schoolmeisjes

NK schoolmeisjes 2015, halve finale

NK schoolmeisjes 2015, halve finale

Gepubliceerd op 20 juni 2015

In Boazum wordt gestreden om het Nederlands Kampioenschap voor schoolmeisjes 11-13 jaar. De afdeling Makkum is titelhouder. Er staan 18 partuur op de wedstrijdlijst en staat onder leiding van scheidsrechter Bakker.

Lees verder »
NK schoolmeisjes 2015, 3e omloop

NK schoolmeisjes 2015, 3e omloop

Gepubliceerd op 20 juni 2015

In Boazum wordt gestreden om het Nederlands Kampioenschap voor schoolmeisjes 11-13 jaar. De afdeling Makkum is titelhouder. Er staan 18 partuur op de wedstrijdlijst en staat onder leiding van scheidsrechter Bakker.

Lees verder »
NK schoolmeisjes 2015, 2e omloop

NK schoolmeisjes 2015, 2e omloop

Gepubliceerd op 20 juni 2015

In Boazum wordt gestreden om het Nederlands Kampioenschap voor schoolmeisjes 11-13 jaar. De afdeling Makkum is titelhouder. Er staan 18 partuur op de wedstrijdlijst en staat onder leiding van scheidsrechter Bakker.

Lees verder »
NK schoolmeisjes 2015, 1e omloop

NK schoolmeisjes 2015, 1e omloop

Gepubliceerd op 20 juni 2015

In Boazum wordt gestreden om het Nederlands Kampioenschap voor schoolmeisjes 11-13 jaar. De afdeling Makkum is titelhouder. Er staan 18 partuur op de wedstrijdlijst en staat onder leiding van scheidsrechter Bakker.

Lees verder »
NK Schoolmeisjes, Mantgum wint

NK Schoolmeisjes, Mantgum wint

Gepubliceerd op 22 juni 2013

Mantgum (Amarins de Groot, Bregt Arendz, Jennie Terpstra) is winnaar geworden van het Nederlands kampioenschap voor schoolmeisjes. In de finale werd Grou (Rixt Hooijenga, Ymkje Yntema, Aluca Bouma) met 5-2 en 6-2 verslagen.

Witmarsum won de kleine premie.

Lees verder »
NK Schoolmeisjes, 2e omloop

NK Schoolmeisjes, 2e omloop

Gepubliceerd op 22 juni 2013

Op het prachtige kaatsveld van Mantgum zit de vaart er in op het Nederlands kampioenschap voor Schoolmeisjes. Favoriet Mantgum heeft een staand nummer en staat al in de derde omloop.

Lees verder »
NK schoolmeisjes, halve finale

NK schoolmeisjes, halve finale

Gepubliceerd op 09 juli 2011

De halve finale in St.-Jabik is gespeeld tussen de afdelingen Peins met Hiske Zeinstra, Nynke Kamstra en Marrit Zeinstra en Wommels met Hedwich de Boer, Marzen Deinum en Sjanet Wijnia.

Lees verder »
NK schoolmeisjes, 2e omloop

NK schoolmeisjes, 2e omloop

Gepubliceerd op 09 juli 2011

De tweede omloop van het Nederlands kampioenschap voor schoolmeisjes is een strijd van 'éénlingen-toppers' tegen complete parturen. Hendrieke van der Schoot van Sexbierum is zo'n éénling-topper. Ze verloor tegen het complete partuur van Dronryp.

Lees verder »
NK Schoolmeisjes, 1e omloop

NK Schoolmeisjes, 1e omloop

Gepubliceerd op 09 juli 2011

In St.-Jabik wordt gekaatst om het Nederlands Kampioenschap voor schoolmeisjes. De wedstrijd werd twintig minuten onderbroken door de hevige regenbui. Favoriet Berltsum had het moeilijk tegen Tzum maar won uiteindelijk met 5-5 6-2.

Lees verder »
NK schoolmeisjes 2010: Sexbierum-Pietersbierum winnaar!

NK schoolmeisjes 2010: Sexbierum-Pietersbierum winnaar!

Gepubliceerd op 03 juli 2010

In Folsgare is Sexbierum-Pietersbierum met Pytrik Visser, Hendrieke van der Schoot en Janneke Ennema Nederlands kampioen schoolmeisjes geworden. In de finale werd Wommels met Rixt van der Weide, Davita Romers en Anna-Brecht Bruinsma verslagen met 5-0 6-0. foto reportage toegevoegd

Lees verder »
NK schoolmeisjes 2010: halve finale

NK schoolmeisjes 2010: halve finale

Gepubliceerd op 03 juli 2010

Sexbierum-Pietersbierum is de tweede finalist van het Nederlands kampioenschap voor de schoolmeisjes. In de halve eindstrijd werd in een éénzijdige partij gewonnen van Wolsum met 5-0 6-2.

