Niet goed leesbaar? Bekijk deze mail online
knkb fb oranjewoud
Nieuwsbrief KNKB - juni 2017
NK Senioren - Publiek2
Nieuwsbrief KNKB in nieuw jasje

Via deze weg ontvangt u weer een nieuwe nieuwsbrief van de KNKB. De nieuwsbrief is in een nieuw jasje gestoken. Tres heeft voor ons een template ontwikkeld waarmee we nieuwsbrieven kunnen versturen en gemakkelijk links en berichten van de site kunnen delen. Wij hopen dat deze nieuwe vorm ook bij u in de smaak valt!


Nijpend tekort scheidsrechters!

Jammer genoeg zakken we echt door de ondergrens van het aantal scheidsrechters! Hille Saakstra heeft als coördinator van de Kaatsacademie dan ook een dringende oproep voor kaatsliefhebbers die niet te benauwd zijn een beslissing te nemen. Kijk voor meer informatie op de knkb-site.


KNKB is op zoek naar nieuwe scheidsrechters
‘Sûnder skiedsrjochter gjin sitbal!’.
Lees verder

Transitie in de sport

Mevr. Baukje Wallendal heeft haar rapport over de transitie in de kaatssport ‘Een leven lang kaatsen’ bij de KNKB ingeleverd. Deze startnotitie –op weg naar een bloeiende kaatssport- telt 35 blz. en geeft een goed beeld van het kaatsen in de veranderende samenleving. Volgens de schrijfster gaat het met de kaatssport juist heel goed, maar de georganiseerde kaatssport is in problemen.

Wat is het proces in deze? Het bondsbestuur buigt zich momenteel over het rapport en heeft op 13 juni, in het bondsbestuursoverleg, het rapport weer op de agenda staan. Daarnaast zijn er een aantal betrokkenen die het rapport hebben ontvangen om het bondsbestuur te informeren over hun zienswijze hoe het rapport verder handen en voeten te geven. Het rapport zal in het najaar op de agenda komen van de regioledenberaden. Daar zal de wijze van aanpak uitgebreid aan de orde komen. Uiteindelijk zal het moeten leiden tot nieuwe voorstellen op de AV van 2018.
 Transitie in de sport in relatie met recente ontwikkelingen
Lees verder
Wedstrijdzaken

De wedstrijdleider verzoekt de verenigingen om bij de grote jeugdcategorieën (jongens en schooljongens) zoveel mogelijk perken te leggen. Het liefst zoveel dat iedereen los kan. Ook het oproepen van de parturen is belangrijk en het korte inslaan. Hiermee is veel tijd te winnen.
Wilt u hier rekening mee houden?

Het brede overleg over de wedstrijdagenda 2018 en verder heeft de eerste 2 sessies afgerond. Na uitgebreide discussie werden voorzichtig een aantal uitgangspunten benoemd:
- aanbod voor breedtesporters vergroten;
- duur wedstrijden jeugd verkorten;
- samenwerking tussen verenigingen bevorderen met het gezamenlijke organiseren van hoofdklaswedstrijden, bijv. 1 keer in de drie jaar;
- meer combi-wedstrijden;
- bij de grote jeugdcategorieën de A-klasse scheiden van de B-klasse;
- in principe de jeugd op zaterdag laten kaatsen en de senioren op zondag;
- meer wedstrijden met minder regels, een z.g. 3de klas of kantinepartij.

Wat is hier het verdere proces? De uitgangspunten worden verder geconcretiseerd. Voor zover mogelijk worden in de wedstrijdagenda van 2018, die de verenigingen deze week wordt toegezonden, al kleine aanpassingen gedaan. De uitgangspunten zullen uiteraard onderwerp van discussie worden in de regioledenberaden, waarna op de AV van 2018 een besluit moet worden genomen.Jubileumwedstrijd 2.0


Nieuwe shirts clubscheidsrechter

Muta Sport Nederland B.V. te Leeuwarden heeft een nieuw poloshirt en jas voor de clubscheidsrechter ontwikkeld. Dit om de herkenbaarheid van de clubscheids te vergroten. De verenigingen krijgen op korte termijn bericht en kunnen dan e.e.a. bestellen. Per vereniging wordt één poloshirt door de KNKB vergoed.


Netwerkbijeenkomst met Jillert Anema

Op woensdag 21 juni zal ’s avonds voor de sponsoren van de KNKB een netwerkbijeenkomst worden georganiseerd in Sportstad Heerenveen. Deze avond zullen de sponsoren onder andere worden geïnformeerd over het reilen en zeilen van het multifunctionele sportcentrum in Heerenveen. Dit zal worden gepresenteerd door Rinse Bleeker, directeur van Sportstad.
Onze gastspreker van deze avond is schaatscoach Jillert Anema. Hij zal zorgen voor een stukje vertier maar ook ons publiek geïnspireerd achterlaten. 
In een volgende nieuwsbrief zullen wij u informeren over deze bijeenkomst. Bent of kent u iemand die hier graag bij aanwezig zou willen zijn of ook een steentje zou willen bijdragen aan de kaatssponsoring ? Vraagt u dan naar Rianne Bosma-Tanghe: 0517 - 745103.
 AankondigingJillert


Pensioen Geert Faber

Inmiddels is het bondsbestuur van de KNKB in kennis gesteld van het feit dat ik per 1 januari 2018 mijn dienstverband als directeur van de KNKB beëindig. Na 47 werkzame jaren heb ik het besluit genomen om te stoppen met deze prachtbaan en te gaan genieten van mijn prepensioen. Dit betekent dat de KNKB binnenkort een vacature laat uitgaan om vervolgens in augustus een vervanger te benoemen. Voor de nieuw aan te stellen directeur is er dan nog ruimschoots de tijd om te worden ingewerkt.

G. Faber

 Interessante artikelen

Berltsum wint generale dames bond
Tekst: Jan Braaksma
Foto: Anne Waterlander (x-lent.nl) archief
Lees verder

Tjisse Steenstra rijgt koningstitels aaneen
Tekst: Jan Braaksma
Foto: Anne Waterlander
Video: KNKB Media
Lees verder

NK Jongens 2017, Berltsum wint, Anjum 2e!
In Wergea werd het Nederlands Kampioenschap voor jongens gekaatst. 43 partuur gingen de strijd met elkaar aan.
Lees verder

NK Meisjes 2017, Makkum wint!
In Makkum is het Nederlands Kampioenschap voor meisjes gekaatst. 21 parturen hebben deelgenomen aan dit NK.
Lees verder

Volg ons op:

twitter facebook youtube

Klik hier als u zich wilt afmelden op deze nieuwsbrief