6
46) Dronryp - 52) Hijum-Finkum 5-2 6-4

IMGP1631
IMGP1619

Laas Pieter van Straten

« Terug
Gepubliceerd op 07 augustus 2013
Freule 2013: Beeldverslag van de start

De 111de Freulepartij is om precies 9.00 uur gestart. Volgens traditie eerst de kranslegging bij de borstbeeld van de Freule.

KNKB Media maakte een reportage.

« Terug
Gepubliceerd op 07 augustus 2013
Freule 2013: Uitslagen tweede omloop

De complete uitslagen van de tweede lijst  in Wommels.

Uitslagen tweede omloop:

2) Deinum - 3) Bitgum 3-5 2-6
6) Frjentsjer - 7) Easterein 5-1 6-4
9) Winsum - 11) Lekkum 5-2 6-0
13) Ingelum - 15) Wytmarsum 4-5 4-6
18) De Hommerts - 19) Aldeleie 0-5 4-6
21) Easterlittens - 23) Itens 5-1 6-2  
26) Stiens - 28) Raerd  5-4 6-4
30) St.Jabik - 31) Skettens-Longerhouw 5-1 6-0 
34) Jorwert - 35) Berltsum 2-5 4-6
37) Arum - 39) Seisbierrum 0-5 4-6
41) Makkum - 44) Holwert 5-4 6-4
46) Wommels - 48) Dronryp 0-5 0-6
49) Menaem - 52) Hijum-Finkum 2-5 6-4
53) Rie - staand nummer

IMGP1674
IMGP1671
« Terug
Gepubliceerd op 07 augustus 2013
Freule 2013: Uitslagen eerste omloop

De eerste partijen van de eerste omloop zijn verkaatst in Wommels.

Uitslagen eerste omloop:

1) Lollum-Waaxens - 2) Deinum 3-5 4-6
3) Bitgum - 4) Harns 5-1 6-2
5) St.Anne - 6) Frjentsjer 2-5 0-6
7) Easterein - 8) Tsjummearum 5-3 6-6
9) Winsum - 10) Wjelsryp 5-0 6-0
11) Lekkum - 12) Ysbrechtum 5-1 6-2
13) Ingelum - 14) Peins 5-0 6-0
15) Wytmarsum - 16) Goenga 5-4 6-2
17) Ie - 18) De Hommerts 5-5 6-6 de Hommerts wint
19) Boalsert - 20) Aldeleie 5-5 2-6
21) Easterlittens - 22) Minnertsgea 5-3 6-0
23) Itens - 24) Folsgare 5-3 6-0
25) Jelsum-Koarnjum-Britsum - 26) Stiens 3-5 4-6
27) Akkum - 28) Raerd 1-5 4-6
29) Weidum - 30) St.Jabik 5-5 6-6 St.Jabik wint
31) Skettens-Longerhouw - 32) Broeksterwâld 5-2 6-0
33) Damwald - 34) Jorwert 1-5 6-6
35) Berltsum - 36) Tsjom 5-1 6-6
37) Arum - 38) Niawier-Metslawier 5-5 6-2
39) Seisbierrum - 40) Eanjum 5-5 6-2 
41) Makkum - 42) Reduzum 5-3 6-0
43) Achlum - 44) Holwert 0-5 0-6
45) Drylst - 46) Wommels 3-5 0-6
47) Gaast-Ferwoude - 48) Dronryp 1-5 2-6
49) Menaem - 50) Reahûs-Turns 5-0 6-2
51) Grou - 52) Hijum-Finkum 2-5 2-6
53) Rie - 54)Morra-Lioessens 5-

IMGP1625
IMGP1627
« Terug
« Terug
Gepubliceerd op 05 augustus 2013
Freule 2013: Efkes werom nei 2012

In 2012 won Franeker de villa van de Freule.

KNKB Media neemt u graag even mee terug naar 2012.

« Terug
Gepubliceerd op 05 augustus 2013
Freule 2013: Clara Jacoba Freule de Vos van Steenwijk

Clara Jacoba Freule de Vos van Steenwijk vond kaatsen een gezonde bezigheid voor jongens. Ze stelde in 1902 een fors bedrag beschikbaar voor een jaarlijkse jongenskaatspartij in Wommels.
foto: Henk Bootsma fotografie

En zo kwam er in 1903 de Freulepartij in Wommels. De Freulepartij in Wommels is de belangrijkste kaatspartij voor jongens van 14 tot 16 jaar.

De deelname aan deze partij staat open voor jongensparturen van afdelingen van de KNKB. Elke afdeling mag maximaal een partuur naar de Freule afvaardigen.

Winnaren van de Freulepartij zijn, ook al vallen de jongens nog in de goede leeftijdsklasse, verder uitgesloten van deelname. Er komen ieder jaar ongeveer 6000 tot 10.000 bezoekers naar deze Wommels.

« Terug
Gepubliceerd op 04 augustus 2013
Freule 2013: Voorverkoop kaarten

De tribune- en bankkaarten van de Freule zijn net als voorgaande jaren in de voorverkoop verkrijgbaar.

De kaarten zijn verkrijgbaar bij "Warenhuis C. v.d Velde" t' Noard 3 te Wommels.

bron: website K.F. Wommels

« Terug
Gepubliceerd op 03 augustus 2013
Freule 2013: De loting

Vanavond is in Wommels de loting geweest van de 111de Freulepartij van komende woensdag.

Dronryp is als Nederlands kampioen de kanshebber. St.-Jabik, Berltsum, Makkum, Hijum-Feinsum zijn outsiders. Op de lijst staan 54 parturen en dat zes meer als in 2012. De aanvang van de wedstrijd is ’s morgens om 9.00 uur en staan onder leiding van scheidsrechters Lolke Bierma, Willem Postma en Durk Houtsma.

Klik hier voor de wedstrijdlijst.

« Terug
Gepubliceerd op 02 augustus 2013
Freule 2013: woensdag 7 augustus

De voorbereidingen van de Freule zijn in volle gang. De opgave van de belangrijkste kaatspartij voor de jongens categorie is zaterdag 3 augustus 19.00 uur

Opgave klik hier >>>

50 jaar gelden won de afdeling LKC- Sonnenborgh uit Leeuwarden de Freule met de heren Volbeda, Schaale en Sepp. Alle drie kaatsers zijn woensdag aanwezig. Een terugblik op de Freule van 1963 met toenmalige kaatser Henk Volbeda die nog maar 14 jaar.

« Terug
Gepubliceerd op 01 augustus 2013
160ste PC: Reactie 2e prijs winnaars

Tjisse Steenstra, Jacob Wassenaar en Cornelis Terpstra wonnen gisteren de tweede prijs op de 160st PC. KNKB Media sprak met de heren.

Tjisse Steenstra

Jacob Wassenaar

Cornelis Terpstra

« Terug
Gepubliceerd op 01 augustus 2013
160ste PC: Reactie 1e prijs winnaars

Johan van der Meulen, Renze Hiemstra(koning) en Hylke Bruinsma wonnen gisteren de de eerste prijs op de 160st PC. KNKB Media sprak met de heren.

Johan van der Meulen

Renze Hiemstra(koning)

Hylke Bruinsma

« Terug
Gepubliceerd op 01 augustus 2013
160ste PC: Beeldverslag halve finale en finale
« Terug
Gepubliceerd op 01 augustus 2013
160ste PC: terugblik op de grote dag

Een terugblik op de grote kaatsdag door André Tolsma.

« Terug
Gepubliceerd op 31 juli 2013
160ste PC: JOHAN, RENZE EN HYLKE WINNEN PC

Johan v/d Meulen, Renze Hiemstra en Hylke Bruinsma winnen 160ste PC. IN de finale werd het partuur Tjisse Steenstra, Jacob Wassenaar, Cornelis Terpstra verslagen met 5-2 en 6-2
 
RENZE Hiemstra is uitgeroepen tot koning.

1e prijs: Johan van der Meulen, Renze Hiemstra en Hylke Bruinsma
2e prijs: Tjisse Steenstra, Jacob Wassenaar, Cornelis Terpstra
3e prijs: Gert Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Daniël Iseger
             Jelte Pieter Dijkstra, Herman Sprik, Sjoerd de Jong


Uitslagen van de 160ste PC:

1) Pieter van Althuis, Pieter Jan Plat, Hendrik Bouwhuis - 2)Hendrik Tolsma, Tjibbe Hansma, Martijn Olijnsma
2-5 4-6
3)Johan van der Meulen, Renze Hiemstra, Hylke Bruinsma - 4) Peter van Zuiden, Tjerck-Floris Karsten
5-0 6-0
5) Haye Jan Nicolay, Hendrik Jan v/d Velde, Jan Schurer - 6) Jelte Pieter DIjkstra, Herman Sprik, Sjoerd Jong
2-5 4-6
7) Enno Kingma, Dylan Drent, Rick Poortstra - 8) Menno van Zwieten, Folkert v/d Wei, Hans Wassenaar
2-5 4-6
9) Arnold Zijlstra, René Anema, Thomas van Zuiden - 10) Michiel Scheepvaart, Jacob Zaagemans, Gert Jan Meekma
5-3 6-4
11) Bauke Triemstra, Alle Jan Anema, Hendrik Kootstra - 12) Gert Anne v/d Bos, Taeke Triemstra, Daniël Iseger
2-5 2-6
13) Johannes v/d Veen, Kees v/d Schoot, Peter de Boer - 14) Pieter Bakker, Jacob Klaas Haitsma, Patrick Scheepstra
4-5 6-6
15) Jan Dirk de Groot, Marten Feenstra, Pier Piersma - 16) Tjisse Steenstra, Jacob Wassenaar, Cornelis Terpstra
3-5 6-6


2e omloop
Hendrik Tolsma cs tegen Johan van der Meulen cs. 5-0 6-2
Jelte Pieter Dijkstra cs. tegen Menno van Zwieten cs. 5-0 6-2
Arnold Zijlstra cs. tegen Gert Anne van der Bos cs. 3-5 6-6
Pieter Bakker cs. tegen Tjisse Steenstra cs. 4-5 6-6

Halve finale
Johan v/d Meulen cs. tegen Jelte Pieter Dijkstra cs. 5-4 6-4
Gert Anne v/d Bos cs. tegen Tjisse Steenstra 3-5 4-6

Finale
Johan v/d Meulen cs. tegen Tjisse Steenstra cs. 5-2 en 6-2

« Terug
Gepubliceerd op 31 juli 2013
160ste PC: analyse door André Tolsma

Een analyse van André Tolsma over de tweede omloop en halve finale

« Terug
Gepubliceerd op 31 juli 2013
160ste PC: Beeldverslag 2e omloop

De tweede omloop gaf een ijzersterk trio Johan van der Meulen, Renze Hiemstra en Hylke Bruinsma. Alle favorieten wonnen.

« Terug
Gepubliceerd op 31 juli 2013
160ste PC: halve finale v/d Bos verliest

Vier parturen nog op de lijst voor een plaats in de finale.

Johan v/d Meulen - Jelte Pieter Dijkstra cs 5-4 6-4

Gert Anne v/d Bos - Tjisse Steenstra cs 3-5 4-6

KNKB Media in gesprek met Daniël Iseger

« Terug
Gepubliceerd op 31 juli 2013
160ste PC: analyse eerste omloop door André Tolsma

De eerste analyse van André Tolsma over de eerste omloop.

« Terug
Gepubliceerd op 31 juli 2013
160ste PC: Beeldverslag 1e omloop

Weinig spanning in de eerste omloop van de 160ste. Er was reikhalzend uitgekeken naar de partij tussen de gebroeders Triemstra (Bauke vs Taeke). Taeke won simpel.

« Terug
Gepubliceerd op 31 juli 2013
160ste PC: 2e omloop

Acht parturen in de tweede omloop van de 160ste PC.

Uitslagen tweede omloop:

Hendrik Tolsma cs. - Johan v/d Meulen 0-5 2-6
Jelte Pieter Dijkstra cs. - Menno van Zwieten 5-0 6-4
Arnold Zijlstra cs. - Gert Anne v/d Bos 4-5 4-6
Pieter Bakker cs - Tjisse Steenstra cs 4-5 6-6

« Terug
Gepubliceerd op 31 juli 2013
160ste PC: Receptie in beeld

Volgens traditie start de PC met de receptie. Dit gebeurde ook op de 160ste PC. Voorzitter Johannes Westra gaf een terugblik op de 160 jaar PC en KNKB Media maakte de reportage.

« Terug
Gepubliceerd op 31 juli 2013
160ste PC: 1e omloop reactie kaatsers

De eerste partijen van de 160ste PC zijn van start. Partuur Johan van der Meulens cs. tegen Peter van Zuiden cs. en Haye Jan Nicolay cs. tegen Jelte Pieter Dijkstra cs.

Uitslagen de eerste omloop:

1) Pieter van Althuis, Pieter Jan Plat, Hendrik Bouwhuis - 2)Hendrik Tolsma, Tjibbe Hansma, Martijn Olijnsma
2-5 4-6

3)Johan van der Meulen, Renze Hiemstra, Hylke Bruinsma
- 4) Peter van Zuiden, Tjerck-Floris Karsten
5-0-6-0

5) Haye Jan Nicolay, Hendrik Jan v/d Velde, Jan Schurer - 6) Jelte Pieter Dijkstra, Herman Sprik, Sjoerd Jong
2-5 6-6

7) Enno Kingma, Dylan Drent, Rick Poortstra - 8) Menno van Zwieten, Folkert v/d Wei, Hans Wassenaar
2-5 4-6

9) Arnold Zijlstra, René Anema, Thomas van Zuiden - 10) Michiel Scheepvaart, Jacob Zaagemans, Gert Jan Meekma 5-3 6-4

11) Bauke Triemstra, Alle Jan Anema, Hendrik Kootstra - 12) Gert Anne v/d Bos, Taeke Triemstra, Daniël Iseger 2-5 2-6

13) Johannes v/d Veen, Kees v/d Schoot, Peter de Boer - 14) Pieter Bakker, Jacob Klaas Haitsma, Patrick Scheepstra
4-5 6-6

15) Jan Dirk de Groot, Marten Feenstra, Pier Piersma - 16) Tjisse Steenstra, Jacob Wassenaar, Cornelis Terpstra
3-5 6-6

Luister naar Haije Jan Nicolai na verlies.

Luister naar Gerrit Jan Duiven na verlies.

Luister naar Enno Kingma na verlies

P1000576 (800x427)
P1000581 (800x450)

Reactie Bauke Kootstra na verlies

reactie Peter de Boer na verlies en afscheid

reactie Pier Piersma na verlies

reactie Marten Feenstra

« Terug
Gepubliceerd op 30 juli 2013
160ste PC: Gebruik gele lijnen!

Na overleg tussen de Koninklijke PC en de KNKB is besloten om woensdag 31 juli 2013 tijdens de 160ste PC opnieuw gebruik te maken van de gele lijnen.

foto: www.omropfryslan.nl

Vorig jaar was het de eerste keer dat tijdens de PC zijn de gele lijnen beproefd. Het zicht van de opslager richting het perk verbetert en het is gemakkelijker te zien of de bal binnen of buiten de lijn valt. Het contrast tussen de gele lijnen en de witte bal is beter te zien. Voldoende reden om door te gaan met de gele lijnen. Ook de oranje proppen worden weer gebruikt.

Alleen door onvoorziene omstandigheden kan, na overleg tussen scheidsrechter en Koninklijke PC, worden besloten om alsnog de witte lijnen te gaan gebruiken.

« Terug
Gepubliceerd op 30 juli 2013
160ste PC: Radio Eenhoorn volgt alle slagen

Radio Eenhoorn pakt komende woensdag op de PC uit voor haar luisteraars. Vanaf 7.00 uur is het lokale radiostation live te beluisteren.

Het radio station noemt zich 'De keatsstjoerder fan Fryslân en is woensdag met maar liefst dertig vrijilligers in touw. Tot het bekend maken van de PC-koning door voorzitter Westra zullen de vijf verslaggevers van Radio Eenhoorn u over alles op de hoogte brengen. Spanning, dramatiek, winst, verlies alles wat er bij deze hoogtijdag komt kijken krijgt u in de huiskamer als of u er zelf bij bent.

Bovendien is er een samenwerking met Radio Stad Harlingen en Radio Noord-Oost Friesland aangegaan die uitzending 'overneemt'. Dit betekent dat Radio Eenhoorn Noord/west en Noord/Oost Fryslan in bijna geheel Friesland te ontvangen is.

Radio Eenhoorn is in een groot gedeelte in Fryslân te beluisteren via 107.5 FM en via internet (www.radioeenhoorn.nl)

Klik hier voor alle berichten over de PC 2013

« Terug
Gepubliceerd op 30 juli 2013
160ste PC: Enno Kingma jongste deelnemer

Enno Kingma is met achtien jaar de jongste kaatser op de 160ste PC. De jonge opslager uit de Westhoek debuteert dit jaar in het senioren peleton.


foto: Marty Slager

Enno Kingma kaatst op de PC met Dylan Drent en Rick Poortstra. De opslager is 26 april achtien jaar geworden.

Pieter Bakker is de oudste deelnemer. Hij is 33 en wordt 15 oktober aanstaande 34. Het is voor Pieter Bakker zijn tiende en laatste PC hij won nog geen prijs op de belangrijkste partij van het jaar. Hij plaatste zich afgelopen donderdag als laatste met zijn partuur door de keats-off te winne.

Wel won hij in het verleden de aanmoedigingsprijs voor het beste 1e klas partuur. Hij deed dit met Peter Dijkstra en Marten Hiemstra.

Ennokingmaopslagarum-2
« Terug
Gepubliceerd op 30 juli 2013
160ste PC: Jongenspartuur Dronryp speciale gast

Het jongenspartuur van VvV Sjirk de Wal is woensdag speciale gast op de 160ste PC. Een speciale dag voor, Sander Kingma, Wierd Baarda en Sybren Blanksma. Tijdens de receptie zitten ze vooraan vlakbij de PC-winnaars van 2012.

De mannen van Sjirk de Wal wonnen het NK jongens in Berltsum door in de finale Hijum-Feinsum te verslaan. PC voorzitter Johannes Westra was persoonlijk in Berltsum aanwezig om het jongens partuur met coachs uit te nodigen.

Volgende week woensdag is Dronryp één van de favorieten voor de eindzege op de Freule partij.

« Terug
Gepubliceerd op 30 juli 2013
160ste PC: omrop Fryslân met radio en TV aanwezig

Omrop Fryslân radio en TV is komende woensdag met veel mensen aanwezig op de 160ste PC. De receptie is vanaf 8.00 uur rechtstreeks te beluisteren.

Vanaf 15.00 uur schakelen de collega's van de televisie in. De eerder gekaatste partijen zullen dan in beeld worden gebracht. De finale zal rechtstreeks worden uitgezonden op omrop Fryslân TV.

« Terug
Gepubliceerd op 29 juli 2013
160ste PC: Cornelis Terpstra terug op de PC

Cornelis Terpstra zal woensdag mee kaatsen op de 160ste PC. Een bijzonder moment voor de sportieve kaatser uit Beetgum.

Cornelis in gesprek met KNKB Media.

« Terug
Gepubliceerd op 29 juli 2013
160ste PC: Loting reactie van kaatsers

Onder grote belangstelling is in de Koornbeurs in Franeker de loting verricht van de 160ste PC. 

Klik hier voor de wedstrijdlijstReactie van:

Bauke Triemstra, Taeke Triemstra, Hylke Bruinsma, Martijn Olijnsma, Jan Schurer.

« Terug
Gepubliceerd op 28 juli 2013
160ste PC: koning 2012 Thomas van Zuiden

Hendrik Tolsma, René Anema en Thomas van Zuiden waren de winnaars van de PC in 2012.

KNKB media in gesprek met Thomas van Zuiden.

« Terug
Gepubliceerd op 25 juli 2013
160ste PC: Partuur Pieter Bakker plaatst zich als zestiende

Pieter Bakker, Jacob Klaas Haitsma en Patrick Scheepstra plaatsten zich vanavond als laatst partuur voor de 160ste PC. In de finale van de Keatsoff werd het trio van Site Ferwerda, Siebe Greidanus en Rudolf Soepboer met 5-3 6-0 verslagen.

IMGP0016 (600x399)
IMGP0002 (600x429)
IMGP0017 (600x399)
« Terug
Gepubliceerd op 25 juli 2013
160ste PC: Jacob Klaas Haitsma 'we sieten yn in foarmkrisis'.

Jacob Klaas Haitmsa won met zijn maten Pieter Bakker en Patrick Scheepstra de Keatsoff en plaatste zich daarmee voro de 160ste PC van komende woensdag.

KNKB Media Sprak met Haitsma

« Terug
Gepubliceerd op 24 juli 2013
160ste PC: Met de PC-bus naar It Sjûkelân in Franeker

Woensdag 31 juli wordt de belangrijkste kaatspartij van het jaar georganiseerd: de PC Franeker. Voor dit unieke evenement zet Arriva speciale PC-bussen in.


Vanaf diverse plaatsen in de provincie Fryslân vervoeren deze bussen de bezoekers naar het Sjûkelân, de kaatsarena in Franeker. Op de PC-bus kunt u geen gebruik maken van de OV-chipkaart. Reizigers kunnen een vervoerbewijs kopen bij de buschauffeur. De prijs is afhankelijk van de afstand € 6,- of € 8,- voor een retour.
Er worden vijf verschillende routes gereden. De dienstregeling van de PC-bussen staat op www.arriva.nl/fryslan
- See more at: http://www.franekercourant.nl/nieuws/16950/met-de-pc-bus-naar-it-sjukelan-in-franeker/#sthash.EtiJTDYQ.dpuf

« Terug
Gepubliceerd op 23 juli 2013
160ste PC: Geen keats-off voor Sjaarda en Bos

Dirk-Yde Sjaarda kaatst donderdag niet mee in de keats-off. De opslager uit Easterein is geblesseerd. Ook Sip Jaap Bos is er donderdag vanwege een blessure niet bij.Sjaarda: "It wurd him net, ik bin foar mar 30% fit."  Erik Haitsma en Jouke Bosje hebben inmiddels een vervanger gevonden. Willem Jan Postma uit Exmorra zal Sjaarda vervangen.

Ook Sip Jaap Bos is geblesseerd en kaatst de keats-off niet. Hij heeft last van een hamstring, en de spoedbehandeling op maandagavond bij de fysiotherapeut mocht niet baten. Lennart Adema van Makkum is donderdag de vervanger voro Sip Jaap Bos en kaatst dan met Feiko Broersma en Jan Sjoerd Talsma.

« Terug
Gepubliceerd op 21 juli 2013
160ste PC: Deelnemende parturen!

De vijftien deelnemende parturen, mits opgave via www.pc-franeker.nl plaats vindt, zijn bekend. De stand van de ranking tot en met de wedstrijden van vandaag zijn bepalend.

De nummers zestien, zeventien, achtien en negentien kaatsen komende donderdag de Keats-Off op het Sjukelan voor de laatste zestiende plaats.

De complete rankingslijst met punten wordt morgen online gezet.

Hierbij nogmaals het verzoek aan de kaatsers van de negentien partuur om zich op te geven op www.pc-franeker.nl

nr. naam plaats
1 Gert-Anne van der Bos HOLWERD
1 Taeke Triemstra SINT JACOBIPAROCHIE
1 Daniël Iseger LEEUWARDEN2 Jan Dirk de Groot BUITENPOST
2 Marten Feenstra FEINSUM
2 Pier Piersma EASTERLITTENS3 Tjisse Steenstra BITGUMMOLE
3 Jacob Wassenaar SINT ANNAPAROCHIE
3 Cornelis Terpstra BITGUMMOLE4 Johan van der Meulen BITGUMMOLE
4 Renze Hiemstra SINT JACOBIPAROCHIE
4 Hylke Bruinsma MINNERTSGA5 Bauke Triemstra SINT JACOBIPAROCHIE
5 Alle Jan Anema HEERENVEEN
5 Hendrik Kootstra MINNERTSGA6 Menno van Zwieten PEINS
6 Folkert v.d. Wei WITMARSUM
6 Hans Wassenaar TZUMMARUM7 Jelte-Pieter Dijkstra EASTEREIN
7 Herman Sprik WITMARSUM
7 Sjoerd de Jong SINT ANNAPAROCHIE8 Enno Kingma WESTHOEK
8 Dylan Drent HARLINGEN
8 Rick Poortstra SINT JACOBIPAROCHIE9 Haye Jan Nicolay BRITSUM
9 Hendrik Jan v.d. Velde BOLSWARD
9 Jan Schurer FRANEKER10 Hendrik Tolsma GOUTUM
10 Tjibbe Hansma MUNEIN
10 Martijn Olijnsma GROU11 Michiel Scheepvaart MAKKUM FR
11 Jacob Zaagemans WORKUM
11 Gert Jan Meekma WITMARSUM12 Arnold Zijlstra TZUMMARUM
12 René Anema BALK
12 Thomas van Zuiden TJERKWERD13 Pieter van Althuis FRANEKER
13 Pieter Jan Plat LEEUWARDEN
13 Hendrik Bouwhuis BOLSWARD14 Peter van Zuiden TJERKWERD
14 Tjerck Karsten BOLSWARD
14 Gerrit Jan Duiven HARTWERD15 Johannes van der Veen PIETERSBIERUM
15 Kees van der Schoot SEXBIERUM
15 Peter de Boer LEEUWARDEN


16 Site Ferwerda Groningen
16 Siebe Greidanus WJELSRYP
16 Rudolf Soepboer HOLWERD
17 Dirk-Yde Sjaarda EASTEREIN
17 Erik Haitsma WOMMELS
17 Jouke Bosje LEEUWARDEN
18 Pieter Bakker LEEUWARDEN
18 Jacob Klaas Haitsma WOMMELS
18 Patrick Scheepstra FRANEKER
19 Feiko Broersma EASTERLITTENS
19 Sip Jaap Bos ANJUM
19 Jan Sjoerd Tolsma DEINUM


20 Elgar Boersma FOUDGUM
20 Hyltje Bosma MAKKUM FR
20 Roel Hoekstra TERNAARD
21 Willem Jan Postma EXMORRA
21 Bauke Dijkstra EASTEREIN
21 Steven de Bruin TZUMMARUM
22 Jelmer Hofstee WJELSRYP
22 Frederik van der Meij BERLTSUM
22 Douwe Anema NES GEM DONGERADEEL
23 Jelle Attema IDSEGAHUIZUM
23 Michel v.d. Veen FRANEKER
23 Jelte Visser SEXBIERUM
24 Redmer Strikwerda WOMMELS
24 Allard Hoekstra FRANEKER
24 Pieter van der Schoot SEXBIERUM
25 Jan Sipke Tuinman DRONRYP
25 Jelmer Westra BERLTSUM
25 Johan Diertens DRONRYP
26 Yme van der Graaf MENAAM
26 Jan Bauke Tolsma ARUM
26 Krijn Hiemstra SINT ANNAPAROCHIE
27 Rein Hiemstra SINT ANNAPAROCHIE
27 Willem Heeringa TZUMMARUM
27 Pytrik van Rosendal STIENS
28 Chris Outhuijse FRANEKER
28 Tsjerk Elsinga WIJNALDUM
28 Mark-Jan Riemersma FRANEKER
29 Arjen van der Zee FIRDGUM
29 Niels van der Wal DEINUM
29 Gosse Beeksma KOARNJUM
30 Gerard Hiemstra MARSUM
30 Geert Boomstra LEEUWARDEN
30 René Talsma LEEUWARDEN
31 Kevin Jaarsma ARUM
31 Roan-Hein Joostema MINNERTSGA
31 Jelle Scharringa WJELSRYP
32 Hille Otto Folkerts LOLLUM
32 Harm de Vries LOLLUM
32 Auke-Geert Ybema FERWOUDE
33 Rene Nieuwenhuis BOLSWARD
33 Richard Tamminga HURDEGARYP
34 Yde Miedema BOLSWARD
33 Tjitse Ben Hoekstra HARLINGEN
34 Ane Jan Knol BOLSWARD


« Terug
Gepubliceerd op 21 juli 2013
160ste PC: Programma

Dit jaar bestaat de PC 160 jaar. Het jubileum zal worden opgeluisterd met een aantal bijzondere activiteiten rond de PC op 31 juli.

Zo worden bij de vier ingangen van de stad billboards van de PC geplaatst en worden in een groot aantal etalages in de stad Franeker in de maand juli foto’s geëxposeerd over de PC. De foto’s zijn afkomstig van verschillende gerenommeerde fotografen, zoals Catrinus van der Veen, Abe de Vries, Jenny Boot, Dolph Kessler, Klaas Koopmans, Henk Bootsma en wijlen Gert Gort. Daarnaast zijn ook een aantal historische foto’s gebruikt.

Aan de expositie is een prijsvraag verbonden. Als je de letters in de etalages in de juiste volgorde plaatst, ontstaat een spreuk die betrekking heeft op de PC. Onder de juiste inzendingen wordt een i-pad verloot. Ook in het kaatsmuseum is een bijzondere expositie over de PC georganiseerd. De toegangskaart voor de PC geeft tot 1 oktober 2013 recht op een gratis bezoek aan het kaatsmuseum.


Het jubileumprogramma:
25 juli 18.30 uur Keats off met 4 parturen voor 1 plaats op de PC lijst
(Sjûkelân)
26 juli 18.00 uur PC kafé live in de Bogt fen Guné en op Omrop Fryslân radio
27 juli 11.00 uur PC kafé in de Bogt en op de radio
28 juli 11.00 uur PC kafé in de Bogt en op de radio
29 juli 18.00 uur Loting PC in de Koornbeurs
30 juli 18.00 uur PC kafé in de Bogt en op de radio
20.00 uur Concert op het Sjûkelân van de band Vangrail m.m.v.
Pieter Wilkens, Gurbe Douwstra en Jan Hospes (gratis)
31 juli 08.00 uur Receptie PC in de Koornbeurs en daarna optocht door de
stadvan winnend partuur 2012 in koets met paarden
09.30 uur PC kaatswedstrijd op het Sjûkelân. Voor de finale is er een optreden van tenor Albert Bonnema met de Harmonie. Direct na afloop van de wedstrijd is er een huldiging van de
winnende parturen in de Koornbeurs

En dat is nog niet alles, maar dat merkt u wel als u naar de PC komt. Er zijn op de dag zelf nog voldoende landkaarten (staanplaatsen) verkrijgbaar.

Keats-off donderdag 25 juli a.s.
Op donderdag 25 juli vindt de keats-off voor de PC plaats op het Sjûkelân in Franeker. Vier parturen vrije formatie zullen strijden om de 16e plaats op de PC van 31 juli a.s. Het betreft de nummers 16, 17, 18 en 19 van de ranglijst van parturen op dat moment.
Om 18.00 uur wordt gestart met de loting in de Bogt fen Guné. Vervolgens wordt om 18.30 uur volgens afvalsysteem de strijd aangegaan. De wedstrijdleiding zal in handen zijn van scheidsrechter Henk van der Zee. Kaatsliefhebbers en andere belangstellenden zijn van harte welkom op donderdag 25 juli. De toegang is geheel gratis.


Duits radioprogramma over kaatsen
De Berlijnse journalist Fritz Schuette heeft vorig jaar een aantal kaatswedstrijden in Friesland bezocht, waaronder de PC. Hij heeft naar aanleiding van zijn ervaringen een radioprogramma gemaakt over kaatsen, dat zondag 7 juli om 17.30 uur wordt uitgezonden op Deutschland Radio Kultur. Het programma is via livestream te beluisteren via www.dradio.de Het is daarna ook te beluisteren op de internetsite www.fritzschuette.de

« Terug
Gepubliceerd op 18 juli 2013
Opgave 160ste PC

De inschrijving van de parturen voor de heren PC op woensdag 31 juli loopt via de website van de Koninklijke PC (www.pc-franeker.nl)

De parturen die zich hebben ingeschreven voor de 2e cyclus 2013 kunnen zich opgeven tot dinsdag 23 juli 7.00 uur.

De parturen één tot en met vijftien van de rankinglijst (na zondag 21 juli) zijn rechtstreeks geplaatst voor de 160ste PC . De 16e plek wordt vergeven via de keatsoff op donderdag 25 juli; deelnemers zijn de parturen zestien, zeventien, achtien en negentie in de partuur rankinglijst. 

« Terug
Gepubliceerd op 02 juli 2013
PC 2013: Duits radioprogramma over kaatsen

De Berlijnse journalist Fritz Schuette heeft vorig jaar een aantal kaatswedstrijden in Friesland bezocht, waaronder de PC.

Hij heeft naar aanleiding van zijn ervaringen een radioprogramma gemaakt over kaatsen, dat zondag 7 juli om 17.30 uur wordt uitgezonden op Deutschland Radio Kultur. Het programma is via livestream te beluisteren via www.dradio.de Het is daarna ook te beluisteren op de internetsite www.fritzschuette.de

« Terug
Gepubliceerd op 24 augustus 2012
Frouljus PC: Terugblik fotoserie

Een terugblik op de 36e Frouljus PC door Henk Bootsma fotografie.

Klik hier voor fotoserie

« Terug
Gepubliceerd op 23 augustus 2012
Frouljus PC: De verliezers........

Nynke Sijbrandij, Maaike Osinga en Wiljo Sjbrandij konden in de finale niet meer het niveau zoals in de tweede en halve finale wel lukte.

KNKB Media in gesprek met de dames..

« Terug
Gepubliceerd op 22 augustus 2012
Frouljus PC: Aukje van Kuiken " ik fyn it moai foar mem "

Aukje van Kuiken begon halverwege het kaatsseizoen na een wereldreis afgelopen jaar met kaatsen. Marije en Imje vroegen haar als vrije formatie maat maar prijzen waren nog niet gewonnen.

Aukje won met deze overwinning De 4 Wimpels.  In 2009 is besloten De 4 Wimpels in het leven te roepen. Win je de  Frouljus PC, Jonge Famme Partij en Ald-Meiers Partij dat hoor je bij de top en ontvang je De 4 Wimpels.
KNKB Media in gesprek met Aukje

4wimpels2
« Terug
Gepubliceerd op 22 augustus 2012
Frouljus PC: de winnaars...

Ze stonden na afloop er zelf met enige verbazing bij. Alle drie dames hadden niet gedacht dat ze de Frouljus PC zouden winnen. De vorm was niet aanwezig en prijzen werden niet gewonnen.

Foto: Henk Bootsma fotografie

KNKB Media in gesprek met Marije en Imkje

« Terug
Gepubliceerd op 22 augustus 2012
Frouljus PC: terugblik met Linda Terpstra

Het waren zeker niet de top favorieten, maar Marije, Imkje en Aukje stonden aan het eind van de dag wel op de hoogste trede bij de prijsuitreiking. Een terugblik door kaatskenner Linda Terpstra.

Fot: Henk Bootsma fotografie

KNKB Media in gesprek met Linda Terpstra

IMGP6345
IMGP6592
« Terug
Gepubliceerd op 22 augustus 2012
Frouljus PC: finale partuur Hiemstra cs tegen Sijbrandij cs.

De finale in Weidum gaat tussen de parturen van Nynke Sijbrandij cs. en Marije Hiemstra cs.

Marije Hiemstra, Imke van der Leest en Aukje van Kuiken winnen de eerste omloop met 5-2 en 6-6 de tweede omloop met 5-3 en 6-4 en in de halve finale was er een staand nummer.

Nynke Sijbrandij winnen de eerste omloop met 5-1 en 6-0, de tweede omloop met 5-1 en 6-6 en de halve finale met 5-5 en 6-4.

« Terug
Gepubliceerd op 22 augustus 2012
Frouljus PC: Halve finale

Nynke Sijbrandij, Maaike Osinga en Wiljo Sijbrandij kaatsen inmiddels in de halve finale. Reactie coach Valk en Harmke Siegersma

IMGP8180

In de halve finale kaatsen Sijbrandij cs tegen Harmke Siegersma, Leonie van der Graaf en Fenna Zeinstra. Een spannende partij die uiteindelijk wordt gewonnen door Trio Nynke Sijbrandij met 5-5 en 6-4.

« Terug
Gepubliceerd op 22 augustus 2012
Frouljus PC: Analyse Linda Terpstra

De tweede omloop was één zonder spanning maar de halve finale was wel spannend. KNKB Media blikt terug met Linda Terpstra.

IMGP8198
« Terug
Gepubliceerd op 22 augustus 2012
Frouljus PC: Verlies partuur Iris van der Veen

Iris van der Veen, Sjoukje Visser en Manon Scheepstra verliezen in de tweede omloop met 5-1 en 6-6 van Nynke Sijbrandij cs.

KNKB Media in gesprek met Sjoukje Visser.

« Terug
Gepubliceerd op 22 augustus 2012
Frouljus PC: 2e omloop gaat erg snel

De tweede omloop nog zes parturen op de lijst. Een overzicht van de parturen.

Iris van der Veen cs tegen Nynke Sijbrandij cs.
1-5 en 6-6

Harmke Siegersma cs. tegen Nelie Steenstra cs.
5-0 en 6-6

Marie Jetske Lettinga - Marije Hiemstra cs.
5-3 en 6-4

IMGP8160
IMGP8163
« Terug
Gepubliceerd op 22 augustus 2012
Frouljus PC: Uitslagen 1e omloop

De eerste omloop is verkaatst in Weidum tijdens de Frouljus PC. Luister naar Sanne Velsma verloor de eerste omloop.

1.                                                   2.
Sanne Velsma, Groningen                  Iris v/d Veen, Franeker
Mariska Hoogland, Bitgummole          Sjoukje Visser, Ee
Anke Marije Pompstra, Easterein       Manon Scheepstra, Franeker
1-5 2-6
                                              
3.                                                   4.
Rianne Vellinga, Franeker                  Nynke Sijbrandij, Dearsum
Marike Beckers, Bolsward                   Maaike Osinga, Franeker
Miranda Scheffer, Menaam                 Wiljo Sijbrandij, Dearsum
1-5 0-6

5.                                                   6.
                                                       Joukje Kuperus, Dronryp
Leonie v/d Graaf, Berltsum                 Feikje Bouwhuis, Bolsward
Fenna Zeinstra, Bolsward                   Harmke Siegersma, Berltsum
5-1 6-2

7.                                                   8.
Nelie Steenstra, Bitgummole               Tineke Dijkstra, Easterein
Martine Tiemersma, Easterein             Judy Bergsma, Wommels
Margriet Bakker, Groningen                 Marije v/d Meer, Groningen
5-5 6-2

9.                                                   10.
Evelien Westra, Bitgummole                Marie-jetske Lettinga, Groningen
Marit Kuperus, Franeker                      Klasine Huistra, Reduzum
Janneke Terpstra, Wolsum                  Geke de Boer, Wergea
2-5 -0-6

11.                                                 12.
Marije Hiemstra, Easterein                  Ilse Noorman, Mantgum
Imke v/d Leest, Easterein                   Anke Winkel, Hijum
Aukje van Kuiken, Kollumerpomp        Bianca van der Veen, Leeuwarden

5-2 6-6

IMGP8100
IMGP8094
« Terug
Gepubliceerd op 22 augustus 2012
Frouljus PC: eerste omloop

De eerste omloop kende weinig verassingen. Alle hoofdklasse parturen gaan door naar tweede lijst.

« Terug
Gepubliceerd op 22 augustus 2012
Froulju PC: Fenna en Leonie kaatsen verder met Harmke Siegersma

Fenna Zeinstra, Leonie van der Graaf kaatsen hebben de eerste omloop zonder derde maat. gekaatst. Na de winst is Harmke Siegersma gevraagd om de tweede rond mee te kaatsen. KNKB Media in gesprek met coach Tjamme Valk. 

In de tweede omloop kaatsen Harmke, Leonie en Fenna tegen een eerste klas partuur. 

« Terug
Gepubliceerd op 21 augustus 2012
Frouljus PC: Harmke Siegersma': "zware loting "

Harmke Siegersma, Joukje Kuperus en Feikje Bouwhuis moeten de eerste omloop meteen aan de bak tegen Leonie van der Graaf en Fenna Zeinstra.

KNKB Media in gesprek met Harmke Siegersma.

« Terug
Gepubliceerd op 20 augustus 2012
Frouljus PC: Nynke Sijbrandij gaat plezier maken

Nynke Sijbrandij, Maaike Osinga en Wiljo Sijbrandij kaatsen de eerste omloop tegen Rianne Vellinga, Marike Beckers en Miranda Scheffer.

KNKB Media in gesprek met Nynke Sijbrandij.

IMGP8052
« Terug
Gepubliceerd op 20 augustus 2012
Frouljus PC: Lisette Wagenaar: "topsport is hard "

Lissete Wagenaar is vorige week geopereerd en moet dinsdag weer naar het ziekenhuis. Dinsdag komt er nieuw gips om de voet en wordt bekeken als de operatie is geslaagd.

Lisette kan het maar moeilijk bevatten: "zo ben je aan het kaatsen en zo is het hele kaatsseizoen weg ". Lisette kaatste in een toppartuur samen met Leonie van der Graaf en Fenna Zeinstra. "ik had graag laten zien wat ik kan op de Frouljus PC , je moet volgend jaar maar weer afwachten "aldus Lisette zondag in Akkrum.

Veel steun krijgt ze via familie, vrienden en bekenden via haar facebook,

Sybe Joostema redacteur van Wisin schrijft:
"Hoi Lisette, Dit is zo voor jou een pechseizoen aan het worden. Zo'n sportvrouw verdient beter, weer een blessure. Je gaat het ook zeker weer oppakken, daar is iedereen ook van overtuigd, maar de timing vlak voor de Frouljus PC is beroerd. Voetbal jij trouwens ook nog? Ook dat deed je op een hoog niveau. Ook daarvan gaat enige voorbereiding nu aan je voorbij. Maar ik reken erop dat we je terugzien op wat voor sportvlak dan ook! Hou je taai!

Idske Zijlstra": " Verdorie he! Zonde van dit prachtige seizoen. Zitten we beide aan de kant bij de PC :-S maar dan is mijn blessure wat minder frustrerend. Met mij gaat het hartstikke goed. Ik groei mooi ;-) en af en toe wat moe en dat wast. Hè Lisette heel veel succes met je blessure! Volgend jaar kom ik her je weer lastig maken hahaha

Hilde Tjepkema: Hey Lisette, das flink balen.... ik hoop dat je snel weer mag herstellen... al zul je daar nu even niks aan hebben!! Verdorie...
Kop op, meid!! Groetjes, Hilda.

Miranda Scheffer: hee meid! Heel veel beterschap. Dit is zo gigantische balen. Sterkte met je operatie en ik hoop op een heel snel herstel. Kop op meid. Groetjes Miranda

lisette: En daar is die dan, schroef in mijn pootje...
lisette: En daar is die dan, schroef in mijn pootje...
veel kaarten in huize Wagenaar
veel kaarten in huize Wagenaar
« Terug
Gepubliceerd op 19 augustus 2012
Frouljus PC; KNKB Media tijdens Frouljus PC

KNKB Media volgt woensdag 22 augustus de Frouljus PC. Vanuit een eigen studio wordt per omloop, uitslagen en reacties van kaatsers op de site gezet. Linda Terpstra zal wedstrijden voor KNKB Media analiseren.

Foto: promotiebus FRYSLAN 2018 ingezet bij kaatsevenementen

KNKB Media zal audio fragmenten en video fragmenten op haar eigen website plaatsen.
Ook via het social media, twitter en facebook kunt u de Frouljus PC volgen.

KNKB Media zal gebuik maken van de promotiebus van Fryslan 2018. Deze studio wordt ook tijdens het WK kaatsen ingezet.

www.fryslan2018.nl

groot_logo
« Terug
Gepubliceerd op 17 augustus 2012
Frouljus PC: Omrop Fryslan met Afke Hylkema

Omrop Fryslân heeft ook de komende week weer veel aandacht voor Friese sporten. Zo wordt woensdag de Frouljus PC gekaatst in Weidum en is het zaterdag de dag van het NK Fierljeppen in IJlst. Beide evenementen zijn live te volgen bij Omrop Fryslân.

Woensdag 22 augustus is de dag van de 36e Frouljus PC; de belangrijkste kaatspartij voor vrouwen. Omrop Fryslân brengt de Frouljus PC in Weidum bij u thuis. De wedstrijddag is vanaf 11:00 uur te volgen op Omrop Fryslân Radio met live verslag van kaatskenner Geert van Tuinen en op Omroplive.nl met live commentaar van verslaggever Roelof de Vries en elfvoudig PC-koningin Afke Hijlkema. De beelden zijn vanaf 13:00 uur ook op Omrop Fryslân Televisie te zien (met radiogeluid). De mensen die het woensdag gemist hebben, of de hele dag op het veld stonden, kunnen donderdagavond een samenvatting van de wedstrijd bekijken op Omrop Fryslân Televisie. Elk uur, op de plek van Hea!, na het weerbericht. De grote Omrop Fryslân Simmer yn Fryslân Promowagen en het promotieteam komen ook naar Weidum toe met de Wikkerdewiks!

Frouljus PC: woensdag vanaf 11:00 uur op Omrop Fryslân Radio en Omroplive.nl. en vanaf 13:00 uur beelden op Omrop Fryslân Televisie.

omrop
« Terug
Gepubliceerd op 14 augustus 2012
Frouljus PC 2012: Parturen

De TC heeft de 12 damesparturen aangewezen, die gaan uitkomen op de Froulju’s PC in Weidum op woensdag 22 augustus.

foto: Winnaars 2011

Diezelfde parturen doen mee aan de generale a.s. zondag 19 augustus in Akkrum.

Klik hier voor deelnemerslijst.

« Terug
Gepubliceerd op 10 augustus 2012
Freule 2012: fotoreportage

Henk Bootsma fotografie was tijdens de Freuledei als fotograaf weer van de partij.

Hierbij een overzicht van zijn fotos.

« Terug
Gepubliceerd op 08 augustus 2012
Freule 2012: Topseizoen voor Allard, Christiaan en Kars

Kv Jan Bogtstra uit Franeker kan trots zijn op Kars Zeinstra, Allard Hoekstra en Christiaan de Haan.

Foto: Henk Bootsma fotografie

KNKB media in gesprek met coach Klaas Kramer, Christiaan, Allard en Kars na de finale.

IMGP6759
IMGP6830
« Terug
Gepubliceerd op 08 augustus 2012
Freule 2012: Eerste omlopen in beeld!

KNKB Media maakte een wedstrijdverslag van eerste omlopen van de 110de Freule partij in Wommels.

« Terug
Gepubliceerd op 08 augustus 2012
Freule 2012: FRANEKER wint 110e FREULE

De jongens kaatsers van Kv Jan Bogtstra uit Franeker, Kars Zeinstra, Allard Hoekstra en Christiaan de Haan hebben de 110-de editie van de FREULE in Wommels gewonnen.

Op 5-3 en 6-4 was het Christiaan de Haan die de partij in stijl uit sloeg met een bovenslag.

In de finale werd het partuur van Makkum, Jelle Attema, Jesse Rinia en Remco Miedema verslagen.
Het partuur van Franeker was de grote favoriet voor deze overwinning.

1e prijs:
FRANEKER, Kars Zeinstra, Allard Hoekstra, Christiaan de Haan
1e omloop: Cornwerd 5-0 6-0
2e omloop: Jelsum/Cornjum - 5-0 6-2
3e omloop: Hardegarijp 5-2 6-2
4e omloop: Berltsum 5-3 6-0
Halve finale: 5-2 6-2

2e prijs:
Makkum, Jelle Attema, Jesse Rinia, Remco Miedema
1e omloop: Ysbrechtum 5-1 6-2
2e omloop: Stiens 5-2 6-6
3e omloop: Itens 5-0 6-4
4e omloop: Oude Leije 5-4 6-2
Halve finale: staand nummer

3e prijs:
Dronryp, Sybren Blanksma, Sander Kingma, Wierd Baarda
1e omloop: Menaam, 5-2 6-2
2e omloop: Harlingen, 5-0 6-0
3e omloop: Hijum/Finkum 5-0 6-4
4e omloop: St.Jabik, 5-0 6-4
halve finale: verlies Franeker 5-2 6-2 

4e prijs:
Oude Leije, Jelmer Plantinga, Ale van der galiën, Foppe Minnema
1e omloop: Raard, 5-5 6-2
2e omloop: Arum, 5-5 6-2
3e omloop: Easterein, 5-1 6-0
4e omloop: verlies Makkum 5-4 6-2

Berltsum, André van Dellen, Remco Dijkstra en Patrick Nauta
1e omloop: Gaast Ferwoude 5-0 6-2
2e omloop: Anjum, 5-0 6-6
3e omloop: Winsum, 5-2 6-2
4e omloop: verlies Frjentsjer, 5-3 6-0

St Jabik, Gideon Swanson, Enno Kingma, Remco Schiphof
1e omloop: Jorwert 5-3 6-2
2e omloop: Folsgare 5-0 6-2
3e omloop: Wytmarsum
4e omloop: verlies Dronryp 5-0 6-4

« Terug
Gepubliceerd op 08 augustus 2012
Freule 2012: Franeker tegen Makkum in finale

Kars Zeinstra, Allard Hoekstra en Christian de Haan staan in de finale van de FREULE kaatspartij.

Dronrijp, Sybren Blanksma, Sander Kingma en Wierd Baarda verloor de halve finale tegen het sterke favoriet Franeker.

Franeker kaatst de finale tegen Makkum met Emiel Wijma, Jesse Rinia en Remco Miedema.

KNKB Media in gesprek met Wierd Baarda.

« Terug
Gepubliceerd op 08 augustus 2012
Freule 2012: Jelmer, Ale en Foppe schrijven geschiedenis voor kaatsvereniging Het Centrum uit Oude Leije

De jongenskaatsers Jelmer Plantenga, Ale van Galiën en Foppe Minnema uit Oude Leije winnen de vierde prijs op de FREULE te Wommels.

Een geweldige prestatie en na de derde prijs op het NK in Kimswerd dit jaar nu de vierde prijs op de Freule.

KNKB Media in gesprek met de drie jongens kaatsers.

« Terug
Gepubliceerd op 08 augustus 2012
Freule 2012: 4e omloop

Op de Freule partij in Wommels kaatsen nog zes parturen. Favoriet Frjentsjer won van Berltsum.

Foto: Patrick Nauta rechts

4e omloop

2) Berltsum 9) Frjentsjer 2-5 0-6
18) Dronryp 28) Sint Jabik 5-0 6-4
39) Aldeleie 44) Makkum 4-5 2-6

« Terug
Gepubliceerd op 08 augustus 2012
Freule 2012: 3e omloop

In Wommels wordt inmiddels gekaatst in de derde omloop. Bertlsum won van Winsum en de grote favoriet Franeker won van Hurdagaryp dat met Richard Tamminga en Bart Sobel kaatste en de derde man miste.

3e omloop

2) Berltsum 5) Winsum 5-2 6-2
9 Frentsjer 15) Hurdegaryp 5-2 6-2 
18) Dronrijp 24) Hijum – Finkum 5-0 6-4
28) Sint Jabik 30) Wytmarsum 5-4 6-0
33) Easterein 39) Aldeleie 1-5 0-6
44) Makkum 47) Itens 5-0 6-4

« Terug
Gepubliceerd op 08 augustus 2012
Freule 2012: 2e omloop

De tweede omloop is verkaatst in Wommels.

2e omloop

2)Berltsum 3)Eanjum5-0 6-6
5)Winsum 7)Minnertsga5-5 8-6
9)Frentsjer 12)Jelsum-Koarnjum5-0 6-2
14)Wommels 15)Hurdegaryp5-5 2-6
18)Dronrijp 19)Harns5-0 6-0
22)Bitgum 24)Hijum – Finkum0-5 2-6
26)Folsgeare 28)Sint Jabik0-5 2-6
30)Wytmarsum 31)Tsjom5-2 6-6
33)Easterein 35)Hantum5-1 6-2
37)Arum 39)Aldeleie5-5 2-6
41)Stiens 44)Makkum2-5 6-6
45)Lekkum 47)Itens2-5 6-6

« Terug
Gepubliceerd op 08 augustus 2012
Freule 2012: 1e omloop

Om klokslag negen uur starte de 110de Freule partij in Wommels. De eerste omloop is bijna gekaatst.

De uitslagen van de eerste omloop:

1) Gaast-Ferwâlde 2) Berltsum 0-5 2-6
3) Eanjum 4) Niawier – Metslawier 5-2 6-6
5) Winsum 6) Gytsjerk 5-2 6-0
7) Minnertsga 8) Weidum 5-5 6-2
9) Frentsjer 10) Koarnwert 5-0 6-0
11) Marsum 12) Jelsum – Koarnjum 3-5 2-6
13) Sint Anne 14) Wommels 3-5 6-6
15) Hurdegaryp 16) Deinum 5-2 6-6
17) Menaam 18) Dronryp 2-5 2-6
19) Harns 20) Lollum – Waaksens 5-4 6-0
21) Eksmoarre 22) Bitgum 3-5 4-6
23) Wjelsryp 24) Hijum – Finkum 1-5 2-6
25) Broeksterwald 26) Folsgeare 0-5 0-6
27) Jorwert 28) St.-Jabik 3-5 2-6
29) Easterlittens 30) Wytmarsum 0-5 2-6
31) Tsjom 32) Tsjummearum 5-2 6-0
33) Easterein 34) Boalsert 5-4 6-4
35) Hantum 36) Drylst 5-1 6-2
37) Arum 38) Holwert 5-4 6-6
39) Aldeleie 40) Raerd 5-5 6-2
41) Stiens 42) Seisbierrum – Pitersbierrum 5-2 6-0
43) Ysbrechtum 44) Makkum 1-5 2-6
45) Lekkum 46) Penjum
47) Itens 48) Grou

« Terug
Gepubliceerd op 08 augustus 2012
Freule 2012: live te zien bij Omrop Fryslân

De 110de Freule partij is morgen live te zien bij Omrop Fryslân.

Vanaf 13.00 uur is via www.omroplive.nl en het televisie kanaal via diverse camera's te zien met live commentaar.

De uitzending op televisie kanaal blijft tot de reguliere programmering. Op de live stream van omroplive.nl blijft de Freule partij te volgen tot en met de laatste slag.

Klik hier voor de live beelden van de Freulepartij 2012

« Terug
Gepubliceerd op 07 augustus 2012
Freule 2012: De villa van de Freule

Een jaar lang heeft de 'villa' van de Freule wisselprijs in Sexbierum gestaan. De grote vraag is uiteraard wie is woensdagavond de beste en neemt voor een jaar het meer dan zeven kilogram zware exemplaar mee naar zijn dorp of stad?

foto: Henk Bootsma fotografie

Op de website van K.F. Wommels kwamen wij een aantal oude archief foto's tegen. Een daarvan willen wij u graag laten zien. Het gaat hierbij om Jehannes-snor, of in Wommels bekend als Jehannes Bakker op de tribune bij de Freulepartij.

Voor meer foto's en Freulenieuws verwijzen wij u graag naar www.kvwommels.nl
foto: Henk Bootsma fotografie

Jehannes-snor, of in Wommels bekend als Jehannes Bakker op de tribune bij de Freulepartij.
Jehannes-snor, of in Wommels bekend als Jehannes Bakker op de tribune bij de Freulepartij.
« Terug
Gepubliceerd op 06 augustus 2012
Freule 2012: 25 jaar geleden.

De 85ste Freulepartij in 1987 te Wommels met, net als dit jaar, 48 parturen op de lijst en Franeker als winnaar. 

bron: kaatshistorie.nl

Scheidsrechters waren op 5 augustus 1987 Rienk de Groot (Leeuwarden), Gerrit de Jong (Beetgumermolen) en Jaap Adema (Hijum). In de finale won het partuur van Franeker met de kaaters Johan Nagel, Erik Seerden en Rein Tempel de eerste prijs voor de kaatsvereniging "Jan Bogtstra" te Franeker.

Johan Okkinga, Jouke Kuipers en Ferdinand Boersma, werden de winnaars van de tweede prijs voor de kaatsvereniging "Willem Westra" te Arum.

Opmerkelijk is dat Franeker 25 jaar later opnieuw de grote favoriet is.

« Terug
Gepubliceerd op 06 augustus 2012
Freule 2012: Winst op Freule geen garantie voor hoofdklasse

Van de winnaars van de Freule in de afgelopen tien jaar zijn Gert Anne van der Bos (2005) en Hans Wassenaar (2007) door gedrongen tot de rijen der hoofdklassers.

foto www.kaatshistorie.nl V.l.n.r.: begeleider Frans Poelsma met de Villa van de Freule (wisselprijs), Tjitte Altenburg, Sytze Terwisscha van Scheltinga en Bouke Poelsma.

Jacob Zaagemans (2003),Lennart Adema (2004), Gert-Anne van der Bos (2005), Rudolf Soepboer (2005), Arnold Zijlstra, Steven de Bruin (2007) Jouke Bosje en Jelmer Hofstee (2008) Pieter Siebren en Jelle Scharringa (2009), Peter van Zuiden en Hendrik Bouwhuis(2010) en Johannes van der Veeen, Kees van der Schoot en Pieter van der Schoot(2011) zijn talenten die de komende jaren een gooi doen naar de hoofdklasse. Veel van deze mannen waren vorige week woensdag wel actief op de 159ste PC.

Tien jaar gelden was 100ste Freulepartij in Wommels met 58 parturen op de lijst. Kaatsvereniging "Reahûs-Turns" te Reahûs-Turns werd winnaar.

De winnaars van de afgelopen tien jaar zijn:
2011: Sexbierum met Johannes van der Veeen, Kees van der Schoot en Pieter van der Schoot
2010: Bolsward Hendrik Bouwhuis Willem Siebe Hilwerda, Peter van Zuiden
2009: Wjelsryp met Pieter Siebren Scharringa, Elmar Pieterse en Jelle Scharringa.
2008: Wjelsryp met Jouke Bosje, Yde Pieter Walda en Jelmer Hofstee
2007: Tzummarum met Arnold Zijlstra, Hans Wassenaar en Steven de Bruin
2006 Dronrijp met Rutger Diertens, Johan Diertens, Sjoerd van der Meer ,
2005 Holwerd met Gert Anne van den Bos, Rudolf Soepboer, Mathijs van der Velde,
2004 Makkum met Lennart Adema, Hyltsje Bosma en Jorn Adema,
2003 Witmarsum met Jacob Zaagemans, Chris Anema en Gert-Jan Meekma,
2002 Reahûs Turns met Tjitte Altenburg, Bouke Poelsma en Sytze Terwisscha van Scheltinga,

Klik hier voor alle berichten over de Freule te lezen

« Terug
« Terug
Gepubliceerd op 04 augustus 2012
Freule 2012: De loting

Vanavond is in Wommels de loting geweest van de 110de Freulepartij van komende woensdag.

Franeker is als Nederlands kampioen de grote kanshebber. St.-Jabik, Minnertsga, Witmarsum zijn outsiders. Op de lijst staan 48  parturen en dat is evenveel als in 2011. De aanvang van de wedstrijd is ’s morgens om 9.00 uur en staan onder leiding van scheidsrechters Peter de Bruin, Sipke Hiemstra en Willem Beimers.

Klik hier voor de wedstrijdlijst.

« Terug
Gepubliceerd op 03 augustus 2012
PC 2012: De dei!

De 159ste PC was een prachtige overwinning voor het trio Hendrik Tolsma, René Anema en Thomas van Zuiden (koning) KNKB Media maakte een samenvatting van de dag

Klik hier voor alle PC  berichten

« Terug
Gepubliceerd op 02 augustus 2012
PC 2012: De winnaars!

Hendrik Tolsma, René Anema en Thomas van Zuiden wonnen gisteren met geweldig kaatsen de 159ste PC.

KNKB Media sprak na afloop met de drie heren.

foto's Henk Bootsma fotografie

Klik hier voor alle PC berichten

« Terug
Gepubliceerd op 02 augustus 2012
PC 2012: René Anema: "tsjinstander net keatse litte "

Het partuur van René Anema kwam op de PC met een missie. "de tsjinstander net keatse litte en oan de opslach punten pakke ".

KNKB media in gesprek met René Anema.

Klik hier voor alle PC berichten

« Terug
Gepubliceerd op 02 augustus 2012
PC 2012: Cornelis Terpstra met gemengde gevoelens aanwezig op PC

10 jaar geleden won verassend het partuur van Rutmer van der Meer, Jacob Wassenaar en Cornelis Terpstra de PC. De geschiedenis van 10 jaar gelden heeft ook op de 159e PC herhaald.

Wie had het partuur van Hendrik Tolsma, René Anema en Thomas van Zuiden als favoriet in het rijtje staan ?
Cornelis was graag de concurentie aangegaan op het veld met maar één doel: de PC winnen.

Het verhaal van Cornelis is bekend na een zware blessure is hij weer terug op de velden. Cornelis kan door zijn beperking niet elke week acteren. Via de wildcard op de PC was het misschien wel mogelijk geweest als er één regel niet was toegepast volgens hem.

KNKB Media in gesprek met Cornlelis Terpstra.

Klik hier voor alle PC berichten

« Terug
Gepubliceerd op 01 augustus 2012
PC 2012: FINALISTEN 159ste PC

Gert Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Daniël Iseger staan in de finale tegen over Hendrik Tolsma, Rene Anema en Thomas van Zuiden.

Partuur van der Bos won in de eerste omloop met 5-3 tegen partuur Nicolay. In de tweede omloop werd gewonnen van Micheial Scheepvaart 5-4 en in de halve finale tegen Johan van der Meulen met 5-1.

Partuur Tolsma won in de eerste omloop met 5-0 van partuur van Althuis, de tweede omloop met 5-0 van partuur Dijkstra en de halve finale tegen partuur Olijnsma met 5-5.

« Terug
« Terug
Gepubliceerd op 01 augustus 2012
PC 2012: Trio Tolsma tweede finalist van PC

Hendrik Tolsma, Rene Anema en Thomas van Zuiden staan in de finale van de PC.

De halve finale werd met 5-4 en 6-2 gewonnen door een bovenslag van Thomas van Zuiden.

KNKB media sprak na de winst in de tweede omloop met Rene Anema.

Klik hier voor alle PC berichten

IMGP7614
IMGP7610
« Terug
Gepubliceerd op 01 augustus 2012
PC 2012: 3e prijs voor Johan van der Meulen cs.

Johan van der Meulen, Folkert van der Wei en Marten Feenstra winnen de derde prijs op de PC.

KNKB media in gesprek met Johan van der Meulen.

« Terug
Gepubliceerd op 01 augustus 2012
PC 2012: analyse 2e omloop

KNKB Media sprak met André Tolsma over het verloop van de 2e omloop op de 159ste PC.

« Terug
Gepubliceerd op 01 augustus 2012
PC 2012: Partuur van der Bos eerste finalist

Gert Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Daniël Iseger staan in de finale van de PC.

In de halve finale werd met 5-1 en 6-0 gewonnen van Johan van der Meulen, Folkert van der Wei en Marten Feenstra. Taeke Triemstra sloeg op deze stand de kaats voorbij.

« Terug
Gepubliceerd op 01 augustus 2012
PC 2012: Partuur Olijnsma naar halve finale

Martijn Olijnsma, Hylke Bruinsma en Alle Jan Anema wonnen in de tweede omloop op de 159ste PC van het trio Bauke Triemstra, Pieter Jan Plat en Hendrik Kootstra.

Het trio Olijnsma starte stroef in de tweede omloop en kwam met 3-1 achter. Het blessure noodlot leek toe te slaan toen Hylke Bruinsma bij het opslaan last van zijn rug kreeg. Hulp van dokter en fysiotherapeut bleek voldoende voor herstel.

Het trio Bauke Triemstra leek van slag en het trio Olijnsma won vervolgens alle eersten. Het gevolg was dat op 5-3 en 6-2 de laatste slag viel in het voordeel van Olijnsma, Bruinsma en Anema.

KNKB media in gesprek met Bauke Triemstra

« Terug
Gepubliceerd op 01 augustus 2012
PC 2012: Pier Piersma over het verlies!

Jan Dirk de Groot, Renze Hiemstra en Pier Piersma verloren in de tweede omloop op de 159ste PC van Johan van der Meulen, Folkert van der Wei en Marten Feenstra. KNKB Media sprak met Pier Piersma

« Terug
Gepubliceerd op 01 augustus 2012
PC 2012: Van der Bos naar derde lijst

Gert Anne van der Bos cs. liggen op titel koers. Op de tweede lijst werd het partuur van Michiel Scheepvaart cs. verslagen.

Op 5-4 en 6-4 kwam een eind aan de partij. Michiel Scheepvaart sloeg op deze stand de bal buiten.

IMGP7593
« Terug
Gepubliceerd op 01 augustus 2012
PC 2012: Johan van der Meulen cs. op de derde lijst

Johan van der Meulen, Folkert van der Wei en Marten Feenstra staan op de derde lijst.

Jan Dirk de Groot, Renze Pieter Hiemstra en Pier Piersma verloren op de tweede lijst met 5-3 en 6-0. Op deze stand keerde Johan van der Meulen voor de kaats.

Jan Dirk kaatste zijn 9e PC, Renze Pieter zijn 8e en Pier Piersma zijn 11e PC.

« Terug
Gepubliceerd op 01 augustus 2012
PC 2012, Analyse 1e omloop

KNKB Media sprak met André Tolsma over het verloop van de 1e omloop op de 159ste PC.

« Terug
Gepubliceerd op 01 augustus 2012
PC 2012: Martijn Olijnsma cs. simpel naar tweede lijst

Martijn Olijnsma, Hylke Bruinsma en Alle Jan Anema wonnen de eerste omloop tegen Peter van Zuiden, Hyltje Bosma en Lennart Adema.

Peter van Zuiden en Hyltsje Bosma waren debutant en Lennart Adema kaatste zijn 5e PC. KNKB Media in gesprek met Hyltsje Bosma.

 

« Terug
Gepubliceerd op 01 augustus 2012
PC 2012: Pieter van Althuis cs. verliezen eerste omloop

Pieter van Althuis, Michel van der Veen en Hans Wassenaar verloren in de eerste omloop kansloos tegen Hendrik Tolsma, René Anema en Thomas van Zuiden.

Het was een partij die snel uit was. Op 5-0 en 6-6 sloeg Pieter de bal buiten. Pieter van Althuis kaatste voor de 4e maal een PC, Michel van der Veen voor de 10e maal en Hans Wassenaar ook zijn 4e PC.

« Terug
Gepubliceerd op 01 augustus 2012
PC 2012: Pieter Bakker verlies komt hard aan

Pieter Bakker, Karel Nijman en Tjibbe Hansma verloren in de eerste omloop van Bauke Triemstra, Pieter Jan Plat en Hendrik Kootstra. Het was de laatste PC voor Karel Nijman.

Partuur Pieter Bakker cs. kaatste niet goed. Op 5-2 was het einde van de partij. KNKB Media in gesprek met Karel Nijman die zijn laatste PC kaatste.

IMGP7539
IMGP7548
« Terug
Gepubliceerd op 01 augustus 2012
PC 2012: Michiel Scheepvaart cs. naar tweede lijst

Michiel Scheepvaart, Jacob Zaagemans en Gert Jan Meekema staan op de tweede lijst. 

In de eerste omloop werd gewonnen van Pieter Vogels, Sjoerd Jan Tolsma en Steven de Bruin. Partuur Vogels kaatste zijn 2e PC, Jan Sjoerd Tolsma zijn 3e en Steven de Bruin was debutant. Op 5-2 en 6-2 sloeg Scheepvaart een perfecte zitbal.

« Terug
Gepubliceerd op 01 augustus 2012
PC 2012: Receptie en aanvang!

Om precies acht uur opende voorzitter Johannes Westra de receptie van de 159ste PC. KNKB Media maakte een video reportage

« Terug
Gepubliceerd op 01 augustus 2012
PC 2012: Trio Van der Bos wint eerste omloop

Gert Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Daniël Iseger staan op de tweede lijst van de 159e PC. Het ging niet gemakkelijk tegen Haye Jan Nicolay, Hendrik Jan van der Velde en Tjisse Steenstra.

Haye Jan Nicolay, Hendrik Jan van der Velde en Tjisse Steenstra waren debutanten op de 159e PC. Hendrik Jan van der Velde kaatste voor de 2e PC mee. OP 5-3 en 6-4 sloeg Gert Anne een zitbal.

« Terug
Gepubliceerd op 01 augustus 2012
PC2012, Rudolf Soepboer 'we ha kânsen hân'

Site Ferwerda, Siebe Greidanus en Rudolf Soepboer verloren in de eerste omloop nipt van het trio Johan van der Meulen, Folkert van der Wei en Marten Feenstra.

KNKB Media sprak met Rudolf Soepboer.

« Terug
Gepubliceerd op 01 augustus 2012
PC 2012: Johan van der Meulen cs. moet nog in vorm komen

Johan van der Meulen, Folkert v/d Wei en Marten Feenstra winnen de eerste omloop maar dit ging niet geheel vlekkeloos tegen Site Ferwerda, Siebe Greidanus en Rudolf Soepboer.

Site Ferwerda, kaatste voor de 5e maal mee, Siebe Greidanus voor de 4e keer en het was voor Rudolf Soepboer de 3e PC. Trio Ferwerda kaatste degelijk en trio van der Meulen moest opstarten. Na 4-4 gelijk stand nam Van der Meulen cs een voorsprong naar 5-4. Op 6-0 sloeg Site Ferwerda de bal buiten. Johan van der Meulen had 3x directe winst bij zijn opslag.

« Terug
Gepubliceerd op 01 augustus 2012
PC 2012: Jan Dirk de Groot cs. vlot naar tweede lijst

Jan Dirk de Groot, Renze Hiemstra en Pier Piersma hadden in de eerste omloop niet veel moeite met Dirk Yde Sjaarda, Hendrik Bouwhuis en Jouke Bosje.

Dirk Yde Sjaarda kaatste zijn 6e pc, Hendrik Bouwhuis (foto) was debutant en Jouke Bosje kaatste zijn tweede PC. Helaas voor deze drie heren was het partuur van Jan Dirk de Groot cs. te sterk en in vorm. Op 5-2 en 6-2 sloeg Renze Hiemstra de bal boven.

« Terug
Gepubliceerd op 01 augustus 2012
PC 2012: Jongenspartuur Franeker als gasten aanwezig op 159e PC

Het jongenspartuur van Kv Jan Bogtstra, Kars Zeinstra, Allard Hoekstra en Christiaan de Haan zijn als speciale gasten uitgenodigd door de PC commissie.

Het jongens partuur won het NK jongens op 23 juni in Kimswerd. PC voorzitter Johannes Westra was persoonlijk in Kimswerd aanwezig om het jongens partuur met coachs Klaas Kramer uit te nodigen.

Een speciale dag dus voor, Kars Zeinstra, Allard Hoekstra en Christiaan de Haan.

« Terug
Gepubliceerd op 31 juli 2012
PC 2012: Jan Hospes van vele markten thuis

In 2007 kaatste Jan Hospes op de PC met Rutger van der Meer en zijn grote vriend Bauke van der Graaf. Ze werden in twintig minuten van het veld geveegd. Hospes was een illusie armer.

Sindsdien is hij een prachtige verschijning in de kaatswereld. Hij kwam met het idee van de 'Wild-card' voor de PC. Zijn afdelingsmaat Pieter Vogels won afgelopen donderdag de 'keatsoff' zoals de wedstrijd om de 'Wild-card' is genoemd.

Pieter Vogels, Jan Sjoerd Tolsma en Steven de Bruin hebben Jan Hospes gevraagd om morgen als coach te fungeren. En hij zal er zijn voor het 2e klas partuur.

Hospes kennende zal hij het publiek vragen om zijn mannen aan te moedigen. In de eerste omloop treffen zijn partuur dat van Michiel Scheepvaart, Jacob Zaagemans en Gert Jan Meekma. Winnen ze dan volgt waarschijnlijk in de tweede omloop het toppartuur van Gert-Anne van der Bos.

Wij wensen Jan Hospes en zijn kaatsers heel veel succes toe.

Klik op het audio venster en luister naar Jan Hospes in 2007

« Terug
Gepubliceerd op 30 juli 2012
PC 2012: De loting door de lens van Henk Bootsma

Henk Bootsma maakte van de loting van de 159ste PC weer prachtige foto's.

Foto's Henk Bootsma fotografie.

« Terug
Gepubliceerd op 30 juli 2012
PC 2012: Debuut Haye Jan Nicolai tegen formatie Gert Anne van der Bos

Haye Jan Nicolai debuteert woensdag op de 159ste PC. De jonge opslager uit Britsum kaatst met Hendrik Jan van der Velde en Tjisse Steenstra tegen de topformatie van Gert Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Daniël Iseger. KNKB Media sprak met Haye Jan Nicolai

foto: Henk Bootsma fotografie

« Terug
Gepubliceerd op 30 juli 2012
PC 2012: Hylke Bruinsma vol vertrouwen naar 159ste PC

Voorinse Hylke Bruinsma won in 2011 de tweede prijs op de PC. Het afgelopen weekend won hij twee keer met zijn partuurmakkers Martijn Olijnsma en Alle Jan Anema. KNKB Media sprak met Bruinsma na de loting van de 159ste PC

foto Henk Bootsma fotografie

« Terug
« Terug
Gepubliceerd op 30 juli 2012
PC 2012: Teambuilding voor PC

Ieder kaatspartuur heeft een eigen voorbereiding op de belangrijkste kaatspartij van het jaar. Teambuilding, praten, varen alles wordt er aan gedaan om zo optimaal mogelijk op het Sjukelân te presteren. Verschillende kaatsers plaatsen tweets op Twitter.

foto: PC Twitter account

Taeke Triemstra
"Zo met Gert Anne, @danieliseger, Erik en Thomas op stap. Voorbereiding #PC2012. Vanavond loting en uit eten naar @dewalruslwd. Prachtig!"

Hans Wassenaar:
"Vandaag op pad met team @Kaatspartuur met @PietervAlthuis @WybeVisser @MichelenHotzezondertwitter. Vanmiddag hebben we iets beter weer nodig"

Menno van Zwieten:
"Af en toe schiet er al wel eens een PC kriebel door t lijf. #Zinin"

Hendrik Bouwhuis
"Goedemorgen :D. Weer eens een lekkere nacht gedraaid! #vakantie vanmiddag wat leuks doen net partuur!"

Dirk Yde Sjaarda:
Efkes te golven mei it team as tarieding op'e PC.

Efkes te golven mei it team as tarieding op'e PC.
Efkes te golven mei it team as tarieding op'e PC.
« Terug
Gepubliceerd op 30 juli 2012
PC 2012: Haye Jan Nicolai jongste deelnemer op 159ste PC

Haye Jan Nicolai van Britsum is met zeventien jaar de jongste kaatser op de 159ste PC. De jonge opslager stond als twaalf jarige schooljongen al op de Freule partij.

foto: Haye Jan Nicolai op de Freule van 2007

Haye Jan Nicolai kaatst op de PC met Hendrik Jan v.d. Velde en Tjisse Steenstra. De opslager wordt 18 november achtien jaar.

Pieter Bakker is de oudste deelnemer. Hij is 32 en wordt 15 oktober aanstaande 33. Het is voor Pieter Bakker zijn negende PC hij won nog geen prijs op de belangrijkste partij van het jaar. Wel won hij in het verleden de aanmoedigingsprijs voor het beste 1e klas partuur. Hij deed dit met Peter Dijkstra en Marten Hiemstra.

« Terug
Gepubliceerd op 29 juli 2012
PC 2012: Efkes werom nei 2011

Voor Gert Anne van der Bos en Daniël Iseger betekende de overwinning van de 158ste PC de derde op rij. Voor Taeke Triemstra was het zijn vierde PC overwinning.

De teller van totaal aantal overwinningen staat inmiddels op 33 voor dit top trio. Ook op de 159ste PC zijn zij de grote favoriet voor de eindzege.

KNKB Media kijkt met u terug op de finale partij van de 158ste PC.

« Terug
Gepubliceerd op 29 juli 2012
PC 2012: Terug kijken met de koning van 2011: Daniël Iseger

In 2011 werd achterinse Daniël Iseger PC koning. Een prachtige prestatie. Hij vindt het zelf een 'nuvere priis'. KNKB Media sprak met de sympathieke achterinse.

« Terug
Gepubliceerd op 28 juli 2012
PC 2012: Gebruik gele lijnen tijdens PC 2012! Proef tijdens Keats-off geslaagd.

Na overleg tussen de Koninklijke PC en de KNKB is besloten om woensdag 01 augustus 2012 tijdens de PC wederom gebruikt te maken van de gele lijnen.

foto: www.omropfryslan.nl

Het overleg heeft plaats gevonden nadat de Keatsoff van 26 juli jl. was verkaatst op het roemruchte Sjûkelân.

Tijdens de Keatsoff zijn de gele lijnen beproefd. Het zicht van de opslager richting het perk verbetert en het is gemakkelijker te zien of de bal binnen of buiten de lijn valt. Het contrast tussen de gele lijnen en de witte bal is beter te zien. Voldoende reden om door te gaan met de gele lijnen. Ook de oranje proppen worden weer gebruikt.

Alleen door onvoorziene omstandigheden kan, na overleg tussen scheidsrechter en Koninklijke PC, worden besloten om alsnog de witte lijnen te gaan gebruiken.

« Terug
Gepubliceerd op 27 juli 2012
PC 2012: Laatste PC voor Karel Nijman

Karel Nijman kaatst woensdag zijn laatste PC. De 32 jarige voorinse uit Leeuwarden stopt aan het einde van het kaatseizoen met kaatsen. Dit maakte zijn vriend Jan Hospes bekend in het radio programma PC Kafee van omrop Fryslân. 

foto: Kaatshistorie.nl

Karel Nijman debuteerde in 2001 op de PC en won de belangrijkste wedstrijd van het jaar één keer. In 2003 zegevierde hij met Johannes Dijkstra en Folkert van der Wei. 

Legendarisch blijven de woorden van Nijman na de halve finale voor de camera van omrop Fryslân: 'we moesten wat oorlog maken'. Hij daagde opslager Rutmer van der Meer uit bij een achterstand van 5-5 6-0. Van der Meer miste vier keer het perk. In 2007 won hij Wilco Rinia en Gert Jan Meekma de derde prijs.

Karel Nijman begon dit seizoen als voorinse bij Johan van der Meulen en Folkert van der Wei. Zijn laatste PC kaatst hij met Pieter Bakker en Tjibbe Hansma.

Vorig jaar moest Karel Nijman, na een botsing met Jacob Zaagemans, de PC geblesseerd stoppen met een gebroken rib en een klaplong over.

foto Henk Bootsma fotografie
« Terug
Gepubliceerd op 26 juli 2012
PC 2012: 2e klas partuur Pieter Vogels 16e partuur op 159ste PC

Het tweede klas partuur van Pieter Vogels, Jan Sjoerd Tolsma en Steven de Bruin heeft zich vanavond via de Keatsoff geplaats voor 159ste PC van komende woensdag.
 
foto: Tjebbe Witteveen

In de finale werd het 1e klas partuur van Redmer Strikwerda, Feiko Broersma, Bauke Dijkstra met 5-5 6-4 verslagen. Tot spel gelijk was het een gelijk opgaande strijd. De formatie van Redmer Strikwerda nam vervolgens een vier om twee voorsprong.

Vogels, Tolsma en De Bruin vochten terug tot vier eersten gelijk en namen zelfs een 5-4 voorsprong, Uiteindelijk werd het vijf eersten gelijk. Op 5-5 6-4 sloeg Jan Sjoerd Tolsma met een bovenslag zijn partuur naar de 159ste PC.

Vogels c.s. wonnen in de eerste partij van Arnold Zijlstra, Sip Jaap Bos en Hillebrand Visser. De formatie van Redmer Strikwerda won in de eerste partij van Pieter Sijberen Scharringa, Gerrit Meijer, Dennis Wijnjeterp.

IMG_0783 (450x332)
IMG_0786 (450x321)
« Terug
Gepubliceerd op 23 juli 2012
Vlaggenparade voor WK tijdens PC 2012!

Tijdens de pauze van de fantastische wedstrijd worden de 18 landen gepresenteerd die mee doen aan het Wereld Kampioenschap eind augustus in o.a. Franeker!

foto: WK 2008 Ecuador openingceremonie

De vlaggen van de landen worden over het veld gedragen wanneer de tribunes vol met mensen zitten! Met daarbij de landen bordjes. Net als de Olympische spelen. Kortom voor de vlaggen zoeken wij schooljongens die deze willen dragen en voor de naamborden van de landen 18 schoolmeisjes! Geef je voor 27 juli a.s. op via En wees er snel bij want we hebben 18 per categorie nodig!

« Terug
Gepubliceerd op 23 juli 2012
PC 2012: Geselecteerde parturen

Zondagavond heeft de Technische Commissie de vijftien parturen geselecteerd voor de 159ste PC van woensdag 1 augustus.

1) Jan Dirk de Groot, Renze Hiemstra, Pier Piersma,
2) Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra, Daniël Iseger,
3) Hendrik Tolsma, René Anema, Thomas van Zuiden
4) Pieter van Althuis, Michel v.d. Veen, Hans Wassenaar
5) Martijn Olijnsma, Hylke Bruinsma, Alle Jan Anema
6) Johan van der Meulen, Folkert v.d. Wei, Marten Feenstra
7) Michiel Scheepvaart, Jacob Zaagemans, Gert Jan Meekma
8) Dirk-Yde Sjaarda, Hendrik Bouwhuis, Jouke Bosje
9) Pieter Bakker, Karel Nijman, Tjibbe Hansma
10) Menno van Zwieten, Jacob Klaas Haitsma, Sjoerd de Jong
11) Jelte-Pieter Dijkstra, Erik Haitsma, Peter de Boer
12) Bauke Triemstra, Pieter Jan Plat, Hendrik Kootstra
13) Haye Jan Nicolay, Hendrik Jan v.d. Velde, Tjisse Steenstra
14) Peter van Zuiden, Hyltje Bosma, Lennart Adema
15) Site Ferwerda, Siebe Greidanus, Rudolf Soepboer

parturen voor de Keatsoff
Pieter Sijberen Scharringa, Gerrit Meijer, Dennis Wijnjeterp
Redmer Strikwerda, Feiko Broersma, Bauke Dijkstra
Arnold Zijlstra, Sip Jaap Bos, Hillebrand Visser
-
Pieter Vogels, Jan Sjoerd Tolsma, Steven de Bruin

« Terug
Gepubliceerd op 23 juli 2012
PC 2012:  Speciale bussen naar PC Franeker

Connexxion zet op woensdag 1 augustus extra in Friesland bussen in naar de PC in Franeker. De bussen rijden volgens vijf routes en hebben alle het Sternse Slotland, ofwel het Sjûkelân als eindbestemming.

Op PC-bussen geldt een speciaal retourtarief. Afhankelijk van de reisafstand kost een retourtje zes of acht euro. Wie uitsluitend voor een terugrit van het Sjùkelàn met de PC-bus wil reizen, betaalt zes euro voor een enkele reis. De OV-chipkaart kan niet worden gebruikt op de routes naar de PC.
Na de finale staan de bussen weer klaar bij het PC-terrein. De eerste rit is een kwartier na afloop van de finale. De tweede serie bussen vertrekt om 20.30 uur en de derde om 22.30 uur.
Als de finale pas na 20.00 uur is afgelopen vervallen de ritten van 20.30 uur.

Voor meer informatie over de dienstregeling en de tarieven kijk op connexxion.nl

bron:www.pc-franeker.nl

« Terug
Gepubliceerd op 22 juli 2012
PC 2012: Parturen keats-off

De technische commissie (TC) van de KNKB heeft zondagavond 22 juli bekend gemaakt welke vier parturen in een keats-off gaan strijden om het laatste toegangsbewijs voor de PC.

De drie eersteklas parturen die zich niet rechtstreeks hebben geplaatst voor de PC zijn de parturen van de opslagers Arnold Zijlstra, Pieter Sijberen Scharringa en Redmer Strikwerda. Zij moeten via de keats-off proberen alsnog een optreden op de PC af te dwingen. Het vierde partuur voor de keats-off is het tweedeklas partuur dat in de ogen van de TC het best heeft gepresteerd in de tweede cyclus. De keuze is gevallen op het partuur dat wordt gevormd door Pieter Vogels, Jan Sjoerd Tolsma en Steven de Bruin. Donderdag 26 juli treffen de vier parturen elkaar op het Sjûkelân in Franeker, aanvang 18.30 uur (knock-out systeem). De loting is een half uur eerder in de Bogt fen Guné.


Kijk ook op www.pc-franeker.nl

« Terug
Gepubliceerd op 08 mei 2012
Tribuneplaatsen PC 2012 uitverkocht

De tribune plaatsen op de komende PC zijn uitverkocht. Dit maakte de Koninklijke Permanente Commissie vandaag bekend via het twitter.

Het aantal aanvragen voor tribuneplaatsen voor de PC overtrof net als voorgaande jaren de beschikbare capaciteit. Door loting zijn de beschikbare plaatsen toegewezen. Aanvragers die de kaarten digitaal hebben aangevraagd krijgen per e-mail bericht.

Wel zijn er op de dag zelf landkaarten te verkrijgen.

« Terug
Gepubliceerd op 25 augustus 2011
Efkes werom nei de Frouljus PC in beeld

Henk Bootsma fotografie heeft weer een prachtige foto reportage gemaakt van de Frouljus PC 2011.

foto: Henk Bootsma fotografie

Kijk en geniet.

« Terug
Gepubliceerd op 25 augustus 2011
Frouljus PC 2011: Anke Winkel één van de 7 debutanten

Evelien Westra, Marit Kuipers en Anke Winkel kunnen terug zien op een prachtige Frouljus PC. Voor Marit en Anke was het haar debuut.

Luister naar Anke Winkel

foto: Henk Bootsma fotografie

« Terug
Gepubliceerd op 24 augustus 2011
Frouljus PC 2011:  terugblik op de grote dag (video)

Linda Terpstra - voormalige hoofdklasse kaatsster -- blikt terug op de grote dag.

foto: Henk Bootsma fotografie

KNKBTV terugblik met Linda.

« Terug
Gepubliceerd op 24 augustus 2011
Frouljus PC 2011: Leonie van der Graaf dolblij (audio)

Leonie van der Graaf won voor de derde keer de Frouljus PC.

reactie Leonie van der Graaf

foto: Henk Bootsma fotografie

KNKBTV in gesprek met Leonie na afloop van de Frouljus PC

« Terug
Gepubliceerd op 24 augustus 2011
Frouljus PC 2011: Fenna Zeinstra koningin op 35 e Frouljus PC (video)

Margriet Koelmans, Leonie van der Graaf en Fenna Zeinstra zijn winnaar geworden van de 35e Frouljus PC.

foto: Henk Bootsma fotografie

In de finale werd gewonnen met 5-3 en 6-4 van Lisette Wagenaar, Imke van der Leest en Gérieke de Groo

3e prijs was voor Marije Hiemstra, Mariska Hoogland en Wiljo Sijbrandij.

« Terug
Gepubliceerd op 24 augustus 2011
Frouljus PC 2011: halve finale  (audio)

In de halve finale Margriet Koelmans, Leonie van der Graaf en Fenna Zeinstra.

Reactie van Wiljo Sijbrandij

foto: Henk Bootsma fotografie

Als tegenstanders Marije Hiemstra, Mariska Hoogland en Wiljo Sijbrandij. Trio Koelmans wint met 5-2 en 6-4 en staan daarmee in de finale.

Trio Lisette Wagenaar heeft een staand nummer en staat ook in de finale

« Terug
Gepubliceerd op 24 augustus 2011
Frouljus PC 2011:Imke van der Leest kan leven met verlies (audio)

Imke van der Leest verloor in de finale van de Frouljus PC.

foto: Henk Bootsma fotografie

KNKBTV in gesprek met Imke van der Leest

« Terug
Gepubliceerd op 24 augustus 2011
Frouljus PC 2011: tweede omloop (1)(audio)

In de tweede omloop zes parturen op de lijst. Margriet Koelmans winnen vrij makkelijk van Maaike Osinga cs.

Luister na het verlies naar Maaike Osinga

Magriet Koelmans, Leonie van der Graaf, Fenna Zeinstra
winnen vrij makkelijk met 5-2 en 6-4 tegen Maaike Osinga, Sjoukje Visser, Aukje van Kuiken.

Marije Hiemstra, Mariska Hoogland, Wiljo Sijbrandij
tegen Evelien Westra, Marit Kuperus, Anke Winkel. Trio Marije Hiemstra wint met 5-3 en 6-0

Lisette Wagenaar, Imke van der Leest, Gerieke de Groot
tegn Joukje Kuperus, Renske Terwisscha en Scheltinga, Magriet Bakker. Trio Wagenaar winnen met 5-1 en 6-0.

« Terug
Gepubliceerd op 24 augustus 2011
Frouljus Pc 2011: eerste omloop (4) (audio)

De laatste twee partijen zijn verkaatst in Weidum.

Reactie van Nynke en Bianca na de verloren wedstrijd.

Rianne Vellinga, Marike Beckers, Miranda Scheffer
kaatsen tegen Lisette Wagenaar, Imke van der Leest, Gerieke de Groot

Afke Kuipers, Nynke Sijbrandij, Bianca v.d. Veen
kaatsen tegen Joukje Kuperus, Renske Terwisscha en Scheltinga, Magriet Bakker. Partuur Kuipers verliest uiteindelijk met 5-5 en 6-2

« Terug
Gepubliceerd op 24 augustus 2011
Frouljus PC 2011: eerste omloop door Linda Terpstra (audio)

KNKBTV in gesprek met Linda Terpstra en kijken terug op de spannende wedstrijden in die eerste omloop.

foto: Henk Bootsma fotografie

Linda Terpstra over de spannende partijen in gesprek met KNKBTV.

« Terug
Gepubliceerd op 24 augustus 2011
Frouljus PC 2011: eerste omloop (2) (audio)

Iris van der Veen, Baukje Aalbers, Manon Scheepstra hebben in een spannende partij net verloren van Maaike Osinga, Sjoukje Visser, Aukje van Kuiken.

Reactie Iris van der Veen

Op 5-5, op 6-6 sloeg Aukje de kaats voorbij.

Marie-Jetske lettinga, Joutsen Okkema, Marije v.d. Meer verliezen met 5-4 en 6-4 van Evelien Westra, Marit Kuperus, Anke Winkel

« Terug
Gepubliceerd op 24 augustus 2011
Frouljus PC 2011: eerste omloop (1) (audio)

De eerste partij in de eerste omloop is verlopen.

Reactie Anna-Lyn Wijbenga

Sanne Velsma, Anne-Lynn Wijbenga, Idske Zijlstra verliezen met 5-1 en 6-2 van Magriet Koelmans, Leonie van der Graaf, Fenna Zeinstra

Ilse Noorman, Feikje Bouwhuis, Anne Marije Pompstra verliezen met 5-5 6-6 door bovenslag van Mariska tegen Marije Hiemstra, Mariska Hoogland, Wiljo Sijbrandij

« Terug
Gepubliceerd op 23 augustus 2011
Frouljus PC 2011: 7 debutanten

De 35e Frouljus PC heeft 7 debutanten op de lijst staan. Twee kaatsers kaatsen haar laatste PC

Foto: Jelle Bangma in gesprek met Henk Hempenius (dames kaatskenner)

Hoofdklasse kaatsster Margriet Koelmans stopt aan het eind van het seizoen en ook 1e klass kaatsster Anna-Lyn Wijbenga kaatst voor het laatst op de PC. Heeft 6 keer meegedaan en won in 2006 de 3e prijs.

Debutanten zijn: Marit Kuipers, Anke Winkel, Rianne Vellinga, Nynke Sijbrandij, Iris van der Veen. Manon Scheepstra en Marije van der Meer.


Bianca van der Veen kaats voor de 14e maal mee. Ze won in 2002 de 2e prijs.

Sjoukje Visser is de meest succes volle kaatsster die op de lijst staat van de Frouljus PC. Ze kaatst woensdag haar 6e PC en won alle vijf vorige edities een prijs. In 2006 een 2e prijs, 2007 een 3e prijs, 2008 een 3e prijs, 2009 een 2e prijs en 2010 een eerste prijs.

« Terug
Gepubliceerd op 23 augustus 2011
Frouljus PC 2011: Linda Terpstra kaats analyticus tijdens Frouljus PC

Voormalige hoofdklasse kaatsster Linda Terpstra zal voor KNKBTV tijdens de Frouljus PC na elke omloop kaatswedstrijden analyseren.

Foto:Klaas Hylkema

Linda Terpstra kaatste vorig jaar haar laatste PC met Jindra ten Kate en Harmke Siegersma. Ze stopte met kaatsen bij de hoofdklasse vanwege een rugblessure.

« Terug
Gepubliceerd op 22 augustus 2011
Frouljus PC 2011: Lintje voor Jan Suierveld (video)

Jan Suierveld is na de loting van de 35e Frouljus PC benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Suierveld in 1977 mede oprichter van de Frouljus PC, is jarenlang lid van de plaatselijke muziek korps geweest en voorzitter van de kaatsvereniging in Weidum.

Sinds 2004 zit Jan in het bestuur van het kaatsmuseum en heeft er mede voor gezorgd dat kaatsfoto's worden gearchiveerd / gedigitaliseerd voor op de website www.kaatshistorie.nl

KNKBTV in gesprek met Jan Suierveld.

« Terug
Gepubliceerd op 22 augustus 2011
Frouljus PC 2011: 12e PC voor Idske Zijlstra (video)

Idske Zijlstra kaatst voor de 12e maal mee aan de Frouljus PC. In 2004 won ze een 3e prijs en 2005 de 2e prijs.

KNKBTV in gesprek met Idske Zijlstra

« Terug
Gepubliceerd op 22 augustus 2011
Froulju's PC 2011: loting

De Loting van de 35e editie van de Froulju's PC is verricht.

Veel publiek en kaatsers waren aanwezig. Onder de aanwezigen Lia de jong, Afke Hylkema Anita Wieling en vele andere kaatssters die ooit mee kaatsten op de Frouljus PC.


Klik hier voor de wedstrijdlijst.

Anita Wieling en Lia de Jong
Anita Wieling en Lia de Jong
« Terug
Gepubliceerd op 11 augustus 2011
Freule 2011; Efkes werom nei de grutte dei

We blikken nog even terug op de grote dag. Henk Bootsma heeft weer prachtige plaatjes geschoten.

foto: Henk Bootsma fotografie

Kijk maar vooral genieten van de prachtige foto's.

« Terug
Gepubliceerd op 10 augustus 2011
Freule 2011, reacties van Jan Sipke Tuinman en Pieter van der Schoot

KNKB TV sprak na afloop van de finale met tweede prijs winnaar Jan Sipke Tuinman en prijswinnaar Pieter van der Schoot met beelden uit de halve finale en de finale

« Terug
Gepubliceerd op 10 augustus 2011
Freule 2011, SEXBIERUM/ PIETERSBIERUM WINT FREULE

Sexbierum/Pietersbierum, Johannes van der Veen, Pieter en Kees van der Schoot heeft voor het eerst in de historie de Freulepartij gewonnen.

video reportage toegevoegd

In de finale werd met 5- 2 en 6-2 gewonnen van Dronryp, Jan Sipke Tuinman, Remco Kuperus, Wierd Baarda3e prijs:
Franeker, Kars Zeinstra, Allard Hoekstra, Christian de Haan

4e prijs:
Wytmarsum, Bart Reijenga, Jesse van der Molen, Frans Dooper
Minnertsga, Marten Pieter Bergsma, Roan Hein Joostema en Sieb Driessen
Arum, Jan Bouke Tolsma, Kevin Jaarsma, Jan Schurer

2e prijs; Dronryp, Jan Sipke Tuinman, Remco Kuperus, Wierd Baarda
2e prijs; Dronryp, Jan Sipke Tuinman, Remco Kuperus, Wierd Baarda
3e prijs: Franeker, Kars Zeinstra, Allard Hoekstra, Christian de Haan
3e prijs: Franeker, Kars Zeinstra, Allard Hoekstra, Christian de Haan
4e prijs:Witmarsum, Bart Reijenga, Jesse van der Molen, Frans Dooper
4e prijs:Witmarsum, Bart Reijenga, Jesse van der Molen, Frans Dooper
4e prijs;Minnertsgea, Marten Pieter Bergsma, Roan Hein Joostema en Sieb Driessen
4e prijs;Minnertsgea, Marten Pieter Bergsma, Roan Hein Joostema en Sieb Driessen
4e prijs;Arum, Jan Bouke Tolsma, Kevin Jaarsma, Jan Schurer
4e prijs;Arum, Jan Bouke Tolsma, Kevin Jaarsma, Jan Schurer
« Terug
Gepubliceerd op 10 augustus 2011
Freule 2011, Franeker verliest halve finale van Sexbierum/Pietersbierum

Franeker, Kars Zeinstra, Allard de Haan en Christiaan de Haan heeft in de halve finale met 5-5 en 6-6 verloren van Sexbierum/Pietersbierum met Johannes van der veen, Pieter en Kees van der Schoot.

Het werd op 5-5 en 6-6 stil op het kaatsveld. Franeker moest een kleine kaats passeren. Op deze belangrijke stand besliste de keurmeester dat de opgeslagen bal van Johannes van der Veen aan was geweest door de voorinse van Franeker en de scheidsrechter gaf daarmee aan dat het een zitbal was.

« Terug
Gepubliceerd op 10 augustus 2011
Freule 2011: Arum verliest van Dronryp (audio)

Jan Bauke Tolsma, Kevin Jaarsma en Jan Schurer verliezen in de halve finale van het partuur van Dronryp, Jan Sipke Tuinman, Remco Kuperus en Wierd Baarda

Dronryp staat in de finale van de 109e editie van de Freule.

« Terug
Gepubliceerd op 10 augustus 2011
Freule 2011: vierde omloop Sexbierum/Pietersbierum wint

In de vierde omloop nog zes parturen op de lijst.

De uitslagen van de vierde omloop.

Wytmarsum - Sexbierum/Pietersbierum 4-5 / 6-6
Franeker - Minnertsga 5-1 6-2
Arum - Dronrijp

« Terug
Gepubliceerd op 10 augustus 2011
Freule 2011: Video reportage tweede en derde omloop

De kanshebbende parturen kaatsen in de derde omloop. De spannenste partij was die tussen Tzummarum en Sexbierum.

« Terug
Gepubliceerd op 10 augustus 2011
Freule 2011; derde omloop

De favoriete parturen maken geen fouten. Twaalf parturen staan op de derde lijst.

Uitslagen derde omloop

Wytmarsum - Gytsjerk 5- 2 / 6-6
Tzummarum - Sexbierum/Pietersbierum 3- 5 / 2-6
Makkum - Franeker 3-5 / 2-6
Anjum - Minnertsgea 4-5 2-6
St Jabik - Arum 2-5 / 2-6
St.Anne - Dronrijp 3-5 2-6

« Terug
Gepubliceerd op 10 augustus 2011
Freule 2011: Video reportage 1e omloop

De eerste omloop op de 109de Freule ging zoals die gaan moest. Alle favorieten, en dat zijn er nogal wat, wonnen.

« Terug
Gepubliceerd op 10 augustus 2011
Freule 2011,: tweede omloop

De tweede omloop wordt gespeeld in Wommels op de 109de Freule partij


Stiens - Wytmarsum 3-5 / 2-6
Exmorre - Gytsjerk 4-5 / 6-6
Menaam - Tsjummearum 1-5 / 2-6
Deinum - Seisbierum-Pitersbierum 0-5 / 0-6
Britsum - Makkum 2-5 / 2-6
Niawier-Metslawier - Frjentsjer 5-4 / 6-6
Tsjom - Anjum 4-5 / 6-6
Wommels - Minnertsgea 2-5 / 2-6
Raerd - St.Jabik 1-5 / 2-6
Lekkum - Arum 0-5 / 4-6
Gaast/Ferwoude - St.Anne 3-5 / 6-6
Pingjum - Dronryp 0-5 / 0-6
« Terug
Gepubliceerd op 10 augustus 2011
Freule 2011: Berlikum verliest voor derde keer van St.Jabik

Patrick Nauta van Berlikum is na afloop duidelijk en weet de oorzaak van het verlies tegen St.Jabik.

PC winnaar Taeke Triemstra aanwezig op de Freule
PC winnaar Taeke Triemstra aanwezig op de Freule
« Terug
Gepubliceerd op 10 augustus 2011
Freule 2011: eerste omloop

De eerste uitslagen van de eerste omloop zijn bekend.

Uitslagen eerste omloop;

Ysbrechtum - Stiens 3-5 0-6
Winsum - Witmarsum 2-5 6-6
Drachten - Exmorra 5-5 0-6
Lollum/Waaxens - Gytsjerk 2-5 4-6
Menaam - Itens 5-1 6-2
Easterein - Tzummarum 1-5 6-6
Deinum - Hantum 5-0 / 6-6
Achlum - Sexbierum/Pietersbierum 0-5 6-6
Jorwert - Britsum 3-5 0-6
Reduzum - Makkum 1-5 6-6
Niawier/Metslawier - Peins 5-2 6-6
Franeker - Hitzum 5-0 6-4
Tzum - Broeksterwald 5-2 6-4
Anjum - Goenga 5-3 6-4
Holwerd - Wommels 1-5 0-6
Minnertsgea - Bolsward 5-0 6-2
Raerd - Cornwert 5-2 6-6
Sint Jabik - Berltsum 5-5 6-2
Wjelsryp - Lekkum 3-5 2-6
Arum - Weidum 5-1 6-2
Gaast/Ferwoude - Grou 5-1 6-6
St.Anna - Oude Leije 5-1 6-2
Pingjum - Folsgare 5-3 6-4
Dronrijp - Burgwerd 5-0 6-0

« Terug
Gepubliceerd op 10 augustus 2011
Freule 2011; start Freuledei 2011

De Freule keatsdei is van start. Voorzitter Zijlstra opende om 8.50 uur de grote dag van de jongens categorie.

Start Freuledei.

« Terug
« Terug
Gepubliceerd op 09 augustus 2011
Freule 2011: Promotie Freulepartij 1903 t.o.v. 2011

In 1903 was de eerste Freulepartij in Wommels. Ook toen probeerde men de wedstrijd te promoten door middel van aankondiging via aanplakbiljet.

foto: Henk Bootsma fotografie

In 2011 is er nog steeds een aanplakbiljet maar is er ook promotie via website (www.feuledei.nl) en is KNKB TV er met beelden, verslagen en interviews via internet te bekijken.

Bovendien zijn radio (Eenhoorn en Omrop Fryslân) en TV (omrop Fryslân) hoor- en zichtbaar aanwezig.

« Terug
Gepubliceerd op 08 augustus 2011
Freule 2011, Jan Sipke Tuinman oudste en Jolt Vollema jongste

Jan Sipke Tuinman van Dronryp is komende woensdag de oudste deelnemer op de 109de Freule partij. Hij is zeventien jaar en wordt op 7 januari 2012 achttien.

foto: Jan Spik rechts op de foto

Jan Sipke is de zoon van oud kaatser Willem Tuinman die in 1983 de Freulepartij won voor Dronryp met Gosse Smid en Thom Ringia. In de finale versloeg Dronryp toen Arum met onder andere Germ Okkinga.

Dronryp is een outsider en kaatst in de eerste omloop tegen Burgwerd.

De jongste kaatser is woensdag Jolt Vollema van Peins. Jolt is vorige week pas twaalf jaar geworden. Hij kaatst op de Freule met Patrick en Edwin Miedema. Peins kaatst in de eerste omloop tegen Niawier/Metselawier.

Finale partuur Freule 1983 met Willem Tuinman 3e van rechts.
Finale partuur Freule 1983 met Willem Tuinman 3e van rechts.
« Terug
Gepubliceerd op 04 augustus 2011
PC 2011, Efkes werom

Het was afgelopen woensdag een geweldige PC-dag. Wij nemen u graag even mee terug met een foto album van fotograaf Henk Bootsma.

foto: Henk Bootsma fotografie

« Terug
Gepubliceerd op 04 augustus 2011
PC 2011, KNKB TV in gesprek met de winnaars

Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Daniël Iseger wonnen woensdag 3 augustus de 158ste PC. KNKB TV sprak na afloop met de drie heren.

foto: Henk Bootsma fotografie

« Terug
Gepubliceerd op 04 augustus 2011
Karel Nijman twee weken uitgeschakeld, Hyltje Bosma zondag vervanger!

De PC van 2011 was een telleurstelling voor voorinse Karel Nijman omdat hij met een rib-blessure het veld moest verlaten.

Zijn nieuwe maat Hans Wassenaar maakt via twitter bekend dat naar nu blijkt Nijman twee weken is uitgeschakeld.

Pieter van Althuis en Hans Wassenaar kaatsen zondag met Hyltje Bosma als voorinse. Hij vervangt Nijman op de heren hoofdklasse wedstrijd in Witmarsum.

« Terug
Gepubliceerd op 04 augustus 2011
PC 2011, KNKB TV in gesprek met de 2e prijs winnaars

Martijn Olijnsma, Hylke Bruinsma en Marten Feenstra wonnen in Franeker de 2e prijs op de 158ste PC. KNKB TV sprak met de heren.

foto: Henk Bootsma fotografie

« Terug
Gepubliceerd op 03 augustus 2011
PC 2011, #pc2011 Twitter trending topic

De PC baarde woensdagmiddag op Twitter opzien. Op zogenaamde 'Trends' stond de PC op de derde plaats en dit mag uniek worden genoemd.

Het wereldwijde social netwerk voor korte berichten kent een zoeksysteem dat wordt aangegevens met #.

Vanuit het KNKB-twitter-account is dinsdagavond het verzoek gedaan om berichten aangaande de PC 2011 te voorzien van #pc2011. Dit werd woensdagmiddag zoveel gedaan dat op het zoeksysteem #pc2011 in de top drie kwam te staan. Op Twitter werd toen gevraagd wat deze 'topic' betekende. Hier kwam vervolgens weer antwoord op.

Kortom de PC was woensdag op Twitter even 'hot'. De webredactie van knkb.nl en het twitteraccount plaatste woensdag de gehele dag zogenaamde 'tweets'.


Bezoek hier de twitterpagina van de KNKB

« Terug
Gepubliceerd op 03 augustus 2011
PC 2011, GERT-ANNE, TAEKE EN DANIEL WINNEN PC

Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Daniël Iseger hebben de 158ste PC gewonnen.

foto: Henk Bootsma fotografie

in de finale werd met 5-1 en 6-4 gewonnen van trio Olijnsma

« Terug
Gepubliceerd op 03 augustus 2011
PC 2011, finale Van der Bos tegen Olijnsma cs.

Het top trio Gert-Anne van der Bos kaatst de finale tegen het top trio van Martijn Olijnsma. KNKB TV kijkt met analist André Tolsma terug naar de twee halve finales.

« Terug
Gepubliceerd op 03 augustus 2011
PC 2011, Trio Van der Bos met overtuiging naar de finale

Het trio Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Daniël Iseger is met overtuiging de eerste finalist van de 158ste PC.

Van der Bos c.s. wonnen van het trio Jan Dirk de Groot, Herman Sprik en Folkert van der Wei met 5-0 6-4. Gert-Anne, Taeke en Daniël lieten er geen gras over groeien en kaatsten met overtuiging.

Martijn Olijnsma, Hylke Bruinsma en Marten Feenstra zijn de tweede finalist. In een moeizame halve finale wonnen ze van Michiel Scheepvaart, Jacob Zaagemans en Jan Sjoerd Tolsma met 5-4 en 6-4.

Klik hier als u een andere browser gebruikt dan Microsoft Explorer

« Terug
Gepubliceerd op 03 augustus 2011
PC 2011, Rutmer van der Meer gestopt

Rutmer van der Meer is gestopt als kaatser. In de tweede omloop van de 158e PC verloor Rutmer de partij en kreeg een staande ovatie.

KNKBTV in gesprek met Rutmer van der Meer.

« Terug
Gepubliceerd op 03 augustus 2011
PC 2011, Karel Nijman valt ook uit

Karel Nijman is ook uitgevallen met een blessure. Nijman kwam in botsing met Jacob Zaagemans.

Pier Piersma is de vervanger voor Nijman. Hij kaatst nu met Rutmer van der Meer en Hendrik Kootstra.

« Terug
Gepubliceerd op 03 augustus 2011
PC 2011, Trio Van der Bos ronde verder

Gert-Anne van der Bos cs liggen op koers. In de tweede omloop werd gewonnen - met enige moeite - van trio Pieter Bakker.

Jan Dirk de Groot, Herman Sprik en Folkert van der Wei wonnen met 5-2 en 6-0 van Pieter van Althuis, Gerrit Flisijn en Hans Wassenaar.

Trio van der Bos kaatste niet op niveau. De opslag was niet dominant genoeg. Taeke Triemstra ging achterin het perk en daarmee pakte hij punten voor zijn partuur. Op 5-4 en 6-4 won uiteindelijk trio van der Bos door een buitenslag van Pieter Bakker.

« Terug
Gepubliceerd op 03 augustus 2011
PC 2011, Reacties van Jan Dirk de Groot en Pieter Jan Plat

Jan Dirk de Groot, Renze Hiemstra en Pier Piersma verloren in de eerste omloop met 5-3 en 6-2 van het partuur van Gert-Anne van der Bos cs.

Rutmer van der Meer cs. winnen in de eerste omloop van Jan Brandt Wiersma cs.

Michiel Scheepvaart cs. winnen met 5-4 en 6-6 van Jelte Pieter Dijkstra cs.

Hendrik Tolsma cs winnen met 5-4 en 6-2 van Arnold Zijlstra cs.

En de laatste partij op de eerste lijst winnen Martijn Olijnsma cs. tegen Gosse Beeksma met 5-1 en 6-0.

KNKBTV in gesprek met Jan Dirk de Groot en Pieter Jan Plat.

« Terug
Gepubliceerd op 03 augustus 2011
PC 2011, Marten van der Leest valt uit

Marten van der Leest is uitgevallen op de PC. Herman Sprik en Folkert van der Wei gaan samen in de tweede omloop verder met Jan Dirk de Groot.

Van der Leest is geblesseerd maar kan volgens eigen zeggen wel kaatsen met pijnstillers. Herman Sprik en Folkert van der Wei willen de dag verder kaatsen met een 'fitte' opslager.

Klik hier als u een andere browser gebruikt als Microsoft Explorer

« Terug
Gepubliceerd op 03 augustus 2011
PC 2011, eerste omloop parturen 5, 6, 7 en 8

Partuur Jan Dirk de Groot, Renze Hiemstra en Pier Piersma verloren op de 158ste in de eerste omloop van het favoriete partuur van Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Daniël Iseger.

Op 5-3 en 6-2 sloeg Pier Piersma de opgeslagen bal van Gert-Anne van der Bos kwaad uit.

Partuur De Groot begon sterk en kwam op 3-1 voorsprong. Van der Bos sloeg sterk op en voordat De Groot, Hiemstra en Piersma het wisten was het gelijk: 3-3. Cruciaal was de buitenslag van Jan Dirk de Groot op 3-3 6-6. Vervolgens was het vrij snel 5-3.
(later beelden)

Partuur Pieter Bakker, Sjoerd de Jong en Tjibbe Hansma won simpel van Site Ferwerda, Sip Jaap Bos en Feiko Broersma (5-0 6-4).

« Terug
Gepubliceerd op 03 augustus 2011
PC 2011, eerste omloop parturen 1 en 2, 3 en 4

In de eerste omloop staan Marten van der Leest cs. tegen Pieter Syberen Scharringa cs. te kaatsen. Een dreeche partij voor trio van der Leest

Dirk Yde Sjaarda cs. waren niet in hun doen tegen Pieter van Althuis cs. Van Althuis wonnen met 5-0 en 6-2 door een bovenslag van Hans Wassenaar.

« Terug
Gepubliceerd op 03 augustus 2011
PC 2011, start 158e PC (video)

Om half tien heeft voorzitter Johannes Westra het startsein gegeven van de 158e PC.

KNKBTV:

« Terug
Gepubliceerd op 02 augustus 2011
PC 2011, Schaatsteam Bam Univé aanwezig

De schaatsploeg van BAM Univé, Bob de Jong, Bob de Vries, Arjan Stroetinga, Jorrit Bergsma (foto) en Willem Hut en trainer Jillert Anema zijn aanwezig op de 158e PC.

Jildert Anema zal de heren uitleg geven over het kaatsspel maar zeker ook over de passie en beleving van de kaatssport.

BAM en Univé zijn ook komend seizoen sponsors van de schaatsploeg. Jos Vaessen, oud-voorzitter van de TT in Assen, is benoemd tot directeur van de ploeg, die zich blijft toeleggen op zowel het marathonschaatsen als de langebaan. Het rijden van de Elfstedentocht blijft een belangrijke ambitie, alsmede deelname aan de Olympische Spelen van 2014 in Sotsji.

« Terug
Gepubliceerd op 02 augustus 2011
PC 2011, telt zeven debutanten

Zeven kaatsers debuteren op de komende PC. Het zijn Michiel Scheepvaart, Sip-Jaap Bos, Gosse Beeksma, Hendrik Jan van der Velde, Sjoerd de Jong, Hendrik Kootstra en Pieter Sybren Scharringa.

foto: Sjoerd de Jong debutant Henk Bootsma fotografie

We wensen hen komende woensdag allemaal veel succes op het Sjûkelân.

« Terug
Gepubliceerd op 02 augustus 2011
PC 2011, 'Het weer'

Vorig jaar was de invloed van het weer groot op de PC. Daarom willen we dit jaar u de weersverwachting laten zien.

De verschillende weerstations denken dat er morgenmiddag buien kunnen ontstaan door het drukkende warme weer. De temperatuur zal liggen tussen de 23-27 graden.

De wind is matig 2-3bft en is meest oostelijk, tijdens de buien komt de wind uit uiteenlopende richtingen.

« Terug
Gepubliceerd op 02 augustus 2011
PC 2011, André Bolhuis speciale gast

Voorzitter André Bolhuis van de NOC/NSF bezoekt de PC. Hij zal 's middags de kaatswedstrijd volgen vanuit het koepeltje. De PC is zeer ingenomen met zijn komst.

Bron: www.pc-franeker.nl

De andere speciale gast van de PC is dit jaar Afke Hylkema, die maar liefst elfmaal tot koningin werd uitgeroepen van de dames PC in Weidum. Andere gasten zijn onder meer de drie 'keatsdummies' Joop Wittermans, Jan Bruin en Raynaud Ritsma. Zij kregen in het programma Boppeslach van Omrop Fryslân kaatsles van Habtamu (ook op de PC) en kunnen nu op het Sjûkelân de kaatstoppers aan het werk zien

« Terug
Gepubliceerd op 02 augustus 2011
PC 2011, 'De lytse bal'

Gisteravond opende Klaas Peter Osinga van Berltsum de loting van de 158ste PC met een prachtig gedicht.

foto: Henk Bootsma fotografie

« Terug
Gepubliceerd op 02 augustus 2011
PC 2011, Informatie rondom de PC

Namens de PC en de gemeente Franekeradeel graag aandacht voor informatie rondom de PC over bereikbaarheid, parkeren etc.

foto: www.historischekerken.nl

PC 2011

Veel bezoekers komen met auto naar de jaarlijkse PC in Franeker. Het aantal parkeerplaatsen in de binnenstad van Franeker is daar niet op berekend en kan de toestroom van grote hoeveelheid auto’s niet aan. Daarom worden er ieder jaar maatregelen getroffen die hieronder worden geschreven.

Afsluiting binnenstad
De binnenstad van Franeker wordt woensdag 3 augustus 2011 tussen 6.00 uur en 18.00 uur afgesloten voor al het gemotoriseerd verkeer. Zo is de stad veiliger voor het publiek en heeft de politie, de brandweer en het ambulancepersoneel vrije doorgang. Om deze vrije doorgang te garanderen, zullen op 3 augustus de straten: Pier Wensemiusstraat, Ypeijsingel thv de Harlingerweg, Burgemeester Westerhuisstraat en de Loréstraat thv de viaducten door middel van obstakels tussen 07.00 uur en 18.00 uur worden afgesloten.

Parkeren in de bermen van de rondweg tot 02:00 ‘s nachts
Net als voorgaande jaren kan er tijdelijk geparkeerd worden op de Burgemeester J. Dijkstraweg. Door middel van afzettingen en borden wordt er in de bermen van de rondweg van Franeker parkeerruimte gecreëerd. Zo kan men op 3 augustus tot 02:00 uur ’s nachts auto’s veilig én op loopafstand van het evenement parkeren. Eerder is het voorgekomen dat auto’s pas de volgende ochtend na de PC, of zelfs nog later, weer werden opgehaald. Dit leidde tot verkeersonveilige situaties. Daarom zullen auto’s die na 02:00 nog op de Burgemeester J. Dijkstraweg geparkeerd staan worden weggesleept. Let op: de kosten hiervan zijn voor rekening van de eigenaar van het voertuig.

Vrijgeleide
Het volledig afsluiten van de binnenstad kan voor o.a. mindervaliden, leveranciers en bewoners van de binnenstad van Franeker erg hinderlijk zijn. Om discussie bij de hekkenwacht te voorkomen werkt de gemeente met vrijgeleides. Voertuigen met een vrijgeleide worden doorgelaten bij de hekkenwacht. Bij de balie van het gemeentehuis zijn vrijgeleides af te halen. Deze worden afgegeven op naam (legitimatie meenemen verplicht) en op kenteken van de auto. Lukt afhalen niet, dan kan de vrijgeleide, mits voor 29 juli aangevraagd, ook door de gemeente worden opgestuurd.

Parkeerverbod
Voor de straten Vliet en Tuinen geldt een eenzijdig parkeerverbod. Parkeren is alleen mogelijk langs de waterkant, alle voertuigen die aan de woningzijde geparkeerd staan worden weggesleept. Het is verboden om te parkeren op het weggetje langs de Kromme Gracht achter de Vijverstraat. Ook hier geldt de wegsleepregeling.

Aangepaste busroute

De bus rijdt vanaf maandag 25 juli tot en met donderdag 4 augustus 18.00 uur een aangepaste route. In overleg vervallen de bushaltes Kleyenburg, Sjûkelân, Hertog van Saxenlaan. De bus rijdt deze dagen via de rondweg.

Fietsenstalling op het parkeerterrein naast de muziekschool
100 m van het kaatsterrein. Om voor de hulpverlening vrije doorgang te verlenen, is het verboden om fietsen te stallen op het Westerbolwerk ter hoogte van het Sjûkelân en het brugje naar de Ypeysingel. Alle fietsen die op woensdag 3 augustus alsnog op het Westerbolwerk worden neergezet, worden uit oogpunt van veiligheid verwijderd. U kunt uw fiets dan weer terug vinden in de officiële fietsenstalling.

Toiletwagens- urinoirs
Op woensdag 3 augustus staan er in Franeker toiletwagens bij de Muziekschool, bij de Breedeplaats, op de Voorstraat en de Vijverstraat. Sommige toiletwagens zijn ook op dinsdagavond 2 augustus al geopend voor gebruik. Op de Voorstraat tussen het Sjûkelân en het museum, op de Sjaardemastraat en op de Bredeplaats worden urinoirs geplaatst. Maak gebruik van de toiletwagens en urinoirs, ze staan er niet voor niets!

Afsluiting Vijverstraat
In verband met het opbouwen en afbreken van o.a. de tribunes op het PC terrein is de Vijverstraat op dinsdag 2 en donderdag 4 augustus van 08:00 tot 18:00 voor auto’s en vrachtwagens afgesloten met paaltjes. Het verkeer kan via de Academiestraat en de Waagstraat de Voorstraat bereiken. Het verbod om de Academiestraat in te rijden zal op dinsdag 2 en donderdag 4 augustus komen te vervallen. Alle andere toegangswegen naar de Voorstraat blijven geopend.

Afsluiting Hofstraat
Om tijdens de kermissen een veilige situatie te creëren op de hoek van de Breedeplaats en Voorstraat zal de Hofstraat op 3 augustus na 12.00 uur door middel van paaltjes op de hoek van Nieuwehof en Heerengracht worden afgesloten. Houd hier met de bevoorrading rekening mee!

Afsluiting stegen
Ondanks de aanwezigheid van toiletvoorzieningen worden de Nauwesteeg en de Wijdesteeg tijdens evenementen vaak gebruikt als openbaar toilet. Om wildplassen en overlast in de stegen te voorkomen worden de beiden stegen op woensdagavond 3 augustus vanaf 18:00 aan de kant van de Voorstraat afgesloten voor publiek.

Politie
Er is extra politie aanwezig op dinsdagavond 2 augustus. Op woensdag 3 augustus is de gehele dag extra politie aanwezig.


« Terug
Gepubliceerd op 01 augustus 2011
PC 2011, Pier Piersma over de loting

KNKB TV sprak na de loting met achterinse Pier Piersma. Die nuchter naar de tegenstander kijkt.

foto: Henk Bootsma fotografie

« Terug
Gepubliceerd op 01 augustus 2011
PC 2011, Taeke Triemstra over de loting

De loting van de 158ste PC is geweest. De twee topparturen van dit seizoen zijn aan elkaar gekoppeld in de eerste omloop. KNKB TV sprak met Taeke Triemstra.

foto: Henk Bootsma fotografie

« Terug
« Terug
Gepubliceerd op 01 augustus 2011
PC 2011, Pieter Sijbren Scharringa jongste deelnemer op 158ste PC

Pieter Sijbren Scharring is woensdag de jongste deelnemer op de 158ste PC.

foto: Henk Bootsma fotografie

Scharringa is 17 jaar en wordt 3 oktober 18 jaar. Hij won in 2009 de Freule voor Wjelsryp. Pieter Sijbren Scharringa kaatst woensdag met Gerrit Meijer en Dennis Wijnjeterp.

Pieter Bakker is de oudste deelnemer. Hij is 31 en wordt 15 oktober aanstaande 32. Het is voor Pieter Bakker zijn achtste PC hij won nog geen prijs op de belangrijkste partij van het jaar. Wel won hij in het verleden de aanmoedigingsprijs voor het beste 1e klas partuur. Hij deed dit met Peter Dijkstra en Marten Hiemstra.

« Terug
Gepubliceerd op 01 augustus 2011
PC 2011, Peter Bruin scheidsrechter 'de krinten yn'e pap'

Peter Bruin is woensdag op de 158ste eerste scheidsrechter. KNKB TV sprak met de internationaal scheidsrechter.

foto: Sipke Hiemstra en Peter Bruin tijdens het WK een koppel en komende woensdag opnieuw
« Terug
Gepubliceerd op 31 juli 2011
PC 2011, dienstregeling PC-bussen

Komende woensdag rijder er weer speciale PC-bussen. De bussen komen opnieuw uit verschillende richtingen.

« Terug
Gepubliceerd op 30 juli 2011
PC 2011, monoloog PC-koning Gert-Anne van der Bos

KNKB TV laat PC koning Gert-Anne van der Bos in een monoloog over het afgelopen jaar spreken.

foto: Henk Bootsma fotografie

« Terug
Gepubliceerd op 29 juli 2011
PC 2011, PC Kafee gestart

Vanavond was de eerste uitzending van het PC Kafee van omrop Fryslân. Presentator Geert van Tuinen ontvangt weer diverse gasten die over PC's uit het verleden praten.

foto: Henk Bootsma Fotografie.

Zaterdag en zondag zijn de uitzendingen van 11.00-12.00 uur te beluisteren op 92.2 FM of via www.omropfryslan.nl

Wilt u een uitzending bijwonen, kom dan gerust naar De Bogt fan Gune,

Foto's Henk Bootsma Fotografie.

« Terug
Gepubliceerd op 29 juli 2011
PC 2011, Stadion Sjûkelân gereed!

Het stadion "Sjûkelân" is herrezen. De tribunes zijn gebouwd en de puntjes worden op de ï gezet. KNKB TV nam een kijkje.

« Terug
Gepubliceerd op 29 juli 2011
PC 2011, 'Efkes werom nei 2010'

De PC van 2010 die op 4 augustus werd gekaatst blijft voor altijd in ons geheugen zitten.

foto: Henk Bootsma fotografie

De enorme regenval die het Sjukelan in een modderpoel veranderde, de zware blessure van Alle Jan Anema, het enthousiastme van Pieter van Althuis en de winst van Gert Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Daniël Iseger. Het zijn maar paar hoogtepunten.

(c)KNKB TV

Via de foto's van Henk Bootsma nemen we u graag nog even mee terug.


foto: Henk Bootsma fotografie

« Terug
Gepubliceerd op 28 juli 2011
PC 2011, De selectie van de zestien parturen

De zestien deelnemende parturen van de 158ste PC zijn bekend

Van de in de 2e serie spelende 6 hoofdklasseparturen en 12 1e klasse parturen moesten er voor de PC 2 afvallen.
De afgewezen parturen zijn:
Redmer Strikwerda, Bauke Dijkstra en Lennart Adema
Bauke Triemstra, Hillebrand Visser en Tjisse Steenstra.

De overige 16 parturen maken het deelnemersveld van de 158ste PC compleet.

« Terug
Gepubliceerd op 25 juli 2011
PC 2011: 18 partuur op de aanmeldlijst

De aanmelding van de 158ste PC is gesloten. Voor de belangrijkste kaatspartij van het jaar hebben zich achttien partuur aangemeld.

Net als vorig jaar konden de kaatsers zich aanmelden op de website van de Koninklijke PC.

Opvallend is het feit dat het winnend partuur van 2010, Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Daniël Iseger, als laatste op de aanmeldlijst is gekomen.

Van de achttien partuur worden twee afgewezen om het deelnemersveld op zestien te krijgen. Komende donderdag maakt de technische commissie in overleg met de Koninklijke PC de zestien parturen bekend.

Klik hier om de aanmeldlijst te lezen.

« Terug
Gepubliceerd op 15 oktober 2010
Oud PC-voorzitter Minne Dijkstra overleden

Op 55 jarige leeftijd is Minne Dijkstra overleden. Dijkstra was tot begin van dit jaar voorzitter van de PC.

Dijkstra was sinds 1994 als secretaris actief bij de Permanente Commissie, in 2007 volgde hij Jan van der Meij op en werd hij voorzitter van de PC. In het dagelijks leven was Dijkstra directeur van de Koopmans Meelfabrieken in Leeuwarden.

« Terug
Gepubliceerd op 10 oktober 2010
Huldiging Freule winnaars in Bolsward.

Kaatsvereniging Bolsward huldigde afgelopen vrijdag de Freule winnaars 2010. Daarnaast werden de premie winnaars van dames PC, 3e prijs winnaars NK junioren en 3e prijs winnaars van de heren PC in het zonnetje gezet.

foto: Henk Bootsma fotografie

2e prijs winnaars dames PC, Afke Kuipers, Fenna Zeinstra en Leonie van der Graaf (vlnr)
2e prijs winnaars dames PC, Afke Kuipers, Fenna Zeinstra en Leonie van der Graaf (vlnr)
3e prijs winnaars NK Junioren, Peter van Zuiden, Peter Nieuwenhuis en Thomas van Zuiden
3e prijs winnaars heren PC,
« Terug
Gepubliceerd op 28 augustus 2010
DAMES PC 2010: Efkes werom

De webredactie wil nog graag even met u terug naar de dames PC van afgelopen woensdag met nog meer foto's van Henk Bootsma.

foto: Henk Bootsma fotografie

« Terug
Gepubliceerd op 25 augustus 2010
Winnaars Dames PC 2010: "we binne dea wurch "

"we binne dea wurch" aldus Afke, Sjoukje en Maaike na afloop van haar rondrit door Akkrum.

Alle drie dames beseften dat dzee PC overwinning niet gemakkelijk was. Maaike was de laatste week ziek en Sjoukje was net hersteld van een polsblessure.

Luister naar Maaike en Sjoukje.

« Terug
Gepubliceerd op 25 augustus 2010
DAMES PC 2010: foto reportage!

Fotograaf Henk Bootsma zat woensdag de gehele dag tijdens de 34ste dames PC langs het veld in Weidum om schitterende foto's te maken.

foto: Henk Bootsma fotografie

« Terug
Gepubliceerd op 25 augustus 2010
Huldiging Maaike, Sjoukje en Afke in Akkrum

Onder grote belangstelling en o.l.v De Harmonie uit Akkrum zijn Afke Hijlkema,Maaike Wind en Sjoukje Visser binnengehaald in Akkrum.

Onder luid applaus kregen de drie toppers van vandaag met paard en wagen een rondrit aangeboden. "der kin der mar ien de beste wêze "was het luid gebrul van kaatsfan Jan Jongsma uit Akkrum door het dorp.

« Terug
Gepubliceerd op 25 augustus 2010
DAMES PC: Samenvatting finale

Maaike Wind, Sjoukje Visser en Afke Hijlkema zijn de glorieuze winnaar van de 34ste Dames PC. In de finale werden Afke Kuipers, Leonie van der Graaf en Fenna Zeinstra met 5-3 en 6-6.

« Terug
Gepubliceerd op 25 augustus 2010
Eerste PC winst voor Sjoukje Visser

Sjoukje Visser heeft haar eerste PC overwinning achter haar naam staan. Deze overwinning is met een gouden randje. Ze wint hiermee 'de 4 wimpels'. Een unieke prestatie.

foto: Henk Bootsma fotografie


De ‘4 Wimpels’ verwijst naar de 4 belangrijkste wedstrijden van het dameskaatsen: De Ald-Meiers Partij, de Jong Famme Partij, de Frouljus PC en het NK Dames.

Afke Kuipers won in 2008 haar eerste PC. Leonie won in 2002 en in 2008 de PC. Haar zus Fenna stond in 2007 op de hoogste tree. Maaike Wind won tweemaal de PC in 2007 en 2009. Afke Hijlkema won in 1997 haar eerste PC en won in totaal 11 x de belangrijkste partij van het jaar bij de dames.

« Terug
Gepubliceerd op 25 augustus 2010
DAMES PC: MAAIKE, SJOUKJE en AFKE winnen 34ste PC

Maaike Wind, Sjoukje Visser en Afke Hijlkema zijn winnaar geworden van de 34e PC. AFKE HIJLKEMA werd voor de 11e keer met 9 stemmen koningin.

foto: Henk Bootsma fotografie

De finale werd gewonnen van Afke Kuipers, Leonie vd Graaf en Fenna Zeinstra. Na een 3-3 was het Afke Hijlkema die ver boven sloeg op 6-6. Op 4-3 en 6-4 stond Sjoukje op scherp en passeerde de kaats uitstekend en pakte daarmee de vijf eersten. Op 5-3 en 6-6 stand slaat Afke Hijlkema de bal boven.

« Terug
Gepubliceerd op 25 augustus 2010
801 punten voor Afke Hijlkema

Door de winst op de 34ste dames PC heeft Afke Hijlkema inmiddels 801 punten behaald voor het klassement aller tijden. Een prestatie van bijzondere klasse.

foto: Henk Bootsma fotografie

Afke won de finale van de 34e PC in Weidum. Hierdoor kunnen er drie punten bijgeteld worden in het klassement allertijden.
Na 60 koniginneschappen, 204 eerste prijzen opnieuw een hoogtepunt voor deze bijzondere sportvrouw.

later meer...

« Terug
Gepubliceerd op 25 augustus 2010
DAMES PC: Samenvatting 2e omloop

KNKB TV maakte een samenvatting van de 2e omloop van de dames PC 2010.

« Terug
Gepubliceerd op 25 augustus 2010
DAMES PC: Finale Kuipers cs tegen Wind cs

De tweede finalist is ook bekend. Maaike Wind, Sjoukje Visser en Afke Hijlkema staan in de 34e finale in Weidum.

Interview met Gérieke de Groot toegevoegd

In de halve finale werd gewonnen van Lisette Wagenaar, Imke van der Leest en Gérieke de Groot. Trio Wind overheerste de hele partij. Na een 4-0 voorsprong kwam trio Wagenaar terug naar 4-2. Op 4-2 en 6-4 was het 5e bordje voor trio Wind. Op 5-2 en 6-6 in het voordeel van Maaike Wind cs. keerde Sjoukje Visser de bal voor de kaats.

« Terug
Gepubliceerd op 25 augustus 2010
DAMES PC: Halve finale

De halve finale zal verkaatst worden tussen Maaike Wind, Sjoukje visser en Afke Hijlkema tegen Lisette Wagenaar, Imke van der Leest en Gérieke de Groot.

Interview met Lisette Wagenaar toegevoegd

Twee parturen die aan elkaar goed kennen. Zes kaatsters op het hoogste niveau bij de dames hoofdklasse.

« Terug
Gepubliceerd op 25 augustus 2010
DAMES PC: Trio Kuipers naar de finale

Afke Kuipers, Leonie en Fenna Zeinstra staan in de finale van de 34ste dames PC.

Op de tweede lijst werd gewonnen van Nelie Steenstra,
Janny de Haan en Mariska Hoogland. De partij werd gewonnen met 5-0 en 6-0. Toch kunnen de drie debutanten Nelie, Janny, Mariska tevreden terug zien op hun debuut.

« Terug
Gepubliceerd op 25 augustus 2010
DAMES PC: Partuur Wagenaar ronde verder

Lisette Wagenaar, Imke v.d. Leest en Gérieke de Groot zijn een ronde verder.

In de tweede omloop werd gewonnen van Maaike Joostema, Maaike Osinga en Aukje van Kuiken. De partij werd verloren met 5-3 en het liep niet bij trio Joostema cs.

« Terug
Gepubliceerd op 25 augustus 2010
DAMES PC: TOP partuur Wind bijna van de lijst

Maaike Wind, Sjoukje Visser, Afke Hijlkema hebben met 5-5 en 6-6 de partij in de tweede omloop gewonnen. Het liep niet bij Maaike, Sjoukje en Afke. De eerste omloop ging al niet vlekkeloos voor de drie dames.

Joukje Kuperus, Renske Terwisscha van Scheltinga en Margriet Bakker kaatsten een beste partij.

Joukje Kuperus cs kaatsten vrij en blij. Namen brutaal weg een 2-0 en later een 3-2 voorsprong. Op 6-6 sloeg Renske de opgeslagen bal boven. Hierdoor was de voorsprong reeds 4-2. Op 6-6 sloeg Afke de bal kwaad op en werd het 5-2. Door een goede reeks kwam trio Wind terug naar 5-5 achterstand. Op 6-6 sloeg Joukje Kuiperus de bal kwaad op.

« Terug
Gepubliceerd op 25 augustus 2010
DAMES PC: Tweede lijst compleet

Zes parturen gaan door naar de tweede lijst op de 34e editie van de Dames PC.

2, Maaike Wind (Penjum, Sjoukje Visser (Ie), Afke Hijlkema (Nes)
kaatsen tegen 3, Joukje Kuperus (Dronryp), Renske Terwisscha van Scheltinga (Reahûs) en Margriet Bakker (Winsum); -


6 Lisette Wagenaar (Sint Anne), Imke v.d. Leest (Dronryp) en Gérieke de Groot (Ljouwert) kaatsen tegen 8 Maaike Joostema (Minnertsgea), Maaike Osinga (Frjentsjer) en Aukje van Kuiken (Kollumerpomp)


10 Afke Kuipers (Reduzum), Leonie v.d. Graaf (Berltsum) en Fenna Zeinstra (Boalsert) tegen 12 Nelie Steenstra (Bitgummole), Janny de Haan (Holwert) en Mariska Hoogland (Bitgummole)
« Terug
Gepubliceerd op 25 augustus 2010
DAMES PC: Trio Steenstra wint van Velsma cs.

Nelie Steenstra (Bitgummole), Janny de Haan (Holwert) en Mariska Hoogland (Bitgummole)hebben de eerste omloop gewonnen.

interview met Marije Hiemstra toegevoegd

Sanne Velsma (Grins), Marije Hiemstra (Easterein) en Marike Beckers (Wytmarsum) waren niet opgewassen tegen de drie debutanten Nelie, Janny en Mariska. De partij werd met 5-3 gewonnen.

« Terug
Gepubliceerd op 25 augustus 2010
DAMES PC: Trio Kuipers op naar tweede lijst

Afke Kuipers, Leonie en Fenna Zeinstra hebben de eerste omloop gewonnen met 5- 3 en 6-0.

De tegenstanders Hilda Tjepkema, Judy Bergsma en
Idske Zijlstra waren niet opgewassen tegen de sterke opslag en uitslaggeweld van trio Kuipers.

« Terug
Gepubliceerd op 25 augustus 2010
DAMES PC: Mooie partij trio Noorman cs tegen Wagenaar cs.

Het publiek kon genieten van een mooie kaatspartij tussen de parturen Ilse Noorman, Feikje Bouwhuis en Anke Marije Pomstra tegen Lisette Wagenaar, Imke van der Leest en Gérieke de Groot.

Het breekpunt was op 4-4 en 6-6. Ilse Noorman sloeg de bal poerbest op maar Gérieke de Groot kon de kaats net voorbij slaan. Trio Noorman verloor met 5 - 4.

« Terug
Gepubliceerd op 25 augustus 2010
DAMES PC: Trio Margriet Koelmans ten onder

Margriet Koelmans, Romy en Bianca van der Veen verloren in de eerste omloop van het sterke partuur van Maaike Wind cs.

Interview met Margriet Koelmans toegevoegd

Maaike Wind, Sjoukje Visser en Afke Hijlkema moesten op stoom komen. Ze kwamen achter met 2- 0. Na een 3-3 gelijke stand nam trio Wind het heft in handen en op naar de 5-3. Op 6-6 sloeg Afke de bal kwaad op en werd het 5-4. Door opslagmissers van trio Koelmans won trio Wind met 5-4 en 6-2.

« Terug
Gepubliceerd op 25 augustus 2010
DAMES PC:  Winst trio Margriet Bakker

Joukje Kuperus, Renske Terwisscha van Scheltinga en Margriet Bakker hebben de eerste omloop gewonnen met 5-5 en 6-6.

Interview met Joutsen Okkema toegevoegd

Het trio won van Marie Jetske Lettinga, Joutsen Okkema en Baukje Aalbers. Op 5-5 en 6-6 sloeg Joukje Kuiperus een zitbal tussenin het perk.

« Terug
Gepubliceerd op 25 augustus 2010
DAMES PC: Verlies trio Linda Terpstra

De eerste partij is in Weidum afgelopen. Trio Linda Terpstra verloor met 5-2 en 6-4.

Interview met Linda Terpstra toegevoegd

Linda Terpstra, Jindra ten KAte en Harmke Siegersma waren niet sterk genoeg tegen Maaike Joostema, Maaike Osinga en Aukje van Kuiken. De partij werd verloren met 5-2 en 6-4 toen Jindra de bal kwaad uitsloeg.

Voor Linda Terpstra was het de laatste PC. Ze stopt na dit kaatsseizoen vanwege een rugblessure.

« Terug
Gepubliceerd op 25 augustus 2010
Dames PC: Speciale prijs voor Afke Hijkema

PC voorzitter Johannes Westra heeft Afke Hijlkema een speciale prijs overhandigd bij de start van de Froujlu's PC.

Video reportage toegevoegd

De prijs, een bronzen beeld, heeft Afke verdiend voor tien keer winst en koningin van de Froulju's PC. Het ontwerp is gemaakt door Hans Jouta uit Ternaard. Het beeldje stelt de stiksels van een kaatsbal voor. De cirkels vormen hangende punten en eersten van een telegraaf. Voor het eerst in de historie is deze prijs aan een kaatsster overhandigd. Het is de laatste PC voor Afke Hijlkema.« Terug
« Terug
Gepubliceerd op 14 augustus 2010
Freule 2010: Efkes werom!

De kruiddampen van de 108ste Freule zijn weer opgetrokken. Bolsward was de glorieuze winnaar. Henk Bootsma maakte een mooie foto reportage.

foto: Henk Bootsma fotografie« Terug
Gepubliceerd op 11 augustus 2010
Freule 2010: BOALSERT Winnaar 108ste Freule partij

Boalsert met Hendrik Bouwhuis, Willem Siebe Hilwerda en Peter v Zuiden hebben in Wommels de 108ste Freule partij gewonnen. In de finale werd St Anne Rein en Krijn Hiemstra en Sjoerd de Jong verslagen met de stand 5-3 en 6-4.

foto: Henk Bootsma fotografie

« Terug
Gepubliceerd op 11 augustus 2010
Freule 2010: Bitgum en St-Annaparochie halve finalisten

De halve finale tussen Beetgum en St.-Annaparochie is gewonnen door de favoriete Bildtkers.
Hierdoor krijgen we de finale tussen de favoriete parturen van Bolsward en St.-Annaparochie.

Bitgum - St.-Annaparochie
Bitgum met de kaatsers Remco v/d Vlugt, Tjisse Steenstra en Simon Hoogland en St.-Annaparochie met Rein Hiemstra, Sjoerd de Jong en Krijn Hiemstra staan tegenover elkaar in de halve finale op de 108ste Freule partij. Bolsward met Hendrik Bouwhuis, Willem Siebe Hilwerda en Peter v Zuiden heeft als favoriet een staand nummer in de halve finale.
St-Annaparochie wint de partij.

« Terug
Gepubliceerd op 11 augustus 2010
Freule 2010: 4e omloop Bolsward doet wat ze moet doen: Winnen!

Favorieten gaan door!!! St-Jabik speelt als outsider goed en maakt het in het begin van de partij favoriet Bolsward moeilijk. Andries Jensma, Enno Kingma en Rick Poortstra zijn de gehele dag de smaakmakers voor het publiek.

5 Bitgum- 11 Seis/Pitersbierrum 5-2 en 6-0
22 St Anne-25 Tsummearum 5-1 en 6-2
35 Boalsert- 46 St Jabik 5-3 en 6-0

« Terug
Gepubliceerd op 11 augustus 2010
Freule 2010: Beelden tweede en derde omloop!

Geen verrassingen in de tweede omloop en derde omloop van de 108ste Freule. KNKB TV maakte de volgende reportage.

« Terug
Gepubliceerd op 11 augustus 2010
Freule 2010: 3e omloop

Er staan nog twaalf partuur op de lijst.

1 Easterein- 5 Bitgum 1-5 en 6-6
8 Reahûs-Turns- 11 Seisbierrum-Pitersbierrum 4-5 en 6-6
18 Eanjum- 22 St Anne 0-5 en 2-6
25 Tsjummearum-29 Harns 5-2 en 6-4
34 Wommels- 35 Boalsert 0-5 en 0-6
40 Gaast-Ferwâlde-46 St Jabik 0-5 en 4-6

« Terug
Gepubliceerd op 11 augustus 2010
Freule 2010: 2e omloop

In Wommels wordt inmiddels in gekaatst in de 2e omloop. De favoriete parturen maakten in de eerste omloop geen fout en zien we dus terug bij 24 overgebleven deelnemers.


Uitslagen 2e omloop

Alde Leie- Easterein 4-5 en 2-6
Achlum- Bitgum 0-5 en 4-6
Reahûs-Turns-Ysbrechtum 5-2 en 6-0
Seisbierrum-Pietersbierum- Itens 5-0 en 6-6
Koarnwert-Eanjum 5-5 en 4-6
Berltsum- St Anne 1-5 en 0-6
Dronryp-Tsummearum 2-5 en 0-6
Minnertsgea-Harns 4-5 en 0-6
Goaiingea- Wommels 1-5 en 2-6
Boalsert-Reduzum 5-3 en 6-2
Gaast-Ferwâlde-Frentsjer 5-4 en 6-0
Arum- Sint Jabik 4-5 en 4-6

« Terug
Gepubliceerd op 11 augustus 2010
Freule 2010: 1e omloop, start om precies 9.00 uur

Na de ceremoniële plichtplegingen bij het borstbeeld van de Freule op de Terp is in Wommels klokslag 9.00 uur de 108ste Freule partij begonnen.

Uitslagen toegevoegd


Uitslagen eerste omloop:

1 Easterein - 2 Burgwert 5-2 en 6-6
3 Hommerts - 4 Achlum 0-5 en 2-6
5 Beetgum - 6 Britsum 5-1 en 6-0
7 Exmorra - 8 Reahus-Turns 4-5 en 0-6
9 Ysbrechtum - 10 Lollum-Waaxens 5-5 en 6-6 Ysbrechtum wint
11 Sexbierum-Pietersbierum - 12 Sneek 5-1 en 6-6
13 Deinum - 14 Itens 3-5 en 6-6
15 Cornwerd - 16 Makkum 5-2 en 6-4
17 Lekkum -18 Anjum 2-5 en 4-6
19 Berlikum - 20 Ferwert 5-3 en 6-6
21 Easterlittens - 22 St. Annaparochie 0-5 en 4-6
23 Dronrijp - 24 Stiens 5-0 en 6-2
25 Tzummarum - 26 Tzum 5-2 en 6-0
27 Minnertsga - 28 Grou 5-3 6-6
29 Harlingen - 30 Raerd 5-0 en 6-2
31 Winsum - 32 Goenga 4-5 en 2-6
33 Drachten - 34 Wommels 4-5 en 4-6
35 Bolsward - 36 Folsgare 5-1 en 6-0
37 Reduzum - 38 Holwerd 5-0 en 6-0
39 Witmarsum - 40 Gaast-Ferwoude 2-5 en 6-6
41 Franeker - 42 Weidum 5-3 en 6-0
43 Menaldum - 44 Arum 5-5 en 4-6
45 Peins - 46 St. Jacobiparochie 5-5 en 2-6
47 Oude Leije staand nummer

« Terug
Gepubliceerd op 11 augustus 2010
Freule 2010: Start volgens traditie!

Net als ieder jaar start de Freule partij met de bloemlegging bij het borstbeeld van de Freule. KNKB TV maakte een reportage van de plichtplegingen.

« Terug
Gepubliceerd op 08 augustus 2010
Freule 2010: Loting trekt meer dan 2.200 kijkers

De uitzending van de loting van de 108ste Freule trok zaterdagavond meer dan 2.200 kijkers.

foto: Henk Bootsma fotografie

De productie van de uitzending was een samenwerking van Radio Eenhoorn en KNKB TV. Met twee camera's, twee presentatoren werd de loting in beeld gebracht. Daarnaast werden diverse mensen en kaatsers geïnterviewd.

Komende woensdag is de 108ste Freule vanaf 12.00 uur live te zien op KNKB TV met live verslagen en interviews.

Hedzer Terpstra in gesprek met Germ Stenekes
Hedzer Terpstra in gesprek met Germ Stenekes
KNKB TV technicus Johan de Boer druk aan het mixen.
KNKB TV technicus Johan de Boer druk aan het mixen.
KNKB TV (Johan de Boer, Richard Miedema, Jacob Fokkens) en Radio Eenhoorn medewerkers (Hedzer Terpstra en Jelle Bangma)
KNKB TV (Johan de Boer, Richard Miedema, Jacob Fokkens) en Radio Eenhoorn medewerkers (Hedzer Terpstra en Jelle Bangma)
« Terug
Gepubliceerd op 05 augustus 2010
PC 2010: De winnaars aan het woord!

De top favorieten Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Daniël Iseger wonnen de memorabele 157ste PC. Tot de finale solide en geconcentreerd. In de finale zware tegenstand van Pieter van Althuis, Gerrit Flisijn en Jacob Klaas Haitsma. KNKB TV sprak na afloop met Gert-Anne, Taeke en Daniël.

foto's Henk Bootsma fotografie

« Terug
Gepubliceerd op 05 augustus 2010
PC 2010: Pieter van Althuis, Gerrit Flisijn en Jacob Klaas Haitsma aan het woord!

Pieter van Althuis, Gerrit Flisijn en Jacob Klaas Haitsma wonnen woensdag de tweede prijs op de 157ste PC. KNKB TV sprak met de drie heren.

foto's Henk Bootsma fotografiefoto's Henk Bootsma fotografie

« Terug
« Terug
Gepubliceerd op 04 augustus 2010
PC 2010: GERT ANNE VAN DER BOS, TAEKE TRIEMSTRA, DANIEL ISEGER WINNEN

Gert Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Daniel Iseger hebben de 157 ste PC gewonnen. Gert-Anne van der Bos werd opnieuw tot koning gekroond.

foto's Henk Bootsma fotografie

In een bloedstollende finale werd met 5 - 5 en 6-2 gewonnen van Pieter van Althuis, Jacob Klaas HAitsma en Gerrit Flisijn. De finale was een echte trhiller die pas om 21.15 uur was afgelopen

Het was een geweldig gevecht tussen de beide formaties. Van Althuis, Haitsma en Flisijn gaven zich niet zomaar gewonnen. Vanaf het begin partij bleef de formatie van Pieter van Althuis voor en hierdoor stond de topfavoriet onder druk.

Pas op twee spel gelijk kwam het trio Van der Bos voor het eerst op voorsprong. Toch was werd het negende eerst beslist in het voordeel het trio Van Althuis. Op 4-5 en 6-4 wist Gert-Anne van der Bos voor de kaats te keren en zo op vijf eersten gelijk te komen.

In het laatste eerst begon Van der Bos met een opslagbal op de lijn. Hij vervolgende met een tusseninse zitbal 5-5 2-2. Er volgde een kwaadslag van Jacob Klaas Haitsma en nogmaals een zitbal van Gert-Anne van der Bos. Gerrit Flisijn sloeg de laatste opslagbal van de opslager uit Holwerd opnieuw kwaad.

Taeke Triemstra, koning Gert-Anne van der Bos en Daniël Iseger. (foto Henk Bootsma fotografie)
Taeke Triemstra, koning Gert-Anne van der Bos en Daniël Iseger. (foto Henk Bootsma fotografie)
« Terug
Gepubliceerd op 04 augustus 2010
PC 2010: tweede finalist bekend

Ook de tweede finalist is bekend. Na een bloedstollende halve finale staan Pieter van Althuis, Jacob Klaas Haitsma en Gerrit Flisijn in de finale.

In deze halve finale won het partuur van Van Althuis met 5-5 en 6-4 van Arnold Zijlstra, René Anema en Thomas van Zuiden.. Partuur Van Althuis moest een achterstand van 5-3 wegwerken.

« Terug
Gepubliceerd op 04 augustus 2010
PC 2010: 2e omloop in beeld en geluid

Half zeven was de tweede omloop van de 157ste gekaatst. KNKB TV sprak met analyticus André Tolsma over het verloop.

« Terug
Gepubliceerd op 04 augustus 2010
PC 2010: eerste finalist bekend

Gert Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Daniël Iseger staan in de finale van de 157 ste PC.

In de halve finale werd in 20 minuten afgerekend met Marten van der Leest, Pieter Jan Plat en Peter de Boer. De partij eindigde in 5-1 en 6-0.

« Terug
Gepubliceerd op 04 augustus 2010
PC 2010: Trio Hendrik Tolsma ten onder

Hendrik Tolsma, Herman Sprik en Johannes Boersma verloren op de tweede lijst tegen Arnold Zijlstra, René Anema en Thomas van Zuiden.

Het was een geen beste partij voor trio Tolsma cs. Arnold Zijlstra kaatste degelijk en won met 5-4 en 6-4. Het was voor Johannes Boersma zijn laatste PC optreden.

« Terug
Gepubliceerd op 04 augustus 2010
PC 2010: Johan van der Meulen cs struikelt over partuur Pieter van Althuis

Johan van der Meulen, Jacob Wassenaar en Marten Feenstra verloren in de tweede omloop van de 157ste PC.

Audio reportage toegevoegd

De heren kaatsten tegen Pieter van Althuis, Jacob Klaas Haitsma en Gerrit Flisijn. De opslag was niet goed voor trio Van der Meulen. Op belangrijke standen was er te vaak een opslagmisser. De partij werd verloren met 5-3 en 6-6

« Terug
Gepubliceerd op 04 augustus 2010
PC 2010: Beelden regenpauze

De weers- en veldsomstandigheden waren zo slecht op de 157ste PC dat 2e scheidsrechter Peter de Bruin het de wedstrijd stil werd gelegd. Het oponthoud duurde 1 1/2 uur. KNKB TV registreerde de pauze en sprak met hoofdkeurmeester Syds Krap.

« Terug
Gepubliceerd op 04 augustus 2010
PC 2010: Winst voor trio Van der Bos

Gert Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Daniël Iseger staan in de halve finale.

Na een gedwongen pauze van twee uur konden Gert Anne van der Bos cs. weer aan het kaatsen tegen Jan Dirk de Groot, Karel Nijman en Pier Piersma. De partij eindigde in 5-2 en 6-0. Trio Van der Bos staan daarmee in de halve finale.

« Terug
Gepubliceerd op 04 augustus 2010
PC 2010: " we gean wer los "

"we gean wer los" woorden van spreekstalmeester Johannes van der Ploeg.

Het besluit is genomen door hoofdscheidsrechter Henk van der Zee i.o.m. zijn assistent Peter de Boer. De kaatsers zijn ingelicht dat er wel enig risico is voor blessures.

« Terug
Gepubliceerd op 04 augustus 2010
PC 2010: 1e omloop in beeld en geluid

De eerste omloop van de 157ste PC is gespeeld. KNKB TV sprak met analyticus André Tolsma en maakte een beeldverslag.

« Terug
Gepubliceerd op 04 augustus 2010
PC 2010: NOG GEEN KAATSEN OP SJÛKELAN

Scheidsrechter Henk van der Zee en Peter de Bruin hebben de wedstrijd ivm de regen om 14.45 stil gelegt. De wedstrijd zou om 16.00 uur beginnen. Maar het blijkt nog onverantwoord te zijn.

In overleg met de PC is dit besluit genomen. Er gras zal nu worden geprikt.

« Terug
Gepubliceerd op 04 augustus 2010
PC 2010: Partuur Johan van der Meulen naar tweede omloop

Johan van der Meulen, Jacob Wassenaar en Marten Feenstra staan in de tweede omloop.

De eerste partij was wel belangrijk voor met name Jacob Wassenaar. Deze heeft last van een knie blessure. Site Ferwerda, Gerrit Meijer en Dennis Wijnjeterp waren niet opgewassen tegen trio Van der Meulen. De partij eindigde in 5-1 en 6-4.

« Terug
Gepubliceerd op 04 augustus 2010
PC 2010: Pieter van Altuis cs. ronde verder

Pieter van Althuis, Jacob Klaas Haitsma en Gerrit Flisijn staan in de tweede omloop.

Op de eerste lijst werd het Pieter Vogels, Pytrik Hiemstra en Jan Sjoerd Tolsma met 5-2 en 6-2 verslagen.

« Terug
Gepubliceerd op 04 augustus 2010
PC 2010: Hendrik Tolsma cs met hakken over de sloot

Hendrik Tolsma, Herman Sprik en Johannes Boersma staan in de tweede omloop.

Foto: Gert Jan Meekma mist de bal op 5-5 en 6-6

In een spannende wedstrijd won trio Tolsma van Dirk Yde Sjaarda, Erik Haitsma en Gert Jan Meekma met 5-5 en 6-6. Op deze stand sloeg Herman Sprik een zitbal.

« Terug
Gepubliceerd op 04 augustus 2010
PC 2010: Arnold Zijlstra winnen van Jelte Pieter Dijkstra cs

Arnold Zijlstra, Renë Anema en Thomas van Zuiden hebben de eerste omloop gewonnen van Jelte Pieter Dijkstra, Siebe Greidanus en Feiko Broersma

Partuur Dijkstra kwam niet in de wedstrijd. Met 5-1 en 6-2 werd de partij verloren.

« Terug
Gepubliceerd op 04 augustus 2010
PC 2010: Trio Van der Bos op naar de tweede lijst

Favorieten Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Daniel Iseger ontdeden zich eenvoudig van Jelmer Hofstee, Jacob Zaagemans en Michel van der Veen: 5-1

Trio Van der Bos is hiermee op titelkoers. Ze zijn de grote favorieten voor vandaag.

« Terug
Gepubliceerd op 04 augustus 2010
PC 2010: Martijn Olijnsma en Hylke Bruinsma onderuit

In de eerste omloop een spannende partij. Martijn Olijnsma en Hylke Bruinsma verliezen in de eerste omloop van Marten van der Leest cs.

De partij eindigde in 5-5 en 6-6. Op deze stand kon Hylke Bruinsma de goed opgeslagen bal niet uit het perk krijgen. De gehele partij was er een voorsprong voor de heren Olijnsma en Bruinsma. Na 2-0 voorsprong moest Alle Jan Anema gedwongen het veld, na een knie blessure verlaten. Later reactie ...

« Terug
Gepubliceerd op 04 augustus 2010
PC 2010: Pieter Bakker c.s. verliezen

Pieter Bakker, Lennart Adema en Tjibbe Hansma hebben de eerste omloop met 5-0 en 6-2 verloren.

Jan Dirk de Groot, Karel Nijman en Pier Piersma waren te sterk voor trio Bakker. Dit partuur kreeg maar 16 punten in de gehele wedstrijd.

« Terug
Gepubliceerd op 04 augustus 2010
PC 2010: Alle Jan Anema uitgeschakeld

Alle Jan Anema is geblesseerd geraakt op het gladde speelveld.

Interview met Alle Jan Anema toegevoegd

De regen heeft het veld dermate beschadigd dat kaatsers uitglijden. Maandagavond werd bekend dat de kaatsers niet op voetbalschoenen en blades mogen kaatsen.

Deze beslissing in overleg terug gedraaid. Anema kan niet meer verder kaatsen en Hylke en Martijn moeten met z'n tweeën verder.

Luister naar de reactie van Alle Jan Anema

Klik hier als u een andere browser gebruikt dat Microsoft Explorer.

« Terug
Gepubliceerd op 04 augustus 2010
PC 2010: Start 157ste PC

Om 9.50 is de 157 ste PC begonnen op het Sjûkelan te Franeker.

Het publiek is al massaal aanwezig. De parturen 3, MArtijn Olijnsma, Hylke Bruinsma en Alle Jan Anema kaatsen tegen Marten van der Leest, Pieter Jan Plat en Peter de Boer. In het tweede perk Jan Dirk de Groot, Karel Nijman en Pier Piersma kaatsen tegen Pieter Bakker, Lennart Adema en Tjibbe Hansma.

« Terug
Gepubliceerd op 03 augustus 2010
PC 2010: Meer dan 2.500 kijkers tijdens loting

KNKB TV registreerde gisteravond meer dan 2.500 kijkers op de streaming die te zien was op www.pc-franeker.nl en KNKB.TV.

Door het groot aantal kijkers bleek dat de beelden en geluid soms schokkerig overkwamen. Dit had te maken met upload mogelijkheden in de Koornbeurs en het grote aanbod van kijkers in zeer korte tijd op de server.

De Permanente Commissie en KNKB TV zijn blij met het hoge aantal kijkers.

« Terug
Gepubliceerd op 03 augustus 2010
PC 2010: Terugblik met PC koning 2009

Gert Anne van der Bos werd vorig jaar koning van de PC. Samen met Folkert van der Wei en Daniël Iseger waren ze het sterkste partuur aan het eind van de dag.
foto Henk Bootsma fotografie

KNKBTV ziet met Gert Anne terug op "zijn "kaatsjaar.

« Terug
Gepubliceerd op 02 augustus 2010
PC 2010: Reactie kaatsers na loting

Maandagavond was de loting van de 157e PC. Na de loting gingen de kenners de lijst nog even langs en haar voorspellingen te geven.

Foto: Gert Gort fotografie

Johannes Boersma en Jacob Wassenaar geven reacties na de loting.

« Terug
Gepubliceerd op 02 augustus 2010
PC 2010: Vaste wantencontrole PC, mogelijk Freule

Franeker - Een bevlogen toespraak met scherpe kantjes en veel kaatsinhoud. De nieuwe PC-voorzitter Johannes Westra heeft de toon gezet.

foto: Gert Gort

Een opvallend detail was zijn scherpe houding namens de PC tegenover de kaatswant. ,,We hawwe der mei-inoar ôfspraken oer makke en wy wolle as PC dat it materiaal ek foar elke keatser itselde is.’’

De PC is een voorstander voor een wantenkeuring vooraf om dat te bewerkstelligen, maar beseft dat de bal op dat vlak bij de KNKB ligt. ,,Sy binne dêr ferantwurdlik foar, sy moatte der op hanthavenje.’’
Westra vertelde dit zo te hebben gesteld, omdat er sterk het vermoeden leeft dat geregelde keuring nodig is om die doelstelling te bereiken.
Jan Posseth van de wantencommissie van de KNKB, vertelt dat de commissie de afgelopen jaren de wanten op de PC keurt. ,,Foar’t se begjinne allegear en at se al dwaande binne sa út en troch de winners. Wy hawwe de nûmers wol en kin dat sa kontrolearje, at it nedich is ek op gewicht. At se keatst hawwe mei de want tsien prosint swierder wêze. Wy hâlde dan rekkening mei it swit’’, aldus Posseth. ,,It materiaal moat foar elk itselde wêze en de measten hawwe dat al goed foar elkoar.’’ Geheel in de lijn van de wens van de PC, benadrukt Westra.

Freule
Ook voor de Freule is een wantenkeuring niet uitgesloten. ,,It is in offisjele partij, dat it kin samar’’, weet ook KF Wommels-voorzitter Pier Zijlstra. Bij een keuring onlangs tijdens een jongenspartij in Pingjum, was er nogal verschil in zwaarte en hardheid van het materiaal, vertelt Posseth. Die nummers zijn genoteerd en bekend. De jongens hebben daarna alles gedaan om met föhn de wanten weer onder de toegestane 200 gram te krijgen.
Bij de grote partijen valt een coulante houding ook niet te verwachten, vindt PC-voorzitter Westra: ,,En dat soe ek net terjochte wêze. Sommige keatsers hawwe punten te tankjen oan wanten. It materiaal moat foar elk itselde wêze. It echte keatstalint moat de trochslach jaan. Doe’t der noch gjin reglemintearring op wie, hat Tjisse Wallendal mei in grutte nap it ferskil makke. Dêrnei binne der goede ôfspraken oer makke, mar se moatte it wol neikomme. Dat is in ferantwurdlikheid foar de KNKB, mar sa tinkt de PC deroer.’’

Kaatsteams
Westra was in zijn eerste stevige speech als PC-voorzitter scherp. Zo vertelde hij dat de PC de plannen voor teams niet ziet zitten voor op de PC. ,,We binne net tsjin fernijing, mar it moat sa bliuwe dat keatsers sels harren maten kieze, en net dat in trainer bepaalt wa’t spilet. Dan sitte daliks in hiele rige keatsers op de PC ta te sjen fanôf de bank. En twa slaggen foar it einde rint dan in keatser foar de Bogt-tribune waarm om yn te fallen. Dat sjogge wy net sitten.’’
KNKB-bestuurder Sipke Saakstra vindt dat de plannen rond kaatsteams nog prematuur zijn om erover te oordelen. ,,De tiid sil it útwize. Wy biede sa’t wy der no mei dwaande binne de mooglikheid foar wikseljen oan en de partoeren moatte sels oanjaan at se dat ek wolle. En dat wikseljen sa’t wy dat no sjogge, giet fansels net twa slaggen foar it einde, miskien wol folle earder de partij. Mar dêr sil earst noch wol goed oer praten wurde.’’
Wat wel opviel in het betoog van Westra, was dat hij de taal van de kaatsers sprak. Hij daagde ze als sporter uit het beste uit zichzelf te halen. ,,Stiich boppe jimsels út. Lit wat sjen. Dan kin de subtop wolris top wurde.’’

Sybe Joostema

foto: Gert Gort

foto: Fotografie Gert Gort
foto: Fotografie Gert Gort
« Terug
Gepubliceerd op 02 augustus 2010
PC 2010: Loting

In de Koornbeurs te Franeker is de loting verricht van de 157ste PC. De favoriete formatie van Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Daniël Iseger kaatsen in de eerste omloop tegen het eerste klas partuur van Jelmer Hofstee, Jacob Zaagemans en Michel van der Veen.

Klik hier voor de lijst

foto Henk Bootsma fotografie

foto: Henk Bootsma fotografie
foto: Henk Bootsma fotografie
foto: Henk Bootsma fotografie
foto: Henk Bootsma fotografie
foto: Henk Bootsma fotografie
foto: Henk Bootsma fotografie
foto: Henk Bootsma fotografie
foto: Henk Bootsma fotografie
foto: Henk Bootsma fotografie
foto: Henk Bootsma fotografie
foto: Henk Bootsma fotografie
foto: Henk Bootsma fotografie
foto: Henk Bootsma fotografie
foto: Henk Bootsma fotografie
foto: Henk Bootsma fotografie
foto: Henk Bootsma fotografie
« Terug
Gepubliceerd op 01 augustus 2010
PC 2010: Kaatsmatadoren te gast in PC Kafee

Zondagmorgen 1 augustus 2010 opende omrop Fryslân om 11.00 uur haar deuren voor het PC Kafee. Fotograaf Henk Bootsma maakte een mooie foto reportage.

foto's Henk Bootsma fotografiefoto's Henk Bootsma fotografie

« Terug
Gepubliceerd op 01 augustus 2010
PC 2010: Johannes Boersma oudste deelnemer

Achterinse Johannes Boersma van Winsum is komende woensdag de oudste deelnemer op de 157ste PC.

foto Henk Bootsma fotografie

Het zal waarschijnlijk de laatste PC zijn voor de 31 jarige sympathieke achterinse. Hij kaatst woensdag met opslager Hendrik Tolsma en voorinse Herman Sprik. Boersma is met zijn partuur outsider.

Net als in 2009 is Arnold Zijlstra van Tzummarum de jongste deelnemer. Zijlstra wordt op 15 september aanstaande negentien jaar en won in 2007 de Freule en in 2009 de Jong-Nederland. Arnold Zijlstra kaatst woensdag met René Anema en Thomas van Zuiden zijn tweede PC.

« Terug
Gepubliceerd op 01 augustus 2010
PC 2010:9 Debutanten op komende PC

Een negental kaatsers debuteert op de 157ste PC. Het gaat om de volgende twee parturen:

Pieter Vogels Groningen, Pytrik Hiemstra Groningen en Jan Sjoerd Tolsma, Deinum en
Jan Brandt Wiersma Grou, Hillebrand Visser Makkum en Jouke Bosje Baaium.

Daarnaast debuteren de volgende individuele spelers: Thomas van Zuiden (Tjerkwerd), Jelmer Hofstee (Wjelsryp) en Dennis Wijnjeterp (Dongjum).

« Terug
Gepubliceerd op 31 juli 2010
PC 2010: PC loting via livestream

Maandagavond om 18.00 uur is de loting van de 157ste PC. Het publiek in De Korenbeurs zal tijdens de loting de deelnemers lijst live in beeld zien op een groot scherm.

Foto: (archief) Jacob Wassenaar laatste PC dit jaar

Voor het eerst in de historie wordt de loting live uitgezonden via live stream. Op de websites www.pc-franeker en www.knkb.nl is de openbare loting te volgen . Ook zullen kaatsers voor de camera reacties geven na de loting. De live-uitzending wordt geproduceerd door KNKBTV in samenwerking met de PC.


« Terug
Gepubliceerd op 31 juli 2010
PC 2010: 'PC Kafee' weer open

Omrop Fryslan begon vrijdag 30 juli met de uitzending van het programma PC Kafee. In de Bogt van Gune kwamen diverse gasten bij presentator Geert van Tuinen langs. Fotograaf Henk Bootsma maakte een sfeervolle foto reportage.

foto's: Henk Bootsma Fotografie

Muziek: Lays - PC Liet

« Terug
Gepubliceerd op 30 juli 2010
PC 2010: PC-Special It Aktuele Boerepraatsje

Wat hebben kaatsen, en dan met name de PC, en de landbouw voor link met elkaar? Dat kunt u ontdekken op dinsdag 3 augustus tussen 19:00 en 20:00 uur.

Want op de vooravond van de PC komt dit programma live vanaf het Sjûkelân te Franeker. In deze speciale uitzending blikt presentator Auke Swart met landbouwer en oud-PC-koning Joop Bierma terug op zijn tijd als kaatser en is ook Pieter Vogels uit Firdgum te gast. Hij is de zoon van oud-KNKB-Hoofdbestuurslid en akkerbouwer Emile Vogels.
It Aktuele Boerepraatsje PC-special, live vanaf het Sjûkelân, dinsdag 3 augustus 19:00 - 20:00 uur

Radio Eenhoorn is op de PC live te beluisteren van 7.00 uur tot aan de laatste slag.

Klik hier voor uitzendingen Radio Eenhoorn

« Terug
Gepubliceerd op 30 juli 2010
PC 2010: Pc Kafee Omrop Fryslân

It PC Kafee komt der wer oan. Fjouwer dagen lang út de Bogt fen Guinee yn Frjentsjer.

Mei keatsers, âld-keatsers, PC-leden, skiedsrjochters en oaren. PC Kafee mei pittige petearen, hilaryske ferhalen en stevige columns. Presintaasje Geert van Tuinen en fansels wer live muzyk. Wy binne der fan freed 30 july o/m tiisdei 3 augustus, yn it wykein fan 11 oant 12 oere en op wurkdagen tusken 6 en 7 oere jûns.

Klik hier voor uitzending Omrop Fryslan radio

« Terug
Gepubliceerd op 29 juli 2010
Fotoshow Jong Feintepartij

Woensdag was de 6e editie van de Jong Feintepartij in Easterein. Kijk en geniet van de fotoshow.

foto's Henk Bootsma fotografie

« Terug
Gepubliceerd op 29 juli 2010
PC 2010: voorbereidingen PC 2010

De tribunebouwers van de zijn druk bezig met de voorbereidingen van de PC. KNKBTV nam een kijkje op het Sjûkelân in Franeker.

« Terug
Gepubliceerd op 28 juli 2010
JONG FEINTE 2010; Tsjummearum wint 6e edity

Tsjummearum wint de 6e edysje fan de Jong-Feinte. De finale brocht net hielendal wat elts der fan ferwachte hie, mar it begjin wie moai.

foto Henk Bootsma fotografie

St Anne pakt de lieding as Hans kwea útslacht. Arnold slacht syn útsleine opslachbal sels werom yn it perk, 1-1. Dan pakt Tsjummearum twa earsten en nimt mei 1-3 de lieding. It spul kenmerket har troch foaral hurd opslachwurk en in soad slaan op de boppe en dat slagget ek in soad. Opfallend wie it tûke tuskenspul fan Pieter Jan Plat wat we einliks de hiele dei wol sjoen ha.
St Anne komt op 2-3 as Sjoerd de bal op de lofterhân slacht fan Steven dizze bal heal rekket sa’t in sitbal wurdt.

Mar dernei is it Tsjummearum die trochset en mei help fan St Anne, pakke se twa skjinne boerdsjes. De 2-5 komt as Sjoerd trije kear bûten slacht mei in 0-2 efter. Ek it lêste earst is skjin en mei in sitbal fan Arnold, oer de hiele dei geweldich opslein, wurdt Tsjummearum de winner fan de sechsde Jong-Feinte.
Steven de Bruin fersoarge goed de twadde opslach en Hans wie sterk yn it efterperk en op de boppe. Se keatsten hjoed konsintrearre en hienen net in maklik paad nei de finale (Makkum, Easterlittens, Dronryp, Makkum 2).

St Anne wie hjir ferline jier noch winner fan it NK Jonges en no in 2e priis op de Jong-Feinte. Dit partoer sjogge we seker noch in oantal jierren werom. Makkum 2 keatste har nei in moaie 3e priis ta.

Foar it omhingjen fan de krânsen wienen de winners fan de Jong-Fammen, de froulju fan Ie (Klaske de Jong, Sjoukje Visser en Aukje van Kuiken) útnoege en sa stienen der trije knappe froulju foar Arnold, Steven en Hans!
Dernei waard troch Jan Hiemstra de wikelpriis útrikke oan de coach fan Tsjummearum.
In tige slagge sechsde edysje fan de Jong-Feinte! It waar siet geweldig mei en in soad publike belangstelling. Mein 24 partoeren in moaie list en dochs misten we in soad junioaren. Derom wolle we yn 2011 besykje mei noch in nij ynisjatyf te kommen, foarôfgeand oan de Jong-Feinte. Letter mear deroer!

Utslach
17) St. Anne - 4) Tsjummearum 2-5:0-6

1. Tsjummearum: Arnold Zijlstra, Steven de Bruin, Hans Wassenaar
2. St Anne: Sjoerd de Jong, Pieter Jan Plat, Jeroen Westra
3. Makkum 2: Rienk Veltman, Hendrik Jan vd Velde, Steven van Gorssel

« Terug
Gepubliceerd op 28 juli 2010
JONG FEINTE 2010; Halve finale

Foar Tsjummearum lykas yn 2009 in finaleplak nei winst op Makkum 2. Foar Makkum 2 wie Tsjummearum in maatsje te grut.

Makkum 2 kamen yn de heale finale troch winst op Itens, ferrassende winst op Easterein 1 en op Harns.
Foar Makkum 2 in moaie 3e priis op de Jong-Feinte.
Tsjummearum fersloech Makkum 1, Easterlittens en Dronryp en dat is al in knappe prestaasje.

St Anne wûn fan Wynaam, wûnen knap fan Wjelsryp1en doe fan Boalsert en kamen nei in steand nûmer yn de in finale.

We meitsje ús op foar de finale St Anne – Tsjummearum om 17.00 oere. Yntusken rint it fjild aardich fol en ek de muzyk is al oanwêzich.

Utslach
4) Tsjummearum - 12) Makkum 2 5-2:6-2

« Terug
Gepubliceerd op 28 juli 2010
JONG FEINTE 2010; derde omloop

De earste finalist is bekend! St Anne mei Sjoerd de Jong, Pieter Jan Plat en Jeroen Westra winne mei 5-3:6-4 fan Boalsert mei Peter van Zuiden, Peter Nieuwenhuis en Thomas van Zuiden.

Oant 3-3 hâlde de partoeren har yn lywicht. Der wurdt goed en konsintrearre keatst en de mannen binne oan elkoar weage. Op 6-0 kin St. Anne de keats net foarby, 4-3. EK it fiifde earst is foar St Anne as Boalsert der wer net yn slacht om de keats foarby te slaan. Sjoerd de Jong slacht foar best op en docht dat twa kear goed. In stibal en in bal werom yn it perk, 4-0. Thomas slacht boppe en makket 4-2. De 1e keats is foar St Anne, Sjoerd foarby. De 2e keats foar Boalsert, Pieter net foarby. Mar op 6-4 slacht Thomas, die it partoer fan Boalsert goed meinaam, de bal krekt bûten.

Tsjummearum wint oertsjûgend fan Dronryp mei Marten vd Leest, Jan Dominucs vd Wal en Johan Diertens. Nei twa kear in 3e priis (2008, 2009) no der of foar de prizen.
Makkum 2 wint fan Harns. Rienk Veltman, Hendrik Jan vd Velde en Steven van Gorssel winne mei 5-4:6-0 fan de jonge seunen Steven Breimer, Dylan Drent en Sven Helvrich. Kompliminten faor Harns die hjoed foartreflik stienen te keatsen.
Makkum no yn heale finale tsjin Tsjummearum.

Utslach
4) Tsjummearum - 6) Dronryp 5-2:6-2
12) Makkum 2 - 15) Harns 5-4:6-0
17) St. Anne - 21) Boalsert 5-3:6-4

« Terug
Gepubliceerd op 28 juli 2010
JONG FEINTE 2010; tweede omloop

Yntusken binne we nei ien fjild ta gien, it prachtig oanklaaide haadfjild. De orgnaisaaje, de kloft frijwilligers soargje der tegearre mei Durk Wierstra en Rients Braaksma foar dat it foartreflik en flot ferrint.

Easterlittens wûn knap de 1e omloop, mar kaam tekoart tsjin Tsjummearum. Mar leafst 1-5:6-6. Easterlittens hie wol in lichte handikap, want Grietzen Broersma, oars de foarynse wie blesearre en waard ferfongen troch Ruben Bonhof die it wol goed die as balkearder.
Dronryp stie 1-4:6-6 efter tsjin Wommels doe hja op 2-4 kamen nei in weromslach yn it perk. Se pakke dernei ek 2 earsten (6-6, 6-0) en komme gelyk, 4-4. Dronryp pakt ek de 5-4 en op 6-0 slacht Redmer de keats net foarby.
Easterein 1 hie in moai lot sa waard der sein, mar se ferlearen fan Makkum 2. Op 2-5:2-6 koe it oer wêze, mar Hendrik Jan hie de bal te lang yn de hannen by it kearen, 3-5. Easterein hellet sels de 5-5, mar op 5-5:4-4 slacht Jelte Pieter earst foar en dernei bûten.
St Anne tsjin Wjelsryp wie in toppartij. Wjelsryp hie miskien foaral ferbaal har krût fersketten tsjin Wjeslryp 2, want it foel wat stil. St Anne keatst degelik nei de oerwinning. Jelmer weage op 5-4:6-4 in djippe bal, mar dizze foel kwea.
Boalsert wie de earste omloop frij om’t Weidum juster ôfmeldt wie. Tsjin Wjelsryp 3 wie it noch dreech genôch. Foaral Jurjen Pieter luts it partoer en sloech prima op. Se ferlieze op 5-3:6-2 as de keats net foarby slein wurdt.

Utslach
1) Easterlittens - 4) Tsjummearum 1-5:6-6
6) Dronryp - 7) Wommels 5-4:6-0
10) Easterein 1 - 12) Makkum 2 5-5:4-6
13) Seisbierrum - 15) Harns 1-5:6-6
17) St. Anne - 20) Wjelsryp 1 5-4:6-4
21) Boalsert - 24) St. Jacob 5-3:6-2

« Terug
Gepubliceerd op 28 juli 2010
JONG FEINTE 2010; eerste omloop

In moaie start fan de Jong-Feinte dei yn Easterein. Prachtich waar en moai wat folk op it fjild. Prima omstannichheden foar in in moaie keatsdei.

Daliks al in pear spannende partijen. Easterlittens wint it fan Anjum, mar stie wol 3-5 efter. Op 4-5:4-2 slacht Feiko twa sitballen en is it 5-5. Anjum komt dan wer 0-4 foar, mar nei boppeslaggen fan Simon en Feiko steit it 4-4. Dan slacht Sip Jaap de bal foar en nei in boppeslach fan Simon is de winst binnen. Makkum tsjin Tsjummearum wie in moaie partij, sawol it keatsen as ferbaal.
De earsten 6 earsten wurde om en om ferdield. Op 3-3:6-6 slach Arnold in sitbal en komt Tsjummearum op 3-4. As Hans op 6-2 de bal net reitsje kin nei de opslach fan Daniel is it 4-4. Lennart slacht op in skjin earst foar Tsjummearum de keats net foarby, 4-5. Op 4-6 slacht Daniel de bal bûten en is de winner fan 2007, Makkum der of.

Easterein 2 komt 1-2 foar tsjin Wommels, mar Wommels komt op slach en wint mei 5-2. Harns en Ternaard meitsje der ek in moaie partij fan en Harns wint it ferrassend nei in boppeslach op 5-3:6-2. Meast lûde partij gie fansels tusken Wjelsryp 2 en Wjeslryp 1. De mannen makken aardich sfear en Wjeslryp 1 wint nei in djippe sitbal fan Jelmer.

Utslach
1) Easterlittens - 2) Anjum 5-5:6-4
3) Makkum - 4) Tsjummearum 4-5:4-6
5) Goaiïngea - 6) Dronryp 1-5:4-6
7) Wommels - 8) Easterein 2 5-2:6-2
9) Bitgum - 10) Easterein 1 1-5:4-6
11) Itens - 12) Makkum 2 1-5:2-6
13) Seisbierrum - 14) Deinum 5-1:6-0
15) Harns - 16) Ternaard 5-3:6-2
17) St. Anne - 18) Wynaam 5-1:6-2
19) Wjelsryp 2 - 20) Wjelsryp 1 1-5:4-6
21) Boalsert - 22) Weidum 5-0:6-0
23) Wjelsryp 3 - 24) St. Jacob 5-2:6-6

« Terug
Gepubliceerd op 26 juli 2010
PC 2010: Kaatsers strijden tijdens de PC om geld en eer.

De Koninklijke Permanente Commissie heeft het prijzenpakket voor 2010 aangepast.

Bron: www.pc-franeker.nl

De commissie heeft zich verdiept in de PC-prijzen in de loop der jaren en komt daarbij tot de conclusie dat het gerechtvaardigd is terug te keren naar de oorspronkelijke uit te loven prijzen nl. geld en eer.

In 1854, de eerste PC, bestonden de prijzen uit geld: f 36,- voor de eerste en f 9,- voor de 2e prijswinnaars. ( De genoemde bedragen staan voor de prijs per partuur.) Was een weekloon van een werknemer in die tijd gemiddeld zo’n f 10,- dan wonnen de 1e prijswinnaars op de PC dus een royaal weekloon. Bovendien ontvingen de winnaars, als teken van eer, vanaf de eerste PC een bloemenkrans. Een revolutionaire omslag voor die tijd.
De prijswinnaars ontvingen bij de start van de PC in 1854 dus geld. Daar is in de loop van de tijd verandering in gekomen. Speurwerk geeft het volgende beeld.

De prijzen van de PC:
De PC prijzen zijn zo’n 30 keer geldprijzen geweest.
Zo’n 85 keer gouden tientjes.
Zo’n 30 keer gouden of zilveren voorwerpen. ( lepels, tabaksdozen, horloges. )
Zo’n 5 keer waardebonnen.

Waren er met name in de beginperiode van de PC grote verschillen tussen 1e en 2e prijs, tegenwoordig volgt de Kon. PC de reglementering van de KNKB.

Ook het aantal prijzen is vanaf het begin ( 1854 ) niet altijd hetzelfde geweest. De onderstaande tabel geeft het volgende beeld.

Aantal prijzen:
Tot 1885 waren er 2 prijzen. Het ging vooral om de beste speler van het 1e prijswinnend partuur.
Tot 1899: 3 prijzen.
Tot 1917: 5 prijzen.
Tot 1929: 6 prijzen.
Tot 1973: 8 prijzen.
Vanaf 1974 zijn er structureel 4 prijzen.

Vanaf 1883 wordt de fel begeerde zilveren bal- beschikbaar gesteld door de toenmalige Commissaris der Koningin, Baron van Haringsma thoe Slooten- aan het prijzenpakket toegevoegd. Hiermee worden vooral de ere en roem van de PC-overwinning benadrukt. Om recht te doen aan haar ideologie gaat de Koninklijke PC m.i.v. 2010 terug naar de oorsprong van het uit te loven prijzenpakket.

Geldprijzen:
Vanaf 2010 worden het opnieuw geldprijzen. Te weten: € 4500,- voor de eerste prijs, € 3000,- voor de tweede prijs en € 1500,- voor de derde prijs. (De genoemde bedragen staan voor de prijs per partuur.)
Aan de 1e prijs wordt een gouden tientje p.p. toegevoegd als ereteken, als ook medailles beschikbaar gesteld door het Provinciale bestuur.

Het gaat om geld en eer. Welke van de twee het belangrijkst is, is moeilijk aan te geven. Het is een twee-eenheid, niet van elkaar te scheiden.

« Terug
Gepubliceerd op 15 november 2009
Huldiging Freule winnaars

Zaterdagavond zijn Pieter Sijbren Scharringa, Jelle Scharringa en Elmar Pieterse door de dorpsbewoners in het zonnetje gezet.

Foto's: Gert Gort

De drie heren wonnen 107de Freule samen met coach Yeb Hingst Een geweldige prestatie want ook in 2008 ging de villa naar Wjelsryp. Ook kwam Sinterklaas en zijn Piete even langs in dorpshuis Yn 'e Mande. Pepernoten waren met zakken vol in de zaal aanwezig

Beelden Freule 2009 Omrop Fryslan Youtube kanaal

« Terug
Gepubliceerd op 15 november 2009
Huldiging PC winnaars 2009

In Holwerd zijn vanmiddag de PC winnaars 2009 gehuldigd.

Klik op lees verder en bekijk de reportage.

Foto: Gert Gort.
Foto: Gert Gort.
« Terug
Gepubliceerd op 22 augustus 2009
Dames PC 2009: KNKB TV 7.138 kijkers

Afgelopen woensdag hebben 7.138 kijkers de uitzending van de dames PC van KNKB TV gevolgd. Dit blijkt uit de cijfers die we van de provider hebben ontvangen. De kijkers kwamen uit 21 verschillende landen.

Daarbij heeft Denemarken opnieuw een uitspringer met een hoge download en dit geldt ook Amerika. We registreerden zelfs uit Hongarije, Griekenland, Indonesië en nog een aantal Aziatische Landen. Bovendien waren er opnieuw kijkers uit Rusland (moscow) die de uitzending heeft gevolgd.

Het kijkersaantal van 7.138 is een absoluut record voor KNKB TV.

« Terug
Gepubliceerd op 20 augustus 2009
Dames PC 2009: Rondrit voor PC winnaars

PC koningin Afke Hijlkema, Maaike Wind en Gérieke de Groot zijn woensdagavond in Akkrum met muziekkorps door het dorp geweest in optocht.

Foto: Géjanna Dijkstra

Onderleiding van vaandeldrager Hans Anker gingen de dames met coach op de versierde vrachtwagen door het dorp.

« Terug
« Terug
« Terug
Gepubliceerd op 19 augustus 2009
Maaike Wind, Gérieke de Groot en Afke Hijlkema winnen Dames PC

De 33ste editie van de Dames PC is gewonnen door Maaike Wind, Gérieke de Groot en Afke Hijlkema. Afke Hijlkema werd voor de tiende keer gekroond tot koningin van de Dames PC.

De tweede prijs was voor Klaske de Jong, Sjoukje Visser en Baukje Aalbers. De derde prijs is voor Joukje Kuperus, Margriet Bakker en Lissete Wagenaar.

later meer....

2e prijs winnaars
2e prijs winnaars
3e prijs winnaars
3e prijs winnaars
« Terug
Gepubliceerd op 19 augustus 2009
Dames PC 2009: Finale

De finale in Weidum gaat tussen de parturen van Maaike Wind cs. en Klaske de Jong cs.

Beide parturen waren vandaag sterk. Voor Afke Hijlkema zou het de 10e overwining kunnen worden.

« Terug
Gepubliceerd op 19 augustus 2009
Dames PC 2009: Partuur Maaike Wind tweede finalist

Maaike Wind, Gérieke de Groot en Afke Hijlkema staan als tweede partuur in de finale.

In de halve finale werd gewonnen van Joukje Kuperus, Margriet Bakker en Lisette Wagenaar met 5- 1 en 6-6. Een derde prijs voor dit partuur wat een geweldige prestatie is.

« Terug
Gepubliceerd op 19 augustus 2009
Dames Pc 2009: tweede omloop

De tweede omloop is verkaatst. De eerste klas parturen stonden ook op deze lijst.

Maaike Joostema cs. - Maaike Wind cs. 2-5 /0-6
Joukje Kuperus cs. - Marie Jetske Lettinga cs. 5-4 /6-6
Klaske de Jong cs. - Margriet Koelmans cs. 4-5 /0-6

« Terug
Gepubliceerd op 19 augustus 2009
Dames PC 2009: Klaske de Jong cs, finalist

Klaske de Jong, Sjoukje Visser en Baukje Aalbers staan in de finale van de dames PC

In de tweede omloop werd met 5-4 en 6-0 verloren van Margriet Koelmans, Debora Oosterman en Aukje van Kuiken. Het was voor Debora haar laatste PC.

« Terug
Gepubliceerd op 19 augustus 2009
Dames PC 2009: Joukje Kuperus cs. in halve finale

Joukje Kuperus, Margriet Bakker en Lisette Wagenaar staan in de halve finale van de 33e editie van de Dames PC

In de tweede omloop won het partuur van Kuperus cs. met 5-4 en 6-6 van Marie Jetske Lettinga, Romy van der Veen en Maaike Osinga. Het publiek zag een mooie kaatspartij.

« Terug
Gepubliceerd op 19 augustus 2009
Dames PC 2009: Maaike Wind cs op titelkoers

Maaike Wind, Gérieke de Groot en Afke Hijlkema staan in de halve finale.

In de tweede omloop werd gewonnen van Maaike Joostema, Imke van der Leest en Fenna Zeinstra. Na een voorsprong van 2-0 kwam trio Wind sterk terug. Wind cs. kaatste de wedstrijd sterk uit. De partij eindigde in 5-2 en 6-2.

« Terug
Gepubliceerd op 19 augustus 2009
Dames PC 2009: 2689 bezoekers tot nu toe

Vanaf 12.00 uur is de webredactie voor KNKBtv de Dames PC aan het volgen.

Om 14.45 uur stond de teller op 2268 unieke bezoekers uit verschillende landen.

« Terug
Gepubliceerd op 19 augustus 2009
Dames PC 2009: Eerste omloop

De eerste omloop is in Weidum verkaatst. Een verrasing is dat het trio van Afke Kuipers cs. na deze omloop naar huis kon.

Maaike Joostema cs. - Linda Terpstra 5-4 en 6-0
Maaike Wind cs. - Marie Heida cs. 5-3 en 6-6
Joukje Kuipers cs. - Ilse Noorman cs 5-2 en 6-6
Marie Jetske Lettinga cs. - Hilda Tjepkema 5-1 en 6-2
Klaske de Jong cs. - Afke Kuipers cs 5-2 en 6-4
Margriet Koelmans cs. - Evelien Westra cs. 5-0 en 6-0

« Terug
Gepubliceerd op 19 augustus 2009
Dames PC 2009: Verlies partuur Afke Kuipers

Afke Kuipers, Ingrid de Haan en Bianca van der Veen hebben de eerste omloop verloren.

Partuur Kuipers verloor de partij met 5-2 en 6-4. Op deze stand sloeg Ingrid de Haan de bal buiten.

« Terug
Gepubliceerd op 19 augustus 2009
Dames PC 2009: Partuur Koelsmans cs. ronde verder

Margriet Koelmans, Debora Oosterman en Aukje van Kuiken hebben de eerste omloop gewonnen.

De overwinning ging vrij makkelijk tegen Evelien Westra, Anna-Lyn Wijbenga en Renske Terwisscha van Scheltinga. De partij werd met 5-0 en 6-0 gewonnen.

« Terug
Gepubliceerd op 19 augustus 2009
Dames PC 2009: Beeldverslag eerste uren

Vanaf 11.00 uur wordt de dames PC in Weidum verkaatst. De webredactie maakt live verslag via KNKB.TV. De webredactie maakte ook een beeldverslag.

« Terug
Gepubliceerd op 19 augustus 2009
Dames PC 2009: Marie-jetske Lettinga cs.wint van Hilda Tjepkema

Marie-jetske Lettinga, Romy van der Veen, Maaike Osinga hebben verasend de eerste omloop gewonnen met 5-1 en 6-6.

De partij werd gewonnen tegen Hilda Tjepkema, Judy Bergsma en Idske Zijlstra. Dit laatste partuur was niet in vorm en kwam niet echt aan kaasten toe.

« Terug
Gepubliceerd op 19 augustus 2009
Dames PC 2009: Partuur Joukje Kuperus wint van partuur Ilse Noorman

Joukje Kuperus, Margriet Bakker en Lisette Wagenaar hebben de eerste omloop gewonnen met 5-2 en 6-6.

In de eerste omloop werd gewonnen van Ilse Noorman, Feikje Bouwhuis, Anke Marije Pomstra. Het partuur van Kuperus kaatste een degelijke partij.

« Terug
Gepubliceerd op 19 augustus 2009
Dames PC 2009: Partuur Joostema cs wint van trio Terpstra

Maaike Joostema, Imke van der Leest en Fenna Zeinstra hebben de eerste omloop gewonnen.

In een mooie partij werd met 5-4 en 6-0 gewonnen van Linda Terpstra, Marije Hiemstra en Wiljo Sybrandy. Dit laatste noemde partuur maakte het trio Joostema nog erg moeilijk. Na een achterstand van 5-1 kwam trio Terpstra uitstekend terug naar 5-4. Op 5-4 en 6-0 sloeg Imke de kaats voorbij.

« Terug
Gepubliceerd op 19 augustus 2009
Dames PC 2009: Partuur Wind cs wint eerste omloop

Maaike Wind, Gérieke de Groot en Afke Hijlkema hebben de eerste omloop gewonnen van Marie Heida, Brecht Gerbrandy en Marike Beackers.

Trio Wind had eerst wat aanloop probleempjes. Maar de kwaliteit van met name Afke Hijlkema was doorslaggevend. De partij eindigde in 5-3 en 6-4.

« Terug
Gepubliceerd op 19 augustus 2009
Dames PC 2009: Eerste vier partuur 'los'

om 10.45 werden de winnaars van de dames PC 2008 in een cabriolet het veld op gereden.

Afke Kuipers, Ingrid de Haan en Leonie van der Graaf kregen een geweldige binnenkomst waar de dames van genoten.

Gastheer Jan Suierveld nam vervolgens de koninginneprijs van Leonie van der Graaf in ontvangst. Om precies 11.00 gingen de eerste vier partuur de strijd met elkaar aan.

« Terug
Gepubliceerd op 17 augustus 2009
Dames PC 2009: Beeldverslag loting

De webredactie van KNKB TV zond vanavond de loting van de 33ste dames PC live uit. Wij maakten een samenvatting voor u.

« Terug
Gepubliceerd op 08 augustus 2009
Freule 2009: KNKB TV 4936 kijkers

Afgelopen woensdag hebben 4.936 kijkers de uitzending van KNKB TV gevolgd. Dit blijkt uit de cijfers die we van de provider hebben ontvangen. De kijkers kwamen uit veertien verschillende landen.

Daarbij heeft Denemarken een uitspringer met een hoge download en dit geldt ook Canada. We registreerden zelfs uit Hongarije, Albanie en nog een aantal Aziatische Landen. Bovendien waren er kijkers uit Rusland (moscow) die de uitzending heeft gevolgd.

Via drie camera's van FE Geluidsproducties, verbindingsman Johan de Boer en het verslag van Gerrit Boorsma, André Tolsma, Richard en Walter Miedema kwamen de beelden, verslagen en interviews via een verbinding van de gemeente Littenseradiel op internet. Het ISZF zorgde via de snelle glasvezelkabel van Wommels naar Bolsward dat de beeld en geluid op de streamserver in Amsterdam kwam.

Vorig jaar keken er bijna 3300 mensen naar de live uitzending van KNKB TV tijdens de freule.

« Terug
Gepubliceerd op 05 augustus 2009
Freule 2009: Wjelsryp wint FREULE 2009 (update)

Wjelsryp, Pieter Sijbren Scharringa, Jelle Scharringa en Elmar Pieterse heeft de finale van de 107de Freule partij gewonnen

Een klasse prestatie van het dorp met 500 inwoners. Coach Yeb Hingst heeft opnieuw een winnend partuur gesmeed. Al gaf hij voor KNKB TV toe dat deze prestatie wel heel erg geweldig is.

Wonder bij wonder was juist het feit dat Wjelsryp op het juiste moment piekte. Waar St.-Annaparochie het gehele jaar al kransen en prijzen wint won Wjelsryp alleen in Huizum en afgelopen zaterdag in Witmarsum.

De finale tegen Minnertsgea met Sjoerd Janzen, Roan-Hein Joostema en Hendrik Kootstra werd een spannende waar favoriet Wjelsryp nog stevig aan de bak moest. De winst leek voor het grijpen gezien de 5-1 voorsprong.

Minnertsga leefde onder aanvoering van sterke man Hendrik Kootstra weer op. Feitelijk was het Roan Hein Joostema met een fraaie bovenslag op 5-1 2-6 die opslager Pieter Sybren Scharringa van zijn stuk bracht. Bovendien begon Kootstra geweldig van zich af te slaan. Het gemeentehuis werd doelwit voor de lange sterke Minnertsgaaster.

Coach Geert Faber van Minnertsga begon er weer in te geloven een balde menigmaal de vuisten. Op 5-4 en 4-2 en twee dikke kaatsen leek Minnertsga de partij helemaal naar zich te te trekken. Immers, twee kaatsen veroveren en de sterke opslag van Hendrik Kootstra zijn werk laten doen leek vijf eersten gelijk in het verschiet.

Een opslagmisser van Roan Hein Joostema op de eerste dikke kaats gooide al roet in het eten. Toch werd het zes gelijk. Kootstra leek in het tussenspel de bal te kunnen retourneren. Hij miste jammerlijk en het leverde Wjelsryp een kaats op nabij de opslaglijn.

De goed opgslagen bal van Pieter Sybren Scharringa was zelfs Henrik Kootstra te machtig. De zwaarbevochten winst was binnen voor Wjelsryp. Een fantastische prestatie.

« Terug
Gepubliceerd op 05 augustus 2009
Freule 2009: favoriet St.-Annaparochie verliest in halve finale

Favoriet St.-Annaparochie met Jeroen Westra, Sjoerd de Jong en Krijn Hiemstra heeft in de halve finale verloren van Wjelsryp.

Wjelsryp, Pieter Sijbren Scharringa, Jelle Scharringa en Elmar Pieterse waren te sterk. Wjelsryp won de halve finale met 5- 1 en 6 - 6.

Voor Wjelsryp een partij om niet snel te vergeten. St.-Annaparochie was geen schim van de stekre favoriet. In het perk waren Jeroen Westra en Sjoed de Jong niet in staat om kaatsen achter de middellijn te slaan. Na vier eersten wisselde coach Jan de Groot Jeroen Westra voor Krijn Hiemstra. Het kwaad was al geschied en zelfs een 6-2 voorsprong in het laatste eerst kon niet behouden worden door S.t-Annaparochie.

Overigens moet gezegd worden dat Wjelsryp geweldig stond te kaatsen met heel weinig missers.

« Terug
Gepubliceerd op 05 augustus 2009
Freule 2009: Minnerstgea eerste finalist

Minnertsgea, Sjoerd Janzen, Roan-Hein Joostema en Hendrik Kootstra staan in de finale van de Freulepartij.

In de halve finale won Minnertsgea van Franeker, Klaas Salverda, Jan Hof en Erik de Groot.

« Terug
Gepubliceerd op 05 augustus 2009
Freule 2009: verlies Hartwert tegen St.-Annaparochie

Hartwert, Johan Bekema, Fokke Jan Kooistra en Gerrit Jan Duiven verloren op de vierde lijst van favoriet St.-Annaparochie.

Luister naar Gerrit Jan Duiven

« Terug
Gepubliceerd op 05 augustus 2009
Freule 2009: Vierde omloop

Het is tropisch warm op het smûke kaatsveld in Wommels. Er zijn een zes / zeven duizend kaatsliefhebbers aanwezig. De vierde omloop is verkaatst.

Vierde lijst
Berlikum – Minnertsga 3-5 / 6-6
Wjelsryp – Britsum 5-3 / 6-2
St.Anna – Hartwerd 5-3 / 6-4
Franeker

« Terug
Gepubliceerd op 05 augustus 2009
Freule 2009: Derde omloop

De derde omloop is inmiddels verkaatst in Wommels.

Foto: St.Jacob verliest tegen Franeker

Derde omloop

Jelsum/Koarnjum – Minnertsgea 4-5 / 0-6
Wjelsryp – Dronrijp 5-3 6-4
Easterein – Britsum 5-5 / 6-6
St.Anne – Goenga 5-1 / 6-6
Broeksterwoude – Hartwerd 4-5 / 6-6
Franeker – St.Jacob 5-5 / 6-2

Patrick Nauta jongste deelnemer
Patrick Nauta jongste deelnemer
« Terug
Gepubliceerd op 05 augustus 2009
Freule 2009: KNKB TV druk bezocht

Vanaf 12.00 uur is KNKBTV wereldwijd te bekijken. Dit wordt ook massaal gedaan.

De tellerstand stond om 14.30 uur op 870 bezoekers. Er kijken 87 bezoekers teglijk op KNKBTV. Op de site www.knkb.nl, waar vanaf 9.00 uur nieuwsitems, audiofragmenten worden geplaatst zijn al 1700 unieke bezoekers genoteerd.

« Terug
Gepubliceerd op 05 augustus 2009
Freule 2009: reactie Rick Rusticus

Rick Rusticus, Albert van der Weide en Jan Dominicus van der wal hebben vandaag voor Dronrijp gekaatst.

In de derde omloop werd verloren tegen Wjelsryp. Luister naar Rick Rusticus.

« Terug
Gepubliceerd op 05 augustus 2009
Freule 2009: tweede omloop

De tweede omloop is ook verkaatst in Wommels. St.Anne is op koers.

Tweede omloop
Folsgeare – Jelsum/Koarnjum 0-5 / 0-6
Bitgum – Minnertsgea 4-5 / 2-6
Deinum – Wjelsryp 1-5 / 6-4
Dronryp – Hallum 5-1 / 6-0
Reahûs/Turns – Easterein 0-5 / 2-6
Easterlittens – Britsum 2-5 / 6-6
Reduzum – St.Anne 2-5 / 2-6
Goenga – Aldelije 5-4 / 6-4
Broeksterwald – Koarnwert 5-4 / 6-4
Gaast/Ferwalde – Hartwert 4-5 / 4-6
St.Jabik – Ysbrechtum 5-4 / 6-4
Frjentsjer – Harns 5-5 / 6-0
Eksmoarre – Berltsum 2-5 / 4-6

« Terug
Gepubliceerd op 05 augustus 2009
Freule 2009: Eerste partijen

Onder fantastische omstandigheden wordt de Freule in Wommels verkaatst. De eerste omloop is klaar en daarmee ook de eerste teleurstellingen.

« Terug
Gepubliceerd op 05 augustus 2009
Freule 2009: eerste omloop

De eerste omloop is in Wommels verkaatst. Een verassing het partuur van Seisbierrum-Pitersbierrum verloor van Dronrijp met 5-5 en 6-6

Eerste omloop

Folsgeare – Holwert 5-5 / 6-2
Arum – Jelsum /Koarnjum 2-5 / 2-6
Bitgum – Skettens/Longerhouw 5-0 / 6-4
Minnertsgea – Wommels 5-2 6-4
Lekkum – Deinum 4-5 / 6-6
Tsjumearum – Wjelsryp 4-5 / 4-6
Dronryp - Seisbierrum / Pitersbierrum 5-5 / 6-6
Hallum – Menaam 5-1 / 6-2
Snits – Reahûs/Turns 3-5/2-6
Winsum – Easterein 2-5 / 2-6
Drachten – Easterlittens 0-5 / 4-6
Britsum – Weidum 5-1 / 6-4
Driezum – Reduzum 1-5 / 6-6
St.Anne – Peins 5-1 / 6-0
Goaiinga – Itens 5-4 / 6-6
Lollum/Waakens – Aldeleie 3-5 / 6-6
Broekserwald – Tsjom 5-2 / 6-6
Koarnwert – Raerd 5-5 / 6-4
Winaam – Gaast/Ferwâlde 4-5 / 6-6
Froubuorren – Hartwert 0-5 / 0-6
Burchwert – Sint Jabik 0-5 / 0-6
Ysbrechtum – Ferwert 5-3 / 6-4
Frjentsjer – Rie 5-2 / 6-4
Harns – Boalsert 5-2 / 6-4
Eksmoarre – Stiens 5-1 / 6-0
Berltsum – Hjerbeam 5-0 / 6-6

« Terug
Gepubliceerd op 05 augustus 2009
Freule 2009: Beeldreportage opening

Traditioneel start de Freule met een rijtoer door Wommels. Bij het borstbeeld van de Freule wordt een bloemstuk gelegd door de voorzitter van K.F. Wommels. Klik op lees verder en bekijk de reportage.

« Terug
Gepubliceerd op 05 augustus 2009
Freule 2009: Start Freule om 9.00 uur

De Freule kaatspartij in Wommels is om exact 9.00 uur begonnen.

foto: Henk Bootsma fotografie

De traditie is dat het bestuur van de kaatsvereniging bij het standbeeld van Clara Jacoba Freule de Vos van Steenwijk een bloemstuk neer leggen.

Deze vond kaatsen een gezonde bezigheid voor jongens. Ze stelde in 1902 een fors bedrag beschikbaar voor een jaarlijkse jongenskaatspartij in Wommels.

« Terug
Gepubliceerd op 04 augustus 2009
Freule 2009: Patrick Nauta jongste deelnemer

Als eerste jaars schooljongen is Patrick Nauta van Berlikum komende woensdag de jongste deelnemer op de 107de Freule partij. Vorig jaar won hij als Pupil het Nederlands kampioenschap en nu op de grote Freule partij. De webredactie sprak met hem

Klik hier als u een andere browser gebruikt dan Microsoft Explorer.

« Terug
Gepubliceerd op 01 augustus 2009
Freule 2009: Loting

Vanavond is in Wommels de loting geweest van de 107de Freule van komende woensdag.

St.-Annaparochie is als Nederlands kampioen de grote kanshebber. Wjeslrijp, St.-Jabik, Minnertsga, Hartwerd, Jelsum/Cornjum en Sexbierum zijn outsiders. Op de lijst staan 52 parturen en dat is evenveel als in 2008. De aanvang van de wedstrijd is ’s morgens om 9.00 uur en staan onder leiding van scheidsrechters Hendrik Sweering, Jan Heida en Johannes Joostema.

Klik hier voor de wedstrijdlijst.

« Terug
Gepubliceerd op 30 juli 2009
PC 2009: Efkes werom, finale

Het eerste klas partuur van Dirk Yde Sjaarda, Erik Haitsma en Tjibbe Hansma waren in de finale van de 156ste niet opgewassen tegen Gert-Anne van der Bos, Folkert van der Wei en Daniël Iseger. De webredactie maakte een filmverslag.

« Terug
Gepubliceerd op 30 juli 2009
PC 2009: Efkes werom, halve finale

Van de laatste slagen wisselingen van de halve finale tussen Jan-Dirk de Groot en Gert-Anne van der Bos heeft de webredactie vanaf de opslag beelden gemaakt. Luister ook mee naar de kaatsers.

« Terug
Gepubliceerd op 30 juli 2009
PC 2009: PC winnaars feestelijk onthaald

De PC winnaars Gert-Anne van der Bos, Folkert van der Wei en Daniël Iseger werden gisteravond laat feestelijk onthaald in Holwerd.

bron: www.stichtingscore.nl

Na de laatste slag in Franeker stond er een bus klaar te wachten voor de kaatsers en familieleden om hen naar Holwerd te brengen. Daar werden ze rond 22.15 uur opgewacht door een heleboel belangstellenden. Gert-Anne, Folkert en Daniël werden, samen met coach Gerrit Terpstra en trainer Thomas van der Meer, in een koets door het dorp gereden waarna de rit eindigde bij het café.

zie ook op www.stichtingscore.nl

« Terug
Gepubliceerd op 29 juli 2009
Pc 2009: PC KONING GERT ANNE VAN DER BOS

Gert Anne van der Bos is de PC koning van 2009. Vorig jaar won Van der Bos een tweede prijs en nu dus het aller hoogste prijs.

« Terug
Gepubliceerd op 29 juli 2009
PC 2009: Reactie Folkert en Daniël

Folkert van der Wei en Daniël Iseger waren na afloop van de finale erg blij met hun tweede PC overwinning.

« Terug
Gepubliceerd op 29 juli 2009
PC 2009: reactie verliezers

Na de finale waren de verliezers tevreden met de tweede prijs. Een geweldige prestatie van Dirk yde, Erik en Tjibbe.

« Terug
Gepubliceerd op 29 juli 2009
PC 2009; GERT ANNE VAN DER BOS KONING 156ste PC

Gert Anne van der Bos , Folkert van der Wei en Daniël Iseger hebben de PC gewonnen. De twintig jarige Gert Anne van der Bos werd koning van de 156ste PC.

De tweede prijs was voor Dirk Yde Sjaarda, Erik Haitsma en Tjibbe Hansma. Twee derde prijzen waren ervoor Site Ferwerda, Gerrit Meijer en Rudolf Soepboer en Jan Dirk de Groot, Herman Sprik en Alle Jan Anema.

later meer...

« Terug
Gepubliceerd op 29 juli 2009
Pc 2009: Gert Anne van der Bos in finale

Gert Anne van der Bos, Folkert van der Wei en Daniël Iseger staan in de finale van de 156e PC

In een bloedstollende halve finale werd gewonnen van Dirk jan de Groot, Herman Sprik en Alle Jan Anema.

« Terug
Gepubliceerd op 29 juli 2009
PC 2009: Halve finale overzicht

Een zinderende halve finale. Kaatsanaliticus André Tolsma kijkt terug.

« Terug
Gepubliceerd op 29 juli 2009
PC 2009: Beeldverslag 2e omloop

De tweede omloop van de 156ste PC leverde een klinkende overwinning op voor de formatie van Gert-Anne van der Bos.

« Terug
Gepubliceerd op 29 juli 2009
PC 2009: eerste finalist bekend

Dirk Yde Sjaarda, Erik Haitsma en Tjibbe Hansma staan in de finale van de 156e PC.

In de halve finale werd het partuur van Site Ferwerda, Gerrit Meijer en Rudolf Soepboer met 5-0 en 6-4 verslagen. Toch een groot compliment aan het eerste klas partuur van Site Ferwerda, Gerrit Meijer en Rudolf Soepboer die terug kan zien op een mooie kaatsdag.

« Terug
Gepubliceerd op 29 juli 2009
PC 2009: Jan Dirk de Groot naar derde omloop

Jan Dirk de Groot, Herman Sprik en Alle Jan Anema zijn winnaar geworden van de partij tegen Gerben Hein Wytsma, Jacob Zaagemans en Peter de Boer

Trio de Groot kreeg de overwinning niet kado. Op 5-4 en 6-4 sloeg Jacob Zaagemans de bal kwaad uit. Herman Sprik blonk uit door zijn uitstekend opslagwerk.

Gerben HEin Wytsma kaatste zijn laatste PC
Gerben HEin Wytsma kaatste zijn laatste PC
« Terug
Gepubliceerd op 29 juli 2009
PC 2009: Beeldverslag 1e omloop

De eerste omloop was sensationeel. Drie hoofdklasse parturen verloren van 1e klas parturen. Klik op lees verder en bekijk de samenvatting.

« Terug
Gepubliceerd op 29 juli 2009
PC 2009: Tweede omloop overzicht

Kaatsanaliticus André Tolsma geeft zijn terugblik op de tweede omloop van de 156e PC.

« Terug
Gepubliceerd op 29 juli 2009
PC 2009: unieke sfeer tijdens receptie

Traditioneel start de PC met de receptie in de Koornbeurs in Franeker. Dit gebeurde ook vandaag. De webredactie maakte een sfeerreportage.

« Terug
Gepubliceerd op 29 juli 2009
PC 2009: Marten van der Leest cs verliezen van Dirk Yde Sjaarda cs.

Marten van der Leest, Pieter Jan Plat en Feiko Broersma kunnen met opgeheven hoofd terug kijken op haar prestatie op de PC.

Foto: Pieter Jan Plat

In de tweede omloop werd verloren tegen Dirk Yde Sjaarda, Erik Haitsma en Tjibbe Hansma. Een mooie partij met veel strijd en emotie. Het jeugdige trio v/d Leest is veel belovend voor de toekomst. Ook het partuur Dirk Yde Sjaarda cs. kaatste goed maar ook zeer vel. Op 5-2 en 6-0 werd de partij beslist in het voordeel van trio Sjaarda.

« Terug
Gepubliceerd op 29 juli 2009
PC 2009: Site Ferwerda c.s. wint verrassend van Hindrik Tolsma c.s.

Site Ferwerda, Gerrit Meijer en Rudolf Soepboer wonnen zojuist verrassend van Hendrik Tolsma, Michel van der Veen en Johannes Boersma.

Een halve finale plaats leek er voor de formatie van Tolsma in te zitten. 3-2 voorsprong en degelijk goed spel was een best vooruitzicht. Maar de klad kwam er in. Tolsma zijn opslag haperde. Het perk Van der Veen/ Boersma sloeg kleinere kaatsen. Bovendien begon Site Ferderda geweldig op te slaan.

Perkmissers van Tolsma op 3-3 6-6, 4-3 6-6 bracht Ferwerda, Meijer en Soepboer in een zetel naar 5-3 voorsprong. Bij opnieuw 6-6 kon Johannes Boersma op de kleine kaats nog net redding brengen door na een retourslag van Site Ferwerda nipt de kaats met de linkerhand voorbij te slaan.

Na een bovenslag van Michel van der Veen was het Ferwerda met drie zitballen die het noodlot bracht voor Tolsma c.s. Johannes Boersma miste nipt het perk.

« Terug
Gepubliceerd op 29 juli 2009
PC 2009: Eerste omloop overzicht

In de eerste omloop op de 156e PC veel verassingen. De hoofdklasse parturen waren niet in vorm.

Eerste omloop

Hindrik Tolsma, Michel van der Veen en Johannes Boersma kaatsen de eerste omloop tegen Martijn Olijnsma, Hylke Bruinsma, Douwe Groenendijk
Met maar liefst negen perkmissers van opslager Hendrik Tolsma kunnen we stellen dat dit te veel van het goede was voor zijn partuur. Toch won hij met Michel van der Veen en Johannes Boersma van het trio Olijnsma De partij kreeg een sensationele wending toen Tolsma c.s. met 5-4 en 6-2 achter stonden. Die zelfde Tolsma sloeg had toen al negen opslagmissers.maar Van der Veen en Boersma hielden vertrouwen in de Goutumer.

Op 5-4 en 6-6 sloeg Tolsma een perfecte 'pripper' op Hylke Bruinsma die de bal voor zag. Keurmeester Sipke Hiemstra wees in en ook scheidsrechter Hendrik van der Zee wees in. Via kwaad Hylke Bruinsma, zitbal Hendrik Tolsma en het verdelen van de twee kaatsen werd het 6-2 voor Tolsma c.s.

De bal die door Michel van der Veen naar de boven werd geslagen werd correct geretouneerd door Hylke Bruinsma. De bal leek echter tegen tegen de 'bealich'. Keurmeester Ludwig Seerden en scheidsrechter Van der Zee zag dit niet. Resultaat: een kaats een meter of vijf vanaf de bovenlijn. De laatste platte opslagbal van Hendrik Tolsma konden Hylke Bruinsma en Douwe Groenendijk niet goed verwerken en hierdoor ging de PC koning van 2008 van de lijst.

Ook Groenendijk kreeg een ovationeel applaus van de duizenden toeschouwers.

5-5 en 6-4

Wilco Rinia, Karle Nijman, Gert-Jan Meekma kaatsen tegen Site Ferwerda, Gerrit Meijer en Rudolf Soepboer.
Het publiek zag een spannende partij. Trio Ferwerda nam steeds het heft in handen. Na een 4-2 voorsprong voor trio Ferwerda cs kwam trio Rinia terug naar 4-4. Op 5-4 en 6-6 sloeg Gert-Jan Meekma de bal buiten. Het was het afscheid van Wilco Rinia die aan het eind van het seizoen stopt. 5 keer kaatste Wilco op de PC en won in 2007 de derde prijs.

Jochum Bouma, Jan Willem van Beem en Pier Piersma kaatsen tegen Marten van der Leest, Pieter Jan Plat en Feiko Broersma. Het eerste klas partuur kaatst goed en degelijk. Zeer snel nemen Marten, Pieter Jan en Feiko een voorsprong van 4-0.
0-5 en 6-6

Dirk Yde Sjaarda Erik Haitsma en Tjibbe Hansma kaatsen tegen Arnold Zijlstra, René Anema en Frederik van der Meij. Trio Dirk Yde Sjaarda wint op 5-2 en 6-4 toen Fredrik van der Mei de kaats niet kon passeren..

Jelte Pieter Dijkstra, Hans Wassenaar en Lennart Adema kaatsen tegen Gert Anne van der Bos, Folkert van der Wei en Daniël Iseger.
0-5 en 2-6

Rutmer van der Meer, Renze Hiemstra en Taeke Triemstra kaatsen tegen Robert Rinia, Siebe Greidanus en Aloys Freitag.
5-1 en 6-2


Pieter van Althuis, Jacob Klaas Haitsma en Gerrit Flisijn kaatsen tegen Jan Dirk de Groot, Herman Sprik en Alle Jan Anema. Trio Jan Dirk de groot cs. Zijn te sterk. Er zijn teveel opslagmisser bij het eerste klas partuur. Jan Dirk de Groot cs winnen met 5-3 en 6-4

Gerben Hein Wytsma, Jacob Zaagemans, Peter de Boer kaatsen tegen Johan van der Meulen, Jacob Wassenaar en Marten Feenstra.
De gehele wedstrijd waren Johan, Jacob en Marten niet in de wedstrijd. De opslag was niet erg doorslaggevend. Het perk was niet oppermachtig. Marten Feenstra kon op 4-3 en 6-4 de kaats niet voorbij. Op 5-3 en 6-6 kon Jacob Wassenaar de kaats niet voorbij.

« Terug
Gepubliceerd op 29 juli 2009
PC 2009; Johan van der Meulen cs. struikelt over trio Gerben Hein Wytsma

Johan van der Meulen, Jacob Wassenaar, Marten Feenstra zijn de eerste omloop gestruikelt in de eerste omloop.

De gehele wedstrijd waren Johan, Jacob en Marten niet in de wedstrijd. De opslag was niet erg doorslaggevend. Het perk was niet oppermachtig. Marten Feenstra kon op 4-3 en 6-4 de kaats niet voorbij. Op 5-3 en 6-6 kon Jacob Wassenaar de kaats niet voorbij.

« Terug
Gepubliceerd op 29 juli 2009
PC 2009: Douwe Groenendijk baalt.......

P koning 2008 Douwe Groenendijk kijkt met een gemengde gevoelens terug naar de 156e PC

« Terug
Gepubliceerd op 29 juli 2009
PC 2009: Trio Jan Dirk de Groot naar tweede omloop

Pieter van Althuis, Jacob Klaas Haitsma en Gerrit Flisijn kaatsen tegen Jan Dirk de Groot, Herman Sprik en Alle Jan Anema.

Trio Jan Dirk de Groot cs. is te sterk. Er zijn teveel opslagmisser bij het eerste klas partuur. Jan Dirk de Groot cs winnen met 5-3 en 6-4

« Terug
Gepubliceerd op 29 juli 2009
PC 2009: Van der Bos cs. op koers

Gert Anne van der Bos, Folkert van der Wei en Daniël Iseger hebben de eerste omloop met 5-0 en 6-2 gewonnen.

Foto: Daniël Iseger

Jelte Pieter Dijkstra, Hans Wassenaar en Lennart Adema kwamen niet in de partij aan slag.

« Terug
Gepubliceerd op 29 juli 2009
Pc 2009: Bloemen Jan Willem voor v/d Mei en Dijkstra

Jan Willem van Beem heeft na het verlies afscheid genomen van het grote publiek als hoofdklasse kaatser.

Na afloop kreeg Jan Willem bloemen van het bestuur. Na alle gesprekjes voor de camera's en radio bood sportman Jan Willem de bloemen aan, aan voorzitter van de PC Minne Dijkstra en ex voorzitter Jan van der Mei. Dit als eerbetoon aan twee bijzondere personen in de sportwereld.

« Terug
Gepubliceerd op 29 juli 2009
PC 2009: Sensationele verlies van Olijnsma, Bruinsma en Groenendijk (6)

Met maar liefst negen perkmissers van opslager Hendrik Tolsma kunnen we stellen dat dit te veel van het goede was voor zijn partuur. Toch won hij met Michel van der Veen en Johannes Boersma van het trio Olijnsma

De partij kreeg een sensationele wending toen Tolsma c.s. met 5-4 en 6-2 achter stonden. Die zelfde Tolsma sloeg had toen al negen opslagmissers.maar Van der Veen en Boersma hielden vertrouwen in de Goutumer.

Op 5-4 en 6-6 sloeg Tolsma een perfecte 'pripper' op Hylke Bruinsma die de bal voor zag. Keurmeester Sipke Hiemstra wees in en ook scheidsrechter Hendrik van der Zee wees in. Via kwaad Hylke Bruinsma, zitbal Hendrik Tolsma en het verdelen van de twee kaatsen werd het 6-2 voor Tolsma c.s.

De bal die door Michel van der Veen naar de boven werd geslagen werd correct geretouneerd door Hylke Bruinsma. De bal leek echter tegen tegen de 'bealich'. Keurmeester Ludwig Seerden en scheidsrechter Van der Zee zag dit niet. Resultaat: een kaats een meter of vijf vanaf de bovenlijn. De laatste platte opslagbal van Hendrik Tolsma konden Hylke Bruinsma en Douwe Groenendijk niet goed verwerken en hierdoor ging de PC koning van 2008 van de lijst.

Ook Groenendijk kreeg een ovationeel applaus van de duizenden toeschouwers.

« Terug
Gepubliceerd op 29 juli 2009
PC 2009: Verlies Jochum Bouma cs. (5)

Jochum Bouma, Jan Willem van Beem en Pier Piersma hebben de eerste omloop verrassend verloren van Marten van der Leest, Pieter Jan Plat en de sterke Feiko Broersma.

Het eerste klas partuur kaatst goed en degelijk. Marten, Pieter Jan en Feiko nemen snel een voorsprong van 4-0. Er werd de afscheidnemende Jan Willem van Beem niet eens een eerst gegund toen ze 6-0 voor kwamen. Op 4-0 6-6 sloeg een retourslag van routenier Jochum Bouma boven. In het laatste eerst kwamen Bouma c.s. opnieuw voor (6-4) twee voorslagen van de PC-winnaar van 2008 betekende het einde van PC 2009 voor zijn partuur.

Na het verlies namen Jochum Bouma en Jan Willem van Beem afscheid van het kaatspubliek.

« Terug
Gepubliceerd op 29 juli 2009
Pc 2009: Trio Arnold Zijlstra verliest (4)

Arnold Zijlstra, René Anema en Frederik van der Mei hebben de eerste omloop verloren

Foto: Frederik van der Mei debutant

Dirk Yde Sjaarda Erik Haitsma en Tjibbe Hansma kaatsen tegen Arnold Zijlstra, René Anema en Frederik van der Meij. Trio Dirk Yde Sjaarda wint op 5-2 en 6-4 toen Fredrik van der Mei de kaats niet kon passeren.

« Terug
Gepubliceerd op 29 juli 2009
PC 2009: Verlies trio Wilco Rinia (3)

Wilco Rinia, Karel Nijman, Gert-Jan Meekma hebben de eerste omloop verloren met 5-4 en 6-6 van Site Ferwerda, Gerrit Meijer en Rudolf Soepboer.

Foto: Gert-Jan Meekma

Het publiek zag een spannende partij. Trio Ferwerda nam steeds het heft in handen. Na een 4-2 voorsprong voor trio Ferwerda cs kwam trio Rinia terug naar 4-4. Op 5-4 en 6-6 sloeg Gert-Jan Meekma de bal buiten. Het was het afscheid van Wilco Rinia die aan het eind van het seizoen stopt. 5 keer kaatste Wilco op de PC en won in 2007 de derde prijs.

Wilco Rinia laatste PC
Wilco Rinia laatste PC
« Terug
Gepubliceerd op 29 juli 2009
PC 2009: Perken aan Voorstraat (2)

De PC is iets later begonnen. Scheidsrechter Fokke van der Veen had om 6.00 uur in overleg beslist dat de perken aan de Bolwerkkant.

Foto: De winnaars van 2008 in de koets

Om half tien was de wind iets gedraaid. De perken moesten om en liggen nu aan de Voorstraat kant. De vrijwilligers van kv Jan Bogtstra was in een kleine tien minuten hiermee klaar. De PC kon beginnen.

Pc koning 2008 Douwe Groendijk
Pc koning 2008 Douwe Groendijk
Voorzitter Dijkstra heet het publiek hartelijk welkom
Voorzitter Dijkstra heet het publiek hartelijk welkom
PC bestuur 2009
PC bestuur 2009
« Terug
Gepubliceerd op 29 juli 2009
PC 2009: Receptie druk bezocht (1)

De traditionele receptie van de Pc is door de voorzitter Dijkstra om 8.00 uur geopend.

Veel publiek was aanwezig in de Korenbeurs. Het is het begin van een reunie voor vele duizenden kaatsliefhebbers. Als laatste werden de winnaars van 2008, Jochum Bouma, Auke van der Graaf en Douwe Groenendijk (koning) in het zonnetje gezet.

Winnaars 2008; Jochum, Auke en Douwe
Winnaars 2008; Jochum, Auke en Douwe
Winnaar 50 jaar geleden Meindert van der Weerd
« Terug
Gepubliceerd op 28 juli 2009
PC 2009: De loting in beeld

De webredactie heeft van de loting een sfeer reportage gemaakt. Klik op lees verder.

« Terug
Gepubliceerd op 28 juli 2009
PC 2009: Scheidsrechter Fokke van der Veen

Fokke van der Veen heeft woensdag op de PC de leiding. Een droom die uiteindelijk werkelijkheid is geworden.

Fokke van der Veen (links) achter de bestuurs tafel
« Terug
Gepubliceerd op 27 juli 2009
PC 2009: Folkert van der Wei leeft rustig naar PC toe

Folkert van der Wei won in 2003 de PC samen met Karel Nijman en Johannes Dijkstra.

Vorig jaar won Folkert een tweede prijs en in 2006 een derde prijs. Nu behoort hij tot het favorietepartuur samen met Daniël Iseger en Gert Anne van der Bos

« Terug
Gepubliceerd op 27 juli 2009
PC 2009: Jacob Wassenaar nog geen spanning

Jacob Wassenaar kaatst woensdag zijn 10e PC. Tweemaal won hij de PC ( 2002 en 2005), één keer een tweede prijs (2006), en tweemaal derde (2004 en 2008).

Na de loting van de 156e PC was er bij Jacob nog geen spanning.

« Terug
Gepubliceerd op 27 juli 2009
Zes debutanten, Arnold Zijlstra jongste deelnemer met 17 jaar

Arnold Zijlstra uit Tzummarum is als zeventien jarige deelnemer de jongste van 48 kaatsers.

Hij is een van de zes debutanten. Naast Zijlstra debuteren Siebe Greidanus, Gerrit Meijer, Rudolf Soepboer, Frederik van der Meij en Pieter van Althuis.

Jan Willem van Beem is de oudste deelnemer met zijn 33 jaar. Van Beem neemt woensdag afscheid als active kaatser. Jochum Bouma, Wilco Rinia, Douwe Groenendijk en Gerben Hein Wytsma nemen ook afscheid van kaatsen op hoofdklasse niveau.

« Terug
« Terug
Gepubliceerd op 27 juli 2009
PC 2009: "vooral genieten "

Voor opslager Jochum Bouma, PC winnaar 2008- is het woensdagmorgen vooral genieten.

"zodra ik op het veld op ben ga ik er tegenaan, daarvoor vooral genieten"; aldus PC winnaar 2009 Jochum Bouma.

Klik hier voor alle berichten over de PC 2009

« Terug
Gepubliceerd op 26 juli 2009
PC 2009: 'Blessure leed'

Het kaatsseizoen 2009 kenmerkt zich met veel blesssures. Fysiotherapeuten, masseurs, haptonomen en al wat niet meer draaien overuren om kaatsers fit te krijgen.

foto: Jan Willem van Beem vandaag balkeren uit voorzorg voor de 156ste PC!

Olijnsma weet nog niet in welke rol hij op het veld zal verschijnen maar hij zal mee doen.

Vandaag kwam opslager Rutmer van der Meer bij het rijtje geblesseerde spelers. Van der Meer is na de wedstrijd in Arum direct richting MCL gegaan waar een zware ontsteking in zijn rechterarm werd geconstateerd. Er is hem een pillenkuur voorgeschreven.

Jan Willem van Beem heeft sinds het Nederlands kampioenschap last van zijn schouder en zal waarschijlijk met een pijnstillende 'spuit' gaan spelen. Van Beem kaatst zijn laatste PC en beëindingd woensdag zijn kaatscarrière .

Herman Sprik verzwikte vandaag voor de finale zijn enkel. Gelukkig kon hij getaped verder spelen.

De buikspier blessure van Folkert van der Wei lijkt genezen en dit geldt ook voor de elleboog blessure van Johan van der Meulen.

Marten van der Leest verliet vandaag in Engelum door allerlei lichamelijke pijntjes het veld. Dit gebeurde overigens uit voorzorg.

Klik hier voor alle berichten over de PC 2009

Martijn Olijnsma vandaag opnieuw last van lies blessure.
Rutmer van der Meer, ernstige arm blessure
« Terug
Gepubliceerd op 26 juli 2009
PC 2009: "we hebben een slecht seizoen "

Coach Robert Roosjen is niet tevreden over het kaatsseizoen tot nu toe.

Door de ernstige blessure van Jan Willem van Beem heeft het vrije formatiepartuur van coach Robert Roosjen niet veel in deze samenstelling kunnen kaatsen.

Klik hier voor alle berichten over de PC 2009

Jochum Bouma
Jochum Bouma
Jan Willem van Beem
Jan Willem van Beem
Pier Piersma
Pier Piersma
« Terug
Gepubliceerd op 25 juli 2009
PC 2009: "we gean der foor"

Het Blespartuur, Martijn Olijnsma, Hylke Bruinsma en Douwe Groenendijk, is dit kaatsseizoen niet erg gelukkig.

Foto: Coach Dirkjan en Romke

Dit komt door blessureleed van Martijn en Douwe. Coach Dirkjan van der Woud is echter voor vertrouwen in de aanloop van komende woensdag.

zie ook op www.blespartuur.nl

Klik hier voor alle berichten over de PC 2009

« Terug
Gepubliceerd op 25 juli 2009
PC 2009: PC Kafee fan Omrop Fryslân

Omrop Fryslân iepenet it PC Kafee wer in tal kearen. De útstjoerings binne 4 dagen lang om de tradisjonele Frjentsjerter PC-keatspartij op woansdei 29 july hinne.


Mei keatsers, âld-keatsers, PC-leden, skiedsrjochters en oare leafhawwers.

It PC Kafee, mei pittige petearen, hilaryske ferhalen, columns fan û.o. Bonne Stienstra en Rynk Bosma en de primeur fan in nij keatsliet troch Minke Adema.

PC Kafee Omrop Fryslân
Freed 24 july 18.00-19.00 oere
Sneon 25 july 11.00-12.00 oere
Snein 26 july 11.00-12.00 oere
Tiisdei 28 july 18.00-19.00 oere

Live muzyk: Lays – Presintaasje: Geert van Tuinen en Herman Vijlbrief jr.

Harkje (FM 92.2) of kom en praat mei! De kofje stiet klear!

Moandei 27 july ’09 is Omrop Fryslân Radio by de lotting fan ‘e PC. Dan komt it programma jûns tusken 18.00 en 19.00 oere út de Koornbeurs yn Frjentsjer wei.

Klik hier voor alle berichten over de PC 2009

« Terug
Gepubliceerd op 24 juli 2009
PC 2009: Auke van der Graaf terug op Sjûkelan

Nog een week voor de grote dag. De webredactie zal in de laatste zeven dagen voor de PC terugblikken met winnaars, verliezers en supporters.

Auke van der Graaf won de PC vorig jaar voor de vierde keer. Dit jaar heeft hij door een knie blessure nog niet kunnen kaatsen. Wel is hij in het marathonschaatsen van landelijke C ploeg naar landelijke B ploeg gepromoveerd.

« Terug
Gepubliceerd op 24 juli 2009
PC 2009: deelnemers 156ste PC

De Technische commissie heeft samen met het PC bestuur de zestien parturen bekend gemaakt voor de PC van komende woensdag.

De tribune's staan langs het veld en vrijdagmiddag waren de vrijwilligers inclusief PC bouwmeester Theunis Bakker nog druk aan het werk.

Op maandag 27 juli om 18:00 uur (tijdens een openbare zitting in de Koornbeurs te Franeker) zal de wedstrijdlijst worden samengesteld via loting uit de onderstaande parturen. De loten worden getrokken door de kaatsers zelf, zodat zij zelf hun plaats op de lijst bepalen.


Robert Rinia Arum, Siebe Greijdanus Welsrijp, Aloys Freitag Makkum
Martijn Olijnsma Hijum, Hylke Bruinsma Minnertsga, Douwe Groenendijk Heerenveen
Hendrik Tolsma Goutum, Michel van der Veen Franeker, Johannes Boersma Winsum
Arnold Zijlstra Tzummarum, René Anema Balk, Frederik van der Meij Berlikum
Jan Dirk de Groot Buitenpost, Herman Sprik Witmarsum, Alle Jan Anema Heerenveen
Pieter van Althuis Peins, Jacob-Klaas Haitsma Wommels, Gerrit Flisijn Easterein
Gerben Hein Wijtsma Lioessens, Jacob Zaagemans Workum, Peter de Boer Leeuwarden
Jelte-Pieter Dijkstra Easterein, Hans Wassenaar Tzummarum, Lennart Adema Makkum
Gert-Anne van der Bos Holwerd, Folkert van der Wei Witmarsum, Daniel Iseger Techum
Johan van der Meulen Broeksterwoude, Jacob Wassenaar St. Annaparochie, Marten Feenstra Berlikum
Wilco Rinia Makkum, Karel Nijman Leeuwarden, Gert Jan Meekma Witmarsum
Site Ferwerda Stiens, Gerrit Meijer Hurdegaryp, Rudolf Soepboer Holwerd
Marten van der Leest Dronrijp, Pieter Jan Plat St. Annaparochie, Feiko Broersma Easterlittens
Rutmer van der Meer St. Jacobipar. , Rinze Hiemstra St. Jacobipar., Taeke Triemstra St. Jacobipar.
Jochum Bouma Easterlittens, Jan Willem van Beem Dronrijp, Pier Piersma Easterlittens
Dirk Yde Sjaarda Easterein, Erik Haitsma Wommels, Tsjibbe Hansma Mûnein

Afgewezen zijn:

1. Hein Rodenhuis Ried, Pytrik Hiemstra Easterein, Jan Sjoerd Tolsma Deinum

2. Jan Brandt Wiersma Grou, Hillebrand Visser Schettens, Tsjerk Elsinga Wijnaldum

3. Marco Seepma Leeuwarden, Gert-Jan Faber Oude Bildtzijl, Marco Lautenbach Amsterdam

4. René Janse Groningen, Peter Dijkstra Beetgumermolen, Marten Hiemstra Ried.

Klik hier voor alle berichten over de PC 2009

« Terug
Gepubliceerd op 22 augustus 2008
Leonie: " it wie in team oerwinning"

Twee dagen na de PC overwinning zijn de gedachten van Leonie van der Graaf nog bij woensdag. Vandaag in Beetgum verlies in de eerste omloop, een reactie van de kersverse koningin.

Klik op lees verder en luister naar Leonie

« Terug
Gepubliceerd op 22 augustus 2008
Dames PC 2008: Mantgum zet PC winnaars in het zonnetje

Een groot en spontaan feest afgelopen woensdagavond in Mantgum PC winnaressen Leonie van der Graaf, Ingrid de Haan, Afke Kuipers en coaches Sjirk Gjalt de Groot en Joke Koldijk zijn deze avond op grootse wijze gehuldigd.

De boeren PC koning Lieuwe Fopma van 2007 stond met zijn knuffelkoe de winnaressen reeds op te wachten
Met muziekkorps en cabrio een rondrit door het dorp, daarna werden ze in multifunctioneel Centrum de Wjukken toegesproken door voorzitter Anne Muller van keatsferiening Jacob Klaver. Nadat er bloemen uitgereikt zijn barst het feest los.
Met begeleiding van orkest Let’s Dance werd het een onvergetelijke avond

« Terug
Gepubliceerd op 20 augustus 2008
Dames PC 2008: Leonie volgt zus Fenna op als Koninginne

Hoe bijzonder is het dat een gehuwd stel beide in de hoofdklasse kaatst. Hoe bijzonder is het om beiden in het zelfde jaar de PC winnen. Hoe bijzonder is het om op het juiste moment te vlammen. Dit geldt voor Leonie van der Graaf, haar man Auke won 30 juli de heren PC en zij deed er een schepje bovenop door ook nog koninginne te worden.

Leonie van der Graaf na de zitbal op 5-5 6-6 in de eerste omloop
Leonie van der Graaf na de zitbal op 5-5 6-6 in de eerste omloop
Leonie van der Graaf de opperste concentratie
Leonie van der Graaf de opperste concentratie
Auke en Leonie van der Graaf een kaats-stel om U tegen te zeggen!
Auke en Leonie van der Graaf een kaats-stel om U tegen te zeggen!
Het moment na de winst, de krans omgehangen krijgen van man Auke en de dikke tút
Het moment na de winst, de krans omgehangen krijgen van man Auke en de dikke tút

klik hier voor alle berichten en uitslagen van de dames PC 2008

« Terug
Gepubliceerd op 20 augustus 2008
Dames PC 2008: Winnaars

Afke Kuipers, Ingrid de Haan en Leonie van der Graaf zijn winnaar geworden van de 32ste dames PC in Weidum.

In de finale werd de verrassende formatie van Rianne Dorst, Inge Algra en Maaike Osinga met 5-1 aan de kant gezet.

Dorst c.s. waren tevreden met de tweede prijs en een echte strijd is het nimmer geweest. Voor Afke Kuipers en Ingrid de Haan was het de eerste overwinning op de dames PC. Leonie van der Graaf werd terecht de koninginne.

Klik hier voor alle berichten over de dames PC 2008

U luistert naar de verliezende finalisten van de dames PC 2008. Klik hier als u Firefox of een ander browser gebruikt dan Microsoft Explorer.

Het winnende trio kijkt met vertrouwen naar het publiek
Het winnende trio kijkt met vertrouwen naar het publiek
Het ervaren duo Leonie (links) en Ingrid (rechts).
Het ervaren duo Leonie (links) en Ingrid (rechts).
Rianne Dorst een geweldig talent die vorig jaar nog in de meisjes categorie kaatste. Nu tweede op de dames PC
Rianne Dorst een geweldig talent die vorig jaar nog in de meisjes categorie kaatste. Nu tweede op de dames PC
« Terug
Gepubliceerd op 20 augustus 2008
Dames PC 2008: Finalisten bekend

Rianne Dorst, Inga Algra en Maaike Osinga kaatsen in de finale van de 32 ste dames PC tegen Afke Kuipers, Ingrid de Haan en Leonie van der Graaf.

Foto: Leonie, Ingrid en Afke in de finale

Door een staandnummer staan Rianne, Inge en Maaike al in de finale. In de halve finale kaatsten Klaske de Jong, Sjoukje Visser en Aukje van Kuiken tegen Afke Kuipers, Ingrid de Haan en Leonie van der Graaf.

Het partuur van Afke Kuipers was sterker en kaatsten foutloos. Het liep niet bij trio Klaske de Jong. Wel punten geen eersten voor De Jong, Visser en Van Kuiken want het werd maar liefst vier keer 6-6 en Kuipers c.s. pakte alle keren de eersten. Op 5-1 en 6-6 werd de kaats verzilverd door Leonie van der Graaf.

Door het verlies kunnen Klaske de Jong, Sjoukje Visser en Aukje van Kuiken vooreerst niet gezamelijk het klavertje vier winnen. Aukje van Kuiken verlaat na dit seizoen Klaske en Sjoukje en wordt vervangen door Baukje Aalbers. Aukje kaatst volgend jaar met Margriet Koelmans en Debora Oosterman.

klik hier voor alle berichten en uitslagen van de dames PC 2008

« Terug
Gepubliceerd op 20 augustus 2008
Dames PC 2008: tweede omloop

Marie Heida, Debora Oosterman, Maaike Wind tegen Klaske de Jong, Sjoukje Visser, Aukje van Kuiken. Trio Klaske de Jong was sterk en kaatste goed. Bij de opslag van Marie liep niet goed en Maaike nam de opslag dan ook over. Op 5-3 en 6-6 keerde zowel Marie als Debora niet voor de kaats.

Jindra ten Kate, Miranda Kramer, Miranda Scheffer tegen Afke Kuipers, Ingrid de Haan en Leonie Zeinstra. De kwaliteit was te groot. Afke Kuipers cs. won met 5 – 1 en 6-0

Tynke Toering, Joutsen Okkema, Renske Terwischa van Scheltinga tegen Rianna Dorst, Inge Algra en Maaike Osinga. Het trio Rianna Dorst won met duidelijke cijfers van 5-1 en 6-4. Op deze stand kon Joutsen de kaats niet voorbij. Trio Dorst staat hiermee in de finale.

klik hier voor alle berichten en uitslagen van de dames PC 2008

Klik hier als u Firefox of een andere browser gebruikt dan Microsoft Explorer.

« Terug
Gepubliceerd op 20 augustus 2008
Dames PC 2008: Trio Maaike Joostema van de lijst

Net als het partuur van Géjanna Dijkstra ook het partuur van Maaike Joostema van de lijst. In de eerste omloop waren Rianne Dorst cs te sterk.

Eerste omloop gehele uitslag

Klik op lees verder en luister naar Fenna Zeinstra

Eerste omloop

Marie Heida, Debora Oosterman en Maaike Wind wonnen met 5-3 en 6-4 van Linda Terpstra, Rixt Bijlsma en Bianca van der Veen

Klaske de Jong, Sjoukje Visser en Aukje van Kuiken waren te sterk voor Géjanna Dijkstra, Gérieke de Groot en Afke Hylkema. Na een voorsprong van 5-1 kwam trio Dijkstra sterk terug naar 5 – 4. Op 6-4 sloeg Afke Hylkema de bal buiten en daarmee de grote favoriet van de lijst.

Jindra ten Kate, Miranda Kramer en Miranda Scheffer tegen Evelien Westra, Froukje de Vries en Marike Beckers. Een spannende partij. Trio Ten Cate kaatste degelijk en won met 5-3 en 6-0.

Margriet Koelmans, Brecht Gerbrandy, Baukje Aalbers, tegen Afke Kuipers, Ingrid de Haan en Leonie de Graaf. Een partij waar het publiek voor komt. Na een 3-1 voorsprong van Margroet Koelmans cs een inhaalrace voor trio Kuipers cs. Op 5-5 en 6-6 sloeg Leonie een formidabele zitbal.

Tynke Toering, Joutsen Okkema en Renske Terwisscha van Scheltinga tegen Hilda Tjepkema, Judy Bergsma en Idske Zijlstra. Een “boekelpartij”mag de conclusie zijn. Van beide parturen veel foutjes. De partij eindigde in 5-5 en 6-6. Renske sloeg op deze stand uitstekend boven.

Maaike Joostema, Imke van der Leest en Fenna Zeinstra tegen Rianna Dorst, Inge Algra en Maaike Osinga. Vandaag geen hoofdrol voor trio Joostema. Na een achterstand van 1-2 kwam trio Joostema naar 3-3.Trio Rianne Dorst kaatste goed en kwam op 5-3 stand. Spanning op en om het veld. Op 6-6 stond Fenna te ver voorruit en plaatste Rianne een prima zitbal. Al weer een favoriet van de lijst.

klik hier voor alle berichten en uitslagen van de dames PC 2008

« Terug
Gepubliceerd op 20 augustus 2008
Dames PC 2008: Leonie maakt het verschil

Margriet Koelmans, Brecht Gerbrandy, Baukje Aalbers kaatsten tegen Afke Kuipers, Ingrid de Haan en Leonie van der Graaf. Op 5-5 en 6-6 sloeg Leonie een geweldige zitbal. Ze kaatste de hele partij goed op.

Klik op lees verder en luister naar Brecht Gerbrandy

klik hier voor alle berichten en uitslagen van de dames PC 2008

« Terug
Gepubliceerd op 20 augustus 2008
Dames PC 2008: Froukje de Vries verliest

Froukje de Vries uit Tzum, heeft samen met Evelien Westra en Marike Beckers de eerste omloop verloren tegen Jindra ten Kate, Miranda Kramer en Miranda Scheffer met 5-3 en 6-0

Foto: Winnaars 2007 worden in cabrio het veld op gereden

Klik op lees verder en luister naar Froukje

klik hier voor alle berichten en uitslagen van de dames PC 2008

« Terug
Gepubliceerd op 20 augustus 2008
Dames PC 2008: Favorieten verliezen

Géjanna Dijkstra, Gérieke de Groot en Afke Hijlkema hebben in Weidum de eerste omloop verloren tegen Klaske de Jong, Sjoukje Visser en Aukje van Kuiken.

Trio Klaske de Jong kaatste zeer goed. De vorm was bij trio Dijkstra niet aanwezig. Na een achterstand van 5-1 leek de partij ten einde. Echter de klasse van trio Dijkstra maakte de partij nog spannend. Pas op 5-4 en 6-4 sloeg Afke de bal buiten. Voor Géjanna was het de laatste PC ze kaatste 17 keer mee.

klik hier voor alle berichten en uitslagen van de dames PC 2008

« Terug
Gepubliceerd op 19 augustus 2008
Dames PC 2008: Drie debutanten op Froulju’s PC

Woensdag wordt voor de 32e keer de Froulju’s PC verkaatst. Op de lijst 12 partuur met drie debutanten.

Foto: Marike, Evelien en Froukje

Rianne Dorst uit Sint Jacobiparochie, kaatst met Inge Algra, die 12 keer mee kaatste en dit jaar haar laatste PC kaatst en Maaike Osinga.

Ook Evelien Westra uit Beetgumermolen is debutant, zij kaatst met Froukje de Vries en Marike Beckers. Marike vorig jaar nog in de rolstoel op het veld, na een zware knieblessure. Een topprestatie van formaat van de kaatsster uit Witmarsum. Ook Miranda Kramer en Géjanna Dijkstra kaatsen voor het laatst op de PC.

Rixt Bijlsma uit Stiens is de derde debuut. Rixt kaatst met Linda Terpstra Bianca van der Veen.

« Terug
Gepubliceerd op 18 augustus 2008
Dames PC 2008: De loting

Vanavond is de loting geweest van de 32ste dames PC van komende woensdag. Géjanna Dijkstra kaatst haar 17de en de laatste PC en doet dit al voor de twaalfde keer met Afke Hijlkema op de dames PC.
Klik op lees verder en luister naar reactie's van Géjanna en Fenna

Klik hier voor de lijst.

Dijkstra moet gelijk vol aan de bak want in de eerste omloop treft ze met Gérieke de Groot en Afke Hijlkema het toppartuur van Klaske de Jong, Sjoukje Visser en Aukje van Kuiken.

Marike Beckers (links) vorig jaar zware blessure nu weer op de lijst
Marike Beckers (links) vorig jaar zware blessure nu weer op de lijst
PC konigin 2007 Fenna Zeinstra
PC konigin 2007 Fenna Zeinstra
« Terug
Gepubliceerd op 18 augustus 2008
Dames PC 2008: Loting op maandagavond

Net als bij de heren zal de loting van de dames PC dit jaar plaats vinden op maandagavond voor de PC. De loting is openbaar en zal om 20.00 uur beginnen. Via www.knkb.nl is de wedstrijdlijst direct na de loting zichtbaar.

De loting is in het dorpshuis van Weidum. Ook de kaatsters hebben de mogelijkheid om zelf het lot uit de grote beker te halen. De 32ste dames PC begint woensdag 20 augustus om 11.00 uur.

« Terug
Gepubliceerd op 07 augustus 2008
Veel kijkers KNKB TV

Afgelopen woensdag hebben bijna 3300 mensen gekeken naar de uitzendingen van KNKB TV. De Freule werd voor het eerst live in beeld gebracht via www.knkb.nl Eerder dit jaar werden de NK's voor junioren en senioren in beeld gebracht.

Via vier camera's van FE Geluidsproducties, verbindingsman Johan de Boer en het verslag van DJTS.NL kwamen de beelden, verslagen en intervieuws via een verbinding van de gemeente Littenseradiel op internet. Het ISZF zorgde via de snelle glasvezelkabel van Wommels naar Bolsward dat de beeld en geluid op de streamserver in Amsterdam kwam.

Naast de vele kijkers van KNKB TV was het gisteren een 'top'-dag op www.knkb.nl want er kwamen maar liefst 4.299 unieke bezoekers en die produceerden bijna 30.000 pageviews. Dit was het hoogst aantal bezoekers en pageviews sinds november 2006.

Bondsdirecteur Frans Dijkstra was in zijn nopjes met het hoge aantal bezoekers op www.knkb.nl

« Terug
Gepubliceerd op 06 augustus 2008
Freule 2008: "ik bin no in held "

Jelmer Hofstee, Paulus Yde Walda en Jouke Bosje hebben voor Wjelsryp historie geschreven. Nog nooit eerder won de kaatsclub de Freule in Wommels.

Klik op lees verder en luister naar drie winnaars met prachtige uitspraken.

« Terug
Gepubliceerd op 06 augustus 2008
Freule 2008: "we waren bang van St.Annaparochie "

Yeb Hingst is de coach van Wjelsryp. Na afloop was Hingst dolblij met de Freule overwinning. In de halve finale tegen St.Annaparochie was Hingst eerlijk; "we waren bang voor St.Anna"

Klik op lees verder en luister naar de winnende coach

« Terug
Gepubliceerd op 06 augustus 2008
Freule 2008: Sint Anna verliest door één slag van Wjelsryp

In de halve finale St. Anna parochie tegen Wjelsryp. Op 2-2 en 6-6 een beslissing van de keurmeester in de nadeel van de St.Annabuurtsters. Klik op lees verder en luister naar Syds Krap wat er nu precies gebeurde.

Echter in 1964 was er ook één slag, in de finale tegen Easterlittens toen St.Anna verloor. Na Krap hoort u Piet Keizer, jongens kaatser in het partuur van 1964.

« Terug
Gepubliceerd op 06 augustus 2008
Freule 2008: WJELSRYP wint FREULE

Jelmer Hofstee, Paulus Yde Walda en Jouke Bosje hebben in Wommels de Freuledei gewonnen. In de finale werd gewonnen van Gosse Beeksma, Piter Postma en Rutger Bijlsma.

Uitslag Freule:
1e prijs; Wjelsryp
2e prijs: Jelsum.Cornjum
3e prijs: Damwoude en St.Annaparochie
5e prijs: Franeker, Minnertsgea en Dronrijp

Klik hier voor alle berichten van omloop tot omloop met reacties van kaatsers

« Terug
Gepubliceerd op 06 augustus 2008
Freule 2008: Wjelsryp en Jelsum/Cornjum naar de finale

Jelsum/Cornjum en Wjelsryp staan in de finale van de Freule kaatspartij.

Foto: Jelmer Hofstee en Jouke Bosje(opslag)

Halve finale:
Damwoude – Jelsum/ Cornjum 4-5 en 6-6
St.Anna - Wjelsryp 3-5 en 0-6

« Terug
Gepubliceerd op 06 augustus 2008
Freule 2008: "ik ha Johan van der Meulen fan e wike noch efkes skille"

Vele jeugdkaatsers hebben nog idolen. Ook Sjouke Hellinga uit Damwoude heeft een idool: Johan van der Meulen zijn plaatsgenoot. "ik haw noch efkes mei Johan skille dizze wike"

Klik op lees verder en luister naar Sjouke

« Terug
Gepubliceerd op 06 augustus 2008
Freule 2008: 4e omloop

De vierde lijst is verkaatst. Jelsum/Cornjum laat als outsider partuur een perfecte indruk achter op het veld. Zouden ze de Freule winnen ?????

Vierde lijst

Minnertsgea - Jelsum/Cornjum 2-5 en 0-6
St.Anna – Dronrijp 5-0 en 6-2
Wjelsryp – Franeker 5-2 en 6-4
Damwoude blijft staan

Halve finale:

Damwoude – Jelsum/ Cornjum
St.Anna - Wjelsryp

« Terug
Gepubliceerd op 06 augustus 2008
Freule 2008: Jort Strikwerda verliest

De afdeling van Wommels heeft elk jaar een partuur dat mee kaatst in het eigen dorp. Nu op de lijst Johannes Hazenberg, Hendrik de Boer en Jort Striwerda.

Klik op lees verder en luister naar Jort.

Wommels verliest op de derde lijst van Franeker.

« Terug
Gepubliceerd op 06 augustus 2008
Freule 2008: 3e omloop

De grote favoriet, Wjelsryp, zit inmiddels in de 3e omloop. Jelmer, Paulus en Jouke zijn op koers. Jelsum/Cornjum is een outsider paruur.

Derde omloop:

Berlikum – Jelsum/Cornjum 2-5 en 6-6
Weidum – St.Anna 1-5 en 4-6
Dronrijp – Wijnaldum 5-1 en 6-6
Beetgum – Wjelsryp 1-5 en 2-6
Wommels – Franeker 3-5 en 0-6
Skettens/Longerhou – Damwoude 5-5 2-6
Minnertsgea blijft staan.

« Terug
Gepubliceerd op 06 augustus 2008
Freule 2008:1410 bezoekers online

UPDATE: Vanaf 12.00 uur is KNKB TV in de lucht. Tot zijn er 2620 hits genoteerd, 1410 unieke bezoekers. Momenteel kijken er 300 bezoekers tegelijk. Ook zijn er via mail leuke reacties binnen gekomen.

Fam Haye schrijft:
Hallo,

Geweldig initiatief dat knkb-tv. Staat hier vanaf begin tot eind aan, werkt uitstekend! Mooi muziekje tussendoor, dikke tien!

Bedankt!
Groetnis, fam. Haye

Folkert van der Wei schrijft:
Live stream is prima te volgen. Hebben jullie al een idee van het aantal, dat het live stream volgen?

« Terug
Gepubliceerd op 06 augustus 2008
Freule 2008: Jelmer Westra na het verlies

Jelmer Westra, Pieter Machiel Vrij en Rinze Stellingwerf kaatsten voor Berlikum. In de eerste omloop werd gewonnen van Goutum, tweede omloop van Hartwerd. In de 3e omloop ging het mis.

Klik op lees verder en luister naar Jelmer Westra.

« Terug
Gepubliceerd op 06 augustus 2008
Freule 2008: tweede omloop

De tweede omloop is verkaatst. Inmiddels zijn we met alle partijen bezig op het hoofdveld. De organisatie is in goede handen.

Tweede omloop:
Hartwert – Berlikum 2-5 en 4-6
Niawier/Metselawier – Jelsum/Cornjum 3-5 en 4-6
Easterein – Weidum 1-5 en 6-6
Schalsum – St.Anna 1-5 en 4-6
Dronrijp – Reahûs/Tûrns 5-3 en 6-4
Vrouwenparochie – Wijnaldum 5-5 2-6
Peins – Beetgum 4-5 en 0-6
Bolsward – Wjelsrijp 2-5 en 6-6
Wommels – Raerd 5-5 en 6-4
Harlingen – Franeker 1-5 en 2-6
Itens – Schettens /Louwerhou 1-5 en 4-6
Damwoude – Burgwerd 5-1 en 6-4
Minnertsgea – Sexbierum/Pitersbierum 5-4 en 6-0

« Terug
Gepubliceerd op 06 augustus 2008
Freule 2008: Eerste omloop

De eerste omloop is bijna klaar. De favoriete parturen liggen op koers. Nog geen verassende uitslagen.

Eerste omloop:

Hartwert – Arum 5-4 en 6-4
Berlikum – Goutum 5-1 en 6-0
Niawier-Metslawier – Stiens ( Stiens terug getrokken)
Jelsum/Cornjum – Reduzum 5-0 en 6-0
Grou – Easterein 5-2 en 6-0
Weidum – Lekkum 5-5 en 6-2
Schalsum – Exmoarra 5-2 en 6-2
Tzummarum – Sint Anna 1-5 en 0-6
Cornwert – Dronrijp 1-5 en 6-6
Reahûs/ Teurns – Jorwerd 5-1 en 6-2
Vrouwbuurt – Oudelije 5-3 en 6-2
Gaast-Ferwoude / Wijnaldum 4-5 en 6-6
Peins – Marssum 0-5 en 2-6
Ie / Beetgum 3-5 en 0-6
Hallum – Bolsward 0-5 en 2-6
Welsrijp – Ysbrechtum 5-0 en 6-0
Menaldum – Wommels 0-5 en 4-6
Raard – Sint Jacob 5-5 6-4
Harlingen – Easterlittens 5-3 en 6-0
Franeker – Jirnsum 5-0 en 6-4
Itens – Makkum 5-3 en 6-2
Gytsjerk – Skettens / Longerhouw 2-5 en 6-6
Driesum – Damwoude 2-5 en 6-6
Witmarsum – Burgwerd 4-5 en 0-6
Minnertsga – Wiuwert/Britswert 5-1 en 6-2
Sexbierum/Pietersbierum – Folsgare 5-3 en 6-6

« Terug
Gepubliceerd op 06 augustus 2008
Freule 2008: 9.00 uur starten

Om precies 9.00 uur startte de 106de Freule partij. Met 52 partuur op de wedstrijdlijst op drie velden is het een organisatie om U tegen te zeggen.

Tzummarum, winnaar van 2007, verloor in de eerste omloop van favoriet St.-Annaparochie.

« Terug
Gepubliceerd op 05 augustus 2008
Freule 2008: Kaatsen ongezond voor de jeugd?

We weten inmiddels dat sporten goed en gezond is voor mensen en zeker voor de jeugd. In 1908 dacht men daar anders over.
foto's: Tresoar Leeuwarden.

Men schrijft de Leeuwarder Courant in 1908 het volgende:
Op den kaatswedstrijd onder jongens, die freule de Vos van Steenwijk telken jare te Wommels aanbiedt, heeft de voorzitter van de Nederlandschen Kaatsbond een waarschuwend woord doen hooren tegen overdrijving in dezen tak van sport.

Klik hier om het volledige artikel te lezen.

1976, winnaar Dronrijp: Coach Teake Hofman en vlnr Yme Arendz, Dominicus J. van der Wal en Kees Laanstra
1976, winnaar Dronrijp: Coach Teake Hofman en vlnr Yme Arendz, Dominicus J. van der Wal en Kees Laanstra
« Terug
Gepubliceerd op 01 augustus 2008
PC 2008: "se hiene mei supporter makke "

Elke PC overwinning heeft een eigen verhaal. In 1989 waren Joop Bierma, Sake Porte en Hotze Rusticus alle drie kaatsers die op dinsdag voor de PC aan het schoffelen waren in de bieten op het land van Joop. Dit jaar een bijzondere rol voor Riemer van der Velde.

Klik op lees verder en luister naar het verhaal van Riemer van der Velde

Wethouder Buwalda "lovende woorden voor de winnaars"
Wethouder Buwalda "lovende woorden voor de winnaars"
« Terug
Gepubliceerd op 31 juli 2008
PC 2008: Heerenveen huldigt PC-winnaar

Heerenveen heeft vanavond de tweede grote sporthuldiging in een week tijd gehad. Afgelopen zaterdag werd de SKS-overwinning van het skûtsje de Gerben van Manen gevierd, vanavond was het de beurt aan PC-koning Douwe Groenendijk.

Klik op lees verder en luister naar reactie's

De gemeente Heerenveen wou deze unieke prestatie graag vieren! Vanaf 20.45 uur stond een een open koets klaar. Onder muzikale begeleiding vanaf het Gemeenteplein werd een ereronde door het centrum van Heerenveen gemaakt.

Om ongeveer 21.30 uur werden op De Oude Koemarkt voor café De Wereld PC winnaars gehuldigd door loco-burgemeester Lykle Buwalda.

« Terug
Gepubliceerd op 31 juli 2008
PC 2008: Winnaars feestelijk ingehaald in Easterlittens

Het winnende partuur is vanavond feestelijk ingehaald in Easterlittens.

Koning Douwe Groenendijk, Auke van der Graaf en Jochum Bouma zijn na afloop van de PC spontaan gehuldigd in Easterlittens, de woonplaats van opslager Jouchum Bouma.
Het cafe en het Plein waren omgetoverd tot feestlocatie. De kaatsvereniging K.V. Onder Ons stond klaar met bloemen en lovende woorden voor de winnaars en hun coach Dirk Jan van der Woud.

« Terug
Gepubliceerd op 31 juli 2008
PC 2008: de reactie's van Jochum Bouma en Auke van der Graaf

Voor Jochum Bouma ging een jongensdroom in vervulling. Voor Auke van der Graaf was het zijn vierde PC-overwinning. Klik op lees verder, luister en kijk naar Bouma, Van der Graaf en Groenendijk.

« Terug
Gepubliceerd op 31 juli 2008
PC 2008: verliezers van de finale

Gert-Anne van der Bos, Tjitte Bonnema en Folkert van der Wei verloren de finale van de 155ste PC. Nadat de kruitdampen waren opgetrokken konden de mannen een reactie geven op het verlies. Klik op lees verder en luister

« Terug
Gepubliceerd op 30 juli 2008
PC 2008: Koning Douwe Groenendijk

Hij zegevierde met Jochum Bouma en Auke van der Graaf vandaag op het Sjûkelân: Douwe Groenendijk. Er waren eigenlijk geen woorden voor, toch sprak de koning van de 155ste PC over een droom. Klik op lees verder en luister naar Douwe Groenendijk.
foto: Gert Gort

« Terug
Gepubliceerd op 30 juli 2008
PC 2008: Analyse van André Tolsma

De 155ste is gekaatst en wij vroegen André Tolsma naar zijn analyse. Klik op lees verder en luister naar de Rypster.

« Terug
Gepubliceerd op 30 juli 2008
PC 2008: Publiek neemt afscheid van Chris Wassenaar

Het pubiek van de 155ste PC heeft afscheid genomen van Chris Wassenaar. Chris klapte vervolgens terug en deed vele malen de duim om hoog. Minuten lang had iedereen de handen op elkaar om kippevel van te krijgen. De 12.000 man hadden in de gaten dat een groot kaatser het strijdtoneel verlaat. Het liet Chris niet onberoerd en hij had moeite om zijn emoties de baas te blijven. Klik op lees verder en luister naar de man met het hoogst aantal koningschappen.

« Terug
Gepubliceerd op 30 juli 2008
PC 2008: Analyse van André Tolsma

De halve finale is gekaatst en wij vroegen André Tolsma naar zijn analyse. Klik op lees verder en luister naar de Rypster.

« Terug
Gepubliceerd op 30 juli 2008
PC 2008: tweede finalist bekend

Gert Anne van der Bos, Tjitte Bonnema en Folkert van der Wei zijn de finalisten van de 155ste PC in de halve finale werd gewonnen van Rutmer van der Meer, Jacob Wassenaar en Chris Wassenaar

« Terug
Gepubliceerd op 30 juli 2008
PC 2008: eerste finalist bekend

Jochum Bouma, Auke van der Graaf en Douwe Groenendijk zijn de eerste finalisten van de 155e PC In de halve finale werd gewonnen van Johan van der Meulen, Herman Sprik en Taeke Triemstra

« Terug
Gepubliceerd op 30 juli 2008
PC 2008: Analyse van André Tolsma

De tweede omloop is gekaatst en wij vroegen André Tolsma naar zijn analyse. Klik op lees verder en luister naar de Rypster.

« Terug
Gepubliceerd op 30 juli 2008
PC 2008: Halve finalisten

In de halve finale kaatsen de parturen Jochum Bouma, Auke van de Graaf en Douwe Groenendijk tegen Johan van der Meulen, Herman Sprik en Taeke Triemstra en Rutmer van der Meer, Jacob Wassenaar en Chris Wassenaar tegen Gert Anne van der Bos, Tjitte Bonnema en Folkert van der Wei.

« Terug
Gepubliceerd op 30 juli 2008
PC 2008: Gerben Hein Wijtsma wil terug komen

Na de nederlaag van 5-1 en 6-4 was er uiteraard teleurstelling bij Gerben Hein Wijtsma. De debutant uit Morra had genoten van de sfeer op het Sjûkelân. Klik op lees verder en luister naar Wijtsma.

« Terug
Gepubliceerd op 30 juli 2008
PC 2008: Tweede omloop

De tweede omloop is verkaatst. Doordat er in de eerste omloop mooie partijen waren die eindigden op 5-5 zijn we iets later op schema dan vorig jaar.

Tweede omloop:
Simon Minnesma, Hylke Bruinsma en Marten Feenstra tegen Jochum Bouma, Auke van der Graaf en Douwe Groenendijk.

De verwachting was hooggespannen. Partuur Bouma was vel, geconcentreerd maar vooral goed aan het kaatsen. Op 4-6 was het een bovenslag van Auke van der Graaf. Het volgende eerste was weer voor Bouma cs toen op 0-1 6-6 Jochum Bouma een zitbal plaatste. De velheid maar ook goed kaatsen van partuur Bouma werd beloond op 1-2 en 4-6 toen Marten Feenstra opsloeg en Auke de kleine kaats door de midden voorbij sloeg. Het ging erg snel en Marten Feenstra nam de voorbest opslag over. Op 1-4 en 6-6 was het Jochum Bouma die buiten sloeg. Een eerst later op 2-4 en 6-0 sloeg Douwe Groenendijk kwaad uit. Jochum Bouma sloeg best op en op 3-4 2-6 plaatste hij een zitbal bij Hylke Bruinsma. Het einde leek inzicht voor trio Minnesma. Op 2-5 2-4 sloeg Marten kwaad op en 2-6 was er een bovenslag Auke van der Graaf. Op de laatste PC voor Simon Minnesma was er geen prijs. Wel een staande ovatie en ere ronde voor de afscheidnemende kaatser uit Dronijp.

Johan van der Meulen, Herman Sprik en Taeke Triemstra tegen Johan Abma, Jacob Klaas Haitsma en Gerrit Flisijn.

Johan van der Meulen cs staan goed te kaatsen. Na een 2-0 voorsprong ging de partij al vrij snel naar 4-0 en 6-0 in het voordeel van Johan van der Meulen cs. Herman Sprik pakt op deze stand de kaats en de 5-0 voor zijn partuur. Toch krijgt het partuur van Johan Abma nog een eerste toen Gerrit Flisijn op 5-0 0-6 zitbal produceert. De partij eindigt op 5-1 en 6-2 door een schitterende bovenslag van Herman Sprik.

Martijn Olijnsma, Erik Haitsma en Pier Piersma tegen Rutmer van der Meer, Jacob Wassenaar en Chris Wassenaar.

Na een voorsprong van 1-4 voor Rutmer van der Meer cs. kwam het partuur van Martijn Olijnsma sterk terug. Naar 3-4 Trio van der Meer pakt de 3-5 en 4-6. Pier Piersma slaat op deze stand buiten.


Gerben Hein Wijtsma, Jacob Zaagemans en Peter de Boer tegen Gert Anne van der Bos, Tjitte Bonnema en Folkert van der Wei.

Gert Anne, Tjitte en Folkert kaatsen super goed . De gehele partij hebben ze heft in eigen hand. Toch ook de complimenten aan Gerben Hein, Jacob en Peter. De drie kaatser kregen applaus van duizende mensen vanaf de tribune. Van der Bos wint de partij met 1-5 en 4-6 toen Folkert van der Wei de kleine kaats voorbij slaat.

« Terug
Gepubliceerd op 30 juli 2008
PC 2008: Afscheid van de koning van 1995

Simon Minnesma, Hyke Bruinsma en Marten Feenstra kwamen niet in het ritme in de partij tegen Jochum Bouma, Auke van der Graaf en Douwe Groenendijk. 'we rûnnen efter de feiten oan' aldus de afscheidnemende Simon Minnesma voor de microfoon van Omrop Fryslân TV. Klik op lees verder en luister naar Simon Minnesma in gesprek met Arjen de Boer.

« Terug
Gepubliceerd op 30 juli 2008
PC 2008: Feiko Broersma verliest, maar heeft goed gevoel

Voor de tweede keer mocht Feiko Broersma mee kaatsen op de PC. Met een goed gevoel kijkt Feiko terug ondanks het verlies in de eerste omloop.

« Terug
Gepubliceerd op 30 juli 2008
PC 2008: Eerste omloop

De eerste wedstrijden zijn verkaatst op het Sjûkelân. Het publiek geniet van de spannende partijen.

Eerste Omloop:

Simon Minnesma, Hylke Bruinsma en Marten Feenstra tegen Pieter Bakker, Tjerck Karsten en Tjibbe Hansma

Partuur Simon Minnesma ging sterk van start. Na een 3-0 voorsprong was het partuur van Pieter Bakker op 4-6 het eerste bordje. Het publiek was om half 10 massaal aanwezig. Na deze opleving was voor korte duur want op 4-2 en 6-2 sloeg Bruinsma ver boven. Op 6-6 slaagde het voor trio Pieter Bakker de kaats niet voorbij te slaan.


Jochum Bouma, Auke van der Graaf en Douwe Groenendijk tegen Hendrik Tolsma, Michel van der Veen en Johannes Boersma

Een “dreeche “ partij voor partuur Bouma. Na een 3-1 voor sprong kwam het partuur van Hendrik Tolsma weer terug naar 3-3. Michel van der Veen liet zien op 4-6 dat hij misschien wel een van de grote talenten is van de kaatsbond. Een bal die hem eigenlijks ver over was schepte hij en de bal ging ver over de tribune. Er was een voorsprong met 3-4.Op 4-6 sloeg Johannes buiten 6-6. Toen stond Auke en Douwe op scherp. Johannes had een beste tusseninse zitbal maar Auke is lang en kon de bal goed raken en boven slaan. Op 4-4 6-6 was het muisstil. Johannes Boersma moest een kaats verdedigen nabij de middellijn. Douwe Groenendijk was attent en sloeg boven 5-4 voorsprong voor het partuur Bouma cs. De kopjes gingen naar onderen voor partuur Tolsma. De partij eindigde als een nachtkaars. Drie keer buiten en een bovenslag van Auke was het einde van de partij.

Johan van der Meulen, Herman Sprik en Taeke Triemstra tegen Klaas Berkepas, Jan Willem van Beem en Daniël Iseger

De partij van de eerste omloop. Johan van der Meulen had op 1-1 en 6-6 een dure opslagmisser. De bal viel buiten de touwen 1-2 voor partuur Berkepas. Het volgende eerste zou voor Taeke zijn. Twee prima zitballen maakte 6-4 voorsprong. Herman Sprik wist wel raad met de opslagbal Klaas Berkepas. Al raakte Sprik de bal niet lekker werd de kaats wel voorbij geslagen. 2-2. Johan van der Meulen kaatsen sterk Zowel aan de opslag maar ook in het perk. Het wordt een 4-2 voorsprong. Berkepas konden nog wel het derde bordje verzilveren, maar op 4-3 en 6-2 plaatste Johan van der Meulen een tusseninse zitbal. 5-3. Toch lieten de de heren het er niet bij zitten. Op een 2-6 voorsprong kon Taeke de keats niet voorbij slaan en het vierde bordje voor trio Berkepas. Het volgende eerste was zeker voor Daniël. Op 4-6 sloeg de Leeuwarder onderhands de bal buiten en daarmee 5-5 aan de telegraaf. Johan buiten 0-2, toverbal van Johan 2-2, boven van Daniël 2-4, kwaad Daniël 4-4, zitbal Klaas 4-6, boven Taeke 6-6, 5-5 en 6-6 Klaas Berkepas sloeg de laatste bal buiten.


Jelte Pieter Dijkstra, Hans Wassenaar en Site Ferwerda tegen Johan Abma, Jacob Klaas Haitsma en Gerrit Flisijn.

Partuur Johan Abma nam een 1-4 voorsprong. Op 6-6 lag er een kaats nabij de middellijn.
Deze werd keurig verzilverd door Site Ferwerda. Ook het eerste volgende eerst was voor trio Dijkstra op 6-2 plaatste Jelte Pieter een prima zitbal. Hans Wassenaar was op scherp met een voorsprong van 6-4. Vanaf de boven retourneerde deze debutant keurig naar het perk.. De stand was weer gelijk 4-4. Het eerst volgende eerst zou voor trio Abma zijn, toen Johan op 0-6 door een trik trak de bal boven sloeg. Johan Abma kon de partij uitmaken op 4-6 voorsprong. Maar Hans Wassenaar dacht daar even anders over want sloeg de kaats keurig voorbij 6-6. Toen werd het spannend, Johan Abma sloeg buiten en de stand was weer gelijk 5-5. Boven van Jacob Klaas, kwaad van Gerrit maakte 2-2. Vervolgens sloeg Gerrit nipt boven en retourneerde Site keurig vanaf de boven naar het perk maakte 4-4.en ja hoor het werd 6-6 toen Johan Abma voor sloeg. Wassenaar was iets te gretig bij de opslagbal van Johan. Een kleine kaats was het resultaat. Gerrit Flisijn wist er wel raad mee sloeg de bal boven. Groot applaus voor Jelte Pieter, Hans en Site.


Martijn Olijnsma, Erik Haitsma en Pier Piersma tegen Jan Dirk de Groot, Renze Pieter Hiemstra en Anne Jan Anema

Partuur Olijnsma kaatste een goede partij. Jan Dirk de Groot cs zaten niet in goed doen. Zowel bij de opslag en perk liep het niet lekker. Na een 2-1 voorsprong ging het partuur van Olijnsma door naar 4-2 . Nee, het zat er vandaag niet in voor Jan Dirk de Groot cs. Op 5-3 en 6-6 was de partij ten einde.

Rutmer van der Meer, Jacob Wassenaar en Chris Wassenaar tegen Wilco Rinia, Karel Nijman en Gert Jan Meekma.

Geen spanning in deze eerste partij voor Rutmer van der Meer. Te veel opslagmisser aan de kant van Wilcor Rinia cs. Ook het perk van Jacob en Chris Wassenaar kaatste sterk en gecontroleerd. Op 5- 0 en 6-0 sloeg Rinia de bal buiten. Typerend voor de partij.


Sibbele Lootsma, Marten Hiemstra en Lennart Adema tegen Gerben Hein Wijtsma, Jacob Zaagemans en Peter de Boer.

Gerben Hein Wijtsma cs. wonnen de partij met 5-3 6-4


Gert Anne van der Bos, Tjitte Bonnema en Folkert van der Wei tegen Marten van der Leest, Pieter Jan Plat en Feiko Broersma.

Gert Anne van der Bos waren te sterk voor Marten van der Leest cs. Toch een goed optreden van Marten, Pieter Jan en Feiko grote klasse. De partij werd verloren met 5-1 en 6-4

« Terug
Gepubliceerd op 30 juli 2008
PC 2008: Dramatiek op en top voor Klaas Berkepas.

Johan van der Meulen,, Herman Sprik en Taeke Triemstra en Klaas Berkepas, Jan Willem van Beem en Daniël Iseger kregen het het publiek 'tsjok'-volle Sjûkelân stil. Klik op lees verder en luister naar Klaas Berkepas.

Johan van der Meulen, Herman Sprik en Taeke Triemstra tegen Klaas Berkepas, Jan Willem van Beem en Daniël Iseger
De partij van de eerste omloop. Johan van der Meulen had op 1-1 en 6-6 een dure opslagmisser. De bal viel buiten de touwen 1-2 voor partuur Berkepas. Het volgende eerste zou voor Taeke zijn. Twee prima zitballen maakte 6-4 voorsprong. Herman Sprik wist wel raad met de opslagbal Klaas Berkepas. Al raakte Sprik de bal niet lekker werd de kaats wel voorbij geslagen. 2-2. Johan van der Meulen kaatsen sterk Zowel aan de opslag maar ook in het perk. Het wordt een 4-2 voorsprong. Berkepas konden nog wel het derde bordje verzilveren, maar op 4-3 en 6-2 plaatste Johan van der Meulen een tusseninse zitbal. 5-3. Toch lieten de de heren het er niet bij zitten. Op een 2-6 voorsprong kon Taeke de keats niet voorbij slaan en het vierde bordje voor trio Berkepas. Het volgende eerste was zeker voor Daniël. Op 4-6 sloeg de Leeuwarder onderhands de bal buiten en daarmee 5-5 aan de telegraaf. Johan buiten 0-2, toverbal van Johan 2-2, boven van Daniël 2-4, kwaad Daniël 4-4, zitbal Klaas 4-6, boven Taeke 6-6, 5-5 en 6-6 buitenslag van Klaas Berkepas

« Terug
Gepubliceerd op 30 juli 2008
PC 2008: Jochum Bouma moeizaam verder

Jochum Bouma, Auke van der Graaf en Douwe Groenendijk hadden een z.g. 'pik start' en kwamen met 3-1 voor. Maar toen stokte het en kwamen Hendrik Tolsma, Michel van der Veen en Johannes Boersma op stoom. Ze namen zelfs 4-3 voorsprong Maar twee maal boven van Auke van der Graaf op 6-6 gaf de genade klap voor Tolsma c.s. Klik op lees verder en luister naar Johannes Boersma.

« Terug
Gepubliceerd op 30 juli 2008
PC 2008: Site Ferwerda toch tevreden!

Site Ferwerda verloor met Jelte Pieter Dijkstra en Hans Wassenaar op 5-5 en 6-6 door een bovenslag van Gerrit Flisijn. Ferwerda genoot van de entourage en komt zeker terug. Klik op lees verder en luister naar de jongeman uit Stiens.

« Terug
Gepubliceerd op 30 juli 2008
PC 2008, 'Yn'e koets ferfeelt noait'

Voor Johan van der Meulen, Auke van der Graaf en Taeke Triemstra verveelt de rijtoer in de koets noait. Althans die reactie gaven zij vanmorgen toen ze op het Sjûkelân aan kwamen.

Klik op lees verder en luister naar de mannen.

« Terug
Gepubliceerd op 30 juli 2008
PC 2008: Vandaag is de grote dag

Vandaag is weer de grote dag. De 155ste PC. De dag begint om 8:00 uur precies met de openingsrede van de PC-voorzitter Dijkstra tijdens de receptie in Theater De Koornbeurs.

Klik hier voor alle berichten over de PC 2008

Omstreeks 9:00 uur zullen de winnaars van vorig jaar. Johan van der Meulen, Auke van der Graaf en Taeke Triemstra per koets naar het Sjûkelân worden gebracht waar om 9:30 de wedstrijd zal beginnen.

Klik hier voor alle berichten over de PC 2008

« Terug
Gepubliceerd op 29 juli 2008
PC 2008: “se kinne net so goed in tennisraket met nimme “

Traditiegetrouw zijn tijdens de opening van de PC dag de winnaars van 50 jaar geleden aanwezig. In 1958 waren dit Roel Hoekstra uit Ternaard, Johan Jansen uit Harlingen, Albert Veldkamp Leeuwarden. Johan Jansen werd koning, maar is helaas niet meer onder ons.

Albert – Appie – Veldkamp heeft een exclusief gesprek met www.knkb.nl

Klik op lees verder en luister naar Appie

Klik hier als je Firefox of een andere browser gebruikt dan Microsoft Explorer

« Terug
Gepubliceerd op 29 juli 2008
PC 2008: Download wedstrijdschema 155ste PC

Vanaf de eerste omloop tot de finale: het wedstrijdschema van de 155ste PC in Franeker om zelf in te vullen, thuis voor www.knkb.nl, de buis, op het werk naast de radio of op het Sjûkelân.

bron: www.leeuwardercourant.nl

Klik voor:

Wedstrijd lijst hier

Wedstrijdschema te downloaden hier

« Terug
Gepubliceerd op 29 juli 2008
PC 2008: Droge, warme, benauwde dag

Komende woensdag, de dag van de 155ste PC, lijkt een droge warme dag te worden met een temperatuur van 25-27 graden.

De wind is er met twee bft minimaal op het Sjukelân. Kortom het kan een benauwde dag worden. Voor de toeschouwers heeft Vitens water-containers geplaatst bij de tribunes.

« Terug
Gepubliceerd op 29 juli 2008
PC 2008: Jetze Heeringa zijn 2e PC

Scheidsrechter Jetze Heeringa van de KNKB staat voor de tweede keer als verantwoordelijk leidsman op de PC op het Sjukelân. In 2001 was zijn eerste keer en de sympathieke scheidsrechter uit Tzummarum wist het zich nog voor de geest te halen.
Klik lees verder en luister naar Jetze Heeringa.

Klik hier als je Firefox of een andere browser gebruikt dan Microsoft Explorer

« Terug
Gepubliceerd op 28 juli 2008
PC 2008: Reactie op de loting van PC-koning 2007 Johan van der Meulen

Met een geweldige zitbal op 5-5 6-6 kwam voor Johan van der Meulen zijn tweede PC-overwinning. Als toetje werd hij vorig jaar uitgeroepen tot koning. Hij heeft een jaar kunnen genieten van het koningschap. Wij vroegen hem naar een reactie op de toch wel zware loting voor zijn partuur.
Klik op lees verder en luister naar Johan van der Meulen.

Klik hier als je Firefox of een andere browser gebruikt dan Microsoft Explorer

« Terug
« Terug
Gepubliceerd op 28 juli 2008
PC 2008: Debuut voor bestuurslid Joop van Veen

Afgelopen voorjaar werd Joop van der Veen bestuurslid van de Permanente Commissie. Na het vertrek van Jan van der Meij in het voorjaar van 2007 hebben de overige leden de organisatie van de PC 2007 tot een goed einde gebracht. Klik op lees verder en luister naar Van der Veen zijn eerste ervaringen.

Klik hier als je Firefox of een andere browser gebruikt dan Microsoft Explorer

« Terug
Gepubliceerd op 28 juli 2008
PC 2008: Loting bekend

De loting van de 155ste is vanavond in Franeker verricht. Volgens traditie staan er 16 partuur op de lijst. De parturen 1 en 2 kaatsen en de parturen 7 tegen 8 starten om half 10 op het Sjûkelân.

klik hier voor de lijst

« Terug
Gepubliceerd op 28 juli 2008
PC 2008: Kaatser Tjitte Bonnema niet aanwezig tijdens loting

Hoofdklasse kaatser Tjitte Bonnema was niet aanwezig tijdens de loting van de PC. Reden van de afwezigheid was dat Tjitte vannacht vader werd van een gezonde zoon “Durk”. Een hoofdprijs voor de Tjitte en Wendy Bonnema uit Tzummarum.

« Terug
Gepubliceerd op 28 juli 2008
Freule 2008: 52 partuur op aanmeldlijst

Op 6 augustus a.s. staat de Freule partij in Wommels voor de jongens 14-16 jaar op de wedstrijdagenda.

foto:

hier De teller van het aantal partuur staat op 52 en dat is drie minder t.o.v. 2007 toen Tzummarum winnaar werd.

Klik hier voor de aanmeldlijst.

« Terug
Gepubliceerd op 28 juli 2008
PC 2008: Chris Wassenaar en Auke van der Graaf meeste PC overwinningen van actieve kaatsers

Chris Wassenaar en Auke van der Graaf zijn met zijn drie PC zeges koploper van het huidige peloton hoofdklassers.

Chris won in 1997 won hij met Pieter van Tuinen en Rinse Bleeker. In 2001 zegevierde hij met Pieter van Tuinen en André Kuipers en werd bovendien koning. 2005 stond hij met Rutmer van der Meer en broer Jacob op de hoogste trede en werd opnieuw koning.

Auke van der Graaf won in 1998, 1999 met Johan Okkinga en Sake Porte en vorig jaar met Johan van der Meulen en Taeke Triemstra. Van der Graaf werd in 1999 koning op de PC.

Taeke Triemstra, Johan van der Meulen, Rutmer van der Meer en Jacob Wassenaar hebben ieder twee PC-overwinningen achter hun naam. Bij Klaas Berkepas, Daniël Iseger, Simon Minnesma, Johan Abma, Karel Nijman en Folkert van der Wei staat de PC-overwinningsteller op één.

« Terug
Gepubliceerd op 27 juli 2008
PC 2008: Chris Wassenaar: 'El Gigante'

Dat Chris Wassenaar zijn laatste PC kaatst is inmiddels duidelijk. In het PC Kafee van afgelopen vrijdag was er een muzikaal eerbetoon van Lays-zanger Rintje Kas. Hij schreef het lied 'el Gigante'. Tina Kuipers maakte opnames van de uitvoering en bewerkte dit in een mooi filmpje. Klik op lees verder en bekijk het resultaat.

bron: www.boppeslach.nl

« Terug
Gepubliceerd op 26 juli 2008
PC 2008: "ik sprong myn heit om 'e hals"

Marten van der Leest uit Dronrijp is één van de debutanten van de 155e PC. "ik sprong myn heit om é hals "aldus Marten toen hij hoorde dat zijn partuur uitverkozen was door de TC. Lennart Adema kaatst voor de tweede keer mee en zal er alles aan doen om voor een mooi afscheid te zorgen voor zijn maten, Marten Hiemstra en Sibbele Lootsma.

klik op lees meer en luister naar Marten & Lennart

Lennart kaatst woensdag zijn tweede PC
Lennart kaatst woensdag zijn tweede PC
Publiek geniet van het kaatsen
Publiek geniet van het kaatsen
Wilco Rinia kaatst zijn vierde PC
Wilco Rinia kaatst zijn vierde PC
« Terug
Gepubliceerd op 25 juli 2008
PC 2008: Uitzendingen PC kafee begonnen

In een sfeervolle Bogt fen Guné in Franeker was vanavond de eerste uitzending van het PC kafee. De presentatie is in handen van oud Studio Sport presentator Heinze Bakker en Geert van Tuinen. Zaterdag en zondag is het PC kafee geopend van 11.00 - 12.00 uur. Dinsdag is de slotaflevering van 18.00 - 19.00 uur.

Vanavond waren Johannes Westra (winnaar in 1968) Robert van Wieren (2e prijs winnaar in 1968) gasten. Stefan Kleefstra en Sake Porte (debutant in 1988) gaven Hans Wassenaar die komende debuteert adviezen.

Bovendien waren alle afscheidnemende kaatsers (Chris Wassenaar, Auke van der Graaf, Tjitte Bonnema, Simon Minnesma en Klaas Berkepas) van komende woensdag te gast.

Rintje Kas, leadzanger van huisorkest Lays, schreef een muziekale column over Chris Wassenaar.

Vele belangstellende in het 1e PC kafee van 2008
Vele belangstellende in het 1e PC kafee van 2008
Uiteraard was Lays ook weer aanwezig.
Uiteraard was Lays ook weer aanwezig.
Veel kaatsliefhebbers in de Bogt fen Guné
Veel kaatsliefhebbers in de Bogt fen Guné
« Terug
Gepubliceerd op 25 juli 2008
PC 2008: Hans Wassenaar met 17 jaar jongste deelnemer

De jonge Tzummarumer wordt op 11 oktober a.s. pas 18 jaar en is hierdoor één van de jongste debutanten. foto: Henk Bootsma fotografie

Hij staat woensag met twee andere debutanten Jelte-Pieter Hiemstra en Site Ferwerda op het Sjukelan.

Hans Wassenaar won vorig jaar in Wommels met Arnold Zijlstra en Steven de Bruin de Freulepartij.

De 155ste PC telt net als in 1998 en 1988 negen debutanten. De negen voor 2008 zijn Jelte Pieter Dijkstra (Easterein), Hans Wassenaar (Tzummarum), Site Ferwerda (Stiens), Martijn Olijnsma (Hijum), Gerben Hein Wijtsma (Lioessens), Jacob Zaagemans (Witmarsum), Hendrik Tolsma (Goutum), Marten van der Leest (Dronrijp) en Pieter Jan Plat (St.-Annaparochie).

« Terug
Gepubliceerd op 25 juli 2008
PC 2008: "Klaas Berkepas oudste deelnemer"

Klaas Berkepas is met zijn 36 jaar komende woendag de oudste deelnemer op de 155ste PC. Berkepas won in 2000 de PC met Dirk Jan v/d Woud en Klaas Anne Terpstra (koning).

Het deelnemersveld telt naast Berkepas de volgende dertigers Jochum Bouma, Simon Minnesma, Sibbele Lootsma, Wilco Rinia, Johan Abma, Tjitte Bonnema, Jan Willem van Beem, Chris Wassenaar en Auke van der Graaf.

« Terug
Gepubliceerd op 03 november 2007
Huldiging winnaars dames PC

Maaike Joostema, Imke v/d Leest en Fenna Zeinstra zijn door K.v.Minnertsgea en V.v.V Sjirk de Wal uit Dronrijp vrijdagavond gehuldigd. In een overvolle kantine van de kaatsvereniging Minnertsgea was het een avond om nooit te vergeten aldus PC koningin Fenna Zeinstra.

De dames kwamen in een jeep aangereden en werden verwelkomt door een delegatie van het plaatselijke muziekkorps. Binnen zaten veel aanwezigen haar toppers op te wachten.

Na het openingswoord van de ceremoniemeester kwamen een viertal sprekers. Onderander de vader van Imke "heit Durk". In een paar woorden maakte hij duidelijk dat je als vader enorm trots bent dat je eigen dochter de PC wint. 'self haw ik ek keatst mar dit is echt it moaiste."

Twee van de drie kaatsverenigingen waren present. K.v Minnertsgea en V.v.V Sjirkde Wal uit Dronrijp. Het bestuur van Bolsward schitterde door afwezigheid. "it besjoer hy it te drok mei de de huldiging fan 2008, litte we it dêr mar ophâlde aldus de twee sprekers.

Wethouder Hans Kaper van sportzaken Het Bildt met de nieuwe sportoorkonde
Wethouder Hans Kaper van sportzaken Het Bildt met de nieuwe sportoorkonde
Heel veel belangstelling voor de Dames PC-winnaars.
Heel veel belangstelling voor de Dames PC-winnaars.
Hammie en Maaike de coaching achter het succes
Hammie en Maaike de coaching achter het succes
Tweede prijs winnaars Maaike, Debora en Marie
Tweede prijs winnaars Maaike, Debora en Marie
« Terug
Gepubliceerd op 13 oktober 2007
Huldiging winnaars dames PC

Op 22 augustus j.l. wonnen Maaike Joostema, Imke van der Leest en Fenna Zeinstra de 31ste dames PC in Weidum.

Ter gelenheid van dit feit worden de dames op vrijdag 2 november a.s. in het zonnetje gezet. Vanaf 20.00 uur is iedereen van harte welkom in de kantine van De Sportfinne in Minnertsga.

De muzikale begeleiding op deze feestelijke avond is van 'De Bierdopkes'. Sprekers zijn uiteraard van harte welkom.

« Terug
Gepubliceerd op 23 september 2007
VvV Tzummarum huldigt freulewinnaars

Zaterdag 22 september werd het winnende partuur van de Freule 2007 gehuldigd in
Het Wapen van Barradeel. Tevens werden de kaastsers van CBS “De Schalmei” in het
zonnetje gezet omdat ze het schoolkampioenschap van Friesland hadden behaald.

Voorzitter Theo Draijer memoreerde in zijn openingswoord dat Arnold Zijlstra, Steven de Bruin en Hans Wassenaar niet allen de Freule hebben gewonnen, maar natuurlijk ook dat ze in Ternaard Nederlands kampioen waren geworden.

De bovenzaal was tjokvol, veel sprekers wensten de 3 matadoren van de Freule geluk. Een uniek feit in de kaastwereld is dat deze kaasters met z'n drieën ook het NK pupillen en het NK schooljongens wisten te winnen. Er waren veel cadeaus voor de kaatsers en natuurlijk werden ook de 2e prijswinnaars van Goënga niet vergeten. Vele sprekers voerden het woord, o.a. Wethouder Bonnema van de Gemeente Franekeradeel en Sipke Saakstra, HB-lid van de KNKB en Pieter Goodijk van de Federatie Barradeel.

De ereleden van VvV Tzummarum e.o. boden de vereniging een nieuwe bondsvlag aan. Tot besluit gaf coach Pieter Heeringa een jaaroverzicht en bedankte hij de aanwezigen voor hun aanwezigheid.

« Terug
Gepubliceerd op 23 augustus 2007
Dames PC 2007: Fenna Zeinstra 'The day after'

De overwinning op de 31ste dames PC deed haar heel veel. Concentratie, spanning, goed opslaan, beestachtig ver boven slaan. Fenna Zeinstra werd gister in Weidum met algemene stemmen tot koninging gekozen. De webredactie van www.knkb.nl ging vandaag maar eens bellen wat voor dag ze heeft gehad. Klik op lees verder en luister naar Fenna Zeinstra
foto: Henk Hempenius

Klik hier en luister naar Fenna Zeinstra als u Firefox of een andere browser gebruikt dan Microsoft Explorer.

« Terug
Gepubliceerd op 23 augustus 2007
Dames PC 2007: " je merke wol dat der safolle minsken binne "

Maaike Joostema, Imke v/d Leest en Fenna Zeinstra waren aan het eind van de dames Pc de sterksten. Maaike, Imke en Fenna gingen na de gewonnen finale "ut de skroeven "

Klik op lees meer en luister naar de dames.

Klik hier als u het geluidsfragment wilt beluistern via Firefox of een andere browser dan Microsoft Explorer

« Terug
Gepubliceerd op 22 augustus 2007
Dames PC 2007: Maaike Joostema, Imke van der Leest en Fenna Zeinstra winnen 31ste dames PC

Maaike Joostema, Imke van der Leest en Fenna Zeinstra zijn in Weidum winnaar geworden van de 31ste dames PC. In een eenzijdige finale wonnen ze met 5-1 6-4 van Marie Heida, Debora Oosterman en Maaike Wind.
foto: www.nijekriich.nl

Joostema, Van der Leest en Zeinstra pakten gelijk het eerste bordje. Na een 6-4 voorsprong was het Marie Heida die een buitenslag plaatste op de kleine kaats.

Een rertour slag tot in het perk van Maaike Wind aan de voorminst opslag en het verdelen van twee kaatsen leverde 4-2 voorsprong op voor Heida c.s. Vervolgens pakten Maaike wind en Marie Heida bieden de kaats en zo het eerste eerst.

In het derde eerst verdedigden Fenna Zeinstra en Maaike Joostema met succes de twee kaatsen. Maaike Joostema zorgde met een retourslag en buitenslag voor de 6-2. Debora Oosterman maakte de vier, kaats behouden van Marie Heida gaf 6-6 aan de telegraaf. Op deze stand pech voor Debora Oosterman want haar uitgeslagen bal ging net kwaad.

Het vierde eerst starte met drie zitballen/retourslagen van Maaike Joostema. Kwaad uit Fenna Zeinstra op de kaats leverde 6-2 voor Joostema c.s. op. Maaike Joostema keerde voor de kaats en maakte zo een gat van opnieuw een spel.
Op 6-4 sloeg Marie Heida de bal buiten en kwam de 4-1 aan de telegraaf voor Joostema c.s.

Het krachtsverschil werd duidelijk toen Joostema, Van der Leest en Zeinstra super snel naar de 5-1 ging.

Een perkmisser, het verdelen van de kaatsen en een bovenslag van Debora Oosterma liet 4-4 zien aan de telegraaf. Kaats voorbij en een voorslag leverde de winst op voor Maaike Joostema, Imke van der Leest en Fenna Zeinstra op de 31ste PC.

« Terug
Gepubliceerd op 22 augustus 2007
Dames PC 2007: De finalisten

Om precies zes uur stonden de twee parturen klaar voor de finale van de 31-ste dames PC.

De formatie van Maaike Joostema kwam in de finale via winst in de eerste omloop op Hilda Tjepkema, Fokje Hoekstra en Idske Zijlstra (5-1 6-2). In de tweede omloop werd de kraker tegen Géjanna Dijkstra, Gérieke de Groot en Afke Hijlkema omgezet in winst (5-4 6-2). In de halve finale kwamen de dames terug van een 3-0 achterstand tegen Klaske de Jong, Sjoukje Visser en Aukje van Kuiken (5-4 6-2)

Marie Heida, Debora Oosterman en Maaike Wind kwamen in de finale door in de eerste omloop Tea Kingma, Joutsen Okkema en Renske Terwisscha van Scheltinga te verslaan. Ook het partuur Margriet Koelmans, Brecht Gerbrandy en Baukje Aalbers werd verslagen waardoor de finale plaats zeker was.

« Terug
Gepubliceerd op 22 augustus 2007
Dames PC 2007: Aukje van Kuiken: 'der bin gjin smoesje foar'

De trein uit Ee stopte in de halve finale. Klaske de Jong, Sjoukje Visser en Aukje van Kuiken verloren met 5-4 en 6-2. Aukje van Kuiken haar reactie was duidelijk: 'der bin gjin smoesje foar it ferlies, en takom jier komme wy sterker werom'

Klik hier om te luisteren naar Aukje van Kuiken als u Firefox of een andere browser gebruikt dan Microsoft Explorer.

« Terug
Gepubliceerd op 22 augustus 2007
Dames PC 2007: Joostema c.s naar de finale

De formatie van Maaike Joostema, Imke van der Leest en Fenna Zeinstra is de tweede finalist op 31ste dames PC in Weidum. Tegen Klaske de Jong, Sjoukje Visser en Aukje van Kuiken was het Fenna Zeinstra die haar partuur op sleeptouw nam.

De 'Frolje fan Ie' namen brutaal een 3-0 voorsprong en hadden een geweldige start. Joostema c.s. kwamen sterk terug en de uitslagkracht kwam in het zesde eerste (3-2) tot uitdrukking met drie bovenslagen.

In fietstermen spreek je van 'er op en er over' en dit deden Joostema, Van der Leest en Zeinstra met inmiddels Zeinstra aan de voorbest opslag. Ze ging door tot 5-3, daarna was het partuur Klaske de Jong die de laatste strohalm pakte met de 5-4. Ze kwamen op deze 5-4 voordat Sjoukje Visser op 6-4 tot voor de kaats retouneerde.

Het slot van de partij kwam op 5-4 en 6-2 toen het perk Visser van Van Kuiken de kaats bij de boven niet voorbij kon slaan.

« Terug
Gepubliceerd op 22 augustus 2007
Dames PC 2007: Formatie van Marie Heida 1e finalist

Marie Heida, Debora Oosterman en Maaike Wind konden volgens bookmakers simpel finalist worden. Met drie eerste klas parturen in het laatste blokje van vier leek dat een zekerheid. Nu ging het niet zo simpel tegen Margriet Koelmans, Brecht Gebrandy en Baukje Aalbers.

Pas op 5-3 en 6-2 viel het doek voor Koelmans, Gebrandy en Aalbers en konden Marie, Debora en Maaike zich gaan voorbereiden op de finale.

Voor Debora is het de derde finale achtereen. De vorige week edities won ze met Géjanne Dijkstra en Afke Hijlkema. Marie won in 2002 met Riska Hazenberg en Leonie Zeinstra en werd toen koningin. Voor Maaike Wind is het de eerste finale op de dames PC.

« Terug
Gepubliceerd op 22 augustus 2007
Dames PC 2007: 'Froulju fan Ie' op koers

Klaske de Jong, Sjoukje Visser en Aukje van Kuiken hadden in de tweede omloop meer dan de handen vol aan het partuur van Maaike Osinga, Inge Algra en Romy van der Veen. Pas op 5-4 en 6-4 viel de laatste slag ten gunste van Klaske, Sjoukje en Aukje.

Klik hier om te luisteren naar het interview met Inge Algra als u Firefox of een andere browser gebruikt als Microsoft Explorer.

« Terug
Gepubliceerd op 22 augustus 2007
Dames PC 2007: Koningin 2006 'out'

Het favoriete partuur van Géjanna Dijkstra, Gérieke de Groot en Afke Hijlkema verloor in de tweede omloop van de 31ste dames PC van de andere favoriet Maaike Joostema, Imke van der Leest en Fenna Zeinstra.

Dijkstra c.s. verloor feitelijk de partij in de eerste drie eersten. Afke Hijlkema was niet in PC-vorm wat zij normaal wel etaleert. Dijkstra en De Groot hadden te weinig steun, al moet gezegd worden Joostema, Van der Leest en Zeinstra geweldig stonden te kaatsen.

Joostema c.s. dus snel op 3-0 voorsprong maar Dijkstra c.s. maakten vervolgens via 6-0, 6-2 en 6-4 drie eersten gelijk. Maar twee maal 6-0 gavan Maaike, Imke en Fenna weer een spel voorsprong. Géjanna, Gérieke en Afke vochten zich terug tot 5-4 maar op 6-2 was het Fenna met een geweldige bovenslag die de partij uit maakte.

Luister hier naar Afke Hijlkema als u Firefox of een andere browser gebruikt dan Microsoft Explorer.

« Terug
Gepubliceerd op 22 augustus 2007
Dames PC 2007: partuur Afke Walstra verliest van partuur Margriet Koelmans

Afke Walstra, Karina Frijling en Bianca van der Veen verloren in de eerste omloop met 5-4 en 6-4 van Margriet Koelmans, Brecht Gebrandy en Baukje Aalbers. De teleurstelling bij Bianca van der Veen was groot en ze baalde enorm. Klik op lees verder en luister naar Bianca van der Veen.

Klik hier als u Firefox of een andere browser dan Microsoft Explorer gebruikt.

« Terug
Gepubliceerd op 22 augustus 2007
Dames PC 2007: Tea Kingma c.s. maken het de formatie van Marie Heida moeilijk

Tea Kingma, Joutsen Okkema en Renske Terwisscha van Scheltinga kaatsten zeer verdienstelijk tegen het mede favoriete partuur van Marie Heida, Debora Oosterman en Maaike Wind.

Het perk Oosterman/Wind had moeite opslag van Tea Kingma. Pas op 5-4 en 6-4 viel de laatste slag en was er de winst voor Heida c.s.

« Terug
Gepubliceerd op 22 augustus 2007
Dames PC 2007: Laatste PC voor Hermanna Miedema

Hermanna Miedema kaatste haar achtiende dames PC. Ze won in 1985, werd drie maal tweede prijs en vier maal de derde prijs. Ze verloor in de eerste omloop met Sjoke van der Veen en Leonie van der Graaf. 'de trije memmen op 't keatsfjild' zo werden ze genoemd na een jaar afwezigheid vanwege de zwangerschap. Een afscheid van Hermanna was er met een traantje en de nodige emotie. Klik op lees verder en luister naar Hermanna Miedema

Klik hier als u Firefox of een andere browser dan Microsoft Explorer gebruikt.

« Terug
Gepubliceerd op 22 augustus 2007
Dames PC 2007: Nipt verlies voor Linda Terpstra c.s.

Linda Terpstra, Ingrid de Haan en Miranda Scheffer verloren in de eerste omloop van de 31ste dames PC van de favoriete formatie van Klaske de Jong, Sjoukje Visser en Aukje van Kuiken.

De nummer twee van vorige jaar, Klaske de Jong c.s., kreeg de overwinning niet kado. Nee de formatie van Linda Terpstra vocht voor wat ze waard waren. Op 5-4 vonden Terpstra c.s. hun waterloo.

« Terug
Gepubliceerd op 22 augustus 2007
Dames PC 2007: Ook trio Géjanna Dijkstra simpel naar 2e omloop

Géjanna Dijkstra, Gérieke de Groot en Afke Hijlkema wonnen vrij gemakkelijk van het partuur dat afgelopen zondag nog tweede was: Afke Kuipers, Anna-Lynn Wijbenga en Jindra ten Kate.

Feitelijk kwam de formatie van Kuipers niet in de partij. Na vier eersten moest Anna-Lynn Wijbenga het speelveld even verlaten in verband met den blessure. Na een kleine twintig minuten kwam ze terug met een ingepakt bovenbeen. Toch verloor ze met haar maten met 5-0 en 6-6.

« Terug
Gepubliceerd op 22 augustus 2007
Dames PC 2007: Gemakkelijke winst formatie Joostema

Het toppartuur Maaike Joostema, Imke van der Leest en Fenna Zeinstra won in de eerste omloop simpel van Hilda Tjepkema, Fokje Hoekstra en Idske Zijlstra.

Voor Idske Zijlstra kwam het verlies hard aan. 'it wie neat', hielendal neat'. Zijlstra kwam tot de conclusie dat een gebrekkig voorseizoen de reden was voor het verlies.

'ik mat omloopen keatse op nifo en dat ha'k net dien'. Het slechte resultaat op de 31ste PC is voor Zijlstra geen reden om te stoppen. 'Ik fien it sa moai om te dwaan en der giet it om'

« Terug
Gepubliceerd op 22 augustus 2007
Dames PC 2007: Verrassend verlies formatie Sjoke van der Veen

Sjoke van der Veen, Hermanna Miedema en Leonie van der Graaf verloren in de eerste omloop verrassend van de formatie Maaike Osinga, Inge Algra en Romy van der Veen.

Van der Veen c.s. kregen maar geen vat op de opslag van Maaike Osinga. Na 3-1 achterstand kwamen Van der Veen, Miedema en Van der Graaf met 5-4 voor. Toch kwam de winst niet want op 5-5 6-2 kon de kaats niet voorbij geslagen worden door het perk Miedema/Van der Graaf.

Voor Sjoke van der Veen en Hermanna Miedema betekende het verlies dat ze afscheid moesten nemen van de dames PC omdat ze beiden stoppen met kaatsen. Van der Veen gaat emigreren naar Frankrijk en Miedema hangt de kaatshandschoen aan de wilgen. Haar partner Any van Straten wordt voorzitter van K.C. De Boer Stiens en de kids krijgen vanaf volgend jaar in de zomer alle aandacht.

Beide dames namen emotioneel afscheid van het kaatspubliek met een bloemetje die ze kregen aangeboden door Debora Oosterman en Margerietha Goodijk die dit deden namen de vereniging van kaatsers.

« Terug
Gepubliceerd op 22 augustus 2007
Dames PC 2007: Eerste parturen 'los' (1e omloop)

De 31ste PC staat onder leiding van scheidsrechters Bruinsma en Heida. Om precies 11.00 uur kon speaker Jan Suierveld de parturen 1-2 en 5-6 welkom heten

De grote verrassing was het verlies van de formatie van Sjoke van der Veen, harmanna Miedema en Leonie van der Graaf. Van der Veen en Miedema kaatsen voor de laatste keer de PC.

De dames lieten na het verlies de tranen de vrije loop.

« Terug
Gepubliceerd op 22 augustus 2007
Dames PC 2007: Winnaars 2006 met cabrio het veld op

Bij de heren is het traditie dat de winnaars van het voorgaande jaar per koets naar het Sjûkelân gaan. Bij de dames wordt het traditie dat de winnaars van het voorgaande jaar per cabriolet het veld opkomen.

Géjanna Dijkstra, Debora Oosterman en koningin Afke Hijlkema konden nog even genieten van de winst van vorig jarig. Nog even denken aan de finale tegen het trio van Klaske de Jong, Sjoukje Visser en Aukje van Kuiken

« Terug
Gepubliceerd op 20 augustus 2007
Dames PC 2007: Anita Wieling koningin 25 jaar geleden

Anita Wieling won 25 jaar geleden de dames PC samen met Lipkje Reitsma, Thea Leen. Voor het eerst werd er in 1982 om verzilverde lauwerkransen en takken gekaatst, deze moesten toen speciaal uit Duitsland komen.

Klik op lees verder en luister naar Anita Wieling

Klik hier om het geluidsfragment te horen als u Firefox of een andere webbrowser gebruikt dan Microsoft Explorer.

Bron: 25 jier Frouljus-PC 1977-2001. vlnr.Lipkje,Thea en Anita
Bron: 25 jier Frouljus-PC 1977-2001. vlnr.Lipkje,Thea en Anita
« Terug
Gepubliceerd op 20 augustus 2007
Dames PC 2007: www.knkb.nl online verslag

De website www.knkb.nl volgt komende woensdag de 31ste dames PC live. Uitslagen, foto's, reactie's analyses kortom alles kunt u op uw gemak en wanneer u het wilt lezen en beluisteren via internet.

De afgelopen week is de webredactie al actief geweest om informatie van en over de 31ste PC te verzamelen. Uiteraard wordt maandag na de loting kaatsers om reactie's gevraagd.

Klik hier voor alle berichten over de PC

« Terug
Gepubliceerd op 20 augustus 2007
Dames PC 2007: Live beeld en geluid via website

De Frouljus PC zal op woensdag 22 augustus om 11 uur van start gaan. De wedstrijd is live in woord en beeld te volgen via www.knkb.nl en www.nijekriich.nl

Nieuw dit jaar zullen continu live beelden op internet te zien zijn. Een samenwerking van FE geluidsproducties, www.knkb.nl, Radio Eenhoorn en de kaatsvereniging. Via een speciale link op www.knkb.nl kunt u de dames PC volgen.

Hiervoor worden door Nije Kriich in samenwerking met FE geluidsprodukties drie camera’s op het veld geplaatst met commentaar van radio Eenhoorn. Deze live registratie is een proef en uniek in de kaatswereld.

Natuurlijk hoopt K.F. Nije Kriich dat het meeste publiek om 11 uur op het veld aan te treffen waar na de prijsuitreiking kan worden nagepraat in de feesttent met muziek van Bonnefooi en Rock ’n Rickje.

« Terug
Gepubliceerd op 19 augustus 2007
Freulewinnaars van Tzummarum de lucht in!

Arnold Zijlstra, Hans Wassenaar en Steven de Bruin zijn zaterdagavond eindelijk de lucht in gegaan met een hete luchtbalon. Vanaf het jubileumjaar 2003 gaan de winnaars meestal gelijk na de overwinning op de freule op 'De terp' de lucht in. Dit jaar kon dat echter niet vanwege de weersomstandigheden.
foto: Henk Bootsma fotografie

« Terug
Gepubliceerd op 14 augustus 2007
Dames PC 2007: 7 debutanten

De TC heeft gisteravond de parturen bekend gemaakt voor de Dames PC. Deze wordt woensdag 22 augustus gehouden in Weidum. Op de lijst 7 debutanten. Hermanna Miedema kaatst voor de 18e keer mee.

Debutanten zijn, Gérieke de Groot, Karina Frijling, Brecht Gerbrandy, Baukje Aalbers, Maaike Osinga, Joutsen Okkema, Renske Terwisscha van Scheltinga.

De volgende parturen zijn afgewezen, Femke Akke Dijkstra, Froukje de Vries, Willy van der Ende, Wiepkje Jorritsma, Sanne Velsma, Mariska Hoogland, Petra Vietor, Thekla Vietor, Jantine Radix, Berber Renske Ferwerda, Janny de Haan, Nynke van der Meij

De volgende parturen zijn door de TC uitverkozen.

Klaske de Jong EE 
Sjoukje Visser  EE 
Aukje van Kuiken  KOLLUMERPOMP 

Linda Terpstra  STIENS 
Ingrid de Haan  RIED 
Miranda Scheffer  LEEUWARDEN 

Géjanna Dijkstra  BOLSWARD 
Gérieke de Groot SINT ANNAPAROCHIE
Afke Hijlkema  AKKRUM 

Afke Walstra  BOLSWARD 
Karina Frijling DRONRIJP
Bianca van der Veen  LEEUWARDEN 

Margriet Koelmans  OUDE BILDTZIJL 
Brecht Gerbrandy GRONINGEN
Baukje Aalbers MANTGUM 

Maaike Joostema  MINNERTSGA 
Imke v.d. Leest  DRONRIJP 
Fenna Zeinstra  BOLSWARD 

Maaike Osinga PINGJUM
Inge Algra  SNEEK 
Romy v.d. Veen  SINT ANNAPAROCHIE 

Sjoke v.d. Veen  DRONRIJP 
Hermanna Miedema  STIENS 
Leonie van der Graaf  BERLIKUM FR 

Hilda Tjepkema  BLIJE 
Fokje Hoekstra  HARLINGEN 
Idske Zijlstra  IJLST 

Afke Kuipers  MANTGUM 
Anna-Lynn Wijbenga  FERWERT 
Jindra ten Kate  HALLUM 

Tea Kingma  SINT JACOBIPAROCHIE 
Joutsen Okkema EASTEREIN
Renske Terwisscha van Scheltinga REAHUS

Marie Heida  LEEUWARDEN 
Debora Oosterman  GROU 
Maaike Wind  PINGJUM 

« Terug
Gepubliceerd op 09 augustus 2007
Freule 2007: En de winnaars zijn

Arnold Zijlstra, Hans Wassenaar en Steven de Bruin van Tzummarum. Deze drie mannen schreven vandaag geschiedenis voor V.v.V Tzummarum door de gouden klokjes en de Villa van de Freule mee naar huis te nemen. Klik op lees verder en luister naar de drie heren.
foto: Henk Bootsma fotografie

Klik hier als het geluidsbestand niet te beluisteren is.

« Terug
Gepubliceerd op 09 augustus 2007
Freule 2007: Sietse Kuipers van Goënga tevreden

Goënga won voor het tweede achtereenvolgende jaar de tweede prijs op de Freule. Sietse Kuipers was vandaag de moter van het partuur. Ondanks het verlies in de finale was hij tevreden. Klik op lees meer en luister naar hem.

Klik hier als het geluidsbestand niet te beluisteren is.

« Terug
Gepubliceerd op 08 augustus 2007
Freule 2007: 'Streaker' op het veld

Richard Krajicek won er waarschijnljk Wimbledon mee. De 'Streaker' zo vlak voor de finale die poedelnaakt over het centre court kwam lopen. De grote vraag blijft uiteraard heeft het Tzummarum geholpen of niet.
foto: Henk Bootsma fotografie

Wel was duidelijk dat één van de toeschouwers zo vlak voor de finale over het veld dartelde als een jonge hengst deed een radslag en ontving een €340,- van zijn vrienden.

Of was het een weddenschap of niet, in ieder geval vermaak op het veld.

« Terug
Gepubliceerd op 08 augustus 2007
Freule 2007: Tzummarum wint 105de Freule

Op een 'tsjok' vol kaatsveld in Wommels heeft grote favoriet Tzummarum met Arnold Zijlstra, Hans Wassenaar en Steven de Bruin de 105de Freule partij gewonnen. In een spannende finale werd met 5-4 en 6-4 gewonnen van Goënga met Ever Sjoerd Sijbesma, Sibe Wijbrandi en Sietse Kuipers.
foto: Henk Bootsma fotografie

Goënga starte sterk, Sietse Kuipers sloeg op 6-6 de bal over de boven en dus het eerste eerst aan de telegraaf. Het antwoord van Tzummarum was even sterk want op 6-0 sloeg Steven de Bruin over alles heen en dus de 1-1.

Sietse Kuipers liet op de 2-0 achterstand een sterk staaltje van opslagwerk zien door drie zitballen te plaatsen. Een kwaad slag en zitbal leverde 6-6 op. Arnold Zijlstra van Tzummarum sloeg op deze 6-6 de bal voor wat een twee om één opleverde voor Goënga.

Het volgende eerst was het eerst van opnieuw het eerst voor Sietse Kuipers. Op vier gelijk sloeg hij twee keer de kaats voorbij kortom 3-1 voorsprong voor Goënga.

Met een zitbal van Arnold Zijlstra en vervolgens twee kleine kaatsen 'pakken' kwam Tzummarum op 6-0. Steven de Bruin zorgde op de boven met een retourslag op 6-2 voor 3-2.

Sietse Kuipers van Goënga liet zijn kwaliteiten zien door op 6-4 achterstand twee zitballen te plaatsen en zo twee spel om spel aan de telegraaf te brengen. Een kwaad slag van Hans Wassenaar, een bovenslag en twee buitenslagen van Sybe Wijbrandi leverde een 6-2 voorsprong op. Sietse Kuipers sloeg de opslagbal van Arnold Zijlstra boven maar op 6-4 retouneerde Zijlstra zelf tot in het perk. Vier om drie in het voordeel van Goënga.

Onder aanvoering van Arnold Zijlstra die met een retourslag en buitenslag zijn maten inspireerde. Retour Steven de Bruin, zitbal Hans Wassenaar, kaats voorbij Steven de Bruin leverde twee spel gelijk op.

Met een zitbal van Sietse Kuipers, bovenslagen van Wassenaar en De Bruin ruilden de parturen met twee kaatsen. Hans Wassenaar behield de eerste kaats door een perfecte zitbal in het achterperk: 6-2. Sibe Wijbrandi sloeg de 6-4 aan de telegraaf door een perfecte bovenslag. Vervolgens een knappe retourslag van Hans Wassenaar voor een kleine kaats. Steven de Bruin wist de goed opgeslagen tusseninse voorbij de kaats te slaan.

Een buitenslag van Sietse Kuipers, bovenslag van Steven de Bruin leverde 4-0 op. Twee kwaad uitslagballen van die zelfde Steven de Bruin leverde vier gelijk op. De Bruin sloeg de 6-4 aan de telegraaf. Retour tot voor de kaats van Hans Wassenaar leverde Tzummarum de Freule winst op.

« Terug
Gepubliceerd op 08 augustus 2007
Freule 2007: Finalisten Tzummarum - Goënga

Tzummarum met Arnold Zijlstra, Hans Wassenaar en Steven de Bruin en Goënga met Evert Sjoerd Sijbesma, Sietse Kuipers en Sibe Wijbrandi zijn zojuist gestart met de finale van de 105de Freule partij

Tzummarum is de grote favoriet omdat zij vijf van de zes afdelingswedstrijden heeft gewonnen. Alleen in Holwerd werd in de finale verloren. Goënga was vorig jaar ook finalist op de Freule partij. Toen verloren ze van Dronrijp.

« Terug
Gepubliceerd op 08 augustus 2007
Freule 2007: Elmar Pieterse zijn kans komt nog

Elmar Pieterse ziet zijn kans nog wel komen op de Freule. Hij won vandaag de derde prijs en tevredenheid alom bij de jonge man van Wjelsrijp. Klik op lees verder en luister naar Elmar Pieterse

Klik hier als het geluidsbestand niet te beluisteren is.

« Terug
Gepubliceerd op 08 augustus 2007
Freule 2007: Rienk Veltman van Makkum over de Freule

4-3 6-6 dat was de kans voor Makkum om opnieuw aansluiting te krijgen met Tzummarum. De opgeslagen bal van Rienk Veltman kon simpel verwerkt worden door Hans Wassenaar van Tzummarum. Klik op lees verder en luister naar Rienk Veltman van Makkum

Klik hier als het geluidsbestand niet te beluisteren is.

« Terug
Gepubliceerd op 08 augustus 2007
Freule 2007: Halve finales, Tzummarum en Goënga finalisten.

In Wommels worden op dit moment de beide halve finales gespeeld. Favoriet Tzummarum speelt tegen Makkum en Goënga (vorig jaar finalist) speelt tegen Wjelsrijp.

Tzummarum - Makkum
Na een spel voorsprong lijkt Tzummarum door te stoten naar de finale omdat het trio ook 3-1 voorsprong. Makkum vecht zich echter terug tot drie eersten gelijk. Arnold Zijlstra, Hans Wassenaar en Steven de Bruin stellen hierna opnieuw orde op zaken door op 6-0 het vierde bordje te pakken. Tzummarum komt opnieuw met 6-4 voor door o.a. opslagmissers aan de kant van Makkum. Voorinse Theo Nota weet vervolgens de kaatst te passeren en de zes gelijk aan de telegraaf te brengen. Hans Wassenaar van Tzummarum weet het gat van een spel opnieuw te maken door de kleine kaats voorbij te slaan. Tzummarum is helemaal op stoom, Hans Wassenaar slaat op 2-2 vervolgens twee ballen boven. Op 5-3 en 6-2 weet Arnold Zijlstra de kaats te behouden en stapt Tzummarum de finale binnen.

Goënga - Wjelsrijp
Een gelijk opgaande strijd in de beginfase gezien de spel gelijk. Op 6-4 weet Sibe Wijbrandi weet de kaats te behouden en de 3-2 voorsprong aan de telegraaf te brengen. Goënga stoomt in een keer door naar de 5-2. Wjelsrijp sputtert nog wat tegen want het wordt nog 5-3. Een bovenslag en twee opslagmissers van Jouke Bosje maakt de 6-0. Wjelsrijp weet de kaats nog te passeren en 6-2 te maken. Wibe Sybrandi maakt vervolgens de partij uit door een perfecte zitbal.

« Terug
Gepubliceerd op 08 augustus 2007
Freule 2007: Frank Oosterhaven van St.-Annaparochie tevreden

Frank Oosterhaven verloor met Jeroen Westra en Geertjan de Jong voor St.-Annaparochie in de vierde omloop kansloos van Goënga. Toch ziet hij tevreden terug op de Freule 2007. Klik op lees verder en luister naar Frank Oosterhaven.

Klik hier als u Firefox of ander browser dan Micorsoft Explorer gebruikt.

« Terug
Gepubliceerd op 08 augustus 2007
Freule 2007, Jilke Terpstra (Minnertsga) over het verlies

Jilke Terpstra stond namens Minnertsga voorin en verzorgde de voorminst opslag. De jongere broer van Cornelis Terpstra kon zijn broer niet evenaren. Tien jaar geleden won Minnertsga met Cornelis Terpstra. klik op lees verder en luister naar Jilke Terpstra.

Klik hier als u Firefox of ander browser dan Micorsoft Explorer gebruikt.

« Terug
Gepubliceerd op 08 augustus 2007
Freule 2007: 4e omloop en nu op naar de klokjes

De druk om een prijs te winnen is er in de 4e omloop niet meer. De zeven overgebleven parturen zijn zeker om vanavond voor de bestuurstent te komen. Bij winst zijn de klokjes binnen voor de kaatsers. Berlikum verliest met alles aan de hang van Makkum

De vierde omloop geeft een zelfde beeld als de drie voorgaande. Vlakke partijen en weinig spectaculair kaatsen. Berlikum kwam na een 3-1 achterstand terug tot drie eersten gelijk. Jelle Harm Kooistra nam zijn beide maten Jelmer Westra en Renze Stellingwerf mee op sleeptouw en stond vervolgens met 5-3 voor. Een plaats in de halve finale leek in het verschiet. Echter de Makkumers vochten terug tot 5-5. Een partij waar alles aan de hang leek te komen en dit gebeurde. Jelle Harm Kooistra van Berlikum eiste een hoofdrol op toen hij op 6-4 twee maal buiten sloeg en zijn partuur dus van de lijst.

Uitslagen van de 4e omloop,
55 Berlikum - 11 Makkum 5-5 6-6 (makkum wint)
19 Goënga - 24 St.-Annaparochie 5-0 6-0
38 Wommels - 39 Wjelsrijp 5-1 6-4
50 Tzummarum staand nummer

« Terug
Gepubliceerd op 08 augustus 2007
Freule 2007: Peter Nieuwenhuis Bolsward over het verlies tegen Berlikum

Peter Nieuwenhuis verloor met Bolsward verrassend van Berlikum. Uiteraard teleurstelling bij de Peter, Jesper Sjollema en Thomas van Zuiden. Klik op lees verder en luister naar Peter Nieuwenhuis.

Klik hier als u Firefox of ander browser dan Micorsoft Explorer gebruikt.

« Terug
Gepubliceerd op 08 augustus 2007
Freule 2007: 3e omloop, en nu om de prijzen

Bij winst in de derde omloop winnen de jongens in ieder geval een prijs op de Freule. Berlikum zorgt voor de eerste verrassing door Bolsward met 5-3 en 6-6 te verslaan. Berikum pakt hierdoor in ieder geval een prijs en Bolsward staat met lege handen.

Berlikum met Jelle Harm Kooistra, Jelmer Westra en Rinze Stellingwerf in de derde omloop dus tegen Bolsward met Peter Nieuwenhuis, Jesper Sjollema en Thomas van Zuiden. Berlikum starte sterk en vrij snel hangt er 5-1 aan de telegraaf. Pas dan komt bolsward terug naar 5-2, 5-3. Maar op 6-6 gelijk wordt de bal buiten geslagen door Peter Nieuwenhuis waardoor de eerste verrassing er is.

Uitslagen 3e omloop
55 Berlikum - 4 Bolsward 5-3 6-6
8 Arum - 11 Makkum 0-5 0-6
15 Raerd - 19 Goënga 1-5 4-6
24 St.-Annaparochie - 28 Minnertsga 5-2 6-4
34 Nijwier/Metselawier - 38 Wommels
39 Wjelsrijp - 43 Dronrijp 5-1 6-2
50 Tzummarum - 51 Easterein 5-2 6-2

klik hier voor alle berichten over de 105de Freule

« Terug
Gepubliceerd op 08 augustus 2007
Freule 2007: 2e omloop

In Wommels wordt inmiddels in de tweede omloop gekaatst. Op de 'bij'-velden zijn de perken nogmaals gevuld en op het hoofdveld kaatst grote favoriet Tzummarum tegen het trio van Jelsum-Cornjum.

Tzummarum is op koers en ook de andere favorieten laten geen steken vallen. Kortom de 105de Freule gaat volgens de kenners zoals die moet gaan.

Uitslagen 2e omloop
55 Berlikum - 1 Exmorra 5-0 6-0
4 Bolsward - 6 Hartwerd 5-1 6-2
8 Arum - 9 Stiens 5-4 en 6-2
11 Makkum - 14 Beetgum 5-1 6-0
15 Raerd - 18 Wijnaldum 5-2 6-4
19 Goënga - 22 Grou 5-5 6-2
24 St.-Annaparochie - 25 Franeker 5-4 6-4
28 Minnertsga - 30 Damwoude 5-4 6-2
31 Hillaard - 34 Nijewier/Metselawier 2-5 0-6
35 Sexbierum - 38 Wommels 1-5 4-6
39 Wjelsrijp - 42 Witmarsum 5-4 6-6
43 Dronrijp - 45 Irnsum 5-4 6-4
47 Jelsum/ Cornjum -50 Tzummarum 2-5 2-6
51 Easterein - 54 Pingjum 5-2 6-4

« Terug
Gepubliceerd op 08 augustus 2007
Freule 2007: Kevin Jaarsma van Arum omloop verder

Kevin Jaarsma van Arum is 1e jaars schooljongen. Hij kaatst vandaag op de Freule met broer Tim en Jouke Tolsma. Dit trio heeft zojuist Stiens verslagen en staat in de 3e omloop. Voor de wedstrijd tegen Stiens spraken wij met Kevin Jaarsma. Klik op lees verder en luister naar deze jonge knaap.

Klik hier als u Firefox of ander browser dan Micorsoft Explorer gebruikt.

« Terug
Gepubliceerd op 08 augustus 2007
Freule 2007: 'it is njoggen oere, keatse' 1e omloop Freule 2007

Om 9.00 uur is de 105de Freule-partij van start gegaan. Scheidsrechter Jan Bruinsma van Berlikum gaf het startsein voor de parturen. Klik op lees verder voor de uitslagen van de eerste omloop.

Beetgum (Tjisse Steenstra en Jorren Westra) won in de eerste omloop gemakkelijk van Schalsum 5-0 6-6.

1 Eksmoarra 2 Lekkum 5-2 6-2
3 Britsum 4 Boalsert 1-5 0-6
5 Lollum 6 Hartwert 4-5 4-6
7 Itens 8 Arum 2-5 6-6
9 Stiens 10 Reahûs Turns 5-5 6-0
11 Makkum 12 Mantgum 5-0 6-6
13 Skalsum 14 Bitgum 0-5 6-6
15 Raard 16 Tsjom 5-1 6-6
17 Goutum 18 Winaam 3-5 0-6
19 Goingea 20 Broeksterwald 5-0 6-4
21 Marsum 22 Grou 2-5 0-6
23 Easterlittens 24 Sint Anne 4-5 0-6
25 Frjentsjer 26 Aldebildtsyl 5-2 6-4
27 Ysbrechtum 28 Minnertsgea 2-5 0-6
29 Harns 30 Damwâld 2-5 6-6
31 Hilaard 32 Gaast-Ferwâlde 5-3 6-4
33 Gytsjerk 34 NiawierMetslawier 1-5 6-6
35 Seisbierrum 36 Jorwert 5-4 6-6
37 Spannum 38 Wommels 0-5 4-6
39 Wjelsryp 40 St Jabik 5-4 6-6
41 Froubuorren 42 Wytmarsum 3-5 0-6
43 Dronryp 44 Hallum 5-1 6-4
45 Jirnsum 46 Folsgeare 5-2 6-2
47 Jelsum Koarnjum 48 Wolsum 5-2 6-2
49 Ternaard 50 Tsjummearum 1-5 0-6
51 Easterein 52 Longerhou/Skettens 5-1 6-6
53 Drachten 54 Pingjum 3-5 6-6
55 Berltsum

« Terug
Gepubliceerd op 07 augustus 2007
Freule 2007: www.knkb.nl in beeld en geluid

De webredactie van www.knkb.nl volgt woensdag de Freule 2007 live. Uitslagen, foto's, reactie's analyses kortom alles kunt u op uw gemak en wanneer u het wilt lezen en beluisteren via internet.
foto: Henk Bootsma fotografie

Vanaf afgelopen zaterdag is de webredactie al actief om informatie van en over de 105de Freule te verzamelen.

Klik hier voor alle berichten over de Freule.

« Terug
Gepubliceerd op 06 augustus 2007
Freule 2007: Haye Jan Nicolay jongste deelnemer

De kleine afdeling Britsum staat met Sido Postma, Maikel Hottinga en Haye Jan Nicolai op de lijst van de 105de Freule partij. Haye Jan Nicolai is als 1e jaars schooljongen de jongste met zijn 12 jaar. De webredactie van www.knkb.nl zocht de zoon van oud CFK 1e klasser Ibo Nicolay op om hem eens vragen wat hij van de Freule verwacht.

Naast Haye Jan Nicolay doen de volgende schooljongens mee:
Kees van der Schoot Sexbierum, Kevin Jaarsma Arum
Allard Sijtsinga Marssum, Jitze de Jong Wijnaldum, Tjisse Steenstra Beetgum, Auke-Geert Ybema Ferwoude, Joeke Ids de Vries Lekkum, Bastiaan de Jong Grou, Sido Kloosterman HALLUM, Aise Gielstra MAKKUM, Martin Leijenaar ITENS,
Sander Zaagemans Witmarsum, Jan Dominicus v.d. Wal, Dronrijp.

Klik hier voor alle berichten over de Freule 2007

« Terug
Gepubliceerd op 04 augustus 2007
Freule 2007: Loting 105de Freule

Vanavond is in Wommels de loting geweest van de 105de Freule van komende woensdag.

Tzummarum is als Nederlands kampioen de grote kanshebber. Bolsward, Wommels, Franeker, Wjelsrijp, Goënga zijn outsiders. Op de lijst staan 55 parturen (Ferwert trok zich terug) en dat zijn er vier meer dan in 2006. De aanvang van de wedstrijd is ’s morgens om 9.00 uur en staan onder leiding van scheidsrechters Bruinsma, Wierstra en Koldijk.

Klik hier voor de wedstrijdlijst.

foto: Henk Bootsma fotografie

Klik hier voor alle berichten over de Freule 2007

« Terug
Gepubliceerd op 03 augustus 2007
Freule 2007: Gebruik banken en tribune's

De bouwploeg van K.F. Wommels is bijna klaar voor de 105de Freule partij die komende woensdag wordt gehouden. Komende zondag is er de traditionele openlucht kerkdienst.
foto: Henk Bootsma fotografie

Dominee Harry Strubbe staat dan op de preekstoel die ter hoogte van de bestuurstent staat. Vorige jaar waren er meer dan tweehonderd mensen aanweizg. Uiteraard is iedereen van harte welkom op het kaatsveld in Wommels. Aanvang van de dienst is 10.00 uur.

« Terug
Gepubliceerd op 03 augustus 2007
Freule 2007: 56 partuur op aanmeldlijst

Voor de Freule van komende woensdag staan er 56 partuur op de aanmeldlijst en dat zijn er vijf meer dan vorig jaar. Aanvang van de loting is 20.00 uur en vindt plaats in café 't Reade Hynder in Wommels. Hoofdscheidsrechter is Jan Bruinsma uit Berlikum.
foto: Henk Bootsma fotografie

Radio Eenhoorn zal de loting rechtstreeks uitzenden. In 2006 won Dronrijp met de kaatsers Sjoerd van der Meer, Rutger en Johan Diertens de villa van de Freule. Voor kaatsvereniging Sjirk de Wal was het de vijfde zege op de Freule partij. Eerder deed men dat in 1974, 1976 en 1983.

Klik hier voor de aanmeldlijst

« Terug
Gepubliceerd op 02 augustus 2007
Freule 2007: Niels Heitbrink van Grou kaatst niet

Niels Heitbrink uit Grou zal niet kaatsen op de Freule 2007. Het herstel van zijn zware knie blessure verloopt goed maar de belangrijkste partij voor jongenskaatsers komt te vroeg.

De afgelopen weken heeft de jonge Grouster diverse keren getraind, het vertrouwen is niet optimaal. Deze week heeft Niels de moeilijke beslissing moeten nemen om niet te kaatsen.

Grou is met Niels Heitbrink een outsider voor de winst. Bastiaan de Jong (nog schooljongenskaatsers) is zijn vervanger.

« Terug
Gepubliceerd op 02 augustus 2007
PC 2007: Analyse van de finale door André Tolsma

Oud topkaatser André Tolsma geeft exclusief voor www.knkb.nl zijn analyse over de finale van de 154ste PC. Klik op lees verder en luister naar Tolsma.

Klik hier als u Firefox of ander browser dan Micorsoft Explorer gebruikt.

« Terug
Gepubliceerd op 02 augustus 2007
PC 2007: Klaas Berkepas na het verlies in de finale

De stylist van de opslagers. De oudste man op het veld. Klaas Berkepas praat na afloop over de finale van de 154ste PC. Klik op lees verder en luister naar de opslager uit Hoornsterzwaag.
foto: Henk Bootsma fotografie

Klik hier als u Firefox of ander browser dan Micorsoft Explorer gebruikt.

« Terug
Gepubliceerd op 02 augustus 2007
PC 2007: Reactie's van Johan, Auke en Taeke

Blijdschap alom bij de winnaars. Klik op lees verder en luister naar de winnaars na afloop van de finale.
foto: Henk Bootsma fotografie

Klik hier als u Firefox of ander browser dan Micorsoft Explorer gebruikt.

« Terug
Gepubliceerd op 02 augustus 2007
PC 2007: Pieter Scharringa over de bewondering voor Daniël Iseger

Pieter Scharringa kaatste gisteren zijn laatste PC. Twee dagen ziek geweest en gaande weg de dag werd hij beter. Na de 4-0 achterstand zag het publiek hem beter en beter worden. Luister naar deze kanjer van een voorinse en klik op lees verder.

Klik hier als u Firefox of ander browser dan Micorsoft Explorer gebruikt.

Foto: Henk Bootsma fotografie
Foto: Henk Bootsma fotografie
« Terug
Gepubliceerd op 02 augustus 2007
PC 2007: Kor Zittema over de winst

Vorig jaar stond Kor Zittema in het voorperk. Toen kondigde hij al aan dat hij coach/begeleider werd bij de formatie van Johan van der Meulen. Samen met Durk van der Leest is de begeleiding tot in de puntjes geregeld. Klik op lees verder en luister naar Kor Zittema na de finale van de 154ste PC.

Klik hier als u Firefox of ander browser dan Micorsoft Explorer gebruikt.

« Terug
Gepubliceerd op 02 augustus 2007
PC 2007: Johan van der Meulen 'The day after'

Met een formidabele zitbal op 5-5 6-6 schreef Johan van der Meulen geschiedenis. Hij werd met algemene stemmen koning van de 154ste PC en heeft gisteravond in Broeksterwoude een feestje gevierd. Klik op lees verder en luister naar Johan van der Meulen: 'The day after'.

Klik hier als u Firefox of ander browser dan Micorsoft Explorer gebruikt.

« Terug
Gepubliceerd op 01 augustus 2007
PC 2007: Johan van der Meulen, Auke van der Graaf en Taeke Triemstra winnen 154ste PC

In een heroïsche finale zijn Johan van der Meulen, Auke van der Graaf en Taeke Triemstra winnaar geworden van de 154ste PC. Op 5-5 6-6 was het Johan der Meulen die op de kleine kaats een perfecte zitbal plaatste.

Johan van der Meulen uit Broeksterwoude werd uitgeroepen tot koning van de PC.
foto: Henk Bootsma fotografie

In het eerste eerst openden Auke van der Graaf en Taeke Triemstra in het perk sterk. Van der Graaf vuurde op 6-6 de bal richting voorstraat en dit leverde zijn partuur het eerste eerst op.

Het leek snel te gaan want Van der Meulen, Van der Graaf en Triemstra kwamen op 6-0 voorsprong. Maar twee maal de kaats pakken en een bovenslag bracht het partuur met opslager Klaar Berkepas op zes gelijk. Ook het derde eerst kwam er 6-6 aan de telegraaf. Berkepas kwam met 6-0 voor maar het perk Van der Graaf en Triemstra pakte de kaats en vervolgens sloeg Auke van der Graaf de bal boven. Op 6-4 mocht Johan van der Meulen de kaats verdedigen en retouneerde de bal tot in het perk. Johan van der Meulen pakte het derde bordje door met een trick-track de bal tot in het perk te slaan.

Beide parturen verdeelden in het volgende eerste de eerste twee kaatsen, een bovenslag van Taeke Triemstra en een voorslag van Klaas Berkepas leverde de 6-2 op voor Van der Meulen c.s. Auke van der Graaf sloeg vervolgens een kaats bij de middenlijn en Pieter Scharringa sloeg de door Johan van der Meulen opgeslagen bal kwaad uit. 4-0 voorsprong voor de formatie van Johan van der Meulen.

Van der Meulen drukte helemaal de stempel op de partij door een retourslag en een zitbal te plaatsen op het perk Iseger (inmiddels voorin) Scharringa. De jonge opslager uit Broeksterwoude sloeg vervolgens drie ballen buiten. Een kwaadslag van Pieter Scharringa vanuit het achterperk leverde de 6-6 op. Johan van der Meulen sloeg op die stand opnieuw buiten en Berkepas en cornuiten kregen het eerste bordje.

Van der Meulen bleef gaan want hij sloeg de bal op het schone eerst een zitbal. Daarna opnieuw twee missers van Johan van der Meulen. Dit was voor Taeke Triemstra het sein om de bal aan de voorbest over te nemen. Pieter Scharringa sloeg de volgende bal tot kaats. Johan van der Meulen sloeg aan de voorminst een zitbal en een bal voor wat de 6-4 voorsprong voor Berkepas c.s. ook Berkepas mikte de bal vervolgens voor en hierdoor kwam er opnieuw 6-6 aan de telegraaf.

Voor de vijfde keer zes gelijk in zes eersten kaatsen. Op die stand sloeg Auke van der Graaf een dikke kaats. Johan van der Meulen sloeg de bal meters en meters voor, kortom: 4-2.

De formatie van Johan van der Meulen, Auke van der Graaf en Taeke Triemstra kon door twee kaatsen weer naar het perk. Auke van der Graaf sloeg de tusseninse bal over de voorminst opslager Daniël Iseger. Taeke Triemstra kon de tweede kaats niet passeren en dit leverde 2-2 aan de telegraaf. De volgende platte bal van opslager Berkepas kon tot kleine kaats verwerkt worden. Iseger plaatste de volgende bal tussenin. Taeke Triemstra liet een staaltje van grote klasse zien door een achterovervallend boven te slaan. Iseger sloeg vervolgens een bal retour tot in het perk 6-4. Van er Meulen behield netjes de kaats. Op 6-6 kwam er een kaats nabij de middenlijn. Triemstra liet zijn grote klasse zien door een bal die een halve meter boven de grond voorbij de kaats sloeg. 5-2

Drie kwaad slagen van beide perkspelers Van der Graaf en Triemstra volgden, een kaats tussen de voor- en middenlijn. Johan van der Meulen behield de kaats door de bal te retouneren tot in het perk. Iseger maakte aan de illusie om het eerst pakken een door de bal heel ver boven te slaan.

Pieter Scharringa sloeg op het schone eerst twee ballen boven, Taeke Triemstra sloeg nog een zitbal en een bal buiten. 6-2 voor Berkepas c.s. en een kaats op de middenlijn. Daniël Iseger sloeg de bal van Auke van der Graaf perfect retour tot in het perk. 5-4

Daniël Iseger zorgde er ook voor dat Taeke Triemstra de bal moest laten zitten. De Berlikumse voorinse Auke van der Graaf maakte vervolgens 2-2 door een bovenslag. Boven Scharringa, buiten Van der Meulen betekende 6-2 voor Berkepas c.s. De opslager uit Hoornsterzwaag dwong Auke van der Graaf tot een kwaadslag en dit leverde 5-5.

Auke van der Graaf starte met een bovenslag. Zijn achterinse Taeke Triemstra deed niet voor hem onder 4-0. Daniël Iseger vervolgde met een zitbal, 4-2. Vervolgens sloeg PC-koning van 2006 de bal boven en niets leek een tweede PC-zege in de weg te staan. Op 6-2 komt er een kaats en Pieter Scharringa zorgde met een bovenslag dat zijn partuur in de race bleef. Opnieuw wordt er een kaats geslagen, Van der Graaf en Triemstra richtting perk. Triemstra krijgt de bal van Berkepas en leek boven te gaan, echter de bal ging kwaad en dit betekende alles aan de hang.

Klaas Berkepas aan de opslag, de bal gaat naar Auke van der Graaf. Die slaat richting boven, daar staat Daniël Iseger die kan retouneren en er blijft een kaats van plus minus 10 meter over. Van der Meulen, Van der Graaf en Triemstra gaan gedrieën naar de boven. Van der Meulen zegt drie woorden: 'ik pak 'm'. Van der Graaf en Triemstra gaan voor de kaats staan.

De mannen staan in het perk klaar, concentratie van Van der Meulen, de aanloop, de opslagbal lijkt buiten te gaan, gaat over Pieter Scharringa zijn rechterhand heen, duikt ineens naar beneden en Daniël Iseger kan hem niet meer slaan en ploft drie centimeter binnen de perklijn.

Aan de opslagzijde feestende, hossende spelers, familie vrienden met Johan van der Meulen als middelpunt. Alsof hij in een WK-finale de belangrijkstre strafschopt keert. Hait Yke, zien we springen en vliegen maar ook hait Reinder gaat opnieuw uit zijn dak.

Aan de perkzijde, Iseger knikt door de knieën, hoofd naar beneden, tranen. Scharringa zelfde ritueel. Berkepas slaat zijn handen voor zijn ogen, kan ook zijn tranen niet bedwingen zo lijkt het. Dan naar elkaar toe, drie vrienden, drie kaatsvrienden bij elkaar in de armen hoofden naar beneden de tranen vloeien. PC-winst lag drie centimeter bij deze mannen vandaan.

De winnaars één feestende massa.
De winnaars één feestende massa.
Daniël Iseger en Pieter Scharringa door de knieën
Daniël Iseger en Pieter Scharringa door de knieën
Drie kaatsvrienden met de pijn van verlies.
« Terug
Gepubliceerd op 01 augustus 2007
PC 2007: Finalisten

Klaas Berkepas, Pieter Scharringa en Daniel Iseger staan tegenover Johan v/d Meulen, Auke v/d Graaf en Taeke Triemstra in de finale.

Klaas Berkepas won in 2000 de eerste prijs, Pieter Scharringa en Daniel Iseger in 2004. Johan v/d Meulen won vorig jaar met Taeke Triemstra de eerste prijs en Auke v/d Graaf in 1998 en 1999 de eerste prijs.

« Terug
Gepubliceerd op 01 augustus 2007
PC 2007: Analyse van de halve finales

Oud topkaatser André Tolsma geeft exclusief voor www.knkb.nl zijn analyse over de halve finale partijen. Klik op lees verder en luister naar Tolsma over de belangrijkste partijen.

Klik hier als u Firefox of ander browser dan Micorsoft Explorer gebruikt.

« Terug
Gepubliceerd op 01 augustus 2007
PC 2007: Willem Rienks tevreden met 3e prijs.

Willem Rienks kon gisteravond niet bevroeden dat hij 24 uur later voor de directie tent van de PC zou staan. Hij is zeer tevreden met zijn 3e prijs. Klik op lees verder en luister naar de sympathieke achterinse uit Wageningen.

Klik hier als u Firefox of ander browser dan Micorsoft Explorer gebruikt.

« Terug
Gepubliceerd op 01 augustus 2007
PC 2007: Trio Berkepas tweede finalist

Klaas Berkepas, Pieter Scharringa en Daniel Iseger zijn de tweede finalist van de 154ste PC. Feite de Haan, Rene Anema en Willem Rienks verloren in de halve finale met 5 - 1 en 6 - 0.

Trio Berkepas was weer bij de les. In de kleedkamer zal zeker nog even nagepraat zijn over de partij in de tweede omloop. In tegenstelling tot die partij nam Trio Berkepas c.s. nu het heft wel in handen.

Na een 3 - 1 voorsprong was het op 6 - 6 een bovenslag van Daniel 4 -1. Ook in dit eerst een sterk perk Scharringa/Iseger. Tweemaal boven van Daniel en een voorslag maakte 6 - 0. Vervolgens een kwaadslag van Scharringa maakte 6 - 2. Op 6 -6 was het Klaas Berkepas die de kleine kaats verzilverde en 5 - 2 voorsprong nam. Op 6 - 0 kon Willem Rienks de kaats niet voorbij.

« Terug
Gepubliceerd op 01 augustus 2007
PC 2007: Analyse van de belangriijkste partij 2e omloop

Oud topkaatser André Tolsma geeft exclusief voor www.knkb.nl zijn analyse over de 2e omloop. Klik op lees verder en luister naar Tolsma over de belangrijkste partijen.

« Terug
Gepubliceerd op 01 augustus 2007
PC 2007: Trio Johan v/d Meulen eerste finalist

Johan v/d Meulen, Auke v/d Graaf en Taeke Triemstra zijn de eerste finalisten van de PC. In de halve finale won dit trio van het partuur Wilco Rinia, Karel Nijman en Gert Jan Meekma met 5 - 4 en 6 - 0 van trio V/d Meulen c.s.

Een halve finale die best het aanzien waard was. Trio Wilco Rinia kaatste zeer degelijk, bijna foutloos. Dit brak het partuur van V/d Meulen bijna op. Na een achterstand van 2 - 0 achterstand kwam trio V/d Meulen weer goed terug naar 2 - 2. Ook toen nam trio Rinia brutaal weg 4 - 2 voorsprong door goed kaatsen.

Trio V/d Meulen kwam door zelf goed te kaatsen weer terug naar 4 - 4. Op 6 - 0 was het Auke v/d Graaf die de bal boven sloeg. 5 - 4 voorsprong voor trio V/d Meulen. Nu lieten de drie heren de partij niet weer gaan en maakten op 6 - 0 de partij uit.

« Terug
Gepubliceerd op 01 augustus 2007
PC 2007: Alle Jan Anema over het verlies

Vooraf was de eerste finalist al bekend: Klaas Berkepas, Pieter Scharringa en Daniël Iseger. Echter de formatie van Jan Dirk de Groot, Marten Hiemstra en Alle Jan Anema dreigden roet in het kaats eten te gooien. De Groot c.s. verloren nipt en Alle Jan Anema geeft zijn reactie. Klik op lees meer en luister naar Anema.

« Terug
Gepubliceerd op 01 augustus 2007
PC 2007: Feite de Haan c.s. in de halve finale

Feite de Haan, René Anema en Willem Rienks plaatsen zich ten koste van de formatie van Louwrents Reitsma, Jacob Klaas Haitsma en Gerrit Flisijn.

Feitelijk kwam de formatie van Reitsma nimmer in de partij en zagen voordurend tegen een achterstand aan. Op 5-4 en 6-2 kwam het einde voor Reitsma, Haitsma en Flisijn.

« Terug
Gepubliceerd op 01 augustus 2007
PC 2007: Chris Wassenaar over het verlies tegen Van der Meulen c.s.

'te min druk oan'e opslach' Dat was de reactie van Chris Wassenaar na afloop van de verloren partij tegen Johan van der Meulen, Auke van der Graaf en Taeke Triemstra. Klik op lees verder en luister naar Wassenaar in gesprek met Arjen de Boer van omrop Fryslân TV.

« Terug
Gepubliceerd op 01 augustus 2007
PC 2007: Door het oog van de naald

Naast de thriller van de dag een partij tussen Klaas Berkepas, Pieter Scharringa en Daniel Iseger tegen Jan Dirk de Groot, Marten Hiemstra en debutant Alle Jan Anema. Trio Berkepas had het moeilijk tegen het jonge eerste klas partuur.

Trio Jan Dirk de Groot kaatste zeer goed en degelijk. Nam brutaal weg een 3 - 1 voorsprong tegen trio Berkepas. Het liep niet lekker aan de opslag en het perk van Berkepas cs. Na een gelijke stand van 3 -3 was weer trio de Groot die stand hield. Op 4 -4 pakte dit partuur ook brutaal weg de 5 - 4. Door een zitbal van Berkepas en twee keer boven van Alle Jan Anema was het 5 - 4 en 4 - 2 op de telegraaf. Werd dit een derde verassing???
Vervolgens was het Anne Jan Anema die kwaad uit sloeg 4 - 4. Daniel Iseger plaatste de opgeslagen bal netje door de hoek van het veld 6 - 4. Vervolgens was het Pieter Scharringa die de stand op de telegraaf gelijk maakte door een bovenslag. 5 - 5. De partij kon alle kanten uit. Trio Berkepas was sterk in het perk en sloeg twee keer boven. Op 6 - 4 was het Berkepas die een prima zitbal plaatste en met zijn partuur in de halve finale stond.

« Terug
Gepubliceerd op 01 augustus 2007
PC 2007: Thriller van de dag

Het was de thriller van de dag. Een toppartij, kwalitatief hoog staand. Het treffen tussen het trio Johan v/d Meulen, Auke v/d Graaf en Taeke Triemstra en Rutmer v/d Meer, Jacob en Chris Wassenaar. Het publiek zat te genieten van het hoge niveau dat op de heilige grond van het Sjûkelân werd gespeeld.

Trio Rutmer v/d Meer nam een 2- 0 voorsprong. Johan, Auke en Taeke waren alle drie niet opgewassen tegen het geweld van de Wassenaars. Een taktisch sterke wissel in het perk van Triemstra en V/d Graaf was de omkeer van de partij.

Trio V/d Meulen kwam terug naar 2 - 2 en nam zelfs brutaal de voorsprong van 4 - 2. De opslag van Chris maakte het verschil want trio V/d Meer kwam terug naar 4 - 3. Op 4 - 3 en 6 - 4 was het Auke v/d Graaf die de kaats op de goed opgeslagen bal van Chris niet voorbij kon slaan.

Op 4 - 4 op 6 - 6 was Chris wassenaar die de bal net buiten sloeg. Het was voor Chris de tweede keer een buitenslag op 6 - 6. Wat een spanning en wat een mooie partij. 5 - 4 voorsprong voor Johan v/d Meulen cs. Nu stond de grote Chris op. Na twee opslagmisser vier formidabele zitballen van de grote man uit Minnertsga. Kortom er hing vijf eersten gelijk aan de telegraaf.

Vervolgens twee kaatsen, één van Auke en één van Taeke. De eerste kaats werd niet voorbij geslagen door Jacob. De tweede kaats werd buiten geslagen door Johan v/d Meulen. Twee gelijk en de spanning was voelbaar op het Sjûkelân. Muis stil was het voor iedere volgende opslagbal.

Van der Meulen etaleerde zijn klasse met een prachtige zitbal op voorinse Jacob Wassenaar. 4 - 2 voorsprong voor trio V/d Meulen. Boven van Jacob Wassenaar en een zitbal van opnieuw Johan van der Meulen leverde een 6 - 4 voorsprong. Vervolgens werd er door het perk van de gebroeders Wassenaar een kaats van een meter of tien geslagen. Chris aan de opslag, Jacob en Rutmer voor de kaats, Auke voorin, Taeke achterin en spanning op het Sjûkelân was voelbaar. Chris die de aanloopt neemt en de bal ploft vervolgens net buiten het perk.

Een partij waar zes hoofdklasse kaatsers van de KNKB alle klasse lieten zien.

« Terug
Gepubliceerd op 01 augustus 2007
PC 2007: Analyse van de belangrijkste partij 1e omloop

Oud topkaatser André Tolsma geeft exclusief voor www.knkb.nl zijn analyse over de 1e omloop. Klik op lees verder en luister naar Tolsma over de belangrijkste partijen.

« Terug
Gepubliceerd op 01 augustus 2007
PC 2007: Feite de Haan c.s. naar tweede omloop

Feite de Haan, René Anema en Willem Rienks wonnen in de eerste omloop op het Sjûkelân van Robert Rinia, Rense Pieter Hiemstra en Peter de Boer.

Ook in deze partij kreeg het publiek strijd te zien. Robert Rinia moest de voorbest 'oer jaan' aan Rense Pieter Hiemstra. Hiemstra groeide vervolgens in de partij en nam zijn teamgenoten mee in de fleur. Echter op 5-4 en 6-6 kon de formatie van Feite de Haan de winst naar haar toe trekken.

« Terug
Gepubliceerd op 01 augustus 2007
PC 2007: Jan Hospens in 20 minuten van het Sjûkelân.

Voor Jan Hospens de debutant uit Groningen (geboren in Goënga) duur de deelname aan de 154ste PC twintig minuten. Teleurstelling alom, klik op lees meer en luister naar Hospens

« Terug
Gepubliceerd op 01 augustus 2007
PC 2007: Louwrents Reitsma c.s. bij de laatste 8

Louwrents Reitsma, Jacob Klaas Haitsma en Gerrit Flisijn hebben zich simpel geplaatst bij de laatste acht op de 154ste PC.

Rutger van der Meer, Bauke van der Graaf en debutant Jan Hospens konden maar geen vat krijgen op de opslagballen van Reitsma en Flisijn.

Op 5-2 en 6-6 viel de laatste slag en dus het waterloo voor de formatie van Rutger van der Meer.

« Terug
Gepubliceerd op 01 augustus 2007
PC 2007: Sibbele Lootsma: 'we ha safolle kânsen hân'

De teleurstelling droop van het gezicht van opslager Sibbele Lootsma na het verlies tegen Johan van der Meulen, Auke van der Graaf en Taeke Triemstra. Klik op lees meer en luister naar Lootsma zijn reactie.

« Terug
Gepubliceerd op 01 augustus 2007
PC 2007: Verlies debutantenpartuur Gert Anne v/d Bos

Het debutanten partuur Gert Anne v/d Bos, Lennart Adema en Feiko Broersma konden het in de eerste omloop niet bolwerken tegen favoriet Klaas Berkepas, Pieter Scharringa en Daniel Iseger.

Toch kunnen de drie debutanten terug zien op een aardig debuut. In het begin was er veelspanning op de gezichten van de drie heren. Maar na een kleine half uur was de spanning verdwenen en kon het trio vrij kaatsen.

Na een 4-1 achterstand kwam Gert Anne v/d Bos in zijn rol als opslager. Een inhaalrace resulteerde in een 4 - 3. De kwaliteit van trio Berkepas was toch iets te groot en op 5 - 3 won dit partuur. Op naar de tweede omloop.

« Terug
Gepubliceerd op 01 augustus 2007
PC 2007: Douwe Groenendijk over het verlies tegen de formatie van Rutmer van der Meer

Douwe Groenendijk verloor met Jochum Bouma en Jan Willem van Beem in de eerste omloop van Rutmer van der Meeer, Jacob en Chris Wassenaar. Nuchter als altijd constateerde hij ook dat er voldoende kansen waren geweest. Klik op lees verder en luister na Groenendijk.

« Terug
Gepubliceerd op 01 augustus 2007
PC 2007: Verlies trio Sibbele Lootsma c.s.

Ook het partuur Sibbele Lootsma, Hijlke Bruinsma en Marten Feenstra heeft in de eerste omloop verloren van Johan v/d Meulen, Auke v/d Graaf en Taeke Triemstra.

De winst voor trio V/d Meulen ging niet makkelijk. Trio Sibbele Lootsma kaatste degelijk en bijna foutloos. Druk was er zeker bij de drie heren. Auke v/d Graaf kreeg bijna voorin het perk alle ballen en de uitslag ging nog niet geheel vlekkeloos. Op 4 - 4 nam trio v/d Meulen de vijf bordjes. Op 6 - 6 was het uiteindelijk Taeke Triemstra die de goed opgslagen bal van Sibbele Lootsma boven sloeg.

« Terug
Gepubliceerd op 01 augustus 2007
PC 2007: Verlies trio Jochum Bouma c.s.

Jochum Bouma, Jan Willem van Beem en Douwe Groenendijk verloren in de eerste omloop van Rutmer v/d Meer, Jacob en Chris Wassenaar met 5 - 3 en 6 - 4.

Het begin was troef voor trio V/d Meer. Het zicht in het perk was bij zowel Jacob en Chris in het begin van de partij nog niet goed.

Na 3 -3 liet trio v/d Meer echt van zich horen. De opslag van Chris waren weer kanonkogels en het perk kreeg meer zicht op de ballen van de best opslaande Jochum Bouma. Op 5 - 3 maakte Chris de partij uit door de kaats te passeren met een bovenslag.

« Terug
Gepubliceerd op 01 augustus 2007
PC 2007: Eerste verrassing op 154ste PC, Minnesma c.s. verliezen

Simon Minnesma, Tjitte Bonnema en Folkert van der Wei verloren tot grote verrassing van het massaal opgekomen publiek van Dirk Yde Sjaarda, Erik Haitsma en Pier Piersma.

Minnesma moest in de partij vrij snel 'oer jaan' maar kwam toch met 4-2 en 6-2 voor. Door sterk uitslagwerk van met name Pier Piersma kwam de 4-3 en later de 4-4 aan de telegraaf. Om in wielertermen te komen het was 'en er over' voor Sjaarda c.s.

Op 5-4 en 6-6 sloeg Tjitte Bonnema de opgeslagen bal van Dirk Yde Sjaarda de bal kwaad.

« Terug
Gepubliceerd op 01 augustus 2007
PC 2007: Pieter Bakker c.s. eerste verliezers.

Pieter Bakker, Michel van der Veen en Tjibbe Hansma verloren zojuist van Wilco Rinia, Karel Nijman, en Gert-Jan Meekma.

Op 5-3 en 6-6 sloeg debutant Tjibbe Hansm de bal kwaad wat het einde van de partij betekende. Opslager Wilco Rinia viel op door de opslagballen die hij vanaf de kwaadpallen begon. Hansma was ondankgs het verlies tevreden over zijn debuut op de PC.

« Terug
Gepubliceerd op 01 augustus 2007
PC 2007: Winnaars 2006 in koets

De PC winnaars van 2006, Johan v/d Meulen, Kor Zittema en Taeke Triemstra zijn hartelijk ontvangen door het PC bestuur, kaatsers en publiek. Traditioneel gaat de rondrit na de Korenbeurs door de stad. Een bijzonder moment voor de kaatsers en hiermee een afsluiting van een bijzonder kaatsjaar.
Klik op lees meer en luister naar de kaatsers.

« Terug
Gepubliceerd op 01 augustus 2007
PC 2007: PC-voorzitter wil kaatsbaan op provinciehuis

In zijn 1e toespraak opperde voorzitter Minne Dijkstra met het verzoek aan het provinciebestuur om op het nieuwe provinciehuis een kaatsbaan te maken.

In een volle Koornbeurs is om 8.00 uur de PC traditioneel van start gegaan met de receptie. Hierna volgde rijtoer met Johan van der Meulen, Kor Zittema en Taeke Triemstra, de winnaars van 2006. Koning Triemstra overhandigde vervolgende koningsbal aan voorzitter Dijkstra.

« Terug
Gepubliceerd op 31 juli 2007
PC 2007: Geweldig gevoel

Aan de vooravond van de 154ste PC brachten velen al vast even een bezoek aan het Sjûkelân om het geweldige PC-gevoel te voelen. Voorzitter Minne Dijkstra besprak nog een aantal zaken met oud-voorzitter Jan van der Meij.

Lijsten werden gekocht en veel mensen zochten al vast even de plek op waar zij morgen zitten. Uiteraard werd er veelvuldig gesproken over de dag van morgen. Veel kaatsers waren er niet op het Sjûkelân, al zagen we Marten Hiemstra wel zitten.

De tribune en bankkaarten zijn voor morgen uitverkocht maar er zijn voldoende veldkaarten.

Marten Hiemstra morgen met Jan Dirk de Groot en Alle Jan Anema misschien wel outsider!
Marten Hiemstra morgen met Jan Dirk de Groot en Alle Jan Anema misschien wel outsider!
« Terug
Gepubliceerd op 31 juli 2007
PC 2007: Sjûkelân als een biljartlaken

Vanmiddag is het gras op het Sjûkelân opnieuw gemaaid. Fotograaf Henk Bootsma klom bovenop de tribune om u alvast een kijkje te gunnen. Veel kaatsliefhebbers komen vanavond overigens nog even naar de plaats waar morgen de grote dag is.

foto: Henk Bootsma fotografie

Veel kaatsliefhebbers komen vanavond overigens nog even naar de plaats waar morgen de grote dag is.

« Terug
Gepubliceerd op 31 juli 2007
PC 2007: Rutmer van der Meer c.s. winnaar?

Rutmer van der Meer, Jacob en Chris Wassenaar gaan volgens 36% van de bezoekers van www.knkb.nl de komende PC winnen. Dit was echter tot voor de loting. U kunt nu de Poll invullen na het bekijken van de lijst.

Johan van der Meulen en Klaas Berkepas worden evenveel kansen toegedicht met 18% van de stemmen. 15% van onze bezoekers denkt dat een 1e klas partuur met de kransen naar huis gaan. Jochum Bouma krijgt 7%, Sibbele Lootsma 4% en de formatie van Simon Minnesma 2%.

« Terug
Gepubliceerd op 31 juli 2007
PC 2007: Het lijkt droog te blijven

Komende woensdag, de dag van de 154ste PC, lijkt een droge dag te worden met een aangename temperatuur van 21-22 graden.

Er is een zwakke matige wind in Franeker die uit zuid- zuid/oost zal waaien met een kracht van 2 tot 4 bft.

De weersvooruitzichten voor komende in week in Franeker.
De weersvooruitzichten voor komende in week in Franeker.
« Terug
Gepubliceerd op 30 juli 2007
PC 2007: Taeke Triemstra: 'Mar dit hat ek wol wat'

De PC-koning van 2006 zal woensdagmorgen na de rondrit zijn koningsbal inlveren bij voorzitter Minne Dijkstra. Hij gaf een reactie op de zware loting voor zijn partuur. Klik op lees verder.

foto: Taeke Triemstra met wethouder Hans Kaper van gemeente Het Bildt nadat hij sportman van het jaar werd.

« Terug
Gepubliceerd op 30 juli 2007
PC 2007: Jacob Wassenaar optimistisch

Jacob Wassenaar kaatst woensdag zijn achtste PC op het Sjûkelân in Franeker en is optimistisch voor de grote dag. Klik op lees verder en luister naar de jongste van de gebroeders Wassenaar.

De voorinse uit St.-Annaparochie won in 2002 met Rutmer van der Meer en Cornelis Terpstra zijn 1e overwinning. In 2004 won hij de 3e, in 2005 met opnieuw Rutmer van der Meer en broer Chris de 1e en vorig jaar de 2e prijs.

« Terug
Gepubliceerd op 30 juli 2007
PC 2007: Geen voetbalschoenen op Sjûkelân

Voorzitter Minne Dijkstra van de PC liet vanavond de kaatsers weten dat ook op het Sjûkelân niet op voetbalschoenen mag worden gekaatst.

Voorinse Erik Haitsma van Wommels showde vanavond op de loting zijn nieuw materiaal (zie foto). Hij heeft inmiddels toestemming om op deze schoenen te kaatsen.

« Terug
Gepubliceerd op 30 juli 2007
PC 2007: Loting

Vanavond is de loting geweest van de 154ste PC van komende woensdag. De nummers vijf t/m acht zijn allen hoofdklasse parturen met de twee topparturen Van der Meulen en Van der Meer. Als beide formatie's de eerste omloop winnen treffen ze elkaar in de tweede omloop.

Klik hier voor de lijst.

Klik hier voor de lijst.

« Terug
Gepubliceerd op 30 juli 2007
PC 2007: Harm Kooistra KNKB-scheidsrechter op 154ste PC

Harm Kooistra is woensdag scheidsrechter op de belangrijkste partij van het jaar. Het is voor Kooistra de eerste keer in zijn achtien jarige scheidsrechtersloopbaan dat hij de eindverantwoordelijkheid heeft op de belangrijkste kaatsdag in Fryslân.
Klik op lees verder en luister naar Harm Kooistra.

« Terug
Gepubliceerd op 27 juli 2007
PC 2007: Sake Faber PC winnaar 50 jaar geleden

Sake Faber uit Berlikum heeft samen met Jan Sytsma uit Leeuwarden en Albert Rinia uit Makkum 50 jaar geleden de PC gewonnen. Dit vrije formatie partuur kaatste toen nog maar drie weken als partuur voor de PC. Klik op lees meer en luister naar Sake Faber met enkele opmerkelijke uitspraken. Een terugblik op de PC van 1957 met Sake Faber.

Klik hier voor alle berichten over de PC 2007
Foto: Sake Faber nog altijd te vinden op de tribune bij de hoofdklasse heren.

Klik hier voor alle berichten over de PC 2007

« Terug
Gepubliceerd op 26 juli 2007
PC 2007: "De Broek " heeft zijn eigen PC bus

Sinds er veel drankcontroles zijn in Franeker tijdens de PC rijdt er een speciale PC bus van uit Broeksterwoude.. "we zijn begonnen met een taxibusje soms twee met ongeveer 15 man, sinds een jaar of 8, 9 denk ik rijdt er een grote bus " aldus Ina van der Lei voorzitterster van de kaatsvereniging.

Ina vertelt; In de begin jaren zat hij niet altijd vol maar sinds Johan van der Meulen succesvol is is dit veranderd.
Verzamelen is altijd in het dorpshuis waar Ike (vader van Johan) de koffie klaar heeft. Rond acht uur vertrekken we richting Franeker.

Rond tien uur staat de bus weer in Franeker om ons weer op te halen. Het is altijd een heel probleem om iedereen weer in de bus te krijgen. Het komt dan ook wel voor dat er 's avond minder mensen in zitten dan 's morgens en soms zijn er ook wel wat verstekelingen.

Vorig jaar zijn we gelijk na de wedstrijd naar St. Jacobiparochie gereden om daar feest te vieren. Wie weet rijdt hij dit jaar gelijk na de wedstrijd naar De Broek. Een koning op de Broek hebben we nog nooit gehad.

« Terug