Lees verder »
NK schoolmeisjes 2010: 3e omloop

NK schoolmeisjes 2010: 3e omloop

Gepubliceerd op 03 juli 2010

Met alles aan de hang won Wommels de 'kraker' van de dag tegen het thuis spelende Folsgare en werd de eerste finalist op het Nederlands Kampioenschap voor schoolmeisjes. Wolsum won met 5-2 6-2 van Buitenpost.

Lees verder »
NK schoolmeisjes 2010: 2e omloop

NK schoolmeisjes 2010: 2e omloop

Gepubliceerd op 03 juli 2010

Mede favoriet Dronryp verloor in de tweede omloop van het NK schoolmeisjes in Folsgare van favoriet Sexbierum. Op 5-3 en 6-0 viel de laatste slag. Wommels had het moeilijk tegen het twee tal van Berlikum en won uiteindelijk na 4-2 achterstand met 5-4 6-2.

Lees verder »
NK schoolmeisjes (3)

NK schoolmeisjes (3)

Gepubliceerd op 20 juni 2009

Op de derde lijst van het Nederlands kampioenschap voor schoolmeisjes verliest favoriet Dronrijp van het sterke Wolsum. Dronrijp won vorige week de 'generale' in Berlikum.

Lees verder »
NK schoolmeisjes

NK schoolmeisjes

Gepubliceerd op 20 juni 2009

In Weidum is om 10.00 uur van start gegaan met het NK voor schoolmeisjes. 22 partuur op de lijst. Na een uur moest de organisatie enkele partijen stil leggen i.v.m de regen.

Lees verder »
FRANEKER WINT NK SCHOOLMEISJES

FRANEKER WINT NK SCHOOLMEISJES

Gepubliceerd op 21 juni 2008

Marloes Fennema, Iris Wijbenga en Lisanne Moraal hebben het NK ook dit jaar gewonnen. In 2007 ging kaatsvereniging "Jan Bogtstra "ook met de wiss. ...

Lees verder »
Franeker wint NK schoolmeisjes 2007

Franeker wint NK schoolmeisjes 2007

Gepubliceerd op 07 juli 2007

Franeker met Lisanne Moraal, Iris van der Veen en Manon Scheepstra is met overmacht winnaar geworden van het Nederlands kampioenschap voor schoolmeisjes. In de finale wonnen zij van Jirnsum (Jildou Wijtsma, Joyce Stoker en Anita Kant) met 5-1 6-6

Lees verder »
Halve finale NK schoolmeisjes

Halve finale NK schoolmeisjes

Gepubliceerd op 07 juli 2007

Inmiddels is de halve finale bij het Nederlands kampioenschap voor schoolmeisjes gekaatst. Hijum/Finkum (Hilde Kuipers, Maaike Steegstra, Anke Winkel) verloor van Jirnsum (Jildou Wijtsma, Joyce Stoker, Anita Kant) met 5-1 en 6-0.

Lees verder »
3e omloop NK schoolmeisjes

3e omloop NK schoolmeisjes

Gepubliceerd op 07 juli 2007

In de derde omloop van het Nederlands kampioenschap voor schoolmeisjes won Jirnsum (Jildou Wijtsma, Joyce Stoker en Anita Kant) vrij simpel van Gytsjerk (Ytje Hellinga, Ilse Westra en Aaltje Kinderman).

Lees verder »
2e omloop NK schoolmeisjes

2e omloop NK schoolmeisjes

Gepubliceerd op 07 juli 2007

In St.-Annaparochie zit de vaart er in. We kaatsen inmiddels in de tweede omloop en de omstandigheden zijn redelijk te noemen. Wel een harde westen wind maar het veld is ondanks de regen van deze week goed bespeelbaar. Het tweetal van Grou won verrassend van het drietal van Deinum.

Lees verder »
1e omloop NK schoolmeisjes

1e omloop NK schoolmeisjes

Gepubliceerd op 07 juli 2007

In de eerste omloop van het Nederlands kampioenschap schoolmeisjes verloor het thuis spelende St.-Annaparochie (Lydia van Loon en Lilijan Kingma (nog pupil) met alles aan de hang van Engelum (Simone van der Plaats, Jeltjes Koopal en Angela Postma). Opvallend was ook nog dat Grou met Nynke Sinnema en Marte Altenburg (nog pupil) won van het drietal van Easterein (Tineke Dijktra, Jelien Pompstra, Martine Tiemersma).

Lees verder »
Loting NK schoolmeisjes

Loting NK schoolmeisjes

Gepubliceerd op 02 juli 2007

Vanavond is in Franeker de loting geweest voor het Nederlands Kampioenschap jongens pupillen. Dit kampioenschap wordt gekaatst in St-Annaparochie. Er staan 19 partuur op de lijst. Klik hier voor de wedstrijdlijst.

Lees verder